!! เตือนแล้วนะ!! ไม่พกใบขับขี่เพิ่มโทษหนัก ปรับเป็นหมื่น-บัตรหมดอายุ โดนอีกห้าหมื่น!!

ปรับเป็นหมื่น ใบขับขี่ / นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการบูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นกฎหมายเดียว ง่ายต่อการกำกับดูแล รวมทั้งเร่งปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมาย ให้ทันสมัยและสอดคล้องพฤติกรรมขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น

โดยร่างกฎหมายฉบับแก้ไขผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะผ่านความเห็นชอบเมื่อไหร่ ทั้งนี้ หากผ่าน สนช. แล้ว ตามขั้นตอนจะต้องนำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก่อน ซึ่งตามขั้นตอนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เป็นทางการ จะต้องลงประกาศในราชกิจจาฯครบ 1 ปีไปแล้ว

ใบขับขี่

สำหรับการแก้ไขกฎหมายด้านการขนส่งครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่เข็ดหลาบ ไม่กล้าทำความผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายอีก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

นายสนิทกล่าวว่า พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ ที่กรมฯนำเสนอได้มีการแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญๆ ใน 3 มาตรา ประกอบด้วย

  • 1.มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้ปรับเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • 2.มาตร 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้เพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ส่วนโทษ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • 3.มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ตามกฎหมายใหม่ เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ความเห็นจาก ทนายรัชพล ศิริสาคร แห่งเพจ สายตรงกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มโทษ

เรื่องการเพิ่มโทษ ในทางทฤษฎี ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนเกรงกลัวต่อกฎหมายและละเว้นการกระทำความผิด แต่ก็ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไป

มาดูการบังคับใช้กฎหมายจราจรในเมืองไทย การเพิ่มโทษจะทำให้คนกลัวการกระทำความผิดได้จริงหรือ?

ก่อนจะเพิ่มโทษ เคยทำวิจัยหรือไม่ว่า การเพิ่มโทษช่วยลดการกระทำความผิดได้จริงหรือไม่ หรือช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่

ลองไปดูด่านแอลกอฮอล์ มีจับได้กันทุกวัน หรือเอาง่ายๆ ลองไปถามคนใกล้ตัว ว่ากลัวด่านกันแค่ไหน หรือแม้กระทั่ง นายมีชัย ฤชุพันธ์ เองยังยอมรับว่า ออกกฎหมายมาเยอะ แต่ใช้ไม่ได้จริง

กฎหมายกับทางปฏิบัติมันสวนทางกัน คนไม่กลัวโทษ เพราะจริงๆ แล้ว มันจ่ายไม่เยอะ ค่าปรับมันหล่นหายไประหว่างทาง หากจะแก้กฎหมาย ก็ควรจะหาแนวทางในการบังคับใช้ด้วย….

อ้างอิง

  • ข่าวสดออนไลน์
  • ขอขอบคุณ สายตรงกฎหมาย

แบ่งปันสิ่งนี้: