รับเจาะบ่อบาดาล โทร 089-5187526 หาน้ำใช้ในบ้าน น้ำทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวน

 น้ำบาดาล

                น้ำบาดาล (อังกฤษ: groundwater) คือน้ำที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน อาจสะสมตัวอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหิน หรืออาจสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใต้ผิวดิน น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลแย่งออกได้เป็น 2 โซนคือ unsaturated zone เป็นโซนที่มีทั้งน้ำและอากาศ และ saturated zone เป็นโซนที่มีแต่น้ำเท่านั้นโดยส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ำใต้ดินที่แท้จริง วัฏจักรน้ำ (อังกฤษ: Hydrologic cycle) กล่าวถึงการเคลื่อนที่อย่างคงที่ของน้ำทั้งเหนือและใต้ผิวโลก วัฎจักรของน้ำเริ่มจากการระเหยน้ำจากพืช ดินชื้น และทะเล ความชื้นจากการระเหยนี้จะคืนกลับสู่ผิวดิน โดยการกลั่นตัว การกลั่นตัวเกิดได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝน หิมะ และลูกเห็บ แต่ในแง่น้ำบาดาลจะพิจารณาแต่ฝนเท่านั้น เมื่อฝนตกลงมาสู่ผิวดิน น้ำฝนจะซึมลง (infiltration) ใต้ดิน โดยค่า infiltration จะมีค่ากว้างมากขึ้นกับการใช้งานพื้นที่ ความชื้นของดิน และระยะเวลาที่ได้รับน้ำ เมื่อใดก็ตามที่ฝน (precipitation) ตกในปริมาณที่มากจะเกิดการซึมลง (infiltration) สู่ใต้ดินเพิ่มขึ้น น้ำที่ซึมลงจะไปแทนที่ความชื้นในดิน และค่อยไหลเข้าสู่โซน intermediate และเข้าสู่โซนน้ำอิ่มตัว (saturated zone) น้ำในโซนที่อิ่มตัวจะซึมในลงในแนวดิ่งและแนวราบเป็น discharge ออกจากชั้นน้ำบาดาลเช่น น้ำพุบนภูเขา หรือ น้ำซึมในลำธาร จากนั้นก็จะระเหยกลับเข้าสู่วัฏจักรอีกครั้ง น้ำที่เติมในแม่น้ำ ทั้งจากการไหลบนผิวดินและจาก discharge ของน้ำบาดาลจะไหลลงทะเลทั้งหมดและระเหยกลับเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง

                  ชั้นหินอุ้มน้ำ (อังกฤษ: Aquifer) คือชั้นของหินที่มีรูพรุนซึ่งสามารถกักเก็บน้ำและไหลผ่านรูพรุนเพื่อสูบใช้ได้ โดยชั้นหินอุ้มน้ำแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

                  ชั้นหินอุ้มน้ำแบบเปิด (unconfined layer)คือชั้นน้ำบาดาลที่ไม่ถูกปิดทับโดย คือชั้นหินที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ semipervious strata หรือซึมผ่านได้ยาก Impervious strata เมื่อไม่ถูกปิดทับชั้นน้ำจึง ไร้แรงดันและน้ำจากผิวดินสามารถซึมลงไปได้โดยตรง โดยระดับที่น้ำจะถูกดึงโดยแรงดึงดูดโลกและเติมในโซนอิ่มตัวของชั้นน้ำนี้เรียกว่า water table หรือ phreatic surface เมื่อทำการเจาะบ่อในชั้นน้ำนี้ระดับน้ำจะอยู่ในระดับ water table และระดับน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นกับปริมาณน้ำ Recharge และ Discharge ชั้นหินอุ้มน้ำนี้มี คุณภาพต่ำและปนเปื้อนได้ง่ายจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย บ่อเกรอะ และสารเคมีต่างๆ เนื่องจากสารเคมีที่ตกค้างในผิวดินสามารถถูกชะ โดยน้ำฝนและซึมเข้า สู่ชั้นน้ำบาดาลนี้ได้โดยตรง

                  ชั้นหินอุ้มน้ำแบบปิด(confined layer)คือชั้นน้ำบาดาลที่มีชั้นหินที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้หรือซึมผ่านได้ยากปิดทับ ทำให้ชั้นน้ำนี้มีแรงดัน บางครั้งจึงเรียกชั้นน้ำนี้ว่า Pressure aquifer หรือ Artesian aquifer โดยแรงดันจะอยู่ในลักษณะ Hydrostatic pressure คือ มีแรงดันเท่ากันทุกจุด โดยมี Piezometric surface เป็นชั้นสมมติที่แสดงระดับน้ำที่ความดันเท่ากันโดยอ้างอิงจากน้ำ ในบ่อเจาะชั้นน้ำ หากทำการเจาะบ่อสำรวจในชั้นน้ำจะพบว่าระดับน้ำในบ่อเปลี่ยนแปลงน้อยมากและระดับน้ำในบ่อจะสูงกว่าชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกปิดทับเนื่องจากมีแรงดัน คุณภาพ น้ำในชั้นหินอุ้มน้ำถูกปิดทับจะมีคุณภาพสูงไม่ถูกปนเปื้อนได้ง่าย แต่ถ้าหากปนเปื้อนจะใช้เวลานานมากในการตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ช่างเจาะบาดาล.com

ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด

บริการรถเจาะน้ำบาดาล

– บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี


ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับน้ำใต้ดินได้แก่
การแทรกซึมผ่านของหิน
ปริมาณน้ำที่แรกซึมลงไป
ลักษณะภูมิประเทศ
เขตในชั้นใต้ดินหรือน้ำบาดาลอยู่
เขตของดิน เป็นเขตที่รับน้ำจากบรรยากาศหรือน้ำฝนที่ตกลงมาจะมีมากหรือไม่มีเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับฝนที่จะตกน้อยหรือมาก  เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำฝนนั้นเอง
เขตอิ่มตัว น้ำที่ตกลงมาสู่พื้นบางส่วนจะเกิดการอิ่มตัวลงไปในชั้นหินและดินตามช่องว่างที่มี  เป็นเขตอขงน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน
ระดับน้ำใต้ดินเป็นน้ำที่มีไม่สม่ำเสมอต่ำกว่าน้ำบาดาล มีน้ำตามฤดูกาล  และภูมิประเทศน้ำบาดาล  คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป  เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป  จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป  หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา  มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา
น้ำบาดาลเกิดจาก  น้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น  กลายเป็นน้ำผิวดิน  ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย  หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ  แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร  น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า  น้ำในกิน  หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง  เรียกว่า  น้ำหินหนืด
น้ำบาดาลสามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป  แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน  น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้  หากลึงลงไปมากกว่า  15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้น

ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครพนม
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในบึงกาฬ
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสกลนคร
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในมุกดาหาร
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอุบลราชธานี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในหนองคาย
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอำนาจเจริญ
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในหนองบัวลำภู
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในศรีสะเกษ
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอุดรธานี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในยโสธร
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในเลย
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในกาฬสินธุ์
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในร้อยเอ็ด
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในมหาสารคาม
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสุรินทร์
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในขอนแก่น
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอำนาจเจริญ
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในบุรีรัมย์
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในชัยภูมิ
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในโคราชนครราชสีมา
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในเชียงใหม่
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในเพชรบูรณ์
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลใน-เชียงราย
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในแม่ฮ่องสอน
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในพะเยา
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในลำพูน
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในน่าน
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในลำปาง
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในพิษณุโลก
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในแพร่
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอุตรดิตถ์
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในตาก
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในกำแพงเพชร
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในพิจิตร
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครสวรรค์
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอุทัยธานี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในชัยนาท
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในลพบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสิงห์บุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสุโขทัย
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในปราจีนบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสระบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครนายก
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครปฐม
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอ่างทอง
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในราชบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสุพรรณบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในอยุธยา
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสมุทรสงคราม
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสมุทรปราการ
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสมุทรสาคร
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสระแก้ว
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในตราด
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจันทบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในระยอง
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในชลบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในฉะเชิงเทรา
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในเพชรบุรี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในชุมพร
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในระนอง
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสุราษฎร์ธานี
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครศรีธรรมราช
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในพังงา
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในกระบี่
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในตรัง
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในพัทลุง
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในภูเก็ต
ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในสงขลา

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ช่างเจาะบาดาล.com