ช่างบาดาล โทร 090-9218474 หาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา

น้ำบาดาล

            น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันเพื่อการอุปโภค บริโภค การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นี้ หากทำในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างมาก และเป็นการลดลงที่ไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มเติมของน้ำบาดาลตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาทั้งใจแง่ของแผ่นดินทรุด การแทรกซึมของน้ำทะล การปนเปื้อนของน้ำบาดาล และอื่นๆ ดังนั้นเราควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเกิดน้ำบาดาลรวมทั้งการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

             น้ำบาดาล หมายถึง ส่วนของน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ในเขตอิ่มน้ำ รวมถึงธารน้ำใต้ดิน โดยทั่วไป หมายถึง น้ำใต้ผิวดินทั้งหมด ยกเว้นน้ำภายในโลก ซึ่งเป็นน้ำอยู่ใต้ระดับเขตอิ่มน้ำ (พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา, 2530)คุณภาพของน้ำบาดาลโดยทั่วไป น้ำบาดาลเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรีย์เคมี และเชื้อโรคต่างๆ ไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ แต่ขณะที่ไหลผ่านไปตามชั้นดิน/ชั้นหิน อาจจะละลายเอาแร่ธาตุเข้ามาปะปน รวมทั้งถูกปนเปื้อนด้วยน้ำที่มีคุณภาพด้อยกว่า ทำให้คุณภาพของน้ำบาดาลเปลี่ยนไปบ่อน้ำบาดาลบ่อน้ำบาดาล เป็นวิธีการนำน้ำบาดาลจากใต้ดินขึ้นมาใช้ เพื่อประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม หรือการเกษตรกรรมและการชลประทาน

ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล

ด้านปริมาณ ได้แก่ การลดลงของระดับน้ำบาดาล
ด้านคุณภาพ ได้แก่ การปนเปื้อนของน้ำบาดาล

การกำเนิดของน้ำบาดาล

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำในบรรยากาศ ซึ่งตกลงมาในลักษณะของฝน ไหลซึมลงไปตามช่องว่าง ระหว่างเม็ดดิน/เม็ดหิน ผ่านส่วนสัมผัสอากาศ ไปยังที่ต่ำกว่า หรือ มีแรงดันน้อยกว่า แล้วสะสมรวมกันจนกลายเป็นส่วนที่อิ่มตัวด้วยน้ำ   ส่วนสัมผัสอากาศ หมายถึง ส่วนที่อยู่ติดผิวดิน ในส่วนนี้ช่องว่างบางส่วน จะมีน้ำกักขังอยู่ และบางส่วนจะมีอากาศแทรกอยู่ น้ำใต้ดินที่ถูกกักเก็บอยู่ในส่วนนี้ เรียกว่า น้ำในดิน (suspended water หรือ vadose water)ส่วนอิ่มตัวด้วยน้ำ จะวางตัวอยู่ใต้ส่วนสัมผัสอากาศ ช่องว่างในหินส่วนนี้จะมีน้ำแทรกตัวอยู่เต็มไปหมด น้ำใน ส่วนนี้เรียกว่า น้ำบาดาล (groundwater) ผิวบนของ ส่วนอิ่มตัวด้วยน้ำ ซึ่งต่อกับส่วนสัมผัสอากาศ เรียก ระดับ น้ำบาดาล (groundwater table หรือ water table) ส่วนอิ่มตัวด้วยน้ำ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
ส่วนที่เป็นชั้นตะกอนร่วนส่วนที่เป็นหินแข็งที่มีรอยแตก รอยแยก และมีโพรการไหลของน้ำใต้ดิน
การไหลของน้ำใต้ดินจะเป็นไปอย่างช้ามาก วัดโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวัน หรือต่อปี ความเร็วในการไหลจะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลัก คือ ความพรุน และ ความซึมได้

                       ความพรุน (Porosity) หมายถึง ช่องว่างในหิน โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของปริมาตรทั้งหมด ความพรุนจะขึ้นอยู่กับ รูปร่าง ลักษณะขนาด การคัดขนาด และการคลุกเคล้ากันของเศษหินเล็กๆ ซึ่งจะแตกต่างกันในหินแต่ละชนิด

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.spdeedban.com

บริการรับเจาะบาดาล 

ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบึงกาฬ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสกลนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในมุกดาหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุบลราชธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในหนองคาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอำนาจเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในหนองบัวลำภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลในศรีสะเกษ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุดรธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในยโสธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเลย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกาฬสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในร้อยเอ็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในมหาสารคาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุรินทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในขอนแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอำนาจเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบุรีรัมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชัยภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในโคราชนครราชสีมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเชียงใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเพชรบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลใน-เชียงราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในแม่ฮ่องสอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพะเยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลำพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในน่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลำปาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพิษณุโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในแพร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุตรดิตถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกำแพงเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพิจิตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุทัยธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชัยนาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลพบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสิงห์บุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุโขทัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในปราจีนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสระบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครนายก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครปฐม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในราชบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุพรรณบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอยุธยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสมุทรสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสมุทรปราการ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสมุทรสาคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในจันทบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในระยอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชลบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในฉะเชิงเทรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเพชรบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชุมพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในระนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุราษฎร์ธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครศรีธรรมราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพังงา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกระบี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพัทลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในภูเก็ต
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสงขลา

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.spdeedban.com