บริการรับเหมาดีดบ้าน 061-1508897 รับยกบ้าน เลื่อนบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน

     ลักษณะการดีดบ้าน  ยกบ้าน 

              เมื่อพูดถึงคำว่า “ดีดบ้าน” “ยกบ้าน” หรือ “เลื่อนบ้าน” บางท่านอาจจะทำหน้างงๆ แล้วนึกอยู่ว่า เค้าทำกันอย่างไร และ เค้าทำกันได้ด้วยหรือ การดีดบ้าน ยกบ้าน เลื่อนบ้าน เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน หรือแก้ปัญหาบ้านเช่น บ้านทรุด เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านที่เกิดจากพื้นบ้านต่ำกว่าบริเวณรอบบ้าน ยกบ้าน เกิดจาการทรุดตัวของฐานราก ก็คือเสาเข็มของบ้านที่ไม่เท่ากัน ทำให้พื้นของตัวบ้านมีความต่างระดับกัน กำแพงมีรอยร้าวเฉียง ดังนั้นวิธียกบ้าน หรือที่เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า “ดีดบ้าน” จึงเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขบ้านบ้านทรุดเอียงนี้ ซึ่งจะกระทำหลังจากการเสริมเสาเข็มแล้ว เพราะจะต้องมีการตัดตอม่อของอาคารเดิมออก และโดยจะมีการถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่เสาเข็มใหม่ในขณะที่ทำการยกบ้าน หรือ ดีดบ้านการยกบ้านนั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด บ้านน้ำท่วม เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี การดีดบ้าน จะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีด โดยประเมินคร่าวๆ จำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้าน เพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัว และแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้น แต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้าน คือเมื่อบ้านของเราที่ปลูกมาก่อน ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน อย่างเช่น เพื่อนบ้านถมที่ดินสูงกว่าบ้านเรา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือไหลบ่ามายังบ้านของเรา หรืออาจมีการทำถนนใหม่ซึ่งมีระดับถนนสูงกว่าบริเวณที่เราปลูกบ้าน เป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้าน ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้าน ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านต่ำจึงสามารถทำได้โดย การดีดบ้าน ขึ้นทั้งหลัง แล้วทำตอม้อใหม่ เทพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นล่างเรียบร้อย เราก็จะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิมเลย

 รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.ดีดบ้านยกบ้าน.com      บริการดีดยกบ้านของเรา

            ยกบ้าน ดีดบ้าน ซ่อมบ้านทรุด เสริมฐานราก นวัตกรรมไมโครไพล์ ลดผลกระทบการก่อสร้าง  ช่างรับยกบ้าน  บริการรับดีดบ้าน  บริการรับดีดศาลา   บริการรับดีดอาคาร บริการเคลื่อนย้าย บ้าน ศาลา อาคาร ในพื้นที่ บริการดีดบ้าน  บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน  บริการดีดบ้านย้ายตำแหน่ง บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง ยินดีบริการทั่วประเทศ บริการเลื่อนบ้าน บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้าน ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง เน้นความปลอดภัยของตัวบ้าน ไม่ให้ได้รับความเสียหาย

ขั้นตอนวิธีในการทำการดีด ยกพื้น เปลี่ยนเสาใหม่

บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียนใน

          1. เจาะ ทุบ สกัดพื้นคอนกรีตเดิมที่ชั้นล่างของบ้านแล้วขุดดินรอบคานปูนและเสาออกเพื่อตั้ง

          2. ขุดดินที่รอบคานปูนใต้ดินออกแล้วตั้งรอกโซ่รับน้ำหนักที่เสาบ้าน

          3. ขุดดินที่รอบคานปูนที่รับน้ำหนักฝาผนังด้านในใต้ถุนบ้านแล้วตั้งรอกโซ่รับน้ำหนักที่เสาบ้าน

          4. ขุดดินรอบเสาบ้านทุกต้นออกแล้วตั้งรอกรับน้ำหนักที่เสาทุกต้น

          5. รอกโซ่ติดตั้งเรียบร้อยพร้อมที่จะดีดบ้านขึ้นทั้งหลัง โดยการดึงรอกโซ่พร้อมกันทุกตัว เพื่อยกบ้านทั้งหลัง พร้อมเสาขึ้นทั้งหลัง

 การดีดบ้านยกบ้าน โดยทีมช่าง

              นั้นเป็นการตัดยกโครงสร้างบ้านทั้งหลังให้สูงขึ้น แล้วเสริมเสากับตัวบ้านใหม่ลงบนฐานรากเดิมหรือฐานรากใหม่ที่มีการเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งปกติจะต้องดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ในช่วงหลังนี้ความต้องการในการดีดหรือยกบ้านมีมากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดีดหรือยกบ้านสำหรับบริษัทที่มีมาตรฐานในการทำงาน มักจะคิ
ดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์สูงและมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ทำให้มีช่างที่เคยรับจ้างดีดหรือยกบ้านตามต่างจังหวัด ซึ่งมักจะเป็นบ้านไม้มารับจ้างยกบ้านตามประสบการณ์เดิมที่เคยทำกันมา แต่การดีดบ้านที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่างจากการดีดบ้านไม้ค่อนข้างมาก เพราะน้ำหนักบ้านมีมากกว่าหลายเท่า และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าโครงสร้างไม้ ดังนั้น จึงมีข่าวการทรุดตัวของบ้านขณะทำการยกจนมีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง ดังนั้น จึงอยากให้ข้อคิดในกรณีที่อยากจะดีดบ้าน ดังนี้
                      1. วิศวกรโครงสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถดีดอาคารได้แทบทุกชนิด ทั้งโครงสร้างไม้, คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแม้แต่โครงสร้างเหล็ก แต่อาคารที่เหมาะในการยก คืออาคารเป็นหลังเดี่ยว เช่น บ้านเดี่ยว ไม่เหมาะสำหรับตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ เพราะการดีดจะต้องทำทั้งหลัง ไม่สามารถทำเฉพาะส่วนได้ ส่วนตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ หากต้องการทำ ต้องทำพร้อมกันทั้งแถว
                     2. การดีดหรือยกอาคาร ตามกฎหมายแล้วถือเป็นการดัดแปลงอาคาร จำเป็นต้องมีการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งตามกฎหมายต้องมีวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน เพื่อรับผิดชอบการทำงานดังกล่าว
                     3. ระดับน้ำท่วมในปี 2554 ไม่ใช่ระดับน้ำท่วมที่สูงที่สุดเท่าที่จะมีได้ เนื่องจากน้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศ ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาดขึ้นอีก ไม่สามารถตอบได้ว่าน้ำจะท่วมในบริเวณเดิมอีกหรือไม่ หรือจะท่วมแค่ไหน อาจจะมากกว่าที่เคยท่วมก็ได้ เพราะหลังเหตุการณ์น้ำท่วมแล้ว ส่วนราชการในแต่ละพื้นที่ก็ต้องจัดทำแผน เพื่อป้องกันพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า หากยกบ้านหนีน้ำแล้ว ระดับที่ยกนั้นจะเพียงพอ
                    4. การดีดบ้านขึ้น จะทำให้ต้องมีการเพิ่มบันได หรือทางลาดเพื่อขึ้นบ้าน ดังนั้น การใช้สอยของตัวบ้านจะผิดจากลักษณะในปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในการเข้าถึงตัวบ้าน เนื่องจากต้องเดินขึ้นบันไดที่ตามความสูงมากขึ้น
                    5. ค่าใช้จ่ายในการดีดบ้านค่อนข้างสูง เคยมีผู้ประเมินไว้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของราคาค่าก่อสร้างบ้านใหม่ขนาดเท่ากับบ้านที่จะดีด ดังนั้น ท่านเจ้าของบ้านควรพิจารณาว่า การดีดบ้านเพื่อให้สูงขึ้น แล้วได้บ้านเดิมสภาพเดิม เทียบกับการก่อสร้างบ้านใหม่เลย เพื่อให้ได้สภาพบ้านที่สมบูรณ์กว่า อย่างไหนคุ้มกว่ากัน
                    6. การดีดบ้านจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แม้แต่วิศวกรบางท่านที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างทั่วไปก็ยังยากที่จะสามารถทำงานแบบนี้ได้ ดังนั้น หากต้องการจ้างผู้มาดำเนินการดีดบ้าน ขอให้ตรวจสอบประสบการณ์และบุคลากรให้ดีว่าสามารถทำได้จริง แนะนำว่าควรขอข้อมูลของบ้านที่บริษัทเคยยก แล้วลองโทรไปคุยว่าการบริการเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา

ช่างดีดบ้านในนครพนม
ช่างดีดบ้านในบึงกาฬ
ช่างดีดบ้านในสกลนคร
ช่างดีดบ้านในมุกดาหาร
ช่างดีดบ้านในอุบลราชธานี
ช่างดีดบ้านในหนองคาย
ช่างดีดบ้านในอำนาจเจริญ
ช่างดีดบ้านในหนองบัวลำภู
ช่างดีดบ้านในศรีสะเกษ
ช่างดีดบ้านในอุดรธานี
ช่างดีดบ้านในยโสธร
ช่างดีดบ้านในเลย
ช่างดีดบ้านในกาฬสินธุ์
ช่างดีดบ้านในร้อยเอ็ด
ช่างดีดบ้านในมหาสารคาม
ช่างดีดบ้านในสุรินทร์
ช่างดีดบ้านในขอนแก่น
ช่างดีดบ้านในอำนาจเจริญ
ช่างดีดบ้านในบุรีรัมย์
ช่างดีดบ้านในชัยภูมิ
ช่างดีดบ้านในโคราชนครราชสีมา
ช่างดีดบ้านในเชียงใหม่
ช่างดีดบ้านในเพชรบูรณ์
ช่างดีดบ้านใน-เชียงราย
ช่างดีดบ้านในแม่ฮ่องสอน
ช่างดีดบ้านในพะเยา
ช่างดีดบ้านในลำพูน
ช่างดีดบ้านในน่าน
ช่างดีดบ้านในลำปาง
ช่างดีดบ้านในพิษณุโลก
ช่างดีดบ้านในแพร่
ช่างดีดบ้านในอุตรดิตถ์
ช่างดีดบ้านในตาก
ช่างดีดบ้านในกำแพงเพชร
ช่างดีดบ้านในพิจิตร
ช่างดีดบ้านในนครสวรรค์
ช่างดีดบ้านในอุทัยธานี
ช่างดีดบ้านในชัยนาท
ช่างดีดบ้านในลพบุรี
ช่างดีดบ้านในสิงห์บุรี
ช่างดีดบ้านในสุโขทัย
ช่างดีดบ้านในปราจีนบุรี
ช่างดีดบ้านในสระบุรี
ช่างดีดบ้านในนครนายก
ช่างดีดบ้านในนครปฐม
ช่างดีดบ้านในอ่างทอง
ช่างดีดบ้านในราชบุรี
ช่างดีดบ้านในสุพรรณบุรี
ช่างดีดบ้านในอยุธยา
ช่างดีดบ้านในสมุทรสงคราม
ช่างดีดบ้านในสมุทรปราการ
ช่างดีดบ้านในสมุทรสาคร
ช่างดีดบ้านในสระแก้ว
ช่างดีดบ้านในตราด
ช่างดีดบ้านในจันทบุรี
ช่างดีดบ้านในระยอง
ช่างดีดบ้านในชลบุรี
ช่างดีดบ้านในฉะเชิงเทรา
ช่างดีดบ้านในเพชรบุรี
ช่างดีดบ้านในชุมพร
ช่างดีดบ้านในระนอง
ช่างดีดบ้านในสุราษฎร์ธานี
ช่างดีดบ้านในนครศรีธรรมราช
ช่างดีดบ้านในพังงา
ช่างดีดบ้านในกระบี่
ช่างดีดบ้านในตรัง
ช่างดีดบ้านในพัทลุง
ช่างดีดบ้านในภูเก็ต
ช่างดีดบ้านในสงขลา
ช่างดีดบ้านในคลองตัน
ช่างดีดบ้านในจรัญสนิทวงศ์
ช่างดีดบ้านในดาวคะนอง
ช่างดีดบ้านในดินแดง
ช่างดีดบ้านในธนบุรี
ช่างดีดบ้านในนวนคร
ช่างดีดบ้านในนวลจันทร์
ช่างดีดบ้านในบางนา
ช่างดีดบ้านในปทุมวัน
ช่างดีดบ้านในประชาชื่น
ช่างดีดบ้านในประตูน้ำ
ช่างดีดบ้านในปิ่นเกล้า
ช่างดีดบ้านในพระราม 2
ช่างดีดบ้านในพระราม 9
ช่างดีดบ้านในเพชรเกษม
ช่างดีดบ้านในรัชดาภิเษก
ช่างดีดบ้านในรัชโยธิน
ช่างดีดบ้านในรามคำแหง
ช่างดีดบ้านในวังหิน
ช่างดีดบ้านในวัชพล
ช่างดีดบ้านในสะพานควาย
ช่างดีดบ้านในสาธุประดิษฐ์
ช่างดีดบ้านในสามเสน
ช่างดีดบ้านในสีลม
ช่างดีดบ้านในสุขาภิบาล
ช่างดีดบ้านในสุขุมวิท
ช่างดีดบ้านในสุทธิสาร
ช่างดีดบ้านในอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างดีดบ้านในอ่อนนุช
ช่างดีดบ้านในปากเกร็ด
ช่างดีดบ้านในบางใหญ่
ช่างดีดบ้านในคลองหลวง
ช่างดีดบ้านในธัญบุรี
ช่างดีดบ้านในลาดหลุมแก้ว
ช่างดีดบ้านในลำลูกกา
ช่างดีดบ้านในสามโคก
ช่างดีดบ้านในหนองเสือ
ช่างดีดบ้านในกระทุ่มแบน
ช่างดีดบ้านในบางพลี
ช่างดีดบ้านในบางบ่อ
ช่างดีดบ้านในพระประแดง
ช่างดีดบ้านในพุทธมณฑล
ช่างดีดบ้านในสามพราน
ช่างดีดบ้านในเมืองหัวหิน
ช่างดีดบ้านในบางรัก
ช่างดีดบ้านในสาธร
ช่างดีดบ้านในเซนส์หลุยส์
ช่างดีดบ้านในสาธุประดิษฐ์
ช่างดีดบ้านในบางแค
ช่างดีดบ้านในภาษีเจริญ
ช่างดีดบ้านในปิ่นเกล้า
ช่างดีดบ้านในจรัญ
ช่างดีดบ้านในบรมราชชนนี
ช่างดีดบ้านในบางพลัด
ช่างดีดบ้านในบางอ้อ
ช่างดีดบ้านในบางกอกน้อย
ช่างดีดบ้านในบางกอกใหญ่
ช่างดีดบ้านในคลองสาน
ช่างดีดบ้านในอิสรภาพ
ช่างดีดบ้านในสาธร
ช่างดีดบ้านในสวนผัก
ช่างดีดบ้านในทุ่งมังกร
ช่างดีดบ้านในราชพฤกษ์
ช่างดีดบ้านในชัยพฤกษ์
ช่างดีดบ้านในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างดีดบ้านในพุทธมลฑล
ช่างดีดบ้านในพระราม 2
ช่างดีดบ้านในท่าพระ
ช่างดีดบ้านในรัชดาภิเษก
ช่างดีดบ้านในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างดีดบ้านในแม้นศรี
ช่างดีดบ้านในราษฎร์บูรณะ
ช่างดีดบ้านในดาวคะนอง
ช่างดีดบ้านในตลาดพลู
ช่างดีดบ้านในพญาไท
ช่างดีดบ้านในเจริญ
ช่างดีดบ้านในปทุมวัน
ช่างดีดบ้านในมาบุญครอง
ช่างดีดบ้านในสยาม
ช่างดีดบ้านในศรีย่าน
ช่างดีดบ้านในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างดีดบ้านในบางนา
ช่างดีดบ้านในสี่แยกทศกันต์
ช่างดีดบ้านในตลิ่งชัน
ช่างดีดบ้านในสุขุมวิท
ช่างดีดบ้านในประตูน้ำ
ช่างดีดบ้านในวุฒากาศ
ช่างดีดบ้านในจอมทอง
ช่างดีดบ้านในท่าเกษตร
ช่างดีดบ้านในบางแวก
ช่างดีดบ้านในบางหว้า
ช่างดีดบ้านในวงเวียนใหญ่
ช่างดีดบ้านในลาดหญ้า
ช่างดีดบ้านในสำราญราษฎร์
ช่างดีดบ้านในเสาชิงช้า
ช่างดีดบ้านในสาธุประดิษฐ์
ช่างดีดบ้านในซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างดีดบ้านในซ.วัดศรีประวัติ
ช่างดีดบ้านในสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างดีดบ้านในเจริญนคร
ช่างดีดบ้านในเพชรเกษม
ช่างดีดบ้านในบางรัก
ช่างดีดบ้านในยานนาวา
ช่างดีดบ้านในเอกชัย
ช่างดีดบ้านในกำนันแม้น
ช่างดีดบ้านในเทเวศน์
ช่างดีดบ้านในเทอดไท
ช่างดีดบ้านในบางขุนเทียน
ช่างดีดบ้านในท่าข้าม
ช่างดีดบ้านในบางบอน
ช่างดีดบ้านในสุขสวัสดิ์
ช่างดีดบ้านในทุ่งครุ
ช่างดีดบ้านในประชาอุทิศ
ช่างดีดบ้านในลาพร้าว
ช่างดีดบ้านในอนุสาวรีย์ชัย
ช่างดีดบ้านในซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างดีดบ้านในอ้อมน้อย
ช่างดีดบ้านในอ้อมใหญ่
ช่างดีดบ้านในมหาชัย
ช่างดีดบ้านในคลองขวาง
ช่างดีดบ้านในบางมด
ช่างดีดบ้านในหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ดีดบ้านยกบ้าน.com