บริการดูดส้วม โทร/Line 0994139944 แก้ท่อตัน ส้วมตัน งูเหล็ก สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูลอ่างล้างจานตัน ชักโครกตันน้ำเสียทุก

หลักการและเหตุผล

               สิ่งปฏิกูลในที่นี้หมายถึงสิ่งขับถ่ายที่ออกจากร่างกายมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงนอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแล้ว ยังทำให้ดินและแหล่งน้ำสกปรก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันและแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด์และโรคพยาธิลำไส้ส้วม คือ ที่รองรับและรวบรวมสิ่งปฏิกูล โดยปกติส้วมจะเป็นที่บำบัดและกำจัดอุจจาระ ปัสสาวะเบื้องต้นด้วย เช่น มีการย่อยสลายเกิดขึ้น ขั้นตอนการจัดการสิ่งปฏิกูลจึงเริ่มจากที่รองรับและรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือส้วม เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งส้วมจะเต็ม จึงต้องมีบริการรถสูบสิ่งปฏิกูลจากส้วมไปบำบัดดังนั้นการจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรจึงเริ่มจากเรื่องส้วม การเก็บขนสิ่งปฏิกูล การบำบัดสิ่งปฏิกูลและการนำสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย

              ส้วมในประเทศไทย มีมาแต่โบราณ โดยในสมัยก่อน ผู้ที่ใช้ส้วมแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มของกษัตริย์ เจ้านาย ขุนนางและผู้มีฐานะดี กลุ่มของพระที่อยู่ภายใต้พระธรรมวินัย กลุ่มของชาวบ้านที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยกลุ่มชาวบ้านมักจะไปถ่ายทุกข์ตามที่เหมาะ ๆ เนื่องจากยังไม่มีส้วมใช้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2440 รัฐได้ออกพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) มีผลบังคับให้คนไทยต้องขับถ่ายในส้วมจากอดีตที่ผ่านมาส้วมสาธารณะในประเทศไทยเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญทางด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทางกรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนี้ มีการสำรวจและประเมินผลมาตรฐานส้วมสาธารณะ พบว่าส้วมสาธารณะในประเทศไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่มาก ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ งานประชุมส้วมโลก 2006 (World Toilet Expo & Forum 2006) ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะ และมีโครงการหลายโครงการเกี่ยวกับส้วมสาธารณะอีกหลายโครงการประเทศไทยได้ใช้มาตรการหลายอย่าง รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับส้วมปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับที่เริ่มมีการออกพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับการสุขาภิบาลของคนกรุงเทพฯ และต่อมาได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dodsom.com

บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน
บริการดูดส้วม สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล
รับจ้าง สูบสิ่งปฏิกูล ดูดส้วม สูบส้วม สูบส้วม
รับสูบส้วม,แก้ไขส้วมตัน,ท่อตัน,ซิงค์ตัน
บริการสูบส้วม ดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน
รถบริการ รับดูดส้วม สูบส้วม
ท่อตัน ส้วมตัน ท่อน้ำตัน ท่ออุดตัน ลอกท่อน้ำ

วิธีแก้ปัญหาท่อตัน แบบง่าย ๆ มาฝากคุณตามเรามาดูกันเลย

วิธีแก้ท่อตันเอาน้ำร้อนเข้าช่วย

วิธีแก้ท่อตัน ระยะที่ 1

ประมาณ ว่าท่อตันนิดหน่อย น้ำไหลลงช้า เริ่มต้นเราก็ตั้งน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตร เสร็จแล้วคุณก็ค่อย ๆ เทน้ำยาล้างจานลงไปในท่อสักประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ใช้น้ำร้อนค่อย ๆ
เทลงไป สักครู่ท่อน้ำก็จะหายตัน นี้คือวิธีที่ 1 เอาน้ำร้อนเข้าช่่วย

เบกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชู

วิธีที่ 2 นี้จะเหมาะกับท่อน้ำที่ตันมากหน่อย เริ่มต้นก็คือเอาเบกิ้งโซดา และน้ำส้มสายชู อย่างละประมาณครึ่งแก้ว ค่อย ๆ เทลงไปในท่อแต่เทเบกิ้งโซดาก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยน้ำส้มสายชู
ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เราก็เอาน้ำร้อนประมาณ 2 ลิตรค่อย ๆ เทตามลงไปอีกครั้ง

– การแก้ปัญหาท่อตันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ขอเพียงต้องใจเย็น ๆ ถ้าคุณทำครั้งแรกยังไม่หายท่อตันก็ลองทำซ้ำอีกครั้งนะ แต่ทางที่ดีก่อนจะล้างจานก็ควรกวาดเศษอาหารในจานออกให้เหมาะก่อน
ท่อจะได้ไม่ ตัน ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ปวดหัว

สูบส้วมในนครพนม
สูบส้วมในบึงกาฬ
สูบส้วมในสกลนคร
สูบส้วมในมุกดาหาร
สูบส้วมในอุบลราชธานี
สูบส้วมในหนองคาย
สูบส้วมในอำนาจเจริญ
สูบส้วมในหนองบัวลำภู
สูบส้วมในศรีสะเกษ
สูบส้วมในอุดรธานี
สูบส้วมในยโสธร
สูบส้วมในเลย
สูบส้วมในกาฬสินธุ์
สูบส้วมในร้อยเอ็ด
สูบส้วมในมหาสารคาม
สูบส้วมในสุรินทร์
สูบส้วมในขอนแก่น
สูบส้วมในอำนาจเจริญ
สูบส้วมในบุรีรัมย์
สูบส้วมในชัยภูมิ
สูบส้วมในโคราชนครราชสีมา
สูบส้วมในเชียงใหม่
สูบส้วมในเพชรบูรณ์
สูบส้วมใน-เชียงราย
สูบส้วมในแม่ฮ่องสอน
สูบส้วมในพะเยา
สูบส้วมในลำพูน
สูบส้วมในน่าน
สูบส้วมในลำปาง
สูบส้วมในพิษณุโลก
สูบส้วมในแพร่
สูบส้วมในอุตรดิตถ์
สูบส้วมในตาก
สูบส้วมในกำแพงเพชร
สูบส้วมในพิจิตร
สูบส้วมในนครสวรรค์
สูบส้วมในอุทัยธานี
สูบส้วมในชัยนาท
สูบส้วมในลพบุรี
สูบส้วมในสิงห์บุรี
สูบส้วมในสุโขทัย
สูบส้วมในปราจีนบุรี
สูบส้วมในสระบุรี
สูบส้วมในนครนายก
สูบส้วมในนครปฐม
สูบส้วมในอ่างทอง
สูบส้วมในราชบุรี
สูบส้วมในสุพรรณบุรี
สูบส้วมในอยุธยา
สูบส้วมในสมุทรสงคราม
สูบส้วมในสมุทรปราการ
สูบส้วมในสมุทรสาคร
สูบส้วมในสระแก้ว
สูบส้วมในตราด
สูบส้วมในจันทบุรี
สูบส้วมในระยอง
สูบส้วมในชลบุรี
สูบส้วมในฉะเชิงเทรา
สูบส้วมในเพชรบุรี
สูบส้วมในชุมพร
สูบส้วมในระนอง
สูบส้วมในสุราษฎร์ธานี
สูบส้วมในนครศรีธรรมราช
สูบส้วมในพังงา
สูบส้วมในกระบี่
สูบส้วมในตรัง
สูบส้วมในพัทลุง
สูบส้วมในภูเก็ต
สูบส้วมในสงขลา
สูบส้วมในคลองตัน
สูบส้วมในจรัญสนิทวงศ์
สูบส้วมในดาวคะนอง
สูบส้วมในดินแดง
สูบส้วมในธนบุรี
สูบส้วมในนวนคร
สูบส้วมในนวลจันทร์
สูบส้วมในบางนา
สูบส้วมในปทุมวัน
สูบส้วมในประชาชื่น
สูบส้วมในประตูน้ำ
สูบส้วมในปิ่นเกล้า
สูบส้วมในพระราม 2
สูบส้วมในพระราม 9
สูบส้วมในเพชรเกษม
สูบส้วมในรัชดาภิเษก
สูบส้วมในรัชโยธิน
สูบส้วมในรามคำแหง
สูบส้วมในวังหิน
สูบส้วมในวัชพล
สูบส้วมในสะพานควาย
สูบส้วมในสาธุประดิษฐ์
สูบส้วมในสามเสน
สูบส้วมในสีลม
สูบส้วมในสุขาภิบาล
สูบส้วมในสุขุมวิท
สูบส้วมในสุทธิสาร
สูบส้วมในอนุเสาวรีย์ชัย
สูบส้วมในอ่อนนุช
สูบส้วมในปากเกร็ด
สูบส้วมในบางใหญ่
สูบส้วมในคลองหลวง
สูบส้วมในธัญบุรี
สูบส้วมในลาดหลุมแก้ว
สูบส้วมในลำลูกกา
สูบส้วมในสามโคก
สูบส้วมในหนองเสือ
สูบส้วมในกระทุ่มแบน
สูบส้วมในบางพลี
สูบส้วมในบางบ่อ
สูบส้วมในพระประแดง
สูบส้วมในพุทธมณฑล
สูบส้วมในสามพราน
สูบส้วมในเมืองหัวหิน
สูบส้วมในบางรัก
สูบส้วมในสาธร
สูบส้วมในเซนส์หลุยส์
สูบส้วมในสาธุประดิษฐ์
สูบส้วมในบางแค
สูบส้วมในภาษีเจริญ
สูบส้วมในปิ่นเกล้า
สูบส้วมในจรัญ
สูบส้วมในบรมราชชนนี
สูบส้วมในบางพลัด
สูบส้วมในบางอ้อ
สูบส้วมในบางกอกน้อย
สูบส้วมในบางกอกใหญ่
สูบส้วมในคลองสาน
สูบส้วมในอิสรภาพ
สูบส้วมในสาธร
สูบส้วมในสวนผัก
สูบส้วมในทุ่งมังกร
สูบส้วมในราชพฤกษ์
สูบส้วมในชัยพฤกษ์
สูบส้วมในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
สูบส้วมในพุทธมลฑล
สูบส้วมในพระราม 2
สูบส้วมในท่าพระ
สูบส้วมในรัชดาภิเษก
สูบส้วมในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
สูบส้วมในแม้นศรี
สูบส้วมในราษฎร์บูรณะ
สูบส้วมในดาวคะนอง
สูบส้วมในตลาดพลู
สูบส้วมในพญาไท
สูบส้วมในเจริญ
สูบส้วมในปทุมวัน
สูบส้วมในมาบุญครอง
สูบส้วมในสยาม
สูบส้วมในศรีย่าน
สูบส้วมในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
สูบส้วมในบางนา
สูบส้วมในสี่แยกทศกันต์
สูบส้วมในตลิ่งชัน
สูบส้วมในสุขุมวิท
สูบส้วมในประตูน้ำ
สูบส้วมในวุฒากาศ
สูบส้วมในจอมทอง
สูบส้วมในท่าเกษตร
สูบส้วมในบางแวก
สูบส้วมในบางหว้า
สูบส้วมในวงเวียนใหญ่
สูบส้วมในลาดหญ้า
สูบส้วมในสำราญราษฎร์
สูบส้วมในเสาชิงช้า
สูบส้วมในสาธุประดิษฐ์
สูบส้วมในซ.วัดลาดปลาดุก
สูบส้วมในซ.วัดศรีประวัติ
สูบส้วมในสมเด็จเจ้าพระยา
สูบส้วมในเจริญนคร
สูบส้วมในเพชรเกษม
สูบส้วมในบางรัก
สูบส้วมในยานนาวา
สูบส้วมในเอกชัย
สูบส้วมในกำนันแม้น
สูบส้วมในเทเวศน์
สูบส้วมในเทอดไท
สูบส้วมในบางขุนเทียน
สูบส้วมในท่าข้าม
สูบส้วมในบางบอน
สูบส้วมในสุขสวัสดิ์
สูบส้วมในทุ่งครุ
สูบส้วมในประชาอุทิศ
สูบส้วมในลาพร้าว
สูบส้วมในอนุสาวรีย์ชัย
สูบส้วมในซ.อารีย์สัมพันธุ์
สูบส้วมในอ้อมน้อย
สูบส้วมในอ้อมใหญ่
สูบส้วมในมหาชัย
สูบส้วมในคลองขวาง
สูบส้วมในบางมด
สูบส้วมในหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dodsom.com