รับจำนองที่ดิน โทร 095-8806760 รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน อนุมัติง่าย รับเงินทันที

การทำสัญญา จำนองที่ดิน

            จำนอง คือ สัญญากู้เงินชนิดหนึ่ง ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ (เช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าเป็นต้น) โดยสัญญา จำนอง นี้จะต้องไปทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เท่านั้นนะครับ

              การทำสัญญา จำนอง สัญญา จำนอง ต้องไม่มีการโอนทรัพย์สิน จะเป็นแค่การนำโฉนดที่ดินนั้นไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกัน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้นครับ
ในสัญญา จำนอง จะต้องระบุชัดเจนว่า ผู้จำนอง ทำการกู้เงินเป็นวงเงินจำนวนเงินเท่าไหร่ และทรัพย์ที่นำมา จำนอง คืออะไร มิเช่นนั้น สัญญาจะไม่สมบูรณ์กรณีที่ ผู้จำนอง(ผู้ขอกู้เงิน) เกิดผิดสัญญา ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนอง ก็ไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ทันที เพราะทรัพย์สินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ ต้องมีกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมาย ให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ นำที่ดินนี้ไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ ซึ่งจะเป็นในแบบเดียวกับที่ สถาบันการเงินฟ้องลูกหนี้ครับ

          ความหมายของการจำนอง จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า“ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702)

         ตัวอย่าง นายเอกได้กู้เงินจากนายโทเป็นจำนวน 1 แสนบาท โดยนายเอกได้นำที่ดินของตนจำนวน 1 แปลงไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้
จำนวน 1 แสนบาท ที่นายเอกได้กู้ไปจากนายโท โดยนายเอกไม่ต้องส่งมอบที่ดินของตนให้แก่นายโท นายเอกยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินของตนได้ตามปกติ

การชำระหนี้จำนอง

             การชำระหนี้จำนองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ดี การระงับหนี้จำนองไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ดีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการจำนองก็ดี กฎหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้น แล้วจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้

             ตัวอย่าง นายเอกจำนองที่ดินของตนไว้กับนายโท ต่อมานายโทยอมปลดจำนองที่ดินดังกล่าวให้แก่นายเอกแต่ทั้งสองฝ่ายมิได้ไปจดทะเบียนการปลดจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อมานายโทโอนการจำนองให้นายจัตวาโดยจดทะเบียนถูกต้องแล้วนายจัตวาได้บังคับจำนองที่ดินแปลงนี้ นายเอกจะยกข้อต่อสู้ว่านายโทปลดจำนองให้แก่ตนแล้วขึ้นต่อสู้กับนายจัตวาไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.โฉนดที่ดินจํานอง.com

              

ให้วงเงินสูง ถึง 80% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมิน
ใช้เอกสารของ กรมที่ดินทั้งสิ้น ทำถูกกฏหมาย
จริงใจ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้

** ยิ่งเอาตัวทรัพย์ค้ำประกันเยอะ แต่ขอกู้ยืมเงินน้อย จะพิจารณาให้จ่ายดอกต่ำเท่าแบ้งค์
กรุณาให้ข้อมูลทรัพย์ ตามความเป็นจริงเท่านั้น ห้ามโกหก ทางเราตรวจสอบได้
หากพบ จะไม่รับพิจารณาอีก ทันที

เหตุผลที่คนนิยมมาทำจำนองที่ดิน และขายฝากกับเรามาก
อันดับแรกเลย คือ เราซื่อตรง ทำโปร่งใส ไม่มีหักคอ และ อนุมัติเงินสูงกว่าแบ้งค์มาก
ไม่เช็คเครดิตหนี้ แบ็คลิสต่างๆ ไม่เช็คสลิปเงินเดือน และ อนุมัติเงินไวทันที
ถ้าเข้าแบ้งค์รอหลายเดือน และ ได้น้อยมากๆ หรือ อาจไม่ผ่านเลย
รอเก้อเพราะแบ้งค์ปล่อยยากแล้ว และ ใช้เอกสารค้ำยุ่งยาก เยอะมาก

       1. นายทุน ตรงไปตรงมา ดอกเบี้ยต่อรองได้ ต้องการเจอคนดี ต้องการคนที่กู้เงิน เพื่อส่งดอกจริงๆ ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ใคร พ้นเวลาถ้าก็ยังให้ไถ่ ใจต่างจากนายทุนทั่วไปมาก ยินดีช่วยเหลือเต็มที่ เพราะเรายึดมั่นในความถูกต้อง และ คุณธรรมเป็นหลัก
       2. รับนายหน้าจํานําโฉนดที่ดินรับนายหน้าใหม่ๆ ให้ % ค่าตอบแทนสูงที่สุด ส่งงานมาให้ดูได้ โทรมาเสนอได้ตลอด ไม่ต้องอาย อย่าลังเล อย่าเกรงใจ รับฟังตลอด อาจได้ร่วมงานกัน
       3. ปรึกษาฟรี !! ไม่เคยซ้ำเติม ยินดีช่วยเหลือ พร้อมรับไถ่ถอน เปลี่ยนมือ รีไฟแนนซ์ที่ดิน เพิ่มวงเงิน
       4. รับจำนอง ขายฝาก ให้ต่อสัญญาแน่นอน และนานถึง 10 ปี เราต่อรองได้ พูดง่าย
       5. ตอนต่อสัญญาหรือไถ่ถอน ไม่มีการเรียกค่านายหน้า ไม่มีหักคอเหมือนที่อื่นๆ และ สามารถไถ่ถอนได้ตลอดตามสะดวก
       6. รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่เรื่องมากจุกจิก รับเงินไวภายในวันเดียว ดูเช้ารับเงินบ่าย หากท่านไม่ติดภาระหนี้มา เพราะเราไม่ได้ส่งงานต่อ
        7. ปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ นัดทำสัญญา จ่ายเงิน ที่กรมที่ดินเท่านั้น และที่เดียวคับ
        8. ให้ตัดผ่อนลดเงินต้น ดอกเบี้ยลดตาม เพราะยอดเงินไม่หนักเกินไป ง่ายในการไถ่ถอน
        9. กรณีมาต่อสัญญา ในแต่ละครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นายทุนจะออกเงินค่าต่อสัญญาให้ทั้งหมด ทุกครั้ง ให้เราเป็นผู้ช่วยเหลือ และ ดูแลทรัพย์สินของท่านนะคับ

เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก

บุคคลธรรมดา
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
มรณะบัตรคู่สมรส
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค(ค่าส่วนกลาง–ค่าน้ำ–ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล ห้างร้าน
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน–กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง ( กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง )

จำนองที่ดิน รีไฟแนนซ์รถ

จำนองคืออะไร ?
การจำนอง คือ การตกลง ทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกัน ระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า “ผู้จำนอง” กับ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง”
โดยเอาทรัพย์สินเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (มาตรา ๗๐๒) อสังหาริมทรัพย์ที่เรารับ ได้แก่ ที่ดิน บ้านทุกชนิด คอนโด
อพาร์ทเมนท์ แฟลต โรงงาน ปั้ม

ขายฝากคืออะไร ?
การขายฝาก ( ไม่ใช่ฝากขาย ) แต่คือ เป็นการทำสัญญายืมเงินโดยขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์ไปยังผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า
ผู้ขาย (ผู้กู้) มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดที่แน่นอนตามสัญญา หรือ ไถ่ทรัพย์สินนั้นคืน ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 10ปี
เช่น ขายฝากบ้านพร้อมที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายฝากต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) จะยอมขายคืน เช่นนี้ ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้

รับจำนำโฉนดที่ดินในนครพนม
รับจำนำโฉนดที่ดินในบึงกาฬ
รับจำนำโฉนดที่ดินในสกลนคร
รับจำนำโฉนดที่ดินในมุกดาหาร
รับจำนำโฉนดที่ดินในอุบลราชธานี
รับจำนำโฉนดที่ดินในหนองคาย
รับจำนำโฉนดที่ดินในอำนาจเจริญ
รับจำนำโฉนดที่ดินในหนองบัวลำภู
รับจำนำโฉนดที่ดินในศรีสะเกษ
รับจำนำโฉนดที่ดินในอุดรธานี
รับจำนำโฉนดที่ดินในยโสธร
รับจำนำโฉนดที่ดินในเลย
รับจำนำโฉนดที่ดินในกาฬสินธุ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในร้อยเอ็ด
รับจำนำโฉนดที่ดินในมหาสารคาม
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุรินทร์
รับจำนำโฉนดที่ดินในขอนแก่น
รับจำนำโฉนดที่ดินในอำนาจเจริญ
รับจำนำโฉนดที่ดินในบุรีรัมย์
รับจำนำโฉนดที่ดินในชัยภูมิ
รับจำนำโฉนดที่ดินในโคราชนครราชสีมา
รับจำนำโฉนดที่ดินในเชียงใหม่
รับจำนำโฉนดที่ดินในเพชรบูรณ์
รับจำนำโฉนดที่ดินใน-เชียงราย
รับจำนำโฉนดที่ดินในแม่ฮ่องสอน
รับจำนำโฉนดที่ดินในพะเยา
รับจำนำโฉนดที่ดินในลำพูน
รับจำนำโฉนดที่ดินในน่าน
รับจำนำโฉนดที่ดินในลำปาง
รับจำนำโฉนดที่ดินในพิษณุโลก
รับจำนำโฉนดที่ดินในแพร่
รับจำนำโฉนดที่ดินในอุตรดิตถ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในตาก
รับจำนำโฉนดที่ดินในกำแพงเพชร
รับจำนำโฉนดที่ดินในพิจิตร
รับจำนำโฉนดที่ดินในนครสวรรค์
รับจำนำโฉนดที่ดินในอุทัยธานี
รับจำนำโฉนดที่ดินในชัยนาท
รับจำนำโฉนดที่ดินในลพบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในสิงห์บุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุโขทัย
รับจำนำโฉนดที่ดินในปราจีนบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในสระบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในนครนายก
รับจำนำโฉนดที่ดินในนครปฐม
รับจำนำโฉนดที่ดินในอ่างทอง
รับจำนำโฉนดที่ดินในราชบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุพรรณบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในอยุธยา
รับจำนำโฉนดที่ดินในสมุทรสงคราม
รับจำนำโฉนดที่ดินในสมุทรปราการ
รับจำนำโฉนดที่ดินในสมุทรสาคร
รับจำนำโฉนดที่ดินในสระแก้ว
รับจำนำโฉนดที่ดินในตราด
รับจำนำโฉนดที่ดินในจันทบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในระยอง
รับจำนำโฉนดที่ดินในชลบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในฉะเชิงเทรา
รับจำนำโฉนดที่ดินในเพชรบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในชุมพร
รับจำนำโฉนดที่ดินในระนอง
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุราษฎร์ธานี
รับจำนำโฉนดที่ดินในนครศรีธรรมราช
รับจำนำโฉนดที่ดินในพังงา
รับจำนำโฉนดที่ดินในกระบี่
รับจำนำโฉนดที่ดินในตรัง
รับจำนำโฉนดที่ดินในพัทลุง
รับจำนำโฉนดที่ดินในภูเก็ต
รับจำนำโฉนดที่ดินในสงขลา
รับจำนำโฉนดที่ดินในคลองตัน
รับจำนำโฉนดที่ดินในจรัญสนิทวงศ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในดาวคะนอง
รับจำนำโฉนดที่ดินในดินแดง
รับจำนำโฉนดที่ดินในธนบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในนวนคร
รับจำนำโฉนดที่ดินในนวลจันทร์
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางนา
รับจำนำโฉนดที่ดินในปทุมวัน
รับจำนำโฉนดที่ดินในประชาชื่น
รับจำนำโฉนดที่ดินในประตูน้ำ
รับจำนำโฉนดที่ดินในปิ่นเกล้า
รับจำนำโฉนดที่ดินในพระราม 2
รับจำนำโฉนดที่ดินในพระราม 9
รับจำนำโฉนดที่ดินในเพชรเกษม
รับจำนำโฉนดที่ดินในรัชดาภิเษก
รับจำนำโฉนดที่ดินในรัชโยธิน
รับจำนำโฉนดที่ดินในรามคำแหง
รับจำนำโฉนดที่ดินในวังหิน
รับจำนำโฉนดที่ดินในวัชพล
รับจำนำโฉนดที่ดินในสะพานควาย
รับจำนำโฉนดที่ดินในสาธุประดิษฐ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในสามเสน
รับจำนำโฉนดที่ดินในสีลม
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุขาภิบาล
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุขุมวิท
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุทธิสาร
รับจำนำโฉนดที่ดินในอนุเสาวรีย์ชัย
รับจำนำโฉนดที่ดินในอ่อนนุช
รับจำนำโฉนดที่ดินในปากเกร็ด
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางใหญ่
รับจำนำโฉนดที่ดินในคลองหลวง
รับจำนำโฉนดที่ดินในธัญบุรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในลาดหลุมแก้ว
รับจำนำโฉนดที่ดินในลำลูกกา
รับจำนำโฉนดที่ดินในสามโคก
รับจำนำโฉนดที่ดินในหนองเสือ
รับจำนำโฉนดที่ดินในกระทุ่มแบน
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางพลี
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางบ่อ
รับจำนำโฉนดที่ดินในพระประแดง
รับจำนำโฉนดที่ดินในพุทธมณฑล
รับจำนำโฉนดที่ดินในสามพราน
รับจำนำโฉนดที่ดินในเมืองหัวหิน
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางรัก
รับจำนำโฉนดที่ดินในสาธร
รับจำนำโฉนดที่ดินในเซนส์หลุยส์
รับจำนำโฉนดที่ดินในสาธุประดิษฐ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางแค
รับจำนำโฉนดที่ดินในภาษีเจริญ
รับจำนำโฉนดที่ดินในปิ่นเกล้า
รับจำนำโฉนดที่ดินในจรัญ
รับจำนำโฉนดที่ดินในบรมราชชนนี
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางพลัด
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางอ้อ
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางกอกน้อย
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางกอกใหญ่
รับจำนำโฉนดที่ดินในคลองสาน
รับจำนำโฉนดที่ดินในอิสรภาพ
รับจำนำโฉนดที่ดินในสาธร
รับจำนำโฉนดที่ดินในสวนผัก
รับจำนำโฉนดที่ดินในทุ่งมังกร
รับจำนำโฉนดที่ดินในราชพฤกษ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในชัยพฤกษ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับจำนำโฉนดที่ดินในพุทธมลฑล
รับจำนำโฉนดที่ดินในพระราม 2
รับจำนำโฉนดที่ดินในท่าพระ
รับจำนำโฉนดที่ดินในรัชดาภิเษก
รับจำนำโฉนดที่ดินในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับจำนำโฉนดที่ดินในแม้นศรี
รับจำนำโฉนดที่ดินในราษฎร์บูรณะ
รับจำนำโฉนดที่ดินในดาวคะนอง
รับจำนำโฉนดที่ดินในตลาดพลู
รับจำนำโฉนดที่ดินในพญาไท
รับจำนำโฉนดที่ดินในเจริญ
รับจำนำโฉนดที่ดินในปทุมวัน
รับจำนำโฉนดที่ดินในมาบุญครอง
รับจำนำโฉนดที่ดินในสยาม
รับจำนำโฉนดที่ดินในศรีย่าน
รับจำนำโฉนดที่ดินในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางนา
รับจำนำโฉนดที่ดินในสี่แยกทศกันต์
รับจำนำโฉนดที่ดินในตลิ่งชัน
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุขุมวิท
รับจำนำโฉนดที่ดินในประตูน้ำ
รับจำนำโฉนดที่ดินในวุฒากาศ
รับจำนำโฉนดที่ดินในจอมทอง
รับจำนำโฉนดที่ดินในท่าเกษตร
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางแวก
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางหว้า
รับจำนำโฉนดที่ดินในวงเวียนใหญ่
รับจำนำโฉนดที่ดินในลาดหญ้า
รับจำนำโฉนดที่ดินในสำราญราษฎร์
รับจำนำโฉนดที่ดินในเสาชิงช้า
รับจำนำโฉนดที่ดินในสาธุประดิษฐ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในซ.วัดลาดปลาดุก
รับจำนำโฉนดที่ดินในซ.วัดศรีประวัติ
รับจำนำโฉนดที่ดินในสมเด็จเจ้าพระยา
รับจำนำโฉนดที่ดินในเจริญนคร
รับจำนำโฉนดที่ดินในเพชรเกษม
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางรัก
รับจำนำโฉนดที่ดินในยานนาวา
รับจำนำโฉนดที่ดินในเอกชัย
รับจำนำโฉนดที่ดินในกำนันแม้น
รับจำนำโฉนดที่ดินในเทเวศน์
รับจำนำโฉนดที่ดินในเทอดไท
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางขุนเทียน
รับจำนำโฉนดที่ดินในท่าข้าม
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางบอน
รับจำนำโฉนดที่ดินในสุขสวัสดิ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในทุ่งครุ
รับจำนำโฉนดที่ดินในประชาอุทิศ
รับจำนำโฉนดที่ดินในลาพร้าว
รับจำนำโฉนดที่ดินในอนุสาวรีย์ชัย
รับจำนำโฉนดที่ดินในซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับจำนำโฉนดที่ดินในอ้อมน้อย
รับจำนำโฉนดที่ดินในอ้อมใหญ่
รับจำนำโฉนดที่ดินในมหาชัย
รับจำนำโฉนดที่ดินในคลองขวาง
รับจำนำโฉนดที่ดินในบางมด
รับจำนำโฉนดที่ดินในหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.โฉนดที่ดินจํานอง.com