จำหน่ายรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โทร 084-0345333 ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาบ้าน ประหยัดค่าไฟ

โซล่าเซลล์ Solar Cell หรือเซลล์แสงอาทิตย์

                     เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดแสงสว่าง) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใด ๆ ขณะใช้งาน

การทำงานของโซล่าเซลล์

                    ความหมายของโซล่าเซลล์ Solar Cell หรือ PV Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคำว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคำแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุปได้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ (อังกฤษ: solar cell) หรือ เซลล์แสงสุริยะ หรือ GSENERGY เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตรงโดยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก[1] นั่นก็คือ คุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อต่อหลอดไฟ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านหลอดนั้นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.solarztook.comติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า

พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งไว้ในสวนหย่อมส่วนตัวศูนย์จำหน่ายและรับติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ แบบ ไฟถนน LED มุมกระจายแสง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
รับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ | ฟรีสำรวจหน้างาน
จำหน่ายแผงโซล่าร์คุณภาพสูง ดีไซน์สวย ฟรีสำรวจหน้างาน และยื่นคำขอขายไฟฟ้า

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตามงบประมาณหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล รับเหมาติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ในพื้นที่. รับติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือนจนถึงระดับโรงงาน ปรึกษาฟรี ลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้ ประหยัดคืนทุนเร็ว 3 -6 ปี ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า

โซล่าเซลล์ สำหรับบ้านพักอาศัยในพื้นที่
ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ กลางวันสูบได้ กลางคืนสูบดี ใช้งานได้เต็มที่ครับ
ชุดโซล่าเซลล์ บ้านสวน ขนาด 300W สำหรับเปิดไฟ ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า.
อุปกรณ์ภายในชุด ประกอบด้วย. แผงโซล่าเซลล์ Poly ขนาด 300W 1 แผง
ชุดโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ติดตั้ง จัดส่งทั่วประเทศ พร้อมบริการหลังการขาย ครบวงจร ชุดโซล่าเซลล์ความสุขครัวเรือน

วิธีการการออกแบบระบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

             คำนวณปริมาณการใช้งานในตอนกลางวัน กี่ยูนิต (KWh) เพื่อเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมดูสเปคอินเวอร์เตอร์ input DC จากแผงโซลาร์สูงสุดกี่ KW เพื่อออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้งดูว่ามีกี่ MPPT เพื่อคำนวณว่าต้องแบ่งแผงเป็นกี่ชุด ดูพิ้นที่ติดตั้ง ว่าเป็นหลังคาแบบใด สามารถติดตั้งแผงโซลาร์ วางติดกันกี่แผง จำนวนกี่ชุด ดูจุดติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ กล่องเบรคเกอร์ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า ตามความเหมาะสม สวยงาม และปลอดภัย

สรุปติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

1.โซล่าเซลล์ระบบ On Grid, Hybrid ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า ระบบจำหน่าย Off grid ไม่ต้องขออนุญาติ

2. ถ้าไม่ขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว หรือแอบเชื่อมต่อ ทางการไฟฟ้าสามารถดำเนินการคดีฟ้องร้องในภายหลังได้หากพิสูจน์แล้วว่าการติดตั้งดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในระบบจำหน่าย กระแสไฟฟ้า (ฟ้องร้องเจ้าของอาคาร,มิเตอร์หรือผู้อนุญาตให้ติดตั้ง)

3. ถ้าติดตั้งระบบ On grid ไปแล้วสามารถแจ้งการไฟฟ้าได้ ขั้นตอนการดำเนินงานคล้ายๆกัน

4. ถ้าจะขออนุญาตเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ก็ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้าเท่านั้น ไม่งั้นทางการไฟฟ้าก็จะไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระบบดังกล่าว

5. หากการไฟฟ้าอนุญาตให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ถ้ามิเตอร์ที่บ้านเป็นมิเตอร์แบบไม่หมุนกลับทั้งแบบดิจิตอลหรืออนาล๊อกก็ไม่ ต้องเปลี่ยนมิเตอร์

6. กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมในการติดตั้งควรตรวจเช็คโดยการบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าในแต่ ละช่วงเวลา และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำ Load Profile เพื่อหาค่าเฉลี่ยหรือ มัธยฐาน (ข้อมูลกระจายผิดปกติ)ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในนครพนม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบึงกาฬ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสกลนคร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมุกดาหาร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอุบลราชธานี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในหนองคาย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอำนาจเจริญ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในหนองบัวลำภู
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในศรีสะเกษ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอุดรธานี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในยโสธร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเลย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในกาฬสินธุ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในร้อยเอ็ด
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาสารคาม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุรินทร์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในขอนแก่น
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอำนาจเจริญ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบุรีรัมย์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในชัยภูมิ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในโคราชนครราชสีมา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเชียงใหม่
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเพชรบูรณ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใน-เชียงราย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในแม่ฮ่องสอน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพะเยา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลำพูน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในน่าน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลำปาง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพิษณุโลก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในแพร่
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอุตรดิตถ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในตาก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในกำแพงเพชร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพิจิตร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในนครสวรรค์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอุทัยธานี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในชัยนาท
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลพบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสิงห์บุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุโขทัย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปราจีนบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสระบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในนครนายก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในนครปฐม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอ่างทอง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในราชบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุพรรณบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอยุธยา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสมุทรสงคราม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสมุทรปราการ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสมุทรสาคร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสระแก้ว
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในตราด
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในจันทบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระยอง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในชลบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในฉะเชิงเทรา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเพชรบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในชุมพร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระนอง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในนครศรีธรรมราช
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพังงา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในกระบี่
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในตรัง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพัทลุง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภูเก็ต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสงขลา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในคลองตัน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในจรัญสนิทวงศ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในดาวคะนอง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในดินแดง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในธนบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในนวนคร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในนวลจันทร์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางนา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปทุมวัน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประชาชื่น
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประตูน้ำ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปิ่นเกล้า
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพระราม 2
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพระราม 9
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเพชรเกษม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในรัชดาภิเษก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในรัชโยธิน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในรามคำแหง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในวังหิน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในวัชพล
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสะพานควาย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสาธุประดิษฐ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสามเสน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสีลม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุขาภิบาล
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุขุมวิท
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุทธิสาร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอนุเสาวรีย์ชัย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอ่อนนุช
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปากเกร็ด
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางใหญ่
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในคลองหลวง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในธัญบุรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลาดหลุมแก้ว
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลำลูกกา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสามโคก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในหนองเสือ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในกระทุ่มแบน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางพลี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางบ่อ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพระประแดง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพุทธมณฑล
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสามพราน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเมืองหัวหิน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางรัก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสาธร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเซนส์หลุยส์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสาธุประดิษฐ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางแค
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภาษีเจริญ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปิ่นเกล้า
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในจรัญ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบรมราชชนนี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางพลัด
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางอ้อ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางกอกน้อย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางกอกใหญ่
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในคลองสาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอิสรภาพ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสาธร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสวนผัก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในทุ่งมังกร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในราชพฤกษ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในชัยพฤกษ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพุทธมลฑล
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพระราม 2
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในท่าพระ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในรัชดาภิเษก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในแม้นศรี
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในราษฎร์บูรณะ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในดาวคะนอง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในตลาดพลู
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพญาไท
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเจริญ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปทุมวัน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมาบุญครอง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสยาม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในศรีย่าน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางนา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสี่แยกทศกันต์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในตลิ่งชัน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุขุมวิท
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประตูน้ำ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในวุฒากาศ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในจอมทอง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในท่าเกษตร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางแวก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางหว้า
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในวงเวียนใหญ่
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลาดหญ้า
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสำราญราษฎร์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเสาชิงช้า
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสาธุประดิษฐ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในซ.วัดลาดปลาดุก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในซ.วัดศรีประวัติ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสมเด็จเจ้าพระยา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเจริญนคร
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเพชรเกษม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางรัก
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในยานนาวา
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเอกชัย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในกำนันแม้น
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเทเวศน์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเทอดไท
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางขุนเทียน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในท่าข้าม
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางบอน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสุขสวัสดิ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในทุ่งครุ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประชาอุทิศ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลาพร้าว
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอนุสาวรีย์ชัย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในซ.อารีย์สัมพันธุ์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอ้อมน้อย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในอ้อมใหญ่
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาชัย
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในคลองขวาง
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบางมด
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.solarztook.com