รับต่อประกันภัยรถยนต์ โทร 097-1960678 ออนไลน์ เช็คเบี้ย ประกันรถ รู้ผลทันที

ประกันภัยรถยนต์

                   ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ในที่นี้รวมถึงรถโดยสารส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก การประกันรถยนต์ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1ในหลายเมืองใหญ่ ในช่วงนั้นการขับรถยนต์ค่อนข้างมีอันตราย ในตอนนั้นยังไม่มีการบังคับประกันรถยนต์ นั่นหมายถึงผู้ประสบภัยรถยนต์มักไม่ค่อยได้รับการชดเชยจากอุบัติเหตุ
และผู้ขับมักได้รับพิจารณาว่าต้องจ่ายค่าเสียหายต่อรถยนต์รับทรัพย์สิน การบังคับประกันภัยรถยนต์ มีการใช้ครั้งแรกในสหราชอาณาจักร จากพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ. 1930
ประกันภัยรถยนต์, ความหมายการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

                การประกัน (Insurance) คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ
         -ผู้รับประกัน (Insurer)
         -ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder)
         -ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

คือประกันรถยนต์ภาคบังคับ ที่ยานพาหนะทุกคันต้องมี โดยจะคุ้มครองแค่ “บุุคคล” เท่านั้น แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ “รถ”

          – ความคุ้มครองความเสียหายกับรถจากการชน การคุ้มครองในส่วนนี้จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิดหรือไม่ก็ตาม และถ้าค่าซ่อมแซมสูงกว่าราคารถยนต์ บริษัทประกันจะดำเนินการเปลี่ยนรถยนต์ให้ใหม่ตามราคาตลาดในขณะนั้น

          – ความคุ้มครองรวม นอกเหนือไปจากการชนนั้น การคุ้มครองในส่วนนี้ คือในกรณีรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ของตกใส่รถ สัตว์ทำร้าย ซึ่งการคุ้มครองประเภทนี้ถือว่ามีราคาแพงที่สุด

          – ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณ ผู้โดยสาร หากมีการชนเกิดขึ้น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทำผิดก็ตาม

          – ความคุ้มครองส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บ ส่วนนี้จะต่อไปจากความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยจะคุ้มครองในกรณีที่คุณไม่สามารถไปทำงานได้ โดยจะจ่ายรายได้ที่หายไป รายจ่ายในการเลี้ยงดูบุตร หรือค่าใช้จ่ายในงานศพเป็นต้น

          – ความคุ้มครองอื่นๆ นอกจากความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่ว่าแล้ว คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก อาทิ การเปลี่ยนรถใหม่ โบนัสหากไม่มีการแจ้งเคลม เป็นต้น

          – การคุ้มกันผู้ต้องหา จะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณเป็นคนผิดและถูกจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ทําประกันรถยนต์.com

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์
กรุงเทพประกันชีวิต
วิริยะประกันภัย
ประกันรถยนต์ ชั้น 1
สินมั่นคง
ประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัย
ต่อประกันรถยนต์
ประกันชั้น 2
ประกันรถยนต์ที่ไหนดี
ต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

              1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง

              2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาทก็ถือว่าพอยอมรับได้

              3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่

              4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่าบริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก

              5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิมภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ซื้อประกันภัยรถยนต์ในนครพนม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบึงกาฬ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสกลนคร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในมุกดาหาร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอุบลราชธานี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในหนองคาย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอำนาจเจริญ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในหนองบัวลำภู
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในศรีสะเกษ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอุดรธานี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในยโสธร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเลย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในกาฬสินธุ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในร้อยเอ็ด
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในมหาสารคาม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุรินทร์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในขอนแก่น
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอำนาจเจริญ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบุรีรัมย์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในชัยภูมิ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในโคราชนครราชสีมา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเชียงใหม่
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเพชรบูรณ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ใน-เชียงราย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในแม่ฮ่องสอน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพะเยา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในลำพูน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในน่าน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในลำปาง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพิษณุโลก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในแพร่
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอุตรดิตถ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในตาก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในกำแพงเพชร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพิจิตร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในนครสวรรค์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอุทัยธานี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในชัยนาท
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในลพบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสิงห์บุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุโขทัย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในปราจีนบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสระบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในนครนายก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในนครปฐม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอ่างทอง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในราชบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุพรรณบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอยุธยา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสมุทรสงคราม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสมุทรปราการ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสมุทรสาคร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสระแก้ว
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในตราด
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในจันทบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในระยอง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในชลบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในฉะเชิงเทรา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเพชรบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในชุมพร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในระนอง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุราษฎร์ธานี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในนครศรีธรรมราช
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพังงา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในกระบี่
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในตรัง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพัทลุง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในภูเก็ต
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสงขลา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในคลองตัน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในจรัญสนิทวงศ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในดาวคะนอง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในดินแดง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในธนบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในนวนคร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในนวลจันทร์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางนา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในปทุมวัน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในประชาชื่น
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในประตูน้ำ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในปิ่นเกล้า
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพระราม 2
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพระราม 9
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเพชรเกษม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในรัชดาภิเษก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในรัชโยธิน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในรามคำแหง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในวังหิน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในวัชพล
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสะพานควาย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสาธุประดิษฐ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสามเสน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสีลม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุขาภิบาล
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุขุมวิท
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุทธิสาร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอนุเสาวรีย์ชัย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอ่อนนุช
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในปากเกร็ด
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางใหญ่
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในคลองหลวง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในธัญบุรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในลาดหลุมแก้ว
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในลำลูกกา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสามโคก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในหนองเสือ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในกระทุ่มแบน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางพลี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางบ่อ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพระประแดง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพุทธมณฑล
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสามพราน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเมืองหัวหิน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางรัก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสาธร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเซนส์หลุยส์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสาธุประดิษฐ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางแค
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในภาษีเจริญ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในปิ่นเกล้า
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในจรัญ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบรมราชชนนี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางพลัด
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางอ้อ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางกอกน้อย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางกอกใหญ่
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในคลองสาน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอิสรภาพ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสาธร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสวนผัก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในทุ่งมังกร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในราชพฤกษ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในชัยพฤกษ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพุทธมลฑล
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพระราม 2
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในท่าพระ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในรัชดาภิเษก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในแม้นศรี
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในราษฎร์บูรณะ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในดาวคะนอง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในตลาดพลู
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในพญาไท
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเจริญ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในปทุมวัน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในมาบุญครอง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสยาม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในศรีย่าน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางนา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสี่แยกทศกันต์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในตลิ่งชัน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุขุมวิท
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในประตูน้ำ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในวุฒากาศ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในจอมทอง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในท่าเกษตร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางแวก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางหว้า
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในวงเวียนใหญ่
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในลาดหญ้า
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสำราญราษฎร์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเสาชิงช้า
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสาธุประดิษฐ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในซ.วัดลาดปลาดุก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในซ.วัดศรีประวัติ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสมเด็จเจ้าพระยา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเจริญนคร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเพชรเกษม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางรัก
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในยานนาวา
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเอกชัย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในกำนันแม้น
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเทเวศน์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเทอดไท
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางขุนเทียน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในท่าข้าม
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางบอน
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในสุขสวัสดิ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในทุ่งครุ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในประชาอุทิศ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในลาพร้าว
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอนุสาวรีย์ชัย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในซ.อารีย์สัมพันธุ์
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอ้อมน้อย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในอ้อมใหญ่
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในมหาชัย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในคลองขวาง
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในบางมด
ซื้อประกันภัยรถยนต์ในหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.ทําประกันรถยนต์.com