โหลดแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน

ติวสรุปแนวข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ 
รวบรวมแนวข้อสสอบจากสนามจริง 
ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้สอบแม่นๆ

ชุดเก็งสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน
1 ความรู้เรื่องแรงงาน
2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
9 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
10 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
11 หลักการบัญชีเบื้องต้น
12 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
13 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
14 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
MP3 – หลักการบัญชีเบื้องต้น

6298A02 นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน

สนใจสั่งซื้อที่แนวข้อสอบรับราชการ

โทร/Line  : 0621958505

    สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่

>>📌แนวข้อสอบมี 3 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

มี 3 แบบให้เลือก

1.ไฟล์ PDF 401 บาท ส่งทางเมล์ ได้รับหลังจากการโอนเงิน 1-3 ซม 

2.หนังสือ แถม mp3 เสียง 1 เรื่อง ราคา 701 บาท ส่ง EMS ได้รับ ภายใน 2- 3 วัน

3.หนังสือ พร้อม mp3 เสียงติวครอบคุมเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือ ราคา 1,500 บาท

แจ้งหลักฐานการโอนดังนี้

   **ลูกค้าที่สั่งหนังสือ** 

1.แจ้งสลิปการโอนเงิน

2.แจ้งชื่อหนังสือหน่วยงานและตำแหน่งที่ลูกค้าสั่ง

3.แจ้งชื่อ+ที่อยู่+เบอร์โทร (สำหรับจัดส่ง จัดส่งทางเคอรี่)

———————–

   **ลูกค้าที่สั่งไฟล์** 

1.แจ้งสลิปการโอนเงิน

2.แจ้งชื่อหนังสือหน่วยงานและตำแหน่งที่ลูกค้าสั่ง

3.แจ้งE-mailสำหรับจัดส่งไฟล์

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานอุบลราชธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานหนองคาย

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานอำนาจเจริญ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัด-เชียงราย

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอยุธยา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานฉะเชิงเทรา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา