จ้างรถแบคโฮบึงกาฬ โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ

ศูนย์รวมรถบรรทุกบึงกาฬ เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร
รถตักบึงกาฬ รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถบรรทุกบึงกาฬ รถดั๊มพ์ และรถพ่วง เราเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการ เช่ารถเครื่องจักรหนัก

งานที่ทางเราให้บริการ
– ให้เช่ารถแบคโฮบึงกาฬ , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
– รับขุดฟุตติ้งบึงกาฬ , งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ. , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ
– บริการให้เช่ารถแบคโฮบึงกาฬ รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน – รายเดือน
– รับงานปรับพื้นที่บึงกาฬ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ

ประวัติและความเป็นมา
โคมัตสุคือองค์กรระหว่างประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยแรกเริ่ม
โคมัตสุคือบริษัทสาขาของอีกบริษัทหนึ่ง และกลายมาเป็นโคมัตสุอย่างเต็มตัวเมื่อปี พ.ศ.2464 ในช่วงปี พ.ศ.2473
โคมัตสุเริ่มผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งรวมไปถึงรถไถสำหรับกองทัพในประเทศ บริษัทจึงได้เริ่มผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ
ขึ้นมาตามลำดับ เช่น รถแทรคเตอร์เกลี่ยดินบึงกาฬ และรถฟอร์คลิฟท์บึงกาฬ ตามมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลในภายหลัง บริษัทเติบโตขึ้นในช่วงเวลาหลายปีหลังจากการยุติของสงครามในปี
พ.ศ.2488 สืบเนื่องมาจากความต้องการเครื่องจักรเพื่อช่วยทุ่นแรงในการสร้างตึกรามบ้านช่องที่ได้รับความเสียหายใหม่ในช่วงที่มีความขัดแย้งกัน

เช่ารถแบคโฮ

เป็นเวลา 6 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ที่โคมัตสุเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเดรสเซอร์ อินดัสทรี่
และพวกเขาก็ร่วมมือกันสร้างเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองแร่ ต่อมาบริษัทเดรสเซอร์
อินดัสทรี่ได้ซื้อต่อเครื่องจักรนี้ไป จึงทำให้เครื่องจักรจำพวกนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฮอลแพก
ในขณะที่เครื่องจักรก่อสร้างยังคงชื่อโคมัตสุเอาไว้

โคมัตสุผลิตเครื่องจักรที่หลากหลาย เช่น

รถแมคโครโคมัตสุบึงกาฬ
รถแมคโครคือเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดแยกดิน หิน และวัตถุอื่น ๆ จากที่ที่สะดวกในการขนขึ้นรถบรรทุกและเคลื่อนย้ายออกไปได้ เครื่องจักรชนิดนี้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน รูปแบบหนึ่งก็คือรถแมคโครล้อยางซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องขุดที่เชื่อมติดอยู่กับตัวรถจึงทำให้รถชนิดนี้เคลื่อนที่ไปมาระหว่างพื้นที่ทำงานได้
อีกรูปแบบหนึ่งคือ รถแมคโครรัศมีวงแคบ ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ที่จำกัดในพื้นที่ขนาดเล็ก นั่นก็ทำให้เรามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยระหว่างการทำงานในพื้นที่แคบ

รถแมคโครขนาดเล็กบึงกาฬ
รถแมคโครขนาดเล็กก็ใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกันกับรถแมคโครที่ขนาดใหญ่กว่า นั่นก็คือตัดแยกและเคลื่อนย้ายวัตถุออกจากพื้นที่
อย่างที่ชื่อได้บอกไว้แล้วว่าพวกมันมีขนาดเล็กกว่า
รถแมคโครทั่วไป ดังนั้นพวกมันจึงเหมาะในการทำงานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ในพื้นที่แออัด หรือสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การวางท่อ
เราใช้รถแมคโครชนิดนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกมันเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะจะใช้งานรถแมคโครขนาดใหญ่
รอบหมุนของรถชนิดนี้ก็มีขีดจำกัด เช่นเดียวกับรถแมคโครรัศมีวงแคบ และมักจะใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก

รถแม็คโคร

รถแบคโฮบึงกาฬ(หน้าตักหลังขุด)
รถแบคโฮ(หน้าตักหลังขุด) คือเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์ในการทำงานอยู่ด้านหน้าซึ่งรวมไปถึงเครื่องขุด
ด้านหลังของรถแบคโฮคืออุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายวัตถุที่ถูกแยกออกมาแล้วไปยังอีกที่หนึ่ง ความมั่นคงของเครื่องจักรจะขึ้นอยู่กับแขนค้ำ
การใช้เครื่องจักรชนิดนี้ทำให้เราทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่าง และยังสะดวกกว่าในการทำงานให้เสร็จลุล่วงอีกด้วย
ข้อดีของการมีเครื่องจักรเครื่องเดียวที่ทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างคือช่วยให้ประหยัดเงิน และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย

รถตักบึงกาฬ
รถตักคือเครื่องจักรที่ใช้ในการตักเก็บวัตถุที่ถูกแยกออกมาแล้ว
ดังนั้นรถตักจะสามารถย้ายวัตถุไปยังพาหนะที่จะนำวัตถุออกไปจากพื้นที่ได้ รถตักจะขับเคลื่อนด้วยล้อ
ดังนั้นพวกมันจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ซากปรักหักพังเพื่อเก็บทำความสะอาด ขนาดของรถตักมีหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ทำงานอะไร รถตักสามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมไปถึงการก่อสร้าง การทำไร่ทำสวน
และเก็บกวาดหิมะ เราไม่จำเป็นต้องใช้พาหนะอื่นเพื่อเคลื่อนย้ายรถตักเข้าไปในพื้นที่ทำงานเพราะรถตักชนิดนี้มีล้อของมันเอง
เครื่องจักรที่ได้กล่าวถึงไปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าจากโคมัตสุ ดังนั้นบริษัทยังมีอุปกรณ์แบบที่ต้องการอีกมากมาย
ไม่ว่างานก่อสร้างจะเป็นแบบไหนก็ตาม

เช่ารถแบคโฮ

เช่ารถแบคโฮอำเภอบึงกาฬ
เช่ารถแบคโฮคำนาดี
เช่ารถแบคโฮชัยพร
เช่ารถแบคโฮนาสวรรค์
เช่ารถแบคโฮบึงกาฬ
เช่ารถแบคโฮวิศิษฐ์
เช่ารถแบคโฮหนองเข็ง
เช่ารถแบคโฮหนองเลิง
เช่ารถแบคโฮหอคำ
เช่ารถแบคโฮโคกก่อง
เช่ารถแบคโฮโนนสมบูรณ์
เช่ารถแบคโฮโป่งเปือย
เช่ารถแบคโฮไคสี
เช่ารถแบคโฮบึงกาฬ
เช่ารถแบคโฮพรเจริญ

เช่ารถแบคโฮอำเภอบึงโขงหลง
เช่ารถแบคโฮดงบัง
เช่ารถแบคโฮท่าดอกคำ
เช่ารถแบคโฮบึงโขงหลง
เช่ารถแบคโฮโพธิ์หมากแข้ง
เช่ารถแบคโฮบึงโขงหลง

เช่ารถแบคโฮอำเภอบุ่งคล้า
เช่ารถแบคโฮบุ่งคล้า
เช่ารถแบคโฮหนองเดิ่น
เช่ารถแบคโฮโคกกว้าง

เช่ารถแบคโฮอำเภอปากคาด
เช่ารถแบคโฮนากั้ง
เช่ารถแบคโฮนาดง
เช่ารถแบคโฮปากคาด
เช่ารถแบคโฮสมสนุก
เช่ารถแบคโฮหนองยอง
เช่ารถแบคโฮโนนศิลา
เช่ารถแบคโฮปากคาด

เช่ารถแบคโฮอำเภอพรเจริญ
เช่ารถแบคโฮดอนหญ้านาง
เช่ารถแบคโฮป่าแฝก
เช่ารถแบคโฮพรเจริญ
เช่ารถแบคโฮวังชมภู
เช่ารถแบคโฮศรีชมภู
เช่ารถแบคโฮศรีสำราญ
เช่ารถแบคโฮหนองหัวช้าง
เช่ารถแบคโฮดอนหญ้านาง

เช่ารถแบคโฮอำเภอศรีวิไล
เช่ารถแบคโฮชุมภูพร
เช่ารถแบคโฮนาสะแบง
เช่ารถแบคโฮนาสิงห์
เช่ารถแบคโฮนาแสง
เช่ารถแบคโฮศรีวิไล
เช่ารถแบคโฮศรีวิไล

เช่ารถแบคโฮอำเภอเซกา
เช่ารถแบคโฮซาง
เช่ารถแบคโฮท่ากกแดง
เช่ารถแบคโฮท่าสะอาด
เช่ารถแบคโฮน้ำจั้น
เช่ารถแบคโฮบ้านต้อง
เช่ารถแบคโฮป่งไฮ
เช่ารถแบคโฮหนองทุ่ม
เช่ารถแบคโฮเซกา
เช่ารถแบคโฮโสกก่าม
เช่ารถแบคโฮท่าสะอาด
เช่ารถแบคโฮศรีพนา

เช่ารถแบคโฮอำเภอโซ่พิสัย
เช่ารถแบคโฮคำแก้ว
เช่ารถแบคโฮถ้ำเจริญ
เช่ารถแบคโฮบัวตูม
เช่ารถแบคโฮศรีชมภู
เช่ารถแบคโฮหนองพันทา
เช่ารถแบคโฮเหล่าทอง
เช่ารถแบคโฮโซ่
เช่ารถแบคโฮโซ่พิสัย