ช่างบาดาลนครราชสีมา โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

การเจาะบ่อน้ำบาดาลนครราชสีมา
บริการขุดเจาะบาดาลนครราชสีมา
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลนครราชสีมา
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลนครราชสีมา
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดนครราชสีมา
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครราชสีมา
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา

– นครราชสีมาบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครราชสีมาช่างรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– นครราชสีมาบริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครราชสีมาออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน
– นครราชสีมารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ใน
– นครราชสีมารับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– นครราชสีมาติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– นครราชสีมาให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

ความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา
หรือเรียกบ่อบาดาล
การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา
และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole)
ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด
ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ
เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย
การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

ช่างบาดาล 

ชนิดของเครื่องเจาะ

รถขุดเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา

ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point)

ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก

2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig)

เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก
ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ

3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool)

สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง

4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)

หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า

5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig)

ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ
แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาล 

6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer)

เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง
และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้

วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง
จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง
และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด
ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ
จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง
แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปในบ่อทางท่อลม
จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ
การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity),
คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)

ขุดเจาะบาดาล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบัวลาย
ขุดเจาะบาดาลบัวลาย
ขุดเจาะบาดาลหนองหว้า
ขุดเจาะบาดาลเมืองพะไล
ขุดเจาะบาดาลโนนจาน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสีดา
ขุดเจาะบาดาลสามเมือง
ขุดเจาะบาดาลสีดา
ขุดเจาะบาดาลหนองตาดใหญ่
ขุดเจาะบาดาลโนนประดู่
ขุดเจาะบาดาลโพนทอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอขามทะเลสอ
ขุดเจาะบาดาลขามทะเลสอ
ขุดเจาะบาดาลบึงอ้อ
ขุดเจาะบาดาลพันดุง
ขุดเจาะบาดาลหนองสรวง
ขุดเจาะบาดาลโป่งแดง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอขามสะแกแสง
ขุดเจาะบาดาลขามสะแกแสง
ขุดเจาะบาดาลชีวึก
ขุดเจาะบาดาลพะงาด
ขุดเจาะบาดาลหนองหัวฟาน
ขุดเจาะบาดาลเมืองนาท
ขุดเจาะบาดาลเมืองเกษตร
ขุดเจาะบาดาลโนนเมือง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอคง
ขุดเจาะบาดาลขามสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลคูขาด
ขุดเจาะบาดาลดอนใหญ่
ขุดเจาะบาดาลตาจั่น
ขุดเจาะบาดาลบ้านปรางค์
ขุดเจาะบาดาลหนองบัว
ขุดเจาะบาดาลหนองมะนาว
ขุดเจาะบาดาลเทพาลัย
ขุดเจาะบาดาลเมืองคง
ขุดเจาะบาดาลโนนเต็ง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอครบุรี
ขุดเจาะบาดาลครบุรี
ขุดเจาะบาดาลครบุรีใต้
ขุดเจาะบาดาลจระเข้หิน
ขุดเจาะบาดาลตะแบกบาน
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่
ขุดเจาะบาดาลมาบตะโกเอน
ขุดเจาะบาดาลลำเพียก
ขุดเจาะบาดาลสระว่านพระยา
ขุดเจาะบาดาลอรพิมพ์
ขุดเจาะบาดาลเฉลียง
ขุดเจาะบาดาลแชะ
ขุดเจาะบาดาลโคกกระชาย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอจักราช
ขุดเจาะบาดาลคลองเมือง
ขุดเจาะบาดาลจักราช
ขุดเจาะบาดาลทองหลาง
ขุดเจาะบาดาลศรีละกอ
ขุดเจาะบาดาลสีสุก
ขุดเจาะบาดาลหนองขาม
ขุดเจาะบาดาลหนองพลวง
ขุดเจาะบาดาลหินโคน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอชุมพวง
ขุดเจาะบาดาลชุมพวง
ขุดเจาะบาดาลตลาดไทร
ขุดเจาะบาดาลท่าลาด
ขุดเจาะบาดาลประสุข
ขุดเจาะบาดาลสาหร่าย
ขุดเจาะบาดาลหนองหลัก
ขุดเจาะบาดาลโนนตูม
ขุดเจาะบาดาลโนนยอ
ขุดเจาะบาดาลโนนรัง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอด่านขุนทด
ขุดเจาะบาดาลกุดพิมาน
ขุดเจาะบาดาลด่านขุนทด
ขุดเจาะบาดาลด่านนอก
ขุดเจาะบาดาลด่านใน
ขุดเจาะบาดาลตะเคียน
ขุดเจาะบาดาลบ้านเก่า
ขุดเจาะบาดาลบ้านแปรง
ขุดเจาะบาดาลพันชนะ
ขุดเจาะบาดาลสระจรเข้
ขุดเจาะบาดาลหนองกราด
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวตะเกียด
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวละคร
ขุดเจาะบาดาลหนองไทร
ขุดเจาะบาดาลหินดาด
ขุดเจาะบาดาลห้วยบง
ขุดเจาะบาดาลโนนเมืองพัฒนา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบัวใหญ่
ขุดเจาะบาดาลกุดจอก
ขุดเจาะบาดาลขุนทอง
ขุดเจาะบาดาลดอนตะหนิน
ขุดเจาะบาดาลด่านช้าง
ขุดเจาะบาดาลบัวใหญ่
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวสะอาด
ขุดเจาะบาดาลหนองแจ้งใหญ่
ขุดเจาะบาดาลห้วยยาง
ขุดเจาะบาดาลเสมาใหญ่
ขุดเจาะบาดาลโนนทองหลาง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบ้านเหลื่อม
ขุดเจาะบาดาลช่อระกา
ขุดเจาะบาดาลบ้านเหลื่อม
ขุดเจาะบาดาลวังโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลโคกกระเบื้อง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอประทาย
ขุดเจาะบาดาลกระทุ่มราย
ขุดเจาะบาดาลดอนมัน
ขุดเจาะบาดาลตลาดไทร
ขุดเจาะบาดาลทุ่งสว่าง
ขุดเจาะบาดาลนางรำ
ขุดเจาะบาดาลประทาย
ขุดเจาะบาดาลวังไม้แดง
ขุดเจาะบาดาลหนองค่าย
ขุดเจาะบาดาลหนองพลวง
ขุดเจาะบาดาลหันห้วยทราย
ขุดเจาะบาดาลเมืองโดน
ขุดเจาะบาดาลโคกกลาง
ขุดเจาะบาดาลโนนเพ็ด

ขุดเจาะบาดาลอำเภอปักธงชัย
ขุดเจาะบาดาลงิ้ว
ขุดเจาะบาดาลดอน
ขุดเจาะบาดาลตะขบ
ขุดเจาะบาดาลตะคุ
ขุดเจาะบาดาลตูม
ขุดเจาะบาดาลธงชัยเหนือ
ขุดเจาะบาดาลนกออก
ขุดเจาะบาดาลบ่อปลาทอง
ขุดเจาะบาดาลภูหลวง
ขุดเจาะบาดาลลำนางแก้ว
ขุดเจาะบาดาลสะแกราช
ขุดเจาะบาดาลสำโรง
ขุดเจาะบาดาลสุขเกษม
ขุดเจาะบาดาลเกษมทรัพย์
ขุดเจาะบาดาลเมืองปัก
ขุดเจาะบาดาลโคกไทย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอปากช่อง
ขุดเจาะบาดาลกลางดง
ขุดเจาะบาดาลขนงพระ
ขุดเจาะบาดาลคลองม่วง
ขุดเจาะบาดาลจันทึก
ขุดเจาะบาดาลปากช่อง
ขุดเจาะบาดาลพญาเย็น
ขุดเจาะบาดาลวังกะทะ
ขุดเจาะบาดาลวังไทร
ขุดเจาะบาดาลหนองน้ำแดง
ขุดเจาะบาดาลหนองสาหร่าย
ขุดเจาะบาดาลหมูสี
ขุดเจาะบาดาลโป่งตาลอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพระทองคำ
ขุดเจาะบาดาลทัพรั้ง
ขุดเจาะบาดาลพังเทียม
ขุดเจาะบาดาลมาบกราด
ขุดเจาะบาดาลสระพระ
ขุดเจาะบาดาลหนองหอย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพิมาย
ขุดเจาะบาดาลกระชอน
ขุดเจาะบาดาลกระเบื้องใหญ่
ขุดเจาะบาดาลชีวาน
ขุดเจาะบาดาลดงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลท่าหลวง
ขุดเจาะบาดาลธารละหลอด
ขุดเจาะบาดาลนิคมสร้างตนเอง
ขุดเจาะบาดาลรังกาใหญ่
ขุดเจาะบาดาลสัมฤทธิ์
ขุดเจาะบาดาลหนองระเวียง
ขุดเจาะบาดาลโบสถ์
ขุดเจาะบาดาลในเมือง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอลำทะเมนชัย
ขุดเจาะบาดาลขุย
ขุดเจาะบาดาลช่องแมว
ขุดเจาะบาดาลบ้านยาง
ขุดเจาะบาดาลไพล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอวังน้ำเขียว
ขุดเจาะบาดาลระเริง
ขุดเจาะบาดาลวังน้ำเขียว
ขุดเจาะบาดาลวังหมี
ขุดเจาะบาดาลอุดมทรัพย์
ขุดเจาะบาดาลไทยสามัคคี

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสีคิ้ว
ขุดเจาะบาดาลกฤษณา
ขุดเจาะบาดาลกุดน้อย
ขุดเจาะบาดาลคลองไผ่
ขุดเจาะบาดาลดอนเมือง
ขุดเจาะบาดาลบ้านหัน
ขุดเจาะบาดาลมิตรภาพ
ขุดเจาะบาดาลลาดบัวขาว
ขุดเจาะบาดาลวังโรงใหญ่
ขุดเจาะบาดาลสีคิ้ว
ขุดเจาะบาดาลหนองน้ำใส
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวน้อย
ขุดเจาะบาดาลหนองหญ้าขาว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสูงเนิน
ขุดเจาะบาดาลกุดจิก
ขุดเจาะบาดาลนากลาง
ขุดเจาะบาดาลบุ่งขี้เหล็ก
ขุดเจาะบาดาลมะเกลือเก่า
ขุดเจาะบาดาลมะเกลือใหม่
ขุดเจาะบาดาลสูงเนิน
ขุดเจาะบาดาลหนองตะไก้
ขุดเจาะบาดาลเสมา
ขุดเจาะบาดาลโคราช
ขุดเจาะบาดาลโค้งยาง
ขุดเจาะบาดาลโนนค่า

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองบุนนาก
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่
ขุดเจาะบาดาลลุงเขว้า
ขุดเจาะบาดาลสารภี
ขุดเจาะบาดาลหนองตะไก้
ขุดเจาะบาดาลหนองบุนนาก
ขุดเจาะบาดาลหนองหัวแรต
ขุดเจาะบาดาลหนองไม้ไผ่
ขุดเจาะบาดาลแหลมทอง
ขุดเจาะบาดาลไทยเจริญ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอห้วยแถลง
ขุดเจาะบาดาลกงรถ
ขุดเจาะบาดาลงิ้วตะโก
ขุดเจาะบาดาลทับสวาย
ขุดเจาะบาดาลหลุ่งตะเคียน
ขุดเจาะบาดาลหลุ่งประดู่
ขุดเจาะบาดาลหินดาด
ขุดเจาะบาดาลห้วยแคน
ขุดเจาะบาดาลห้วยแถลง
ขุดเจาะบาดาลเมืองพลับพลา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขุดเจาะบาดาลช้างทอง
ขุดเจาะบาดาลท่าช้าง
ขุดเจาะบาดาลพระพุทธ
ขุดเจาะบาดาลหนองงูเหลือม
ขุดเจาะบาดาลหนองยาง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเทพารักษ์
ขุดเจาะบาดาลบึงปรือ
ขุดเจาะบาดาลวังยายทอง
ขุดเจาะบาดาลสำนักตะคร้อ
ขุดเจาะบาดาลหนองแวง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ขุดเจาะบาดาลจอหอ
ขุดเจาะบาดาลตลาด
ขุดเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ขุดเจาะบาดาลบ้านโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่
ขุดเจาะบาดาลปรุใหญ่
ขุดเจาะบาดาลพลกรัง
ขุดเจาะบาดาลพะเนา
ขุดเจาะบาดาลพุดซา
ขุดเจาะบาดาลมะเริง
ขุดเจาะบาดาลสีมุม
ขุดเจาะบาดาลสุรนารี
ขุดเจาะบาดาลหนองกระทุ่ม
ขุดเจาะบาดาลหนองจะบก
ขุดเจาะบาดาลหนองบัวศาลา
ขุดเจาะบาดาลหนองระเวียง
ขุดเจาะบาดาลหนองไข่น้ำ
ขุดเจาะบาดาลหนองไผ่ล้อม
ขุดเจาะบาดาลหมื่นไวย
ขุดเจาะบาดาลหัวทะเล
ขุดเจาะบาดาลโคกกรวด
ขุดเจาะบาดาลโคกสูง
ขุดเจาะบาดาลโพธิ์กลาง
ขุดเจาะบาดาลในเมือง
ขุดเจาะบาดาลไชยมงคล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมืองยาง
ขุดเจาะบาดาลกระเบื้องนอก
ขุดเจาะบาดาลละหานปลาค้าว
ขุดเจาะบาดาลเมืองยาง
ขุดเจาะบาดาลโนนอุดม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเสิงสาง
ขุดเจาะบาดาลกุดโบสถ์
ขุดเจาะบาดาลบ้านราษฎร์
ขุดเจาะบาดาลสระตะเคียน
ขุดเจาะบาดาลสุขไพบูลย์
ขุดเจาะบาดาลเสิงสาง
ขุดเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์

ขุดเจาะบาดาลอำเภอแก้งสนามนาง
ขุดเจาะบาดาลบึงพะไล
ขุดเจาะบาดาลบึงสำโรง
ขุดเจาะบาดาลสีสุก
ขุดเจาะบาดาลแก้งสนามนาง
ขุดเจาะบาดาลโนนสำราญ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโชคชัย
ขุดเจาะบาดาลกระโทก
ขุดเจาะบาดาลด่านเกวียน
ขุดเจาะบาดาลทุ่งอรุณ
ขุดเจาะบาดาลท่าจะหลุง
ขุดเจาะบาดาลท่าลาดขาว
ขุดเจาะบาดาลท่าอ่าง
ขุดเจาะบาดาลท่าเยี่ยม
ขุดเจาะบาดาลพลับพลา
ขุดเจาะบาดาลละลมใหม่พัฒนา
ขุดเจาะบาดาลโชคชัย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโนนสูง
ขุดเจาะบาดาลขามเฒ่า
ขุดเจาะบาดาลจันอัด
ขุดเจาะบาดาลดอนชมพู
ขุดเจาะบาดาลดอนหวาย
ขุดเจาะบาดาลด่านคล้า
ขุดเจาะบาดาลธารปราสาท
ขุดเจาะบาดาลบิง
ขุดเจาะบาดาลพลสงคราม
ขุดเจาะบาดาลมะค่า
ขุดเจาะบาดาลลำคอหงษ์
ขุดเจาะบาดาลลำมูล
ขุดเจาะบาดาลหลุมข้าว
ขุดเจาะบาดาลเมืองปราสาท
ขุดเจาะบาดาลโตนด
ขุดเจาะบาดาลโนนสูง
ขุดเจาะบาดาลใหม่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโนนแดง
ขุดเจาะบาดาลดอนยาวใหญ่
ขุดเจาะบาดาลวังหิน
ขุดเจาะบาดาลสำพะเนียง
ขุดเจาะบาดาลโนนตาเถร
ขุดเจาะบาดาลโนนแดง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโนนไทย
ขุดเจาะบาดาลกำปัง
ขุดเจาะบาดาลค้างพลู
ขุดเจาะบาดาลด่านจาก
ขุดเจาะบาดาลถนนโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลบัลลังก์
ขุดเจาะบาดาลบ้านวัง
ขุดเจาะบาดาลมะค่า
ขุดเจาะบาดาลสายออ
ขุดเจาะบาดาลสำโรง
ขุดเจาะบาดาลโนนไทย