ช่างบาดาลลพบุรี โทร 092-7469824 บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

การเจาะบ่อน้ำบาดาลลพบุรี
บริการขุดเจาะบาดาลลพบุรี
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลลพบุรี
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลลพบุรี
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดลพบุรี
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลพบุรี
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลลพบุรี

– ลพบุรีบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ลพบุรีช่างรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– ลพบุรีบริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ลพบุรีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน
– ลพบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ใน
– ลพบุรีรับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ลพบุรีติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ลพบุรีให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

ความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา
หรือเรียกบ่อบาดาล
การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา
และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole)
ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด
ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ
เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย
การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

ช่างบาดาล 

ชนิดของเครื่องเจาะ

รถขุดเจาะน้ำบาดาลลพบุรี

ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาลลพบุรี

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point)

ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก

2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig)

เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก
ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ

3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool)

สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง

4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)

หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า

5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig)

ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ
แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาล 

6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer)

เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง
และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้

วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง
จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง
และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด
ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ
จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง
แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปในบ่อทางท่อลม
จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ
การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity),
คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)

ขุดเจาะบาดาล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอชัยบาดาล
ขุดเจาะบาดาลชัยนารายณ์
ขุดเจาะบาดาลชัยบาดาล
ขุดเจาะบาดาลซับตะเคียน
ขุดเจาะบาดาลท่าดินดำ
ขุดเจาะบาดาลท่ามะนาว
ขุดเจาะบาดาลนาโสม
ขุดเจาะบาดาลนิคมลำนารายณ์
ขุดเจาะบาดาลบัวชุม
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่สามัคคี
ขุดเจาะบาดาลมะกอกหวาน
ขุดเจาะบาดาลม่วงค่อม
ขุดเจาะบาดาลลำนารายณ์
ขุดเจาะบาดาลศิลาทิพย์
ขุดเจาะบาดาลหนองยายโต๊ะ
ขุดเจาะบาดาลห้วยหิน
ขุดเจาะบาดาลเกาะรัง
ขุดเจาะบาดาลเขาแหลม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอท่าวุ้ง
ขุดเจาะบาดาลท่าวุ้ง
ขุดเจาะบาดาลบางคู้
ขุดเจาะบาดาลบางงา
ขุดเจาะบาดาลบางลี่
ขุดเจาะบาดาลบ้านเบิก
ขุดเจาะบาดาลมุจลินท์
ขุดเจาะบาดาลลาดสาลี
ขุดเจาะบาดาลหัวสำโรง
ขุดเจาะบาดาลเขาสมอคอน
ขุดเจาะบาดาลโคกสลุด
ขุดเจาะบาดาลโพตลาดแก้ว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอท่าหลวง
ขุดเจาะบาดาลซับจำปา
ขุดเจาะบาดาลทะเลวังวัด
ขุดเจาะบาดาลท่าหลวง
ขุดเจาะบาดาลหนองผักแว่น
ขุดเจาะบาดาลหัวลำ
ขุดเจาะบาดาลแก่งผักกูด

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบ้านหมี่
ขุดเจาะบาดาลชอนม่วง
ขุดเจาะบาดาลดงพลับ
ขุดเจาะบาดาลดอนดึง
ขุดเจาะบาดาลบางกะพี้
ขุดเจาะบาดาลบางขาม
ขุดเจาะบาดาลบางพึ่ง
ขุดเจาะบาดาลบ้านกล้วย
ขุดเจาะบาดาลบ้านชี
ขุดเจาะบาดาลบ้านทราย
ขุดเจาะบาดาลบ้านหมี่
ขุดเจาะบาดาลพุคา
ขุดเจาะบาดาลมหาสอน
ขุดเจาะบาดาลสนามแจง
ขุดเจาะบาดาลสายห้วยแก้ว
ขุดเจาะบาดาลหนองกระเบียน
ขุดเจาะบาดาลหนองทรายขาว
ขุดเจาะบาดาลหนองเต่า
ขุดเจาะบาดาลหนองเมือง
ขุดเจาะบาดาลหินปัก
ขุดเจาะบาดาลเชียงงา
ขุดเจาะบาดาลโพนทอง
ขุดเจาะบาดาลไผ่ใหญ่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอพัฒนานิคม
ขุดเจาะบาดาลชอนน้อย
ขุดเจาะบาดาลช่องสาริกา
ขุดเจาะบาดาลดีลัง
ขุดเจาะบาดาลน้ำสุด
ขุดเจาะบาดาลพัฒนานิคม
ขุดเจาะบาดาลมะนาวหวาน
ขุดเจาะบาดาลหนองบัว
ขุดเจาะบาดาลห้วยขุนราม
ขุดเจาะบาดาลโคกสลุง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอลำสนธิ
ขุดเจาะบาดาลกุดตาเพชร
ขุดเจาะบาดาลซับสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลลำสนธิ
ขุดเจาะบาดาลหนองรี
ขุดเจาะบาดาลเขาน้อย
ขุดเจาะบาดาลเขารวก

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสระโบสถ์
ขุดเจาะบาดาลทุ่งท่าช้าง
ขุดเจาะบาดาลนิยมชัย
ขุดเจาะบาดาลมหาโพธิ
ขุดเจาะบาดาลสระโบสถ์
ขุดเจาะบาดาลห้วยใหญ่

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองม่วง
ขุดเจาะบาดาลชอนสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลชอนสารเดช
ขุดเจาะบาดาลดงดินแดง
ขุดเจาะบาดาลบ่อทอง
ขุดเจาะบาดาลยางโทน
ขุดเจาะบาดาลหนองม่วง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ขุดเจาะบาดาลกกโก
ขุดเจาะบาดาลงิ้วราย
ขุดเจาะบาดาลดอนโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลตะลุง
ขุดเจาะบาดาลถนนใหญ่
ขุดเจาะบาดาลทะเลชุบศร
ขุดเจาะบาดาลท่าศาลา
ขุดเจาะบาดาลท่าหิน
ขุดเจาะบาดาลท่าแค
ขุดเจาะบาดาลท้ายตลาด
ขุดเจาะบาดาลนิคมสร้างตนเอง
ขุดเจาะบาดาลบางขันหมาก
ขุดเจาะบาดาลบ้านข่อย
ขุดเจาะบาดาลป่าตาล
ขุดเจาะบาดาลพรหมมาสตร์
ขุดเจาะบาดาลสี่คลอง
ขุดเจาะบาดาลเขาพระงาม
ขุดเจาะบาดาลเขาสามยอด
ขุดเจาะบาดาลโก่งธนู
ขุดเจาะบาดาลโคกกระเทียม
ขุดเจาะบาดาลโคกตูม
ขุดเจาะบาดาลโคกลำพาน
ขุดเจาะบาดาลโพธิ์ตรุ
ขุดเจาะบาดาลโพธิ์เก้าต้น

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโคกสำโรง
ขุดเจาะบาดาลคลองเกตุ
ขุดเจาะบาดาลดงมะรุม
ขุดเจาะบาดาลถลุงเหล็ก
ขุดเจาะบาดาลวังขอนขว้าง
ขุดเจาะบาดาลวังจั่น
ขุดเจาะบาดาลวังเพลิง
ขุดเจาะบาดาลสะแกราบ
ขุดเจาะบาดาลหนองแขม
ขุดเจาะบาดาลหลุมข้าว
ขุดเจาะบาดาลห้วยโป่ง
ขุดเจาะบาดาลเกาะแก้ว
ขุดเจาะบาดาลเพนียด
ขุดเจาะบาดาลโคกสำโรง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอโคกเจริญ
ขุดเจาะบาดาลยางราก
ขุดเจาะบาดาลวังทอง
ขุดเจาะบาดาลหนองมะค่า
ขุดเจาะบาดาลโคกเจริญ
ขุดเจาะบาดาลโคกแสมสาร