รถแมคโครอ่างทอง เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ รับไถต้นไม้ออก รับปรับพื้นที่ รับถมดิน รับวางท่อ

ศูนย์รวมรถบรรทุกอ่างทอง เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร
รถตักอ่างทอง รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถบรรทุกอ่างทอง รถดั๊มพ์ และรถพ่วง เราเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการ เช่ารถเครื่องจักรหนัก

งานที่ทางเราให้บริการ
– ให้เช่ารถแบคโฮอ่างทอง , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
– รับขุดฟุตติ้งอ่างทอง , งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ. , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ
– บริการให้เช่ารถแบคโฮอ่างทอง รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน – รายเดือน
– รับงานปรับพื้นที่อ่างทอง เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ

ประวัติและความเป็นมา
โคมัตสุคือองค์กรระหว่างประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยแรกเริ่ม
โคมัตสุคือบริษัทสาขาของอีกบริษัทหนึ่ง และกลายมาเป็นโคมัตสุอย่างเต็มตัวเมื่อปี พ.ศ.2464 ในช่วงปี พ.ศ.2473
โคมัตสุเริ่มผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งรวมไปถึงรถไถสำหรับกองทัพในประเทศ บริษัทจึงได้เริ่มผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ
ขึ้นมาตามลำดับ เช่น รถแทรคเตอร์เกลี่ยดินอ่างทอง และรถฟอร์คลิฟท์อ่างทอง ตามมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลในภายหลัง บริษัทเติบโตขึ้นในช่วงเวลาหลายปีหลังจากการยุติของสงครามในปี
พ.ศ.2488 สืบเนื่องมาจากความต้องการเครื่องจักรเพื่อช่วยทุ่นแรงในการสร้างตึกรามบ้านช่องที่ได้รับความเสียหายใหม่ในช่วงที่มีความขัดแย้งกัน

จ้างรถแบคโฮ

เป็นเวลา 6 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ที่โคมัตสุเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเดรสเซอร์ อินดัสทรี่
และพวกเขาก็ร่วมมือกันสร้างเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองแร่ ต่อมาบริษัทเดรสเซอร์
อินดัสทรี่ได้ซื้อต่อเครื่องจักรนี้ไป จึงทำให้เครื่องจักรจำพวกนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฮอลแพก
ในขณะที่เครื่องจักรก่อสร้างยังคงชื่อโคมัตสุเอาไว้

โคมัตสุผลิตเครื่องจักรที่หลากหลาย เช่น

รถแมคโครโคมัตสุอ่างทอง
รถแมคโครคือเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดแยกดิน หิน และวัตถุอื่น ๆ จากที่ที่สะดวกในการขนขึ้นรถบรรทุกและเคลื่อนย้ายออกไปได้ เครื่องจักรชนิดนี้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน รูปแบบหนึ่งก็คือรถแมคโครล้อยางซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องขุดที่เชื่อมติดอยู่กับตัวรถจึงทำให้รถชนิดนี้เคลื่อนที่ไปมาระหว่างพื้นที่ทำงานได้
อีกรูปแบบหนึ่งคือ รถแมคโครรัศมีวงแคบ ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ที่จำกัดในพื้นที่ขนาดเล็ก นั่นก็ทำให้เรามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยระหว่างการทำงานในพื้นที่แคบ

รถแมคโครขนาดเล็กอ่างทอง
รถแมคโครขนาดเล็กก็ใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกันกับรถแมคโครที่ขนาดใหญ่กว่า นั่นก็คือตัดแยกและเคลื่อนย้ายวัตถุออกจากพื้นที่
อย่างที่ชื่อได้บอกไว้แล้วว่าพวกมันมีขนาดเล็กกว่า
รถแมคโครทั่วไป ดังนั้นพวกมันจึงเหมาะในการทำงานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ในพื้นที่แออัด หรือสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การวางท่อ
เราใช้รถแมคโครชนิดนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกมันเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะจะใช้งานรถแมคโครขนาดใหญ่
รอบหมุนของรถชนิดนี้ก็มีขีดจำกัด เช่นเดียวกับรถแมคโครรัศมีวงแคบ และมักจะใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก

รถแม็คโคร

ถมที่ดิน อย่าลืมพิจารณาประเภทของดิน
การถมที่ดินต้องตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะใช้ดินอะไรในการถม โดยดินมีหลายประเภท ดังนี้

1. ดินถมทั่วไป ดินทั่วไปที่มีราคาถูกกว่าดินประเภทอื่น จึงได้รับความนิยมมาก เนื้อดินแน่น แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ไม่เหมาะกับการนำไปใช้เพาะปลูก

2. ดินดาน มีลักษณะแห้ง บดอัดได้ดี นิยมใช้สำหรับถมที่ดินที่ต้องการปลูกสร้างทันที เช่น การถมพื้นถนน หรือที่ดินริมน้ำ

3. ดินลูกรัง แม้จะเป็นดินที่บดอัดได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ไม่เหมาะกับการนำไปใช้เพาะปลูก

4. ดินทราย แม้จะราคาถูก แต่มีลักษณะไม่อุ้มน้ำ ถูกกัดกร่อนได้ง่าย ต้องมีการป้องกันดินไหล และบดอัดอย่างดี เพื่อป้องกันการทรุดตัวในอนาคต

5. หน้าดิน มีลักษณะร่วนพรุน เนื้อดินค่อนข้างละเอียด ระบายน้ำได้ดี เหมาะกับการถมที่ดินที่ต้องการทำสวน หรือทำสนามหญ้า

เช่ารถแบคโฮ

เช่ารถแบคโฮอำเภอป่าโมก
เช่ารถแบคโฮนรสิงห์
เช่ารถแบคโฮบางปลากด
เช่ารถแบคโฮบางเสด็จ
เช่ารถแบคโฮป่าโมก
เช่ารถแบคโฮสายทอง
เช่ารถแบคโฮเอกราช
เช่ารถแบคโฮโผงเผง
เช่ารถแบคโฮโรงช้าง

เช่ารถแบคโฮอำเภอวิเศษไชยชาญ
เช่ารถแบคโฮคลองขนาก
เช่ารถแบคโฮตลาดใหม่
เช่ารถแบคโฮท่าช้าง
เช่ารถแบคโฮบางจัก
เช่ารถแบคโฮม่วงเตี้ย
เช่ารถแบคโฮยี่ล้น
เช่ารถแบคโฮศาลเจ้าโรงทอง
เช่ารถแบคโฮสาวร้องไห้
เช่ารถแบคโฮสี่ร้อย
เช่ารถแบคโฮหลักแก้ว
เช่ารถแบคโฮหัวตะพาน
เช่ารถแบคโฮห้วยคันแหลน
เช่ารถแบคโฮไผ่จำศีล
เช่ารถแบคโฮไผ่ดำพัฒนา
เช่ารถแบคโฮไผ่วง

เช่ารถแบคโฮอำเภอสามโก้
เช่ารถแบคโฮมงคลธรรมนิมิต
เช่ารถแบคโฮราษฎรพัฒนา
เช่ารถแบคโฮสามโก้
เช่ารถแบคโฮอบทม
เช่ารถแบคโฮโพธิ์ม่วงพันธ์

เช่ารถแบคโฮอำเภอเมือง
เช่ารถแบคโฮคลองวัว
เช่ารถแบคโฮจำปาหล่อ
เช่ารถแบคโฮตลาดกรวด
เช่ารถแบคโฮตลาดหลวง
เช่ารถแบคโฮบางแก้ว
เช่ารถแบคโฮบ้านรี
เช่ารถแบคโฮบ้านอิฐ
เช่ารถแบคโฮบ้านแห
เช่ารถแบคโฮป่างิ้ว
เช่ารถแบคโฮมหาดไทย
เช่ารถแบคโฮย่านซื่อ
เช่ารถแบคโฮศาลาแดง
เช่ารถแบคโฮหัวไผ่
เช่ารถแบคโฮโพสะ

เช่ารถแบคโฮอำเภอแสวงหา
เช่ารถแบคโฮจำลอง
เช่ารถแบคโฮบ้านพราน
เช่ารถแบคโฮวังน้ำเย็น
เช่ารถแบคโฮศรีพราน
เช่ารถแบคโฮสีบัวทอง
เช่ารถแบคโฮห้วยไผ่
เช่ารถแบคโฮแสวงหา

เช่ารถแบคโฮอำเภอโพธิ์ทอง
เช่ารถแบคโฮคำหยาด
เช่ารถแบคโฮทางพระ
เช่ารถแบคโฮบางพลับ
เช่ารถแบคโฮบางระกำ
เช่ารถแบคโฮบางเจ้าฉ่า
เช่ารถแบคโฮบ่อแร่
เช่ารถแบคโฮยางซ้าย
เช่ารถแบคโฮรำมะสัก
เช่ารถแบคโฮสามง่าม
เช่ารถแบคโฮหนองแม่ไก่
เช่ารถแบคโฮองครักษ์
เช่ารถแบคโฮอินทประมูล
เช่ารถแบคโฮอ่างแก้ว
เช่ารถแบคโฮโคกพุทรา
เช่ารถแบคโฮโพธิ์รังนก

เช่ารถแบคโฮอำเภอไชโย
เช่ารถแบคโฮจรเข้ร้อง
เช่ารถแบคโฮชะไว
เช่ารถแบคโฮชัยฤทธิ์
เช่ารถแบคโฮตรีณรงค์
เช่ารถแบคโฮราชสถิตย์
เช่ารถแบคโฮหลักฟ้า
เช่ารถแบคโฮเทวราช
เช่ารถแบคโฮไชยภูมิ
เช่ารถแบคโฮไชโย