ดีดบ้านปูนศรีสะเกษ รับจ้างยกบ้าน รับยกบ้านต่ำทำให้สูง หมุนบ้านทั้งหลัง บริการดี ราคาถูก

รับดีดบ้านศรีสะเกษ รับยกบ้านต่ำทำให้สูง หมุนบ้านทั้งหลังให้ได้ทางทิศทางที่ท่านต้องการ โดยรับงานทั้ง บ้านปูน บ้านไม้ บ้านชั้นเดียว ตึกอาคาร ศาลาวัด เมรุ ซุ้มประตูวัด อาคารโรงเรียน โดยทีมงานที่ชำนาญงาน ในสายงานที่มากกว่า 20 ปี บริการรับงานทั่วไทย ดูหน้างานฟรีๆทั่วไทย

ติดต่อช่างดีดยกบ้าน


บริการดีดบ้านยกบ้านศรีสะเกษ รับยกบ้านต่ำทำให้สูงศรีสะเกษ

บริการดีดบ้านกลับด้านบ้านศรีสะเกษ ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้านศรีสะเกษ ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง
ช่างบริการดีดบ้านไม้ต่างๆศรีสะเกษ เราทำแบบแน้นความปลอดภัยของตัวบ้าน หรือศาลา ไม่ให้รับความเสียหาย
บริการดีดบ้านศรีสะเกษ ยก เลื่อน บ้าน ศาลา โรงเรียน ให้บริการทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้บริการดีดบ้าน ดีดอาคาร เคลื่อนย้ายที่ตั้ง หรือยกให้สูงขึ้น ในราคาที่เป็นกันเอง

รับยกบ้าน

การดีดบ้าน
เมื่อพูดถึงคำว่า “ดีดบ้าน” “ยกบ้าน” หรือ “เลื่อนบ้าน” บางท่านอาจจะทำหน้างงๆ แล้วนึกอยู่ว่า เค้าทำกันอย่างไร และ เค้าทำกันได้ด้วยหรือ
การดีดบ้านศรีสะเกษ ยกบ้านศรีสะเกษ เลื่อนบ้านศรีสะเกษ เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน หรือแก้ปัญหาบ้านเช่น บ้านทรุด
เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านที่เกิดจากพื้นบ้านต่ำกว่าบริเวณรอบบ้าน
การยกบ้านศรีสะเกษ นั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น
การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด
บ้านน้ำท่วม เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี การดีดบ้านศรีสะเกษ จะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีด โดยประเมินคร่าวๆ
จำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้าน เพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัว และแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้น แต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ
สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้าน คือเมื่อบ้านของเราที่ปลูกมาก่อน ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน
อย่างเช่น เพื่อนบ้านถมที่ดินสูงกว่าบ้านเรา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือไหลบ่ามายังบ้านของเรา หรืออาจมีการทำถนนใหม่ซึ่งมีระดับถนนสูงกว่าบริเวณที่เราปลูกบ้าน
เป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้าน ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้าน ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านต่ำจึงสามารถทำได้โดยการดีดบ้านขึ้นทั้งหลัง
แล้วทำตอม้อใหม่ เทพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นล่างเรียบร้อย เราก็จะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิมเลย
สำหรับบ้านที่มีอายุหลายสิบปี หรือบ้านเก่านั้น มักจะถูกสร้างขึ้นด้วยไม้เป็นหลัก จึงมีคุณค่า และความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยวัสดุที่เป็นไม้ธรรมชาติ
อาจจะทำให้โครงสร้าง หรือส่วนที่เป็นฐานมีการผุพัง หรือทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม

ดีดบ้านปูน

ปัจจุบันการ ยกบ้าน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น มีการถมถนนขึ้นสูงกว่าบ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแทนการย้ายที่อยู่
หรือปัญหาที่เกิดจากตัวบ้านโดยตรงเช่นบ้านทรุด ซึ่งเกิดจากบ้านเก่ามีอายุการใช้งานนาน โดยการทำให้บ้านสูงและแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว โดยไม่ต้องย้ายบ้านหรือสร้างบ้านใหม่

การยกบ้านนั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น
การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด บ้านน้ำท่วม
เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี การดีดบ้าน จะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีด โดยประเมินคร่าวๆ จำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้าน
เพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัว และแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้น แต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ
สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้าน คือเมื่อบ้านของเราที่ปลูกมาก่อน ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน อย่างเช่น เพื่อนบ้านถมที่ดินสูงกว่าบ้านเรา
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือไหลบ่ามายังบ้านของเรา หรืออาจมีการทำถนนใหม่ซึ่งมีระดับถนนสูงกว่าบริเวณที่เราปลูกบ้าน เป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้าน ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้าน
ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านต่ำจึงสามารถทำได้โดยการดีดบ้านขึ้นทั้งหลัง แล้วทำตอม้อใหม่ เทพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นล่างเรียบร้อย
เราก็จะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิมเลย

รับจ้างดีดบ้าน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอศิลาลาด
รับจ้างดีดบ้านกุง
รับจ้างดีดบ้านคลีกลิ้ง
รับจ้างดีดบ้านหนองบัวดง
รับจ้างดีดบ้านโจดม่วง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
รับจ้างดีดบ้านผือใหญ่
รับจ้างดีดบ้านหนองม้า
รับจ้างดีดบ้านอีเซ
รับจ้างดีดบ้านเสียว
รับจ้างดีดบ้านโดด

รับจ้างดีดบ้านอำเภอกันทรลักษ์
รับจ้างดีดบ้านกระแชง
รับจ้างดีดบ้านกุดเสลา
รับจ้างดีดบ้านขนุน
รับจ้างดีดบ้านจานใหญ่
รับจ้างดีดบ้านชำ
รับจ้างดีดบ้านตระกาจ
รับจ้างดีดบ้านทุ่งใหญ่
รับจ้างดีดบ้านน้ำอ้อม
รับจ้างดีดบ้านบึงมะลู
รับจ้างดีดบ้านภูผาหมอก
รับจ้างดีดบ้านภูเงิน
รับจ้างดีดบ้านรุง
รับจ้างดีดบ้านละลาย
รับจ้างดีดบ้านสวนกล้วย
รับจ้างดีดบ้านสังเม็ก
รับจ้างดีดบ้านหนองหญ้าลาด
รับจ้างดีดบ้านเมือง
รับจ้างดีดบ้านเวียงเหนือ
รับจ้างดีดบ้านเสาธงชัย
รับจ้างดีดบ้านโนนสำราญ

รับจ้างดีดบ้านอำเภอกันทรารมย์
รับจ้างดีดบ้านคำเนียม
รับจ้างดีดบ้านจาน
รับจ้างดีดบ้านดูน
รับจ้างดีดบ้านดู่
รับจ้างดีดบ้านทาม
รับจ้างดีดบ้านบัวน้อย
รับจ้างดีดบ้านผักแพว
รับจ้างดีดบ้านยาง
รับจ้างดีดบ้านละทาย
รับจ้างดีดบ้านหนองบัว
รับจ้างดีดบ้านหนองหัวช้าง
รับจ้างดีดบ้านหนองแก้ว
รับจ้างดีดบ้านหนองแวง
รับจ้างดีดบ้านอีปาด
รับจ้างดีดบ้านเมืองน้อย
รับจ้างดีดบ้านโนนสัง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอขุขันธ์
รับจ้างดีดบ้านกฤษณา
รับจ้างดีดบ้านกันทรารมย์
รับจ้างดีดบ้านจะกง
รับจ้างดีดบ้านดองกำเม็ด
รับจ้างดีดบ้านตะเคียน
รับจ้างดีดบ้านตาอุด
รับจ้างดีดบ้านนิคมพัฒนา
รับจ้างดีดบ้านปราสาท
รับจ้างดีดบ้านปรือใหญ่
รับจ้างดีดบ้านลมศักดิ์
รับจ้างดีดบ้านศรีตระกูล
รับจ้างดีดบ้านศรีสะอาด
รับจ้างดีดบ้านสะเดาใหญ่
รับจ้างดีดบ้านสำโรงตาเจ็น
รับจ้างดีดบ้านหนองฉลอง
รับจ้างดีดบ้านหัวเสือ
รับจ้างดีดบ้านห้วยสำราญ
รับจ้างดีดบ้านห้วยเหนือ
รับจ้างดีดบ้านห้วยใต้
รับจ้างดีดบ้านโคกเพชร
รับจ้างดีดบ้านโสน
รับจ้างดีดบ้านใจดี

รับจ้างดีดบ้านอำเภอขุนหาญ
รับจ้างดีดบ้านกระหวัน
รับจ้างดีดบ้านกันทรอม
รับจ้างดีดบ้านขุนหาญ
รับจ้างดีดบ้านบักดอง
รับจ้างดีดบ้านพราน
รับจ้างดีดบ้านภูฝ้าย
รับจ้างดีดบ้านสิ
รับจ้างดีดบ้านห้วยจันทร์
รับจ้างดีดบ้านโนนสูง
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์กระสังข์
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์วงศ์
รับจ้างดีดบ้านไพร

รับจ้างดีดบ้านอำเภอน้ำเกลี้ยง
รับจ้างดีดบ้านคูบ
รับจ้างดีดบ้านตองปิด
รับจ้างดีดบ้านน้ำเกลี้ยง
รับจ้างดีดบ้านรุ่งระวี
รับจ้างดีดบ้านละเอาะ
รับจ้างดีดบ้านเขิน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอบึงบูรพ์
รับจ้างดีดบ้านบึงบูรพ์
รับจ้างดีดบ้านเป๊าะ

รับจ้างดีดบ้านอำเภอปรางค์กู่
รับจ้างดีดบ้านกู่
รับจ้างดีดบ้านดู่
รับจ้างดีดบ้านตูม
รับจ้างดีดบ้านพิมาย
รับจ้างดีดบ้านพิมายเหนือ
รับจ้างดีดบ้านสมอ
รับจ้างดีดบ้านสวาย
รับจ้างดีดบ้านสำโรงปราสาท
รับจ้างดีดบ้านหนองเชียงทูน
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์ศรี

รับจ้างดีดบ้านอำเภอพยุห์
รับจ้างดีดบ้านตำแย
รับจ้างดีดบ้านพยุห์
รับจ้างดีดบ้านพรหมสวัสดิ์
รับจ้างดีดบ้านหนองค้า
รับจ้างดีดบ้านโนนเพ็ก

รับจ้างดีดบ้านอำเภอภูสิงห์
รับจ้างดีดบ้านดงรัก
รับจ้างดีดบ้านตะเคียนราม
รับจ้างดีดบ้านละลม
รับจ้างดีดบ้านห้วยตามอญ
รับจ้างดีดบ้านห้วยตึ๊กชู
รับจ้างดีดบ้านโคกตาล
รับจ้างดีดบ้านไพรพัฒนา

รับจ้างดีดบ้านอำเภอยางชุมน้อย
รับจ้างดีดบ้านกุดเมืองฮาม
รับจ้างดีดบ้านคอนกาม
รับจ้างดีดบ้านบึงบอน
รับจ้างดีดบ้านยางชุมน้อย
รับจ้างดีดบ้านยางชุมใหญ่
รับจ้างดีดบ้านลิ้นฟ้า
รับจ้างดีดบ้านโนนคูณ

รับจ้างดีดบ้านอำเภอราษีไศล
รับจ้างดีดบ้านจิกสังข์ทอง
รับจ้างดีดบ้านดู่ รับจ้างดีดบ้านด่าน
รับจ้างดีดบ้านบัวหุ่ง
รับจ้างดีดบ้านสร้างปี่
รับจ้างดีดบ้านส้มป่อย
รับจ้างดีดบ้านหนองหมี
รับจ้างดีดบ้านหนองอึ่ง
รับจ้างดีดบ้านหนองแค
รับจ้างดีดบ้านหว้านคำ
รับจ้างดีดบ้านเมืองคง
รับจ้างดีดบ้านเมืองแคน
รับจ้างดีดบ้านไผ่

รับจ้างดีดบ้านอำเภอวังหิน
รับจ้างดีดบ้านดวนใหญ่
รับจ้างดีดบ้านทุ่งสว่าง
รับจ้างดีดบ้านธาตุ
รับจ้างดีดบ้านบุสูง
รับจ้างดีดบ้านบ่อแก้ว
รับจ้างดีดบ้านวังหิน
รับจ้างดีดบ้านศรีสำราญ
รับจ้างดีดบ้านโพนยาง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอศรีรัตนะ
รับจ้างดีดบ้านตูม
รับจ้างดีดบ้านพิงพวย
รับจ้างดีดบ้านศรีแก้ว
รับจ้างดีดบ้านศรีโนนงาม
รับจ้างดีดบ้านสระเยาว์
รับจ้างดีดบ้านสะพุง
รับจ้างดีดบ้านเสืองข้าว

รับจ้างดีดบ้านอำเภอห้วยทับทัน
รับจ้างดีดบ้านกล้วยกว้าง
รับจ้างดีดบ้านจานแสนไชย
รับจ้างดีดบ้านปราสาท
รับจ้างดีดบ้านผักไหม
รับจ้างดีดบ้านห้วยทับทัน
รับจ้างดีดบ้านเมืองหลวง

รับจ้างดีดบ้านอำเภออุทุมพรพิสัย
รับจ้างดีดบ้านกำแพง
รับจ้างดีดบ้านก้านเหลือง
รับจ้างดีดบ้านขะยูง
รับจ้างดีดบ้านตาเกษ
รับจ้างดีดบ้านทุ่งไชย
รับจ้างดีดบ้านปะอาว
รับจ้างดีดบ้านรังแร้ง
รับจ้างดีดบ้านสระกำแพงใหญ่
รับจ้างดีดบ้านสำโรง
รับจ้างดีดบ้านหนองห้าง
รับจ้างดีดบ้านหนองไฮ
รับจ้างดีดบ้านหัวช้าง
รับจ้างดีดบ้านอี่หล่ำ
รับจ้างดีดบ้านแขม
รับจ้างดีดบ้านแข้
รับจ้างดีดบ้านแต้
รับจ้างดีดบ้านโคกจาน
รับจ้างดีดบ้านโคกหล่าม
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์ชัย

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเบญจลักษ์
รับจ้างดีดบ้านท่าคล้อ
รับจ้างดีดบ้านหนองงูเหลือม
รับจ้างดีดบ้านหนองหว้า
รับจ้างดีดบ้านหนองฮาง
รับจ้างดีดบ้านเสียว

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเมือง
รับจ้างดีดบ้านคูซอด
รับจ้างดีดบ้านจาน
รับจ้างดีดบ้านซำ
รับจ้างดีดบ้านตะดอบ
รับจ้างดีดบ้านทุ่ม
รับจ้างดีดบ้านน้ำคำ
รับจ้างดีดบ้านหญ้าปล้อง
รับจ้างดีดบ้านหนองครก
รับจ้างดีดบ้านหนองแก้ว
รับจ้างดีดบ้านหนองไผ่
รับจ้างดีดบ้านหนองไฮ
รับจ้างดีดบ้านหมากเขียบ
รับจ้างดีดบ้านเมืองเหนือ
รับจ้างดีดบ้านเมืองใต้
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์
รับจ้างดีดบ้านโพนข่า
รับจ้างดีดบ้านโพนค้อ
รับจ้างดีดบ้านโพนเขวา

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเมืองจันทร์
รับจ้างดีดบ้านตาโกน
รับจ้างดีดบ้านหนองใหญ่
รับจ้างดีดบ้านเมืองจันทร์

รับจ้างดีดบ้านอำเภอโนนคูณ
รับจ้างดีดบ้านบก
รับจ้างดีดบ้านหนองกุง
รับจ้างดีดบ้านเหล่ากวาง
รับจ้างดีดบ้านโนนค้อ
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์

รับจ้างดีดบ้านอำเภอไพรบึง
รับจ้างดีดบ้านดินแดง
รับจ้างดีดบ้านปราสาทเยอ
รับจ้างดีดบ้านสำโรงพลัน
รับจ้างดีดบ้านสุขสวัสดิ์
รับจ้างดีดบ้านโนนปูน
รับจ้างดีดบ้านไพรบึง