ดีดบ้านยโสธร โทร 092-2543360 รับจ้างยกบ้าน รับยกบ้านต่ำทำให้สูง หมุนบ้านทั้งหลัง บริการดี ราคาถูก

รับดีดบ้านยโสธร รับยกบ้านต่ำทำให้สูง หมุนบ้านทั้งหลังให้ได้ทางทิศทางที่ท่านต้องการ โดยรับงานทั้ง บ้านปูน บ้านไม้ บ้านชั้นเดียว ตึกอาคาร ศาลาวัด เมรุ ซุ้มประตูวัด อาคารโรงเรียน โดยทีมงานที่ชำนาญงาน ในสายงานที่มากกว่า 20 ปี บริการรับงานทั่วไทย ดูหน้างานฟรีๆทั่วไทย

ติดต่อช่างดีดยกบ้าน


บริการดีดบ้านยกบ้านยโสธร  รับยกบ้านต่ำทำให้สูงยโสธร

บริการดีดบ้านกลับด้านบ้านยโสธร ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้านยโสธร ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง
ช่างบริการดีดบ้านไม้ต่างๆยโสธร เราทำแบบแน้นความปลอดภัยของตัวบ้าน หรือศาลา ไม่ให้รับความเสียหาย
บริการดีดบ้านยโสธร ยก เลื่อน บ้าน ศาลา โรงเรียน ให้บริการทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้บริการดีดบ้าน ดีดอาคาร เคลื่อนย้ายที่ตั้ง หรือยกให้สูงขึ้น ในราคาที่เป็นกันเอง

รับยกบ้าน

การดีดบ้าน
เมื่อพูดถึงคำว่า “ดีดบ้าน” “ยกบ้าน” หรือ “เลื่อนบ้าน” บางท่านอาจจะทำหน้างงๆ แล้วนึกอยู่ว่า เค้าทำกันอย่างไร และ เค้าทำกันได้ด้วยหรือ
การดีดบ้านยโสธร ยกบ้านยโสธร เลื่อนบ้านยโสธร เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน หรือแก้ปัญหาบ้านเช่น บ้านทรุด
เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านที่เกิดจากพื้นบ้านต่ำกว่าบริเวณรอบบ้าน
การยกบ้านยโสธร นั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น
การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด
บ้านน้ำท่วม เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี การดีดบ้านยโสธร จะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีด โดยประเมินคร่าวๆ
จำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้าน เพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัว และแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้น แต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ
สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้าน คือเมื่อบ้านของเราที่ปลูกมาก่อน ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน
อย่างเช่น เพื่อนบ้านถมที่ดินสูงกว่าบ้านเรา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือไหลบ่ามายังบ้านของเรา หรืออาจมีการทำถนนใหม่ซึ่งมีระดับถนนสูงกว่าบริเวณที่เราปลูกบ้าน
เป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้าน ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้าน ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านต่ำจึงสามารถทำได้โดยการดีดบ้านขึ้นทั้งหลัง
แล้วทำตอม้อใหม่ เทพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นล่างเรียบร้อย เราก็จะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิมเลย
สำหรับบ้านที่มีอายุหลายสิบปี หรือบ้านเก่านั้น มักจะถูกสร้างขึ้นด้วยไม้เป็นหลัก จึงมีคุณค่า และความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยวัสดุที่เป็นไม้ธรรมชาติ
อาจจะทำให้โครงสร้าง หรือส่วนที่เป็นฐานมีการผุพัง หรือทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม

ดีดบ้านปูน

วันนี้ ในบ้าน จะพาเพื่อนๆ ไปชม “การดีดบ้านยโสธร เลื่อนย้ายบ้านไม้เก่ายโสธร” ซึ่งเป็นกระบวนการเลื่อนย้ายบ้านทั้งหลัง เพื่อการปรับปรุง
และซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ถ้าเพื่อนๆ พร้อมแล้ว เราไปชมกันได้เลยครับ
ดีดบ้านยโสธร รับดีดบ้านยโสธร ช่างดีดบ้านยโสธร รับจ้างดีดบ้านยโสธร รับดีดบ้านปูนยโสธร ดีดบ้านไม้ยโสธร
การดีดบ้าน คืออีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้บ้านต่ำกว่าที่ควรจะเป็นของคุณได้มีโอกาสปรับระดับขึ้นมาอยู่ในสภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เจ้าของบ้านได้
ลองดีดบ้านดูแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด บ้านของคุณจะเป็นที่น่าอยู่อาศัยและที่มีคุณค่ามากยิ่งสำหรับคุณจากช่างดีดบ้านยโสธร

รับจ้างดีดบ้าน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอกุดชุม
รับจ้างดีดบ้านกำแมด
รับจ้างดีดบ้านกุดชุม
รับจ้างดีดบ้านคำน้ำสร้าง
รับจ้างดีดบ้านนาโส่
รับจ้างดีดบ้านหนองหมี
รับจ้างดีดบ้านหนองแหน
รับจ้างดีดบ้านห้วยแก้ง
รับจ้างดีดบ้านโนนเปือย
รับจ้างดีดบ้านโพนงาม

รับจ้างดีดบ้านอำเภอคำเขื่อนแก้ว
รับจ้างดีดบ้านกุดกุง
รับจ้างดีดบ้านกู่จาน
รับจ้างดีดบ้านดงเจริญ
รับจ้างดีดบ้านดงแคนใหญ่
รับจ้างดีดบ้านทุ่งมน
รับจ้างดีดบ้านนาคำ
รับจ้างดีดบ้านนาแก
รับจ้างดีดบ้านย่อ
รับจ้างดีดบ้านลุมพุก
รับจ้างดีดบ้านสงเปือย
รับจ้างดีดบ้านเหล่าไฮ
รับจ้างดีดบ้านแคนน้อย
รับจ้างดีดบ้านโพนทัน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอค้อวัง
รับจ้างดีดบ้านกุดน้ำใส
รับจ้างดีดบ้านค้อวัง
รับจ้างดีดบ้านน้ำอ้อม
รับจ้างดีดบ้านฟ้าห่วน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอทรายมูล
รับจ้างดีดบ้านดงมะไฟ
รับจ้างดีดบ้านดู่ลาด
รับจ้างดีดบ้านทรายมูล
รับจ้างดีดบ้านนาเวียง
รับจ้างดีดบ้านไผ่

รับจ้างดีดบ้านอำเภอป่าติ้ว
รับจ้างดีดบ้านกระจาย
รับจ้างดีดบ้านศรีฐาน
รับจ้างดีดบ้านเชียงเพ็ง
รับจ้างดีดบ้านโคกนาโก
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์ไทร

รับจ้างดีดบ้านอำเภอมหาชนะชัย
รับจ้างดีดบ้านคูเมือง
รับจ้างดีดบ้านบากเรือ
รับจ้างดีดบ้านบึงแก
รับจ้างดีดบ้านผือฮี
รับจ้างดีดบ้านพระเสาร์
รับจ้างดีดบ้านฟ้าหยาด
รับจ้างดีดบ้านม่วง
รับจ้างดีดบ้านสงยาง
รับจ้างดีดบ้านหัวเมือง
รับจ้างดีดบ้านโนนทราย

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเมือง
รับจ้างดีดบ้านขั้นไดใหญ่
รับจ้างดีดบ้านขุมเงิน
รับจ้างดีดบ้านค้อเหนือ
รับจ้างดีดบ้านดู่ทุ่ง
รับจ้างดีดบ้านตาดทอง
รับจ้างดีดบ้านทุ่งนางโอก
รับจ้างดีดบ้านทุ่งแต้
รับจ้างดีดบ้านนาสะไมย์
รับจ้างดีดบ้านน้ำคำใหญ่
รับจ้างดีดบ้านสำราญ
รับจ้างดีดบ้านสิงห์
รับจ้างดีดบ้านหนองคู
รับจ้างดีดบ้านหนองหิน
รับจ้างดีดบ้านหนองเป็ด
รับจ้างดีดบ้านหนองเรือ
รับจ้างดีดบ้านเขื่องคำ
รับจ้างดีดบ้านเดิด
รับจ้างดีดบ้านในเมือง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเลิงนกทา
รับจ้างดีดบ้านกุดเชียงหมี
รับจ้างดีดบ้านกุดแห่
รับจ้างดีดบ้านบุ่งค้า
รับจ้างดีดบ้านศรีแก้ว
รับจ้างดีดบ้านสร้างมิ่ง
รับจ้างดีดบ้านสวาท
รับจ้างดีดบ้านสามัคคี
รับจ้างดีดบ้านสามแยก
รับจ้างดีดบ้านห้องแซง
รับจ้างดีดบ้านโคกสำราญ

รับจ้างดีดบ้านอำเภอไทยเจริญ
รับจ้างดีดบ้านคำเตย
รับจ้างดีดบ้านคำไผ่
รับจ้างดีดบ้านน้ำคำ
รับจ้างดีดบ้านส้มผ่อ
รับจ้างดีดบ้านไทยเจริญ