รับยกบ้านจังหวัดขอนแก่น รับจ้างยกบ้าน รับยกบ้านต่ำทำให้สูง หมุนบ้านทั้งหลัง บริการดี ราคาถูก

รับดีดบ้านจังหวัดขอนแก่น รับยกบ้านต่ำทำให้สูง หมุนบ้านทั้งหลังให้ได้ทางทิศทางที่ท่านต้องการ โดยรับงานทั้ง บ้านปูน บ้านไม้ บ้านชั้นเดียว ตึกอาคาร ศาลาวัด เมรุ ซุ้มประตูวัด อาคารโรงเรียน โดยทีมงานที่ชำนาญงาน ในสายงานที่มากกว่า 20 ปี บริการรับงานทั่วไทย ดูหน้างานฟรีๆทั่วไทย

ติดต่อช่างดีดยกบ้าน


บริการดีดบ้านยกบ้านจังหวัดขอนแก่น   รับยกบ้านต่ำทำให้สูงจังหวัดขอนแก่น

บริการดีดบ้านกลับด้านบ้านจังหวัดขอนแก่น ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้านจังหวัดขอนแก่น ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง
ช่างบริการดีดบ้านไม้ต่างๆจังหวัดขอนแก่น เราทำแบบแน้นความปลอดภัยของตัวบ้าน หรือศาลา ไม่ให้รับความเสียหาย
บริการดีดบ้านจังหวัดขอนแก่น ยก เลื่อน บ้าน ศาลา โรงเรียน ให้บริการทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้บริการดีดบ้าน ดีดอาคาร เคลื่อนย้ายที่ตั้ง หรือยกให้สูงขึ้น ในราคาที่เป็นกันเอง

รับยกบ้าน

การดีดบ้าน
เมื่อพูดถึงคำว่า “ดีดบ้าน” “ยกบ้าน” หรือ “เลื่อนบ้าน” บางท่านอาจจะทำหน้างงๆ แล้วนึกอยู่ว่า เค้าทำกันอย่างไร และ เค้าทำกันได้ด้วยหรือ
การดีดบ้านจังหวัดขอนแก่น ยกบ้านจังหวัดขอนแก่น เลื่อนบ้านจังหวัดขอนแก่น เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน หรือแก้ปัญหาบ้านเช่น บ้านทรุด
เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านที่เกิดจากพื้นบ้านต่ำกว่าบริเวณรอบบ้าน
การยกบ้านจังหวัดขอนแก่น นั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น
การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด
บ้านน้ำท่วม เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี การดีดบ้านจังหวัดขอนแก่น จะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีด โดยประเมินคร่าวๆ
จำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้าน เพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัว และแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้น แต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ
สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้าน คือเมื่อบ้านของเราที่ปลูกมาก่อน ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน
อย่างเช่น เพื่อนบ้านถมที่ดินสูงกว่าบ้านเรา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือไหลบ่ามายังบ้านของเรา หรืออาจมีการทำถนนใหม่ซึ่งมีระดับถนนสูงกว่าบริเวณที่เราปลูกบ้าน
เป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้าน ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้าน ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านต่ำจึงสามารถทำได้โดยการดีดบ้านขึ้นทั้งหลัง
แล้วทำตอม้อใหม่ เทพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นล่างเรียบร้อย เราก็จะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิมเลย
สำหรับบ้านที่มีอายุหลายสิบปี หรือบ้านเก่านั้น มักจะถูกสร้างขึ้นด้วยไม้เป็นหลัก จึงมีคุณค่า และความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยวัสดุที่เป็นไม้ธรรมชาติ
อาจจะทำให้โครงสร้าง หรือส่วนที่เป็นฐานมีการผุพัง หรือทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม

ดีดบ้านปูน

ปัจจุบันการ ยกบ้าน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น มีการถมถนนขึ้นสูงกว่าบ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแทนการย้ายที่อยู่
หรือปัญหาที่เกิดจากตัวบ้านโดยตรงเช่นบ้านทรุด ซึ่งเกิดจากบ้านเก่ามีอายุการใช้งานนาน โดยการทำให้บ้านสูงและแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว โดยไม่ต้องย้ายบ้านหรือสร้างบ้านใหม่

การยกบ้านนั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น
การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด บ้านน้ำท่วม
เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี การดีดบ้าน จะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีด โดยประเมินคร่าวๆ จำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้าน
เพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัว และแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้น แต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ
สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้าน คือเมื่อบ้านของเราที่ปลูกมาก่อน ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน อย่างเช่น เพื่อนบ้านถมที่ดินสูงกว่าบ้านเรา
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือไหลบ่ามายังบ้านของเรา หรืออาจมีการทำถนนใหม่ซึ่งมีระดับถนนสูงกว่าบริเวณที่เราปลูกบ้าน เป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้าน ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้าน
ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านต่ำจึงสามารถทำได้โดยการดีดบ้านขึ้นทั้งหลัง แล้วทำตอม้อใหม่ เทพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแซมชั้นล่างเรียบร้อย
เราก็จะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิมเลย

 

รับจ้างดีดบ้าน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเมืองขอนแก่น
รับจ้างดีดบ้านในเมือง
รับจ้างดีดบ้านสำราญ
รับจ้างดีดบ้านโคกสี
รับจ้างดีดบ้านท่าพระ
รับจ้างดีดบ้านบ้านทุ่ม
รับจ้างดีดบ้านเมืองเก่า
รับจ้างดีดบ้านพระลับ
รับจ้างดีดบ้านสาวะถี
รับจ้างดีดบ้านบ้านหว้า
รับจ้างดีดบ้านบ้านค้อ
รับจ้างดีดบ้านแดงใหญ่
รับจ้างดีดบ้านดอนช้าง
รับจ้างดีดบ้านดอนหัน
รับจ้างดีดบ้านศิลา
รับจ้างดีดบ้านบ้านเป็ด
รับจ้างดีดบ้านหนองตูม
รับจ้างดีดบ้านบึงเนียม
รับจ้างดีดบ้านโนนท่อน
รับจ้างดีดบ้านอำเภอบ้านฝาง
รับจ้างดีดบ้านหนองบัว
รับจ้างดีดบ้านป่าหวายนั่ง
รับจ้างดีดบ้านโนนฆ้อง
รับจ้างดีดบ้านบ้านเหล่า
รับจ้างดีดบ้านป่ามะนาว
รับจ้างดีดบ้านบ้านฝาง
รับจ้างดีดบ้านโคกงาม

รับจ้างดีดบ้านอำเภอพระยืน
รับจ้างดีดบ้านพระยืน
รับจ้างดีดบ้านพระบุ
รับจ้างดีดบ้านบ้านโต้น
รับจ้างดีดบ้านหนองแวง
รับจ้างดีดบ้านขามป้อม

รับจ้างดีดบ้านอำเภอหนองเรือ
รับจ้างดีดบ้านหนองเรือ
รับจ้างดีดบ้านบ้านเม็ง
รับจ้างดีดบ้านบ้านกง
รับจ้างดีดบ้านยางคำ
รับจ้างดีดบ้านจระเข้
รับจ้างดีดบ้านโนนทอง
รับจ้างดีดบ้านกุดกว้าง
รับจ้างดีดบ้านโนนทัน
รับจ้างดีดบ้านโนนสะอาด
รับจ้างดีดบ้านบ้านผือ

รับจ้างดีดบ้านอำเภอชุมแพ
รับจ้างดีดบ้านชุมแพ
รับจ้างดีดบ้านโนนหัน
รับจ้างดีดบ้านหนองเขียด
รับจ้างดีดบ้านโนนสะอาด
รับจ้างดีดบ้านขัวเรียง
รับจ้างดีดบ้านหนองไผ่
รับจ้างดีดบ้านไชยสอ
รับจ้างดีดบ้านวังหินลาด
รับจ้างดีดบ้านนาเพียง
รับจ้างดีดบ้านนาหนองทุ่ม
รับจ้างดีดบ้านหนองเสาเล้า
รับจ้างดีดบ้านโนนอุดม
รับจ้างดีดบ้านอำเภอสีชมพู
รับจ้างดีดบ้านสีชมพู
รับจ้างดีดบ้านศรีสุข
รับจ้างดีดบ้านนาจาน
รับจ้างดีดบ้านวังเพิ่ม
รับจ้างดีดบ้านซำยาง
รับจ้างดีดบ้านหนองแดง
รับจ้างดีดบ้านดงลาน
รับจ้างดีดบ้านบริบูรณ์
รับจ้างดีดบ้านบ้านใหม่
รับจ้างดีดบ้านภูห่าน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอน้ำพอง
รับจ้างดีดบ้านน้ำพอง
รับจ้างดีดบ้านวังชัย
รับจ้างดีดบ้านหนองกุง
รับจ้างดีดบ้านบัวใหญ่
รับจ้างดีดบ้านสะอาด
รับจ้างดีดบ้านม่วงหวาน
รับจ้างดีดบ้านบ้านขาม
รับจ้างดีดบ้านบัวเงิน
รับจ้างดีดบ้านทรายมูล
รับจ้างดีดบ้านท่ากระเสริม
รับจ้างดีดบ้านพังทุย
รับจ้างดีดบ้านกุดน้ำใส

รับจ้างดีดบ้านอำเภออุบลรัตน์
รับจ้างดีดบ้านโคกสูง
รับจ้างดีดบ้านบ้านดง
รับจ้างดีดบ้านเขื่อนอุบลรัตน์
รับจ้างดีดบ้านนาคำ
รับจ้างดีดบ้านศรีสุขสำราญ
รับจ้างดีดบ้านทุ่งโป่ง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอกระนวน
รับจ้างดีดบ้านหนองโก
รับจ้างดีดบ้านหนองกุงใหญ่
รับจ้างดีดบ้านห้วยโจด
รับจ้างดีดบ้านห้วยยาง
รับจ้างดีดบ้านบ้านฝาง
รับจ้างดีดบ้านดูนสาด
รับจ้างดีดบ้านหนองโน
รับจ้างดีดบ้านน้ำอ้อม
รับจ้างดีดบ้านหัวนาคำ

รับจ้างดีดบ้านอำเภอบ้านไผ่
รับจ้างดีดบ้านบ้านไผ่
รับจ้างดีดบ้านในเมือง
รับจ้างดีดบ้านเมืองเพีย
รับจ้างดีดบ้านบ้านลาน
รับจ้างดีดบ้านแคนเหนือ
รับจ้างดีดบ้านภูเหล็ก
รับจ้างดีดบ้านป่าปอ
รับจ้างดีดบ้านหินตั้ง
รับจ้างดีดบ้านหนองน้ำใส
รับจ้างดีดบ้านหัวหนอง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเปือยน้อย
รับจ้างดีดบ้านเปือยน้อย
รับจ้างดีดบ้านวังม่วง
รับจ้างดีดบ้านขามป้อม
รับจ้างดีดบ้านสระแก้ว

รับจ้างดีดบ้านอำเภอพล
รับจ้างดีดบ้านเมืองพล
รับจ้างดีดบ้านโจดหนองแก
รับจ้างดีดบ้านเก่างิ้ว
รับจ้างดีดบ้านหนองมะเขือ
รับจ้างดีดบ้านหนองแวงโสกพระ
รับจ้างดีดบ้านเพ็กใหญ่
รับจ้างดีดบ้านโคกสง่า
รับจ้างดีดบ้านหนองแวงนางเบ้า
รับจ้างดีดบ้านลอมคอม
รับจ้างดีดบ้านโนนข่า
รับจ้างดีดบ้านโสกนกเต็น
รับจ้างดีดบ้านหัวทุ่ง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอแวงใหญ่
รับจ้างดีดบ้านคอนฉิม
รับจ้างดีดบ้านใหม่นาเพียง
รับจ้างดีดบ้านโนนทอง
รับจ้างดีดบ้านแวงใหญ่
รับจ้างดีดบ้านโนนสะอาด

รับจ้างดีดบ้านอำเภอแวงน้อย
รับจ้างดีดบ้านแวงน้อย
รับจ้างดีดบ้านก้านเหลือง
รับจ้างดีดบ้านท่านางแนว
รับจ้างดีดบ้านละหานนา
รับจ้างดีดบ้านท่าวัด
รับจ้างดีดบ้านทางขวาง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอหนองสองห้อง
รับจ้างดีดบ้านหนองสองห้อง
รับจ้างดีดบ้านคึมชาด
รับจ้างดีดบ้านโนนธาตุ
รับจ้างดีดบ้านตะกั่วป่า
รับจ้างดีดบ้านสำโรง
รับจ้างดีดบ้านหนองเม็ก
รับจ้างดีดบ้านดอนดู่
รับจ้างดีดบ้านดงเค็ง
รับจ้างดีดบ้านหันโจด
รับจ้างดีดบ้านดอนดั่ง
รับจ้างดีดบ้านวังหิน
รับจ้างดีดบ้านหนองไผ่ล้อม
รับจ้างดีดบ้านอำเภอภูเวียง
รับจ้างดีดบ้านภูเวียง
รับจ้างดีดบ้านหนองกุงธนสาร
รับจ้างดีดบ้านสงเปือย
รับจ้างดีดบ้านบ้านเรือ
รับจ้างดีดบ้านนาหว้า
รับจ้างดีดบ้านกุดขอนแก่น
รับจ้างดีดบ้านหนองกุงเซิน
รับจ้างดีดบ้านนาชุมแสง
รับจ้างดีดบ้านทุ่งชมพู
รับจ้างดีดบ้านดินดำ
รับจ้างดีดบ้านหว้าทอง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอมัญจาคีรี
รับจ้างดีดบ้านกุดเค้า
รับจ้างดีดบ้านสวนหม่อน
รับจ้างดีดบ้านหนองแปน
รับจ้างดีดบ้านโพนเพ็ก
รับจ้างดีดบ้านคำแคน
รับจ้างดีดบ้านนาข่า
รับจ้างดีดบ้านนางาม
รับจ้างดีดบ้านท่าศาลา

รับจ้างดีดบ้านอำเภอชนบท
รับจ้างดีดบ้านชนบท
รับจ้างดีดบ้านกุดเพียขอม
รับจ้างดีดบ้านวังแสง
รับจ้างดีดบ้านห้วยแก
รับจ้างดีดบ้านบ้านแท่น
รับจ้างดีดบ้านศรีบุญเรือง
รับจ้างดีดบ้านโนนพะยอม
รับจ้างดีดบ้านปอแดง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเขาสวนกวาง
รับจ้างดีดบ้านเขาสวนกวาง
รับจ้างดีดบ้านดงเมืองแอม
รับจ้างดีดบ้านนางิ้ว
รับจ้างดีดบ้านโนนสมบูรณ์
รับจ้างดีดบ้านคำม่วง
รับจ้างดีดบ้านอำเภอภูผาม่าน
รับจ้างดีดบ้านโนนคอม
รับจ้างดีดบ้านนาฝาย
รับจ้างดีดบ้านภูผาม่าน
รับจ้างดีดบ้านวังสวาบ
รับจ้างดีดบ้านห้วยม่วง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอซำสูง
รับจ้างดีดบ้านกระนวน
รับจ้างดีดบ้านคำแมด
รับจ้างดีดบ้านบ้านโนน
รับจ้างดีดบ้านคูคำ
รับจ้างดีดบ้านห้วยเตย

รับจ้างดีดบ้านอำเภอโคกโพธิ์ไชย
รับจ้างดีดบ้านบ้านโคก
รับจ้างดีดบ้านโพธิ์ไชย
รับจ้างดีดบ้านซับสมบูรณ์
รับจ้างดีดบ้านนาแพง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอหนองนาคำ
รับจ้างดีดบ้านกุดธาตุ
รับจ้างดีดบ้านบ้านโคก
รับจ้างดีดบ้านขนวน

รับจ้างดีดบ้านอำเภอบ้านแฮด
รับจ้างดีดบ้านบ้านแฮด
รับจ้างดีดบ้านโคกสำราญ
รับจ้างดีดบ้านโนนสมบูรณ์
รับจ้างดีดบ้านหนองแซง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอโนนศิลา
รับจ้างดีดบ้านโนนศิลา
รับจ้างดีดบ้านหนองปลาหมอ
รับจ้างดีดบ้านบ้านหัน
รับจ้างดีดบ้านเปือยใหญ่
รับจ้างดีดบ้านโนนแดง

รับจ้างดีดบ้านอำเภอเวียงเก่า
รับจ้างดีดบ้านในเมือง
รับจ้างดีดบ้านเมืองเก่าพัฒนา
รับจ้างดีดบ้านเขาน้อย