จำนองที่ดินพร้อมบ้านจังหวัดราชบุรี ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ

จำนองบ้านพร้อมที่ดินจังหวัดราชบุรีจากบริษัทโดยตรง รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนำโฉนดที่ดิน จำนองตึกแถว จำนองอาคารพาณิชย์ จำนองอพาร์ทเม้นท์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจังหวัดราชบุรี จำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า
ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ย 1.25-1.90% ต่อเดือน  (ขึ้นอยู่กับชนิด สภาพ ทำเลที่ตั้งของหลักทรัพย์)
ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจังหวัดราชบุรี โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝากจังหวัดราชบุรี ได้วงเงินมากกว่าการจำนองจังหวัดราชบุรี เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
จำนองที่ดินจังหวัดราชบุรี รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจังหวัดราชบุรี จำนองที่นาจังหวัดราชบุรี รับจำนองบ้านจังหวัดราชบุรี รับจำนองคอนโดจังหวัดราชบุรี จำนองที่ดินจังหวัดราชบุรี จำนองบ้านจังหวัดราชบุรีจำนองคอนโดจังหวัดราชบุรี จำนำโฉนดที่ดินจังหวัดราชบุรี
รับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์จังหวัดราชบุรี โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน
รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.50-2% ต่อเดือน

จำนองที่ดินจังหวัดราชบุรี
รับจำนองที่ดิน 0981154549 ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ ให้คำปรึกษาฟรี
รับจำนองบ้าน , ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , กู้เงินด่วน จำนองที่ดินทุกพื้นที่
รับจำนองบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน เงินด่วน พร้อมใช้ สินเชื่อ เงินสด

จำนองที่ดิน

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอเมืองราชบุรี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหน้าเมือง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเจดีย์หัก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนตะโก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกลางนา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยไผ่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคุ้งน้ำวน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคุ้งกระถิน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่างทอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกหม้อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสามเรือน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิกุลทอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างน้ำพุ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนแร่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหินกอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาแร้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะพลับพลา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหลุมดิน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางป่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพงสวาย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคูบัว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าราบ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านไร่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอจอมบึง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจอมบึง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปากช่อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเบิกไพร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด่านทับตะโก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก้มอ้น
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรางบัว

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอสวนผึ้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสวนผึ้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าหวาย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าเคย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตะนาวศรี

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอดำเนินสะดวก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลดำเนินสะดวก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลบ้านไร่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลประสาทสิทธิ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลแพงพวย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลศรีสุราษฎร์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลสี่หมื่น
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลตาหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลท่านัด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลดอนกรวย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลขุนพิทักษ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลดอนคลัง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลดอนไผ่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลบัวงาม

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบ้านโป่ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านโป่ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนครชุมน์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าผา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านม่วง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรับใหญ่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคุ้งพยอม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปากแรต
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองปลาหมอ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกบ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาขลุง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองอ้อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเบิกไพร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนกระเบื้อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างลาดบัวขาว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสวนกล้วย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบางแพ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางแพ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังเย็น
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหัวโพ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวัดแก้ว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนใหญ่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนคา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพหัก

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอโพธาราม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธาราม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชำแระ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนกระเบื้อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสร้อยฟ้า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองโพ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าชุมพล
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลือก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางโตนด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองตาคต
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเตาปูน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านฆ้อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนางแก้ว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านสิงห์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างธรรมเสน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนทราย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาชะงุ้ม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเจ็ดเสมียน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกวาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองข่อย

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอปากท่อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังมะนาว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนทราย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกระทุ่ม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปากท่อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าไก่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวัดยางงาม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่างหิน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ่อกระดาน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยางหัก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวันดาว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยยางโทน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอวัดเพลง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะศาลพระ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจอมประทัด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวัดเพลง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบ้านคา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านคา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านบึง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองพันจันทร์