จำนองที่ดินลพบุรี ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ

จำนองบ้านพร้อมที่ดินลพบุรี จากบริษัทโดยตรง รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนำโฉนดที่ดิน จำนองตึกแถว จำนองอาคารพาณิชย์ จำนองอพาร์ทเม้นท์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างลพบุรี จำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า
ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ย 1.25-1.90% ต่อเดือน  (ขึ้นอยู่กับชนิด สภาพ ทำเลที่ตั้งของหลักทรัพย์)
ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองลพบุรี โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น
ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝากลพบุรี ได้วงเงินมากกว่าการจำนองลพบุรี เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
จำนองที่ดินลพบุรี รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างลพบุรี จำนองที่นาลพบุรี รับจำนองบ้านลพบุรี รับจำนองคอนโดลพบุรี จำนองที่ดินลพบุรี จำนองบ้านลพบุรี จำนองคอนโดลพบุรี จำนำโฉนดที่ดินลพบุรี
รับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ลพบุรี โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน
รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.50-2% ต่อเดือน

จำนองที่ดินลพบุรี
รับจำนองที่ดิน 0981154549 ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ ให้คำปรึกษาฟรี
รับจำนองบ้าน , ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , กู้เงินด่วน จำนองที่ดินทุกพื้นที่
รับจำนองบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน เงินด่วน พร้อมใช้ สินเชื่อ เงินสด

 

จำนองที่ดิน

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอชัยบาดาล
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชัยนารายณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชัยบาดาล
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซับตะเคียน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าดินดำ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ามะนาว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาโสม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนิคมลำนารายณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบัวชุม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านใหม่สามัคคี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมะกอกหวาน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างม่วงค่อม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างลำนารายณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศิลาทิพย์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองยายโต๊ะ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยหิน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะรัง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาแหลม

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอท่าวุ้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าวุ้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางคู้
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางงา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางลี่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเบิก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมุจลินท์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างลาดสาลี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหัวสำโรง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาสมอคอน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกสลุด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพตลาดแก้ว

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอท่าหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซับจำปา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทะเลวังวัด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองผักแว่น
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหัวลำ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่งผักกูด

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบ้านหมี่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชอนม่วง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดงพลับ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนดึง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางกะพี้
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางขาม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางพึ่ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านกล้วย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านชี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านทราย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านหมี่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพุคา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมหาสอน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสนามแจง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสายห้วยแก้ว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกระเบียน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองทรายขาว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองเต่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองเมือง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหินปัก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเชียงงา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพนทอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไผ่ใหญ่

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอพัฒนานิคม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชอนน้อย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างช่องสาริกา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดีลัง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างน้ำสุด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพัฒนานิคม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมะนาวหวาน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองบัว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยขุนราม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกสลุง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอลำสนธิ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกุดตาเพชร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซับสมบูรณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างลำสนธิ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองรี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาน้อย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขารวก

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอสระโบสถ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งท่าช้าง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนิยมชัย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมหาโพธิ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสระโบสถ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยใหญ่

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอหนองม่วง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชอนสมบูรณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชอนสารเดช
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดงดินแดง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ่อทอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยางโทน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองม่วง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอเมือง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกกโก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างงิ้วราย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนโพธิ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตะลุง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถนนใหญ่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทะเลชุบศร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าศาลา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าหิน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าแค
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท้ายตลาด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนิคมสร้างตนเอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางขันหมาก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านข่อย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าตาล
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพรหมมาสตร์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสี่คลอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาพระงาม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาสามยอด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโก่งธนู
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกกระเทียม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกตูม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกลำพาน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธิ์ตรุ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธิ์เก้าต้น

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอโคกสำโรง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองเกตุ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดงมะรุม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถลุงเหล็ก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังขอนขว้าง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังจั่น
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังเพลิง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะแกราบ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองแขม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหลุมข้าว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยโป่ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแก้ว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพนียด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกสำโรง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอโคกเจริญ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยางราก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังทอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองมะค่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกเจริญ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกแสมสาร