รับจำนองบ้านหนองคาย ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ

จำนองบ้านพร้อมที่ดินหนองคาย จากบริษัทโดยตรง รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนำโฉนดที่ดิน จำนองตึกแถว จำนองอาคารพาณิชย์ จำนองอพาร์ทเม้นท์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองคาย จำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า
ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ย 1.25-1.90% ต่อเดือน  (ขึ้นอยู่กับชนิด สภาพ ทำเลที่ตั้งของหลักทรัพย์)
ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองหนองคาย โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝากหนองคาย เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝากหนองคาย ได้วงเงินมากกว่าการจำนองหนองคาย เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
จำนองที่ดินหนองคาย รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองคาย จำนองที่นาหนองคาย รับจำนองบ้านหนองคาย รับจำนองคอนโดหนองคาย จำนองที่ดินหนองคาย จำนองบ้านหนองคาย จำนองคอนโดหนองคาย จำนำโฉนดที่ดินหนองคาย
รับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์หนองคาย โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน
รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.50-2% ต่อเดือน

จำนองที่ดินหนองคาย
รับจำนองที่ดิน 0981154549 ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ ให้คำปรึกษาฟรี
รับจำนองบ้าน , ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , กู้เงินด่วน จำนองที่ดินทุกพื้นที่
รับจำนองบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน เงินด่วน พร้อมใช้ สินเชื่อ เงินสด

จำนองที่ดิน

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอท่าบ่อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกองนาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าบ่อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาข่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างน้ำโมง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านถ่อน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านว่าน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเดื่อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองนาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกคอน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพนสา

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบึงกาฬ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคำนาดี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชัยพร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาสวรรค์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบึงกาฬ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวิศิษฐ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองเข็ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองเลิง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหอคำ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกก่อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโนนสมบูรณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโป่งเปือย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไคสี

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบึงโขงหลง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดงบัง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าดอกคำ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบึงโขงหลง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธิ์หมากแข้ง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบุ่งคล้า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบุ่งคล้า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองเดิ๋น
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกกว้าง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอปากคาด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนากั้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาดง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปากคาด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสมสนุก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองยอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโนนศิลา

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอพรเจริญ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนหญ้านาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าแฝก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพรเจริญ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังชมภู
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศรีชมภู
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศรีสำราญ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองหัวช้าง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอรัตนวาปี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาทับไฮ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านต้อน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพระบาทนาสิงห์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรัตนวาปี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพนแพง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอศรีวิไล
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชุมภูพร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาสะแบง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาสิงห์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาแสง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศรีวิไล

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอศรีเชียงใหม่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านหม้อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพระพุทธบาท
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพานพร้าว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองปลาปาก

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอสระใคร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอกช้าง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านฝาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสระใคร

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอสังคม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนางิ้ว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านม่วง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผาตั้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสังคม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก้งไก่

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอเซกา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ากกแดง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าสะอาด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างน้ำจั้น
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านต้อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่งไฮ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองทุ่ม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเซกา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโสกก่าม

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอเฝ้าไร่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาดี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอุดมพร
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเฝ้าไร่

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอเมือง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกวนวัน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ายบกหวาน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเดื่อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปะโค
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพระธาตุบังพวน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีชัย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวัดธาตุ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองห้อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสีกาย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกอมเกาะ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหาดคำ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหินโงม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมืองหมี
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเวียงคุก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธิ์ชัย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเมือง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอโซ่พิสัย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคำแก้ว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถ้ำเจริญ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบัวตูม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศรีชมภู
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองพันทา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเหล่าทอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโซ่

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอโพธิ์ตาก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด่านศรีสุข
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธิ์ตาก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพนทอง

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอโพนพิสัย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกุดบง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจุมพล
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างชุมช้าง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาหนัง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านผือ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านโพธิ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวัดหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสร้างนางขาว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเซิม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเหล่าต่างคำ