รับจำนองบ้านอุทัยธานี ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ

จำนองบ้านพร้อมที่ดินอุทัยธานี จากบริษัทโดยตรง รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนำโฉนดที่ดิน จำนองตึกแถว จำนองอาคารพาณิชย์ จำนองอพาร์ทเม้นท์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอุทัยธานี จำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า
ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ย 1.25-1.90% ต่อเดือน  (ขึ้นอยู่กับชนิด สภาพ ทำเลที่ตั้งของหลักทรัพย์)
ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองอุทัยธานี โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนองอุทัยธานี กับสัญญาขายฝากอุทัยธานี

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝากอุทัยธานี ได้วงเงินมากกว่าการจำนองอุทัยธานี เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
จำนองที่ดินอุทัยธานี รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอุทัยธานี จำนองที่นาอุทัยธานี รับจำนองบ้านอุทัยธานี รับจำนองคอนโดอุทัยธานี จำนองที่ดินอุทัยธานี จำนองบ้านอุทัยธานี จำนองคอนโดอุทัยธานี จำนำโฉนดที่ดินอุทัยธานี
รับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์อุทัยธานี โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน
รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.50-2% ต่อเดือน

จำนองที่ดินอุทัยธานี
รับจำนองที่ดิน 0981154549 ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ ให้คำปรึกษาฟรี
รับจำนองบ้าน , ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , กู้เงินด่วน จำนองที่ดินทุกพื้นที่
รับจำนองบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน เงินด่วน พร้อมใช้ สินเชื่อ เงินสด

จำนองที่ดิน

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอทัพทัน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตลุกดู่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทัพทัน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งนาไทย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกระทุ่ม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองกลางดง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองยายดา
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองสระ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองหญ้าปล้อง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาขี้ฝอย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโคกหม้อ

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอบ้านไร่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอกควาย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทัพหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านบึง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านใหม่คลองเคียน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านไร่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวังหิน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองจอก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองบ่มกล้วย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหูช้าง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยแห้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเจ้าวัด
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมืองการุ้ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่นมะกรูด

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอลานสัก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งนางาม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างน้ำรอบ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประดู่ยืน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าอ้อ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระบำ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างลานสัก

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอสว่างอารมณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ่อยาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพลวงสองนาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสว่างอารมณ์
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองหลวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไผ่เขียว

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอหนองขาหย่าง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดงขวาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนกลอย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งพึ่ง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าโพ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองขาหย่าง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองไผ่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหมกแถว
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหลุมเข้า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยรอบ

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอหนองฉาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งพง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งโพ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเก่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองฉาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองนางนวล
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองยาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองสรวง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอุทัยเก่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขากวางทอง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาบางแกรก

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอห้วยคต
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทองหลาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสุขฤทัย
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้วยคต

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอำเภอเมือง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนขวาง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งใหญ่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าซุง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างน้ำซึม
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะแกกรัง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองพังค่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองเต่า
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองแก
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองไผ่แบน
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหาดทนง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอุทัยใหม่
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะเทโพ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนินแจง
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโนนเหล็ก