ปรึกษากฎหมาย โทร 086-8639177 รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก คดีที่ดิน คดีรถชน

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่
ปรึกษาคดีความ ทนายคดีกู้ยืมเงิน
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดก
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท  
คดีครอบครัว คดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดิน คดีฟ้องขับไล่

ปรึกษาทนาย

       บริการปรึกษากฎหมาย

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา

–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย

 – รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี

 – ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความ ฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี 

รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา ทนาย ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น

 2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ

 3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย

 4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ

 5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี

 7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว

 8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี

 9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้

 10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ        หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ปรึกษาทนายความนครพนม
ปรึกษาทนายความบึงกาฬ
ปรึกษาทนายความสกลนคร
ปรึกษาทนายความมุกดาหาร
ปรึกษาทนายความอุบลราชธานี
ปรึกษาทนายความหนองคาย
ปรึกษาทนายความอำนาจเจริญ
ปรึกษาทนายความหนองบัวลำภู
ปรึกษาทนายความศรีสะเกษ
ปรึกษาทนายความอุดรธานี
ปรึกษาทนายความยโสธร
ปรึกษาทนายความเลย
ปรึกษาทนายความกาฬสินธุ์
ปรึกษาทนายความร้อยเอ็ด
ปรึกษาทนายความมหาสารคาม
ปรึกษาทนายความสุรินทร์
ปรึกษาทนายความขอนแก่น
ปรึกษาทนายความอำนาจเจริญ
ปรึกษาทนายความบุรีรัมย์
ปรึกษาทนายความชัยภูมิ
ปรึกษาทนายความโคราชนครราชสีมา
ปรึกษาทนายความเชียงใหม่
ปรึกษาทนายความเพชรบูรณ์
ปรึกษาทนายความ-เชียงราย
ปรึกษาทนายความแม่ฮ่องสอน
ปรึกษาทนายความพะเยา
ปรึกษาทนายความลำพูน
ปรึกษาทนายความน่าน
ปรึกษาทนายความลำปาง
ปรึกษาทนายความพิษณุโลก
ปรึกษาทนายความแพร่
ปรึกษาทนายความอุตรดิตถ์
ปรึกษาทนายความตาก
ปรึกษาทนายความกำแพงเพชร
ปรึกษาทนายความพิจิตร
ปรึกษาทนายความนครสวรรค์
ปรึกษาทนายความอุทัยธานี
ปรึกษาทนายความชัยนาท
ปรึกษาทนายความลพบุรี
ปรึกษาทนายความสิงห์บุรี
ปรึกษาทนายความสุโขทัย
ปรึกษาทนายความปราจีนบุรี
ปรึกษาทนายความสระบุรี
ปรึกษาทนายความนครนายก
ปรึกษาทนายความนครปฐม
ปรึกษาทนายความอ่างทอง
ปรึกษาทนายความราชบุรี
ปรึกษาทนายความสุพรรณบุรี
ปรึกษาทนายความอยุธยา
ปรึกษาทนายความสมุทรสงคราม
ปรึกษาทนายความสมุทรปราการ
ปรึกษาทนายความสมุทรสาคร
ปรึกษาทนายความสระแก้ว
ปรึกษาทนายความตราด
ปรึกษาทนายความจันทบุรี
ปรึกษาทนายความระยอง
ปรึกษาทนายความชลบุรี
ปรึกษาทนายความฉะเชิงเทรา
ปรึกษาทนายความเพชรบุรี
ปรึกษาทนายความชุมพร
ปรึกษาทนายความระนอง
ปรึกษาทนายความสุราษฎร์ธานี
ปรึกษาทนายความนครศรีธรรมราช
ปรึกษาทนายความพังงา
ปรึกษาทนายความกระบี่
ปรึกษาทนายความตรัง
ปรึกษาทนายความพัทลุง
ปรึกษาทนายความภูเก็ต
ปรึกษาทนายความสงขลา
ปรึกษาทนายความคลองตัน
ปรึกษาทนายความจรัญสนิทวงศ์
ปรึกษาทนายความดาวคะนอง
ปรึกษาทนายความดินแดง
ปรึกษาทนายความธนบุรี
ปรึกษาทนายความนวนคร
ปรึกษาทนายความนวลจันทร์
ปรึกษาทนายความบางนา
ปรึกษาทนายความปทุมวัน
ปรึกษาทนายความประชาชื่น
ปรึกษาทนายความประตูน้ำ
ปรึกษาทนายความปิ่นเกล้า
ปรึกษาทนายความพระราม 2
ปรึกษาทนายความพระราม 9
ปรึกษาทนายความเพชรเกษม
ปรึกษาทนายความรัชดาภิเษก
ปรึกษาทนายความรัชโยธิน
ปรึกษาทนายความรามคำแหง
ปรึกษาทนายความวังหิน
ปรึกษาทนายความวัชพล
ปรึกษาทนายความสะพานควาย
ปรึกษาทนายความสาธุประดิษฐ์
ปรึกษาทนายความสามเสน
ปรึกษาทนายความสีลม
ปรึกษาทนายความสุขาภิบาล
ปรึกษาทนายความสุขุมวิท
ปรึกษาทนายความสุทธิสาร
ปรึกษาทนายความอนุเสาวรีย์ชัย
ปรึกษาทนายความอ่อนนุช
ปรึกษาทนายความปากเกร็ด
ปรึกษาทนายความบางใหญ่
ปรึกษาทนายความคลองหลวง
ปรึกษาทนายความธัญบุรี
ปรึกษาทนายความลาดหลุมแก้ว
ปรึกษาทนายความลำลูกกา
ปรึกษาทนายความสามโคก
ปรึกษาทนายความหนองเสือ
ปรึกษาทนายความกระทุ่มแบน
ปรึกษาทนายความบางพลี
ปรึกษาทนายความบางบ่อ
ปรึกษาทนายความพระประแดง
ปรึกษาทนายความพุทธมณฑล
ปรึกษาทนายความสามพราน
ปรึกษาทนายความเมืองหัวหิน
ปรึกษาทนายความบางรัก
ปรึกษาทนายความสาธร
ปรึกษาทนายความเซนส์หลุยส์
ปรึกษาทนายความสาธุประดิษฐ์
ปรึกษาทนายความบางแค
ปรึกษาทนายความภาษีเจริญ
ปรึกษาทนายความปิ่นเกล้า
ปรึกษาทนายความจรัญ
ปรึกษาทนายความบรมราชชนนี
ปรึกษาทนายความบางพลัด
ปรึกษาทนายความบางอ้อ
ปรึกษาทนายความบางกอกน้อย
ปรึกษาทนายความบางกอกใหญ่
ปรึกษาทนายความคลองสาน
ปรึกษาทนายความอิสรภาพ
ปรึกษาทนายความสาธร
ปรึกษาทนายความสวนผัก
ปรึกษาทนายความทุ่งมังกร
ปรึกษาทนายความราชพฤกษ์
ปรึกษาทนายความชัยพฤกษ์
ปรึกษาทนายความกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ปรึกษาทนายความพุทธมลฑล
ปรึกษาทนายความพระราม 2
ปรึกษาทนายความท่าพระ
ปรึกษาทนายความรัชดาภิเษก
ปรึกษาทนายความพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ปรึกษาทนายความแม้นศรี
ปรึกษาทนายความราษฎร์บูรณะ
ปรึกษาทนายความดาวคะนอง
ปรึกษาทนายความตลาดพลู
ปรึกษาทนายความพญาไท
ปรึกษาทนายความเจริญ
ปรึกษาทนายความปทุมวัน
ปรึกษาทนายความมาบุญครอง
ปรึกษาทนายความสยาม
ปรึกษาทนายความศรีย่าน
ปรึกษาทนายความเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ปรึกษาทนายความบางนา
ปรึกษาทนายความสี่แยกทศกันต์
ปรึกษาทนายความตลิ่งชัน
ปรึกษาทนายความสุขุมวิท
ปรึกษาทนายความประตูน้ำ
ปรึกษาทนายความวุฒากาศ
ปรึกษาทนายความจอมทอง
ปรึกษาทนายความท่าเกษตร
ปรึกษาทนายความบางแวก
ปรึกษาทนายความบางหว้า
ปรึกษาทนายความวงเวียนใหญ่
ปรึกษาทนายความลาดหญ้า
ปรึกษาทนายความสำราญราษฎร์
ปรึกษาทนายความเสาชิงช้า
ปรึกษาทนายความสาธุประดิษฐ์
ปรึกษาทนายความซ.วัดลาดปลาดุก
ปรึกษาทนายความซ.วัดศรีประวัติ
ปรึกษาทนายความสมเด็จเจ้าพระยา
ปรึกษาทนายความเจริญนคร
ปรึกษาทนายความเพชรเกษม
ปรึกษาทนายความบางรัก
ปรึกษาทนายความยานนาวา
ปรึกษาทนายความเอกชัย
ปรึกษาทนายความกำนันแม้น
ปรึกษาทนายความเทเวศน์
ปรึกษาทนายความเทอดไท
ปรึกษาทนายความบางขุนเทียน
ปรึกษาทนายความท่าข้าม
ปรึกษาทนายความบางบอน
ปรึกษาทนายความสุขสวัสดิ์
ปรึกษาทนายความทุ่งครุ
ปรึกษาทนายความประชาอุทิศ
ปรึกษาทนายความลาพร้าว
ปรึกษาทนายความอนุสาวรีย์ชัย
ปรึกษาทนายความซ.อารีย์สัมพันธุ์
ปรึกษาทนายความอ้อมน้อย
ปรึกษาทนายความอ้อมใหญ่
ปรึกษาทนายความมหาชัย
ปรึกษาทนายความคลองขวาง
ปรึกษาทนายความบางมด
ปรึกษาทนายความหนองเเขม