รีไฟแนนซ์บ้าน โทร 063-7014301 ย้ายสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดค่างวด

SP Refinance home ค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ที่ดีที่สุดรีไฟแนนซ์บ้าน จาก 15 ธนาคารชั้นนำ รีไฟแนนซ์บ้าน” จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป “ตัดต้น ได้มากขึ้นดอกเบี้ยต่ำ เป็นเลือกที่คุ้มค่า เพื่อช่วยลดค่างวด ในแต่ล่ะเดือน

ติดต่อสอบถาม

มีที่มาเริ่มต้นจากการที่เรากู้ยืมเงินกับธนาคารเพื่อซื้อทรัพย์สินในที่นี้คือบ้านและ เรามีสัญญาผูกพันกับธนาคารว่าต้องผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวให้หมดภายในกี่ปี โดยสัญญาดังกล่าวมีหลักทรัพย์กรณีนี้คือบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันๆแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าในตอนเริ่มต้นขอใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่ จะล่อใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสินเชื่อบ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ๆในปี ที่ 1-3 โดยหลังจากนั้นก็จะเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือ MLR- แล้วแต่กรณี เนื่องจากธนาคารมีต้นทุน ไม่สามารถจะให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไปตลอดอายุสัญญาได้ดังนั้นเมื่อสิ้นระยะของดอกเบี้ยโปรโมชั่น และเข้าสู่ดอกเบี้ยในอัตราปกติ จะทำให้เราต้องมีภาระผ่อนชำระสูงขึ้นบางครั้งสูงขึ้น 1-2% (เช่นวงเงินกู้ 3 ล้านบาท 2% ต่อปีก็คือ 60,000 บาท หรือคิดเป็นภาระผ่อนชำระเพิ่มขึ้นถึง 5,000 บาทเดือน) เป็นภาระของผู้ผ่อนชำระ หนทางที่จะแก้ปัญหานี้คือ ย้ายธนาคารไปสู่ธนาคารที่มีดอกเบี้ยต่ำ เหมือนน้ำที่ไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำ ดอกเบี้ยต่ำอยู่ไหนก็จะไหลกันไปทางนั้น การย้ายวงเงินผ่อนชำระนี้เองเรียกว่าการ รี (ทำซ้ำ)ไฟแนนซ์(การเงิน) คือการรีไฟแนนซ์ (Refinance ) นั่นเอง นอกจากการสินเชื่อบ้านแบบย้ายธนาคาร (รีไฟแนนซ์) )แล้วยังมีสินเชื่อบ้านสำหรับคนมีบ้านแบบใดอีกบ้าง สินเชื่อที่เกี่ยวกับบ้านมีสองลักษณะคือสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีบ้านแล้ว และสินเชื่อสำหรับคนที่ยังไม่มีบ้าน ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อดังต่อไปนี้คือ 

– กรณีต้องการซื้อบ้านใหม่ในพื้นที่     

– สินเชื่อสำหรับซื้อบ้านใหม่ (จากโครงการหรือไม่ใช่โครงการแต่ต้องเป็นบ้านสร้างใหม่)      

– สินเชื่อสำหรับปลูกสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า

– กรณีต้องการซื้อบ้านมือสอง     

– สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสอง     

– สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสองพร้อมก่อสร้างหรือตกแต่้งเพิ่มเติม

– กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ยังมีภาระผ่อนชำระ)     

– รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิม(ย้่ายธนาคารไม่มีกู้เพิ่ม)   

 – รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิมพร้อมกู้เพิ่ม(ย้่ายธนาคารมีกู้เพิ่ม)     

– กู้เพิ่มจากธนาคารเดิมเพื่ออุปโภคบริโภค(ไม่ย้ายธนาคาร)

– กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ปลอดภาระผ่อนชำระ)   

 -บ้านปลอดภาระแล้วนำไปค้ำประกันเงินกู้(รีไฟแนนซ์)เพื่อการอุปโภคบริโภค ( Cash To Home )

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้าน

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้านเป็นไปในสามลักษณะคือหนึ่ง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) หลังจากที่ครบ วาระดอกเบี้ยโปรโมชั่น อาจจะ 1 หรือ 3 ปี แล้วแต่โปรโมชั่นที่คุณรับมาจากธนาคาร เพราะหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยมักเป็นไปในลักษณะลอยตัว (MLR) หรือ ลอยตัวแล้วมีส่วนลด คือ MLR- ซึง MLR แต่ละธนาคารก็จะไม่เ่ท่ากัน ผู้ที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์ก็ต้องมาตรวจสอบดูส่วนต่าง ระหว่างการใช้ดอกเบี้ยอยู่กับธนาคารเดิม กับ ค่าใช้จ่ายหลังจากรีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารใหม่ว่ามีส่วนลดให้มากพอที่จะทำเรื่องไฟแนนซ์ไปหรือไม่ซึ่งทุกปี แต่ละธนาคารก็จะแ้ข่งขันกันออกโปรโมชั่นดอกเบี้ย ดึงลูกค้ากันเอง เราก็ต้องมาคอยตรวจสอบว่าที่ไหนดี่ที่สุด เทียบกับที่เราใช้อยู่ บวกลบ แล้วมีกำไรคุ้มค่าก็ดำเนินการย้ายไปได้เลย

 สอง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อนำส่วนต่างออกมาใช้จ่าย(กู้เพิ่มจากวงเงินเดิม) แบบที่สอง อาจจะทำให้ภาระผ่อนชำระในส่วนของบ้านเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นแนวทางในการหาเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการของคุณ หรือ ่ถ้ากรณีคุณนำส่วนต่างที่ได้จากการรีไฟแนนซ์บ้านไปชำระหนี้ในส่วนอื่น เช่น ไปปิดบัตรเครดิตซึี่งอัตราดอกเบี้ยกว่า 25-28% เทียบกับดอกเบี้ยบ้านทถูกกว่า ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ (แต่คงไม่มีวิธีใดดีไปกว่าไม่เป็นหนี้บัตรเครดิต(ซึ่งดอกเบี้ยแพงที่สุดในระบบ)เลย ) สาม คือกรณีบ้านไม่มีภาระแ้ล้ว รีไฟแนนซ์บ้านวิธีนี้จะได้ต้นทุนถูกที่สุด ประมาณ 4-5% แตกต่างจากกรณีเรามีภาระผ่อนชำระอยู่แล้วขอกู้เพิ่ม ส่วนกู้เพิ่มมักถูกคิดอัตราดอกเบี้ยอุปโภคบริโภค ซึ่งอยู่ประมาณ 12-15%

รับจำนองบ้านที่ดิน ดอกเบี้ยถูกจํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนารับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไวจำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูงขายฝาก บ้าน-ที่ดิน​ สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านจะเริ่มต้นอย่างไรหนึ่ง กรณียังผ่อนชำระต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) กรณีนี้ท่านเพียงตรวจสอบกับธนาคารว่าที่ใดให้ อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด ก็ยื่นเอกสารกับธนาคารนั้นได้เลย สอง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อนำส่วนต่างออกมาใช้จ่าย(กู้เพิ่มจากวงเงินเดิม) กรณีนี้ท่านมีภาระต้องดำเนินการอย่างน้อยสองประการคือ 1.ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและ เงื่อนไขที่ดีที่สุด จากธนาคาร 2.ยื่นเอกสารกับธนาคารเป้าหมายอย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไปหรือมากกว่า3.เลื่อกเอาธนาคารที่ให้วงเงินสูงที่สุดทำไมต้องยื่นหลายธนาคาร ..สมมติว่าธนาคารที่ท่านยื่น ให้เงื่อนไขว่าให้กู้ยืมได้ ไม่เกิน 110%ของราคาประเมิน ปัญหาคือ แต่ละธนาคารมีการประเมินราคาหลักทรัพย์แตกต่างกันเนื่องจากใช้บริษัทประเมินราคาคนละบริษัท ดังนั้น ราคาตั้งตั้นที่จะใช้คิดก็แตกต่างกัน (จากประสบการณ์ผู้เขียนเคยยื่นพร้อมกันประมาณ 5 ธนาคาร ผลลัพท์คือ ราคาประเมินธนาคารที่สูงที่สุดกับต่ำที่สุดแตกต่้างกันเกือบ 20%) นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องยื่นหลายๆ ที่ พร้อม ๆ กันเกี่ยวกับบริษัทประเมินราคาบ้าน..ใครเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของท่าน คำตอบคือบางธนาคารใช้ บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) บางธนาคารใช้บริษัทประเมินราคาซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารจะรีไฟแนนซ์ได้วงเงินเท่าไร.ท่านจะทราบต่อเมื่อบริษัทประเมินราคาได้ทำการประเมินราคาทรัพย์สินของท่านแล้วโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7-15 วันนับแต่วันที่ท่านยื่น ขอรีไฟแนนซ์ ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินประมาณ 2,500 บาท แล้วแต่ๆ ละธนาคาร

รีไฟแนนซ์บ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการกู้บ้าน จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง เพราะโดยปกติแล้วในการกู้บ้าน หลาย ๆ ธนาคารมักมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำในช่วงปีแรก ๆ แต่หลังจากนั้น ก็จะเก็บดอกเบี้ยในระดับที่แพงขึ้น เพราะฉะนั้นหลาย ๆ คนจึงเลือกที่จะใช้การรีไฟแนนซ์ มาเป็นตัวช่วยนั่นเอง

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทหารไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธอส

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารออมสิน

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกสิกรไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารเกียรตินาคิน

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารยูโอบี

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธนชาต

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทิสโก้

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์

รีไฟแนนซ์บ้าน แบงค์ออฟไชน่า

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงเทพ

รีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อบ้านนครพนม
สินเชื่อบ้านบึงกาฬ
สินเชื่อบ้านสกลนคร
สินเชื่อบ้านมุกดาหาร
สินเชื่อบ้านอุบลราชธานี
สินเชื่อบ้านหนองคาย
สินเชื่อบ้านอำนาจเจริญ
สินเชื่อบ้านหนองบัวลำภู
สินเชื่อบ้านศรีสะเกษ
สินเชื่อบ้านอุดรธานี
สินเชื่อบ้านยโสธร
สินเชื่อบ้านเลย
สินเชื่อบ้านกาฬสินธุ์
สินเชื่อบ้านร้อยเอ็ด
สินเชื่อบ้านมหาสารคาม
สินเชื่อบ้านสุรินทร์
สินเชื่อบ้านขอนแก่น
สินเชื่อบ้านอำนาจเจริญ
สินเชื่อบ้านบุรีรัมย์
สินเชื่อบ้านชัยภูมิ
สินเชื่อบ้านโคราชนครราชสีมา
สินเชื่อบ้านเชียงใหม่
สินเชื่อบ้านเพชรบูรณ์
สินเชื่อบ้าน-เชียงราย
สินเชื่อบ้านแม่ฮ่องสอน
สินเชื่อบ้านพะเยา
สินเชื่อบ้านลำพูน
สินเชื่อบ้านน่าน
สินเชื่อบ้านลำปาง
สินเชื่อบ้านพิษณุโลก
สินเชื่อบ้านแพร่
สินเชื่อบ้านอุตรดิตถ์
สินเชื่อบ้านตาก
สินเชื่อบ้านกำแพงเพชร
สินเชื่อบ้านพิจิตร
สินเชื่อบ้านนครสวรรค์
สินเชื่อบ้านอุทัยธานี
สินเชื่อบ้านชัยนาท
สินเชื่อบ้านลพบุรี
สินเชื่อบ้านสิงห์บุรี
สินเชื่อบ้านสุโขทัย
สินเชื่อบ้านปราจีนบุรี
สินเชื่อบ้านสระบุรี
สินเชื่อบ้านนครนายก
สินเชื่อบ้านนครปฐม
สินเชื่อบ้านอ่างทอง
สินเชื่อบ้านราชบุรี
สินเชื่อบ้านสุพรรณบุรี
สินเชื่อบ้านอยุธยา
สินเชื่อบ้านสมุทรสงคราม
สินเชื่อบ้านสมุทรปราการ
สินเชื่อบ้านสมุทรสาคร
สินเชื่อบ้านสระแก้ว
สินเชื่อบ้านตราด
สินเชื่อบ้านจันทบุรี
สินเชื่อบ้านระยอง
สินเชื่อบ้านชลบุรี
สินเชื่อบ้านฉะเชิงเทรา
สินเชื่อบ้านเพชรบุรี
สินเชื่อบ้านชุมพร
สินเชื่อบ้านระนอง
สินเชื่อบ้านสุราษฎร์ธานี
สินเชื่อบ้านนครศรีธรรมราช
สินเชื่อบ้านพังงา
สินเชื่อบ้านกระบี่
สินเชื่อบ้านตรัง
สินเชื่อบ้านพัทลุง
สินเชื่อบ้านภูเก็ต
สินเชื่อบ้านสงขลา
สินเชื่อบ้านคลองตัน
สินเชื่อบ้านจรัญสนิทวงศ์
สินเชื่อบ้านดาวคะนอง
สินเชื่อบ้านดินแดง
สินเชื่อบ้านธนบุรี
สินเชื่อบ้านนวนคร
สินเชื่อบ้านนวลจันทร์
สินเชื่อบ้านบางนา
สินเชื่อบ้านปทุมวัน
สินเชื่อบ้านประชาชื่น
สินเชื่อบ้านประตูน้ำ
สินเชื่อบ้านปิ่นเกล้า
สินเชื่อบ้านพระราม 2
สินเชื่อบ้านพระราม 9
สินเชื่อบ้านเพชรเกษม
สินเชื่อบ้านรัชดาภิเษก
สินเชื่อบ้านรัชโยธิน
สินเชื่อบ้านรามคำแหง
สินเชื่อบ้านวังหิน
สินเชื่อบ้านวัชพล
สินเชื่อบ้านสะพานควาย
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านสามเสน
สินเชื่อบ้านสีลม
สินเชื่อบ้านสุขาภิบาล
สินเชื่อบ้านสุขุมวิท
สินเชื่อบ้านสุทธิสาร
สินเชื่อบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
สินเชื่อบ้านอ่อนนุช
สินเชื่อบ้านปากเกร็ด
สินเชื่อบ้านบางใหญ่
สินเชื่อบ้านคลองหลวง
สินเชื่อบ้านธัญบุรี
สินเชื่อบ้านลาดหลุมแก้ว
สินเชื่อบ้านลำลูกกา
สินเชื่อบ้านสามโคก
สินเชื่อบ้านหนองเสือ
สินเชื่อบ้านกระทุ่มแบน
สินเชื่อบ้านบางพลี
สินเชื่อบ้านบางบ่อ
สินเชื่อบ้านพระประแดง
สินเชื่อบ้านพุทธมณฑล
สินเชื่อบ้านสามพราน
สินเชื่อบ้านเมืองหัวหิน
สินเชื่อบ้านบางรัก
สินเชื่อบ้านสาธร
สินเชื่อบ้านเซนส์หลุยส์
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านบางแค
สินเชื่อบ้านภาษีเจริญ
สินเชื่อบ้านปิ่นเกล้า
สินเชื่อบ้านจรัญ
สินเชื่อบ้านบรมราชชนนี
สินเชื่อบ้านบางพลัด
สินเชื่อบ้านบางอ้อ
สินเชื่อบ้านบางกอกน้อย
สินเชื่อบ้านบางกอกใหญ่
สินเชื่อบ้านคลองสาน
สินเชื่อบ้านอิสรภาพ
สินเชื่อบ้านสาธร
สินเชื่อบ้านสวนผัก
สินเชื่อบ้านทุ่งมังกร
สินเชื่อบ้านราชพฤกษ์
สินเชื่อบ้านชัยพฤกษ์
สินเชื่อบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
สินเชื่อบ้านพุทธมลฑล
สินเชื่อบ้านพระราม 2
สินเชื่อบ้านท่าพระ
สินเชื่อบ้านรัชดาภิเษก
สินเชื่อบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อบ้านแม้นศรี
สินเชื่อบ้านราษฎร์บูรณะ
สินเชื่อบ้านดาวคะนอง
สินเชื่อบ้านตลาดพลู
สินเชื่อบ้านพญาไท
สินเชื่อบ้านเจริญ
สินเชื่อบ้านปทุมวัน
สินเชื่อบ้านมาบุญครอง
สินเชื่อบ้านสยาม
สินเชื่อบ้านศรีย่าน
สินเชื่อบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
สินเชื่อบ้านบางนา
สินเชื่อบ้านสี่แยกทศกันต์
สินเชื่อบ้านตลิ่งชัน
สินเชื่อบ้านสุขุมวิท
สินเชื่อบ้านประตูน้ำ
สินเชื่อบ้านวุฒากาศ
สินเชื่อบ้านจอมทอง
สินเชื่อบ้านท่าเกษตร
สินเชื่อบ้านบางแวก
สินเชื่อบ้านบางหว้า
สินเชื่อบ้านวงเวียนใหญ่
สินเชื่อบ้านลาดหญ้า
สินเชื่อบ้านสำราญราษฎร์
สินเชื่อบ้านเสาชิงช้า
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อบ้านซ.วัดศรีประวัติ
สินเชื่อบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สินเชื่อบ้านเจริญนคร
สินเชื่อบ้านเพชรเกษม
สินเชื่อบ้านบางรัก
สินเชื่อบ้านยานนาวา
สินเชื่อบ้านเอกชัย
สินเชื่อบ้านกำนันแม้น
สินเชื่อบ้านเทเวศน์
สินเชื่อบ้านเทอดไท
สินเชื่อบ้านบางขุนเทียน
สินเชื่อบ้านท่าข้าม
สินเชื่อบ้านบางบอน
สินเชื่อบ้านสุขสวัสดิ์
สินเชื่อบ้านทุ่งครุ
สินเชื่อบ้านประชาอุทิศ
สินเชื่อบ้านลาพร้าว
สินเชื่อบ้านอนุสาวรีย์ชัย
สินเชื่อบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
สินเชื่อบ้านอ้อมน้อย
สินเชื่อบ้านอ้อมใหญ่
สินเชื่อบ้านมหาชัย
สินเชื่อบ้านคลองขวาง
สินเชื่อบ้านบางมด
สินเชื่อบ้านหนองเเขม