ช่างรับติดตั้งงานกระจก กระจกอลูมิเนียม บานประตู บานหน้าต่าง บานเลื่อน งานกั้นห้องกั้นแอร์

รับติดตั้งประตูบ้านกระจกทุกชนิด ช่างกระจกอลูมิเนียม รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกะทุ้ง บานตาย บานเปิด บานพับ บานเปิดหน้าต่างรับติดตั้งงานกระจก อลูมิเนียม ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างบานกระทุ้ง และ หน้าต่างบานเปิดข้าง กระจกเปลือยฟิตติ้ง กระจกห้องน้ำ

ติดต่อช่างกระจกอลูมิเนียม

ประเภทของกระจก !!!
1.กระจกธรรมดา(Float Glass)
2.กระจกอบความร้อน(Heat Treated Glass)
3.กระจกเครือบผิวหรือกระจกสะท้อนแสง(Surface Coated Glass)
4.กระจกดัดแปลง(Processed Glass)
5.กระจกอื่นๆ

กระจกธรรมดา(Float Glass)
กระจกธรรมดาเป็นกระจกพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียด และข้อพิจารณา
ในการนำไปใช้งาน ดังนี้
1.กระจกใส(Clear Glass)
กระจกใสคือกระจกโปร่งแสงที่สามารถมองผ่านได้อย่างชัดเจนและให้ภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว
คุณสมบัติ
1)สามารถมองเห็นจากภายนอกเข้ามาภายในได้อย่างชัดเจน
2)มีค่าการตัดแสงประมาณ 8% สำหรับกระจกใสหนา 12 มิลลิเมตร และตัดแสงได้มากขึ้นตามความหนาของกระจก
3)มีค่าการสะท้อนแสงประมาณ 7%
4)ผิวกระจกไม่ร้อน เพราะกระจกดูดกลืนความร้อนได้น้อยมาก
ข้อควรพิจณาในการใช้งาน
1)ยอมให้แสงผ่านเข้ามาได้มาก ทำให้ความร้อนเข้ามามากด้วย เมื่อคลื่นสั้น(0.3ไมโครเมตร)ผ่านกระจกใสเข้ามาภายในกระทบ
วัตถุหรือวัสดุภายในอาคารจะเปลี่ยนเป็นคลื่นยาว(3.3-50ไมโครเมตร)ซึ่งไม่สามารถผ่านออกไปภายนอกได้อีก ดังนั้นความร้อน
จะถูกกักเก็บไว้ ทำให้อากาศข้างในร้อนแล้วไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จนเมื่ออุณหภูมิภายในสูงกว่าภายนอกจึงจะ
มีการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำ(Conduction)ออกสู่ภายนอก
2)สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก ซึ่งเหมาะกับการใช้งานประเภทแสดงสินค้า แต่อาจไม่เหมาะกับส่วนที่ต้องการความ
เป็นส่วนตัว เพราะคนภายนอกสามารถมองเห็นเข้ามาภายในได้อย่างชัดเจน
3)กระจกใส มีค่าการสะท้อนแสงน้อยจึงเหมาะสำหรับห้องที่ต้องการมองออกไปภายนอก เพราะสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ได้
อย่างชัดเจน

2.กระจกสี (Tinted Glass)
ผลิตขึ้นโดยการผสมโลหะออกไซด์เข้าไปในส่วนผสม ในขั้นตอนการผลิตกระจก ทำให้กระจกมีสีสัน
คุณสมบัติ
1)ผิวกระจกร้อน เนื่องจากสีของเนื้อกระจกที่เกิดจากการเติมโลหะออกไซด์ต่างๆ เป็นตัวดูดความร้อน ทำให้ความร้อนจากกระจก
แผ่เข้ามาภายในอาคาร
2)ตัดแสงไม่ให้เข้ามาภายในอาคารมาก กระจกสีมีค่าสัมประสิทธิ์เปรียบเทียบการบังแดดต่ำกว่ากระจกใสมาก เมื่อค่าสัมประสิทธิ์
การบังแดดต่ำมากๆ แสงเข้าน้อยทำให้ความร้อนเข้ามาได้น้อยด้วย
3)สามารถ สกัดกั้นความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่ตกกระทบกระจกสีได้มากกว่ากระจกใส ปริมาณการดูดกลืนความร้อนขึ้นอยู่กับ
ส่วนผสมของเนื้อกระจก ซึ่งสามาถผลิตให้มีการสกัดกั้นรังสีอาทิตย์ได้หลายระดับ แต่ผิวกระจกจะร้อนขึ้นเมื่อมีการสกัดกั้นรังสี
มาก
4)ช่วยลดความจ้าของแสงที่ส่งผ่านกระจกสีทำให้ได้แสงที่นุ่มนวลและเกิดความสบายตาในการมอง
ข้อควรพิจณาในการใช้งาน
1)ไม่ควรให้ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศเป่ากระทบผิวหน้าของกระจกโดยตรง เพราะจะทำให้กระจกสูญเสียพลังงานมาก
2)ไม่ควรติดผ้าม่านที่มีความหนาทึบ หรือวางตู้เหล็ก หรือสิ่งของอื่นๆ ชิดกับกระจก หรือติดตั้งปิดบังกระจกโดยไม่มีการถ่ายเท
ความร้อน เพราะอาจทำให้กระจกสะสมความร้อนเพิ่มขึ้น และเป็นสาเหตุให้กระจกสีแตกร้าวได้ง่าย
3)ไม่ควรทาสีหรือติดแผ่นกระดาษใดๆลงบนผิวกระจก
4)ควรจะต้องมีการตัดหรือฝนขอบกระจกให้เรียบ เพื่อทำให้ขอบกระจกมีความทนทานต่อการแตกร้าวจากแรงดึงและแรงเค้นที่
ผิวและขอบของกระจก

บริการของเรา กั้นห้องกระจกอะลูมิเนียม
– รับติดตั้งประตูกระจก กั้นห้องกระจกอะลูมิเนียม ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมทุกชนิด
-รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียมประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกะทุ้ง บานตาย บานเปิด บานพับ บานเปิดหน้าต่าง
-ติดตั้งกระจกบากระจกร้านค้า กระจกอาคารพานิชย์ กระจกคอนโด กระจกกั้นห้องติดแอร์
-รับติดตั้งประตูอลูมิเนียม บานแขวน บานเฟี้ยม บานกระทุ้ง กั้นห้องกระจก งานกระจกอลูมิเนียมทุกชนิด
-รับออกแบบและติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมทุกชนิด
-งานกั้นห้องกั้นแอร์ในพื้นที่
-ช่างติดตั้งกระจกบานประตู หน้าต่าง
-บานเลื่อน 2 บานสลับ,บานเลื่อน 4 บาน
-บานเฟี้ยมกั้นห้อง กั้นครัว. กั้นแอร์ในคอนโด
-รับติดตั้งประตูบ้านกระจกทุกชนิด ช่างกระจกอลูมิเนียม รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกะทุ้ง บานตาย บานเปิด บานพับ บานเปิดหน้าต่าง
-รับติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างบานกระทุ้ง และ หน้าต่างบานเปิดข้าง กระจกเปลือยฟิตติ้ง กระจกห้องน้ำ

ช่างกระจกนครพนม
ช่างกระจกบึงกาฬ
ช่างกระจกสกลนคร
ช่างกระจกมุกดาหาร
ช่างกระจกอุบลราชธานี
ช่างกระจกหนองคาย
ช่างกระจกอำนาจเจริญ
ช่างกระจกหนองบัวลำภู
ช่างกระจกศรีสะเกษ
ช่างกระจกอุดรธานี
ช่างกระจกยโสธร
ช่างกระจกเลย
ช่างกระจกกาฬสินธุ์
ช่างกระจกร้อยเอ็ด
ช่างกระจกมหาสารคาม
ช่างกระจกสุรินทร์
ช่างกระจกขอนแก่น
ช่างกระจกอำนาจเจริญ
ช่างกระจกบุรีรัมย์
ช่างกระจกชัยภูมิ
ช่างกระจกโคราชนครราชสีมา
ช่างกระจกเชียงใหม่
ช่างกระจกเพชรบูรณ์
ช่างกระจก-เชียงราย
ช่างกระจกแม่ฮ่องสอน
ช่างกระจกพะเยา
ช่างกระจกลำพูน
ช่างกระจกน่าน
ช่างกระจกลำปาง
ช่างกระจกพิษณุโลก
ช่างกระจกแพร่
ช่างกระจกอุตรดิตถ์
ช่างกระจกตาก
ช่างกระจกกำแพงเพชร
ช่างกระจกพิจิตร
ช่างกระจกนครสวรรค์
ช่างกระจกอุทัยธานี
ช่างกระจกชัยนาท
ช่างกระจกลพบุรี
ช่างกระจกสิงห์บุรี
ช่างกระจกสุโขทัย
ช่างกระจกปราจีนบุรี
ช่างกระจกสระบุรี
ช่างกระจกนครนายก
ช่างกระจกนครปฐม
ช่างกระจกอ่างทอง
ช่างกระจกราชบุรี
ช่างกระจกสุพรรณบุรี
ช่างกระจกอยุธยา
ช่างกระจกสมุทรสงคราม
ช่างกระจกสมุทรปราการ
ช่างกระจกสมุทรสาคร
ช่างกระจกสระแก้ว
ช่างกระจกตราด
ช่างกระจกจันทบุรี
ช่างกระจกระยอง
ช่างกระจกชลบุรี
ช่างกระจกฉะเชิงเทรา
ช่างกระจกเพชรบุรี
ช่างกระจกชุมพร
ช่างกระจกระนอง
ช่างกระจกสุราษฎร์ธานี
ช่างกระจกนครศรีธรรมราช
ช่างกระจกพังงา
ช่างกระจกกระบี่
ช่างกระจกตรัง
ช่างกระจกพัทลุง
ช่างกระจกภูเก็ต
ช่างกระจกสงขลา
ช่างกระจกคลองตัน
ช่างกระจกจรัญสนิทวงศ์
ช่างกระจกดาวคะนอง
ช่างกระจกดินแดง
ช่างกระจกธนบุรี
ช่างกระจกนวนคร
ช่างกระจกนวลจันทร์
ช่างกระจกบางนา
ช่างกระจกปทุมวัน
ช่างกระจกประชาชื่น
ช่างกระจกประตูน้ำ
ช่างกระจกปิ่นเกล้า
ช่างกระจกพระราม 2
ช่างกระจกพระราม 9
ช่างกระจกเพชรเกษม
ช่างกระจกรัชดาภิเษก
ช่างกระจกรัชโยธิน
ช่างกระจกรามคำแหง
ช่างกระจกวังหิน
ช่างกระจกวัชพล
ช่างกระจกสะพานควาย
ช่างกระจกสาธุประดิษฐ์
ช่างกระจกสามเสน
ช่างกระจกสีลม
ช่างกระจกสุขาภิบาล
ช่างกระจกสุขุมวิท
ช่างกระจกสุทธิสาร
ช่างกระจกอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างกระจกอ่อนนุช
ช่างกระจกปากเกร็ด
ช่างกระจกบางใหญ่
ช่างกระจกคลองหลวง
ช่างกระจกธัญบุรี
ช่างกระจกลาดหลุมแก้ว
ช่างกระจกลำลูกกา
ช่างกระจกสามโคก
ช่างกระจกหนองเสือ
ช่างกระจกกระทุ่มแบน
ช่างกระจกบางพลี
ช่างกระจกบางบ่อ
ช่างกระจกพระประแดง
ช่างกระจกพุทธมณฑล
ช่างกระจกสามพราน
ช่างกระจกเมืองหัวหิน
ช่างกระจกบางรัก
ช่างกระจกสาธร
ช่างกระจกเซนส์หลุยส์
ช่างกระจกสาธุประดิษฐ์
ช่างกระจกบางแค
ช่างกระจกภาษีเจริญ
ช่างกระจกปิ่นเกล้า
ช่างกระจกจรัญ
ช่างกระจกบรมราชชนนี
ช่างกระจกบางพลัด
ช่างกระจกบางอ้อ
ช่างกระจกบางกอกน้อย
ช่างกระจกบางกอกใหญ่
ช่างกระจกคลองสาน
ช่างกระจกอิสรภาพ
ช่างกระจกสาธร
ช่างกระจกสวนผัก
ช่างกระจกทุ่งมังกร
ช่างกระจกราชพฤกษ์
ช่างกระจกชัยพฤกษ์
ช่างกระจกกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างกระจกพุทธมลฑล
ช่างกระจกพระราม 2
ช่างกระจกท่าพระ
ช่างกระจกรัชดาภิเษก
ช่างกระจกพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างกระจกแม้นศรี
ช่างกระจกราษฎร์บูรณะ
ช่างกระจกดาวคะนอง
ช่างกระจกตลาดพลู
ช่างกระจกพญาไท
ช่างกระจกเจริญ
ช่างกระจกปทุมวัน
ช่างกระจกมาบุญครอง
ช่างกระจกสยาม
ช่างกระจกศรีย่าน
ช่างกระจกเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างกระจกบางนา
ช่างกระจกสี่แยกทศกันต์
ช่างกระจกตลิ่งชัน
ช่างกระจกสุขุมวิท
ช่างกระจกประตูน้ำ
ช่างกระจกวุฒากาศ
ช่างกระจกจอมทอง
ช่างกระจกท่าเกษตร
ช่างกระจกบางแวก
ช่างกระจกบางหว้า
ช่างกระจกวงเวียนใหญ่
ช่างกระจกลาดหญ้า
ช่างกระจกสำราญราษฎร์
ช่างกระจกเสาชิงช้า
ช่างกระจกสาธุประดิษฐ์
ช่างกระจกซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างกระจกซ.วัดศรีประวัติ
ช่างกระจกสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างกระจกเจริญนคร
ช่างกระจกเพชรเกษม
ช่างกระจกบางรัก
ช่างกระจกยานนาวา
ช่างกระจกเอกชัย
ช่างกระจกกำนันแม้น
ช่างกระจกเทเวศน์
ช่างกระจกเทอดไท
ช่างกระจกบางขุนเทียน
ช่างกระจกท่าข้าม
ช่างกระจกบางบอน
ช่างกระจกสุขสวัสดิ์
ช่างกระจกทุ่งครุ
ช่างกระจกประชาอุทิศ
ช่างกระจกลาพร้าว
ช่างกระจกอนุสาวรีย์ชัย
ช่างกระจกซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างกระจกอ้อมน้อย
ช่างกระจกอ้อมใหญ่
ช่างกระจกมหาชัย
ช่างกระจกคลองขวาง
ช่างกระจกบางมด
ช่างกระจกหนองเเขม