รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน

-ยกบ้าน ดีดบ้าน ซ่อมบ้านทรุด เสริมฐานราก นวัตกรรมไมโครไพล์ ลดผลกระทบการก่อสร้าง
-ช่างรับยกบ้าน
-บริการรับดีดบ้าน
-บริการรับดีดศาลา
-บริการรับดีดอาคาร
-บริการเคลื่อนย้าย บ้าน ศาลา อาคาร

ติดต่อช่างดีดบ้านยกบ้าน

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนต่อเติมบ้าน
หลายคนกำลังคิดจะต่อเติมบ้าน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะทำไป ก็กลัวหลายๆอย่าง กลัวมีปัญหากับข้างบ้าน กลัวผู้รับเหมาทิ้งงาน กลัวทำแล้ว ไม่ได้คุณภาพ มีรอยแตกร้าว หรือ ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับช่าง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือ คือ
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

2. เทคนิคการก่อสร้าง
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้าง/ต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและป้องกันการรบกวนบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง สรุปพรบ.ง่ายๆ ดังนี้
ก. ระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้าง / ต่อเติม อาคารชั้นเดียว จนถึงอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เช่น ต่อเติมพื้นที่หลังบ้าน เป็นห้องครัว ห้องซักล้าง ระเบียงชั้น 2

-ระยะห่างผนังถ้ามีช่องเปิด (ช่องเปิด หมายถึง หน้า
-ถ้าเป็นผนังทึบ (ไม่มีผนังช่องเปิด) ต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-*ยกเว้น การได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง เป็นลายลักษณ์อักษร (มีหนังสือยินยอม) สามารถสร้างชิดเขตแนวที่ดินได้ ระยะห่างชายคา / กันสาด (พื้นที่ที่คนขึ้นไปใช้งานหลักไม่ได้)
เช่นเดียวกับผนังทึบ ชายคาต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-ห่างระเบียง (ชั้นบน) (พื้นที่ที่คนสามารถขึ้นไปใช้งานหลักได้) เช่นเดียวกับผนังช่องเปิด ระเบียงต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

เรื่องควรรู้ก่อนจะคิดจะต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้าน
มีหลากหลายคำถามที่ถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน การจะเริ่มต้นสร้างบ้านบ้าง ใช่ครับ ก่อนที่จะต่อเติมหรือสร้างบ้านนั้น ความจะมีความรู้พื้นฐานสักนิดหน่อยเพื่อจะได้ไปคุยกับ ช่างให้รู้เรื่อง ไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดไปจากมาตราฐานก็เป็นได้

1.เสาเข็มและฐานราก
เสาเข็มเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องมีความรู้เรื่องเสาเข็มบ้าง โดยเสาเข็มแบ่งประเภทได้ดังนี้

เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอกเป็นการที่นำเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆตอกลงในดินหรือพื้นที่ที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยใช้ปั้นจั่น โดยจะมีหน้าตัดหลายแบบ ได้แก่ หน้าตัดตัว ไอ หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน หรือหน้าตัดกลม

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะหลักการก็คือการเจาะดินเพื่อทำการหล่อเสาเข็มในที่ดินนั้นเลย วิธีการก็คือการขุดดินโดยใช้ปั่นจั่นเจาะดินเป็นหลุมขนาดต่างๆลงไปจนถึงชั้นทราย(สังเกตุดินที่ขุดขึ้นมาจะมีทรายปนมาด้วย)เมื่อถึงชั้นดินที่ต้องการแล้วก็นำเหล็กมาไส่ในหลุมและเทคอนกรีตลองไปก่อนจะอัดลมให้คอนกรีตแน่นอีกครั้งหนึ่ง

เข็มไมโครไพล์
เข็มไมโครไพล์ มีลักษณะเป็นเสาที่มีรูกลวงตรงกลาง เหมือนเป็นการผสมการตอกและเจาะเข้าด้วยกัน เพราะการดันเสาลงไปในดินและดินก็จะดันขึ้นมาจากรูตรงกลางเป็นการลดแรงเสียดทานและลดแรงสั่นสะเทือนได้มาก

ฐานราก
ฐานรากเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่า เสาเข็มนะครับ ในทางทฤษฎี ฐานรากจะเป็นตัวที่ถ่ายแรงจากตัวอาคารลงสู่เสาเข็ม แล้วเป็นตัวเชื่อมต่อเสาคาน ตัวอาคารกับเสาเข็ม และ สามารถแก้ไขให้กับบ้านในกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์ได้ ต่อให้บ้านที่ต่อเติมก็ควรจะมีฐานรากด้วยนะครับ

2. โครงสร้าง คาน เสา พื้น
โครงสร้างชนิดต่อมาคือ คาน เสา และพื้น ซึ่งในการต่อเติมหรือสร้างใหม่นั้น จะต้องมีโครงสร้างพวกนี้ในการรองรับพื้นทั้งหมด โดยคานและเสา สามารถใช้วัสดุได้ดังนี้
เสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กคือคานที่ผูกเหล็กเทปูนนั้นเอง เสาและคานเหล็ก เป็นคานที่ทำจากเหล็กรูปประพัน ได้แก่เหล็กตัว ซี H beam หรือเหล็กหน้าตัดชนิดอื่น
พื้น ส่วนใหญ่พื้นจะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับงานพื้นที่ภายในและส่วนแห้ง ส่วนพื้นที่ภายนอกและพื้นที่เปียกจะใช้พื้นหล่อในที่ซะส่วนใหญ่

3. โครงสร้าง หลังคา และ กระเบื้องหลังคา
งานหลังคา ทั้งโครงสร้างและวัสดุมุงหลังคา ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถาปนิกและวิศวกรเหมือนกัน ซึ่งโครงหลังคาสามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น โครงเหล็ก โครงสแตนเลส โครงไม้เทียม
วัสดุมุงหลังคาก็เช่นกัน สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่นกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเมทัลชีืท แผ่นไวนิล แผ่นโพลี่คาบอนเนต

4. ผนัง อิฐ และ ผนัง
ผนังมีได้หลายรูปแบบทั้งผนังก่ออิฐผนังเบาซึ่ง มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ผนังก่ออิฐในท้องตลาดมีอยู่ 2 รูปแบบคืออิฐมอญและอิฐมวลเบาซึ่งผู้เขียนได้เขียนบทความถึงข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบากับอิฐมอญ
ส่วนผนังเบาเป็นการ ใช้โครงเหล็กซีลาย มาทำเป็นโครงและใช้แผ่นสำเร็จรูปมาทำเป็นผนังอีกครั้งหรือใช้ได้ฝาขนาด 4 นิ้วมาตีเป็นผนัง

5 ประตูหน้าต่าง
งานก่อสร้างต่อเติม ส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ประตูหน้าต่างที่ทำจากวัสดุในหลายประเภทได้แก่ประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้ประตูหน้าต่างที่ทำจากอะลูมิเนียมประตูหน้าต่างที่ทำ จากไวนิลซึ่งประตูหน้าต่างแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโดยผู้เขียนได้เขียนบทความเอาไว้เปรียบเทียบคุณประโยชน์วัสดุแต่ละชนิดไว้ละจ้า

6. วัสดุพื้นผิว
พอจบจากงานโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นเรื่องของงานตกแต่ง หลักๆเป็นงานตกแต่งพื้นซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็น กระเบืองเซรามิก ไม้ปาร์เก้ ไม้แผ่นเข้าลิ้น ไม้ลามิเนต พื้นกระเบื้องยาง พื้นปูนขัดมันเป็นต้น ซึ้งพื้นผิวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการติดตั้งแตกต่างกันไป ซึ้งผู้เขียนเคยเขียนบทความของวัสดุแต่ละตัวไว้

7.ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่เป็นจะแบ่งเป็นพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกโดยพื้นที่ภายในจะเป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบกันชื้นสำหรับห้องน้ำ ส่วนภายนอกจะเป็นฝ้าระแนงไม้สำเร็จหรือแผ่นยิปซั่มบอร์ดก็ได้

8.ระบบ ไฟฟ้า ปะปา ห้องน้ำ
เนื่องจากผู้เขียนจบโยธาจึงมีความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเรื่องงานระบบ โดยงานไฟฟ้า จะมีระบบไฟที่พูดถึงกันเช่นระบบสายเมน 1 เฟส 2 สาย 3เฟส 4 สาย
งานปะปา ควรจะดูที่ชั้นความหนาของท่อปะปา เช่นท่อน้ำดีควรหนาที่ชั้น 13.5 และท่อน้ำทิ้งควรหนาที่ชั้น8.5 แล้วระบบปั๊มน้ำที่ควรเก็บในถังเก็บน้ำก่อนจะจ่ายเข้าบ้าน
9. สี
สีเป็นการตกแต่งบ้านเกือบจะอย่างสุดท้ายก่อนที่จะก่อสร้างเรื่องพื้นฐานที่ควนจะรู้ไว้นะครับว่า สีส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือสีน้ำและสีน้ำมัน โดยสีน้ำทาปูน สีน้ำมันสำหรับทางไม้และโลหะ เท่านั้น ถ้าเอาสีน้ำมันมาทาปูนละก้สีจะลอก

10. วิศวกร สถาปนิก และ ช่างผู้ก่อสร้าง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ก่อนจะต่อเติมหรือสร้างบ้านจะต้องพบกับ 3 คนนี้ ให้หมดนะครับ ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนี่ สิ่งที่ท่านหวังอาจจะไม่สำเร็จก็เป็นได้ ผู้เขียนขอแนะนำบทความที่เกี่ยวพันกับบุคคล 3 ท่านที่กล่าวถึง

หากท่านคิดจะต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล

การสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ในชิวิต บ้านจะต้องเป็นที่พักที่ให้ความสุขและความอบอุ่นแก่ทุกคนในครอบครัว บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และความแข็งแรงสามารถผสานกันได้อย่างลงตัว ด้วยการพัฒนาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้านที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน เราจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสามารถ “สร้างบ้านจริง ไม่ทิ้งงาน” โดยทีมสร้างบ้าน

บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน
ยก ดีด ย้ายบ้าน อาคารตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์จำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์

บริการดีดบ้าน
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
-บริการดีดบ้านย้ายตำแหน่ง
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง ยินดีบริการทั่วประเทศ
-บริการเลื่อนบ้าน
-บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้าน ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้าน

บริการรับเหมาดีดบ้าน 061-1508897 รับยกบ้าน เลื่อนบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน
ดีดบ้าน , ยกบ้าน , เลื่อนบ้าน
บริการช่างดีดบ้านรับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดีดบ้านนครพนม
ดีดบ้านบึงกาฬ
ดีดบ้านสกลนคร
ดีดบ้านมุกดาหาร
ดีดบ้านอุบลราชธานี
ดีดบ้านหนองคาย
ดีดบ้านอำนาจเจริญ
ดีดบ้านหนองบัวลำภู
ดีดบ้านศรีสะเกษ
ดีดบ้านอุดรธานี
ดีดบ้านยโสธร
ดีดบ้านเลย
ดีดบ้านกาฬสินธุ์
ดีดบ้านร้อยเอ็ด
ดีดบ้านมหาสารคาม
ดีดบ้านสุรินทร์
ดีดบ้านขอนแก่น
ดีดบ้านอำนาจเจริญ
ดีดบ้านบุรีรัมย์
ดีดบ้านชัยภูมิ
ดีดบ้านโคราชนครราชสีมา
ดีดบ้านเชียงใหม่
ดีดบ้านเพชรบูรณ์
ดีดบ้าน-เชียงราย
ดีดบ้านแม่ฮ่องสอน
ดีดบ้านพะเยา
ดีดบ้านลำพูน
ดีดบ้านน่าน
ดีดบ้านลำปาง
ดีดบ้านพิษณุโลก
ดีดบ้านแพร่
ดีดบ้านอุตรดิตถ์
ดีดบ้านตาก
ดีดบ้านกำแพงเพชร
ดีดบ้านพิจิตร
ดีดบ้านนครสวรรค์
ดีดบ้านอุทัยธานี
ดีดบ้านชัยนาท
ดีดบ้านลพบุรี
ดีดบ้านสิงห์บุรี
ดีดบ้านสุโขทัย
ดีดบ้านปราจีนบุรี
ดีดบ้านสระบุรี
ดีดบ้านนครนายก
ดีดบ้านนครปฐม
ดีดบ้านอ่างทอง
ดีดบ้านราชบุรี
ดีดบ้านสุพรรณบุรี
ดีดบ้านอยุธยา
ดีดบ้านสมุทรสงคราม
ดีดบ้านสมุทรปราการ
ดีดบ้านสมุทรสาคร
ดีดบ้านสระแก้ว
ดีดบ้านตราด
ดีดบ้านจันทบุรี
ดีดบ้านระยอง
ดีดบ้านชลบุรี
ดีดบ้านฉะเชิงเทรา
ดีดบ้านเพชรบุรี
ดีดบ้านชุมพร
ดีดบ้านระนอง
ดีดบ้านสุราษฎร์ธานี
ดีดบ้านนครศรีธรรมราช
ดีดบ้านพังงา
ดีดบ้านกระบี่
ดีดบ้านตรัง
ดีดบ้านพัทลุง
ดีดบ้านภูเก็ต
ดีดบ้านสงขลา
ดีดบ้านคลองตัน
ดีดบ้านจรัญสนิทวงศ์
ดีดบ้านดาวคะนอง
ดีดบ้านดินแดง
ดีดบ้านธนบุรี
ดีดบ้านนวนคร
ดีดบ้านนวลจันทร์
ดีดบ้านบางนา
ดีดบ้านปทุมวัน
ดีดบ้านประชาชื่น
ดีดบ้านประตูน้ำ
ดีดบ้านปิ่นเกล้า
ดีดบ้านพระราม 2
ดีดบ้านพระราม 9
ดีดบ้านเพชรเกษม
ดีดบ้านรัชดาภิเษก
ดีดบ้านรัชโยธิน
ดีดบ้านรามคำแหง
ดีดบ้านวังหิน
ดีดบ้านวัชพล
ดีดบ้านสะพานควาย
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์
ดีดบ้านสามเสน
ดีดบ้านสีลม
ดีดบ้านสุขาภิบาล
ดีดบ้านสุขุมวิท
ดีดบ้านสุทธิสาร
ดีดบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
ดีดบ้านอ่อนนุช
ดีดบ้านปากเกร็ด
ดีดบ้านบางใหญ่
ดีดบ้านคลองหลวง
ดีดบ้านธัญบุรี
ดีดบ้านลาดหลุมแก้ว
ดีดบ้านลำลูกกา
ดีดบ้านสามโคก
ดีดบ้านหนองเสือ
ดีดบ้านกระทุ่มแบน
ดีดบ้านบางพลี
ดีดบ้านบางบ่อ
ดีดบ้านพระประแดง
ดีดบ้านพุทธมณฑล
ดีดบ้านสามพราน
ดีดบ้านเมืองหัวหิน
ดีดบ้านบางรัก
ดีดบ้านสาธร
ดีดบ้านเซนส์หลุยส์
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์
ดีดบ้านบางแค
ดีดบ้านภาษีเจริญ
ดีดบ้านปิ่นเกล้า
ดีดบ้านจรัญ
ดีดบ้านบรมราชชนนี
ดีดบ้านบางพลัด
ดีดบ้านบางอ้อ
ดีดบ้านบางกอกน้อย
ดีดบ้านบางกอกใหญ่
ดีดบ้านคลองสาน
ดีดบ้านอิสรภาพ
ดีดบ้านสาธร
ดีดบ้านสวนผัก
ดีดบ้านทุ่งมังกร
ดีดบ้านราชพฤกษ์
ดีดบ้านชัยพฤกษ์
ดีดบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ดีดบ้านพุทธมลฑล
ดีดบ้านพระราม 2
ดีดบ้านท่าพระ
ดีดบ้านรัชดาภิเษก
ดีดบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ดีดบ้านแม้นศรี
ดีดบ้านราษฎร์บูรณะ
ดีดบ้านดาวคะนอง
ดีดบ้านตลาดพลู
ดีดบ้านพญาไท
ดีดบ้านเจริญ
ดีดบ้านปทุมวัน
ดีดบ้านมาบุญครอง
ดีดบ้านสยาม
ดีดบ้านศรีย่าน
ดีดบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ดีดบ้านบางนา
ดีดบ้านสี่แยกทศกันต์
ดีดบ้านตลิ่งชัน
ดีดบ้านสุขุมวิท
ดีดบ้านประตูน้ำ
ดีดบ้านวุฒากาศ
ดีดบ้านจอมทอง
ดีดบ้านท่าเกษตร
ดีดบ้านบางแวก
ดีดบ้านบางหว้า
ดีดบ้านวงเวียนใหญ่
ดีดบ้านลาดหญ้า
ดีดบ้านสำราญราษฎร์
ดีดบ้านเสาชิงช้า
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์
ดีดบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
ดีดบ้านซ.วัดศรีประวัติ
ดีดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดีดบ้านเจริญนคร
ดีดบ้านเพชรเกษม
ดีดบ้านบางรัก
ดีดบ้านยานนาวา
ดีดบ้านเอกชัย
ดีดบ้านกำนันแม้น
ดีดบ้านเทเวศน์
ดีดบ้านเทอดไท
ดีดบ้านบางขุนเทียน
ดีดบ้านท่าข้าม
ดีดบ้านบางบอน
ดีดบ้านสุขสวัสดิ์
ดีดบ้านทุ่งครุ
ดีดบ้านประชาอุทิศ
ดีดบ้านลาพร้าว
ดีดบ้านอนุสาวรีย์ชัย
ดีดบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
ดีดบ้านอ้อมน้อย
ดีดบ้านอ้อมใหญ่
ดีดบ้านมหาชัย
ดีดบ้านคลองขวาง
ดีดบ้านบางมด
ดีดบ้านหนองเเขม