บริการช่างไฟฟ้า ช่างประปา รับเหมาทำฝ้าเพดาน ทาสีบ้าน ติดตั้งปั้มน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ล่ำซำการช่าง ช่างระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าขัดข้อง และฉุกเฉิน รับเหมาทำฝ้าเพดาน ช่างรับเหมาทาสีบ้านบริการช่างไฟฟ้า ช่างประปา รับเหมาทำฝ้าเพดาน ทาสีบ้าน ติดตั้งปั้มน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม

ติดต่อช่างไฟฟ้าประปา

บริการของเรา ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา-ประจำบ้าน

**ช่างไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน

**ช่าง ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

**ช่างประปาติดตั้งท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง แก้ไขท่อชำรุด ท่อแตกใต้พื้น/ในผนัง ติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ แท็งน้ำ ติดตั้งลูกลอยไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

**ช่างเดินสาย เพิ่มจุด ย้ายจุด รับเดินสายทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต เดินสายLAN กล้องวงจรปิด

** ช่างฝ้าเพดาน รับเหมาทำฝ้าเพดาน ช่างทำฝ้า รับติดตั้งผ้า รับซ่อมฝ้า ช่างนิพล รับทำฝ้าทุกชนิด

** ช่างทาสี ช่างรับเหมาทาสีบ้าน ทาสีตึก อาคาร รับเหมาทางสีสร้างลายผนังบ้าน คอนโด ร้านค้า
แนวคิด
การปรากฏตัวของประจุก่อให้เกิดแรงไฟฟ้​​าสถิต นั่นคือประจุจะออกแรงอย่างหนึ่งต่อกัน ผลกระทบเป็นที่รู้จัก แต่ไม่เข้าใจ ในสมัย​​โบราณ[17]:457 ลูกกลมน้ำหนักเบาที่ห้อยลงมาด้วยเชือก สามารถสร้างประจุขึ้นบนตัวมันได้โดยการสัมผัสกับแท่งแก้ว ซึ่งตัวแท่งแก้วถูกสร้างประจุมาก่อนโดยการถูกับผ้า ถ้าลูกกลมที่คล้ายกันอีกลูกหนึ่งถูกสร้างประจุโดยแท่งแก้วอันเดียวกัน ลูกกลมทั้งสองจะผลักกัน นั่นคือประจุจะออกแรงที่บังคับให้ลูกกลมทั้งสองแยกออกจากกัน ลูกกลมสองลูกที่ถูกสร้างประจุด้วยแท่งอำพันที่ผ่านการขัดถูก็ผลักกันเช่นกัน แต่ถ้าลูกหนึ่งถูกสร้างประจุด้วยแท่งแก้ว และอีกลูกถูกสร้างประจุด้วยแท่งอำพัน ลูกกลมทั้งสองจะดึงดูดกัน ปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกตรวจสอบในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดโดยคูลอมบ์ ซึ่งเป็นผู้สรุปว่าประจุจะแสดงตัวในสองรูปที่หักล้างกัน การค้นพบนี้นำไปสู่วลีที่รู้จักกันดีว่า

ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้า
ระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในปัจจุบันของการไฟฟ้าฯ มีอยู่ 2 ระบบ คือ
1. ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )
คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 220 -240 โวลท์ ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวน
ไม่มาก(แต่ไม่เกิน 100 แอมป์) ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับการใช้งานเพียง 2 เส้น คือ สายเส้นที่มีกระแสไฟ
(สาย Line หรือ ” L “)และสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์ ( สาย Nuetron หรือ ” N“ )
2.ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย ( Three phase ) คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 380 – 400 โวลท์ ระบบนี้
เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ หรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนมากตั้งแต่100 แอมป์
ขึ้นไป และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อการสายไฟใช้งาน 4 เส้น ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับใช้งาน 4 เส้น(ในขนาดที่เท่ากัน)โดยมีสายไฟที่มีกระแสไฟ 3 เส้น คือ สาย Line 1, สาย Line 2 และ สาย Line 3 สายเส้นที่ 4 เป็นสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์(สาย Neutron ” N “)
รูปภาพการต่อสายไฟไปใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็นได้ว่าในระบบ 3 เฟส 4 สายนั้นเราสามารถต่อไฟใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ประเภท คือทั้งประเภทที่ต้องการใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ และ 220 โวลท์ได้ในเวลาเดียวกัน(ตามรูปภาพที่สอง)แต่ในระบบ 1 เฟส 2 สายนั้น เราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้เพียงขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เมื่อเราได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบแรงดันไฟฟ้าเพื่อการต่อใช้งานไปพอสังเขปแล้ว คราวนี้เราก็มารู้จักขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้งานภายในบ้านพักอาศัยกันบ้าง (จะขอกล่าวถึงเฉพาะระบบ 1 เฟส 2 สายที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เท่านั้น)
สมมติว่าเรากำลังคิดจะปลูกบ้านขึ้นมา สิ่งที่เราควรคำนึงถึงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในบ้านของเราตามความสำคัญลำดับก่อนหลังมีดังนี้
1. ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอใช้ไฟ
2. ลักษณะ และรูปแบบของการติดตั้งสายไฟ
3. จำนวนวงจรย่อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. แผงรวมไฟ หรือ ตู้รวมไฟ และเมนสวิทช์ตัดตอน
5. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (หลักดิน, สายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟรั่ว)
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ขอใช้ไฟ ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากพื้นที่ใช้ส้อยของตัวบ้าน และจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กิน
กระแสไฟมากๆ ที่จะติดตั้งภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องทำน้ำร้อน, ตู้แช่หรือตู้เย็นขนาดใหญ่ เป็นต้นรวมไปถึงจำนวนจุดติดตั้งดวงโคมไฟแสงสว่างขนาดต่างๆ และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งาน ซึ่งเราต้องรู้ว่าหากเราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นพร้อมกัน มันจะกินกระแสไฟเป็นปริมาณเท่าใด เราก็ไปติดต่อขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า
ที่การไฟฟ้าฯ เช่น
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันไม่เกิน 10 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 (15) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 10 แอมป์ แต่ไม่เกิน 50 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 50 แอมป์ แต่ไม่เกิน 100 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) แอมป์


ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของชนในชาติ การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักการมนุษยชนจะเกิดขึ้นและมี ประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาด “ไฟฟ้า”

“ไฟฟ้า”เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

เนื่องด้วยการขยายตัวประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดำเนินอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพิ่มของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตในปี พ.ศ. 2537 ประมาณ 13,000 เมกะวัตต์ จากสถิติในปี 2544 ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 103,165 ล้านหน่วย จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 68.2 น้ำมันเตาร้อยละ 2.9 น้ำมันดีเซลร้อยละ 0.2 ถ่านหินลิกไนต์ร้อยละ 16.8 ถ่านหินน้ำเข้าร้อยละ 2.4 พลังน้ำร้อยละ 6.1 ซื้อจากลาว ร้อยละ 2.8 และพลังงานหมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.5

ช่างไฟฟ้านครพนม
ช่างไฟฟ้าบึงกาฬ
ช่างไฟฟ้าสกลนคร
ช่างไฟฟ้ามุกดาหาร
ช่างไฟฟ้าอุบลราชธานี
ช่างไฟฟ้าหนองคาย
ช่างไฟฟ้าอำนาจเจริญ
ช่างไฟฟ้าหนองบัวลำภู
ช่างไฟฟ้าศรีสะเกษ
ช่างไฟฟ้าอุดรธานี
ช่างไฟฟ้ายโสธร
ช่างไฟฟ้าเลย
ช่างไฟฟ้ากาฬสินธุ์
ช่างไฟฟ้าร้อยเอ็ด
ช่างไฟฟ้ามหาสารคาม
ช่างไฟฟ้าสุรินทร์
ช่างไฟฟ้าขอนแก่น
ช่างไฟฟ้าอำนาจเจริญ
ช่างไฟฟ้าบุรีรัมย์
ช่างไฟฟ้าชัยภูมิ
ช่างไฟฟ้าโคราชนครราชสีมา
ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
ช่างไฟฟ้าเพชรบูรณ์
ช่างไฟฟ้า-เชียงราย
ช่างไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน
ช่างไฟฟ้าพะเยา
ช่างไฟฟ้าลำพูน
ช่างไฟฟ้าน่าน
ช่างไฟฟ้าลำปาง
ช่างไฟฟ้าพิษณุโลก
ช่างไฟฟ้าแพร่
ช่างไฟฟ้าอุตรดิตถ์
ช่างไฟฟ้าตาก
ช่างไฟฟ้ากำแพงเพชร
ช่างไฟฟ้าพิจิตร
ช่างไฟฟ้านครสวรรค์
ช่างไฟฟ้าอุทัยธานี
ช่างไฟฟ้าชัยนาท
ช่างไฟฟ้าลพบุรี
ช่างไฟฟ้าสิงห์บุรี
ช่างไฟฟ้าสุโขทัย
ช่างไฟฟ้าปราจีนบุรี
ช่างไฟฟ้าสระบุรี
ช่างไฟฟ้านครนายก
ช่างไฟฟ้านครปฐม
ช่างไฟฟ้าอ่างทอง
ช่างไฟฟ้าราชบุรี
ช่างไฟฟ้าสุพรรณบุรี
ช่างไฟฟ้าอยุธยา
ช่างไฟฟ้าสมุทรสงคราม
ช่างไฟฟ้าสมุทรปราการ
ช่างไฟฟ้าสมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้าสระแก้ว
ช่างไฟฟ้าตราด
ช่างไฟฟ้าจันทบุรี
ช่างไฟฟ้าระยอง
ช่างไฟฟ้าชลบุรี
ช่างไฟฟ้าฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้าเพชรบุรี
ช่างไฟฟ้าชุมพร
ช่างไฟฟ้าระนอง
ช่างไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
ช่างไฟฟ้านครศรีธรรมราช
ช่างไฟฟ้าพังงา
ช่างไฟฟ้ากระบี่
ช่างไฟฟ้าตรัง
ช่างไฟฟ้าพัทลุง
ช่างไฟฟ้าภูเก็ต
ช่างไฟฟ้าสงขลา
ช่างไฟฟ้าคลองตัน
ช่างไฟฟ้าจรัญสนิทวงศ์
ช่างไฟฟ้าดาวคะนอง
ช่างไฟฟ้าดินแดง
ช่างไฟฟ้าธนบุรี
ช่างไฟฟ้านวนคร
ช่างไฟฟ้านวลจันทร์
ช่างไฟฟ้าบางนา
ช่างไฟฟ้าปทุมวัน
ช่างไฟฟ้าประชาชื่น
ช่างไฟฟ้าประตูน้ำ
ช่างไฟฟ้าปิ่นเกล้า
ช่างไฟฟ้าพระราม 2
ช่างไฟฟ้าพระราม 9
ช่างไฟฟ้าเพชรเกษม
ช่างไฟฟ้ารัชดาภิเษก
ช่างไฟฟ้ารัชโยธิน
ช่างไฟฟ้ารามคำแหง
ช่างไฟฟ้าวังหิน
ช่างไฟฟ้าวัชพล
ช่างไฟฟ้าสะพานควาย
ช่างไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้าสามเสน
ช่างไฟฟ้าสีลม
ช่างไฟฟ้าสุขาภิบาล
ช่างไฟฟ้าสุขุมวิท
ช่างไฟฟ้าสุทธิสาร
ช่างไฟฟ้าอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างไฟฟ้าอ่อนนุช
ช่างไฟฟ้าปากเกร็ด
ช่างไฟฟ้าบางใหญ่
ช่างไฟฟ้าคลองหลวง
ช่างไฟฟ้าธัญบุรี
ช่างไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว
ช่างไฟฟ้าลำลูกกา
ช่างไฟฟ้าสามโคก
ช่างไฟฟ้าหนองเสือ
ช่างไฟฟ้ากระทุ่มแบน
ช่างไฟฟ้าบางพลี
ช่างไฟฟ้าบางบ่อ
ช่างไฟฟ้าพระประแดง
ช่างไฟฟ้าพุทธมณฑล
ช่างไฟฟ้าสามพราน
ช่างไฟฟ้าเมืองหัวหิน
ช่างไฟฟ้าบางรัก
ช่างไฟฟ้าสาธร
ช่างไฟฟ้าเซนส์หลุยส์
ช่างไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้าบางแค
ช่างไฟฟ้าภาษีเจริญ
ช่างไฟฟ้าปิ่นเกล้า
ช่างไฟฟ้าจรัญ
ช่างไฟฟ้าบรมราชชนนี
ช่างไฟฟ้าบางพลัด
ช่างไฟฟ้าบางอ้อ
ช่างไฟฟ้าบางกอกน้อย
ช่างไฟฟ้าบางกอกใหญ่
ช่างไฟฟ้าคลองสาน
ช่างไฟฟ้าอิสรภาพ
ช่างไฟฟ้าสาธร
ช่างไฟฟ้าสวนผัก
ช่างไฟฟ้าทุ่งมังกร
ช่างไฟฟ้าราชพฤกษ์
ช่างไฟฟ้าชัยพฤกษ์
ช่างไฟฟ้ากัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างไฟฟ้าพุทธมลฑล
ช่างไฟฟ้าพระราม 2
ช่างไฟฟ้าท่าพระ
ช่างไฟฟ้ารัชดาภิเษก
ช่างไฟฟ้าพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างไฟฟ้าแม้นศรี
ช่างไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ
ช่างไฟฟ้าดาวคะนอง
ช่างไฟฟ้าตลาดพลู
ช่างไฟฟ้าพญาไท
ช่างไฟฟ้าเจริญ
ช่างไฟฟ้าปทุมวัน
ช่างไฟฟ้ามาบุญครอง
ช่างไฟฟ้าสยาม
ช่างไฟฟ้าศรีย่าน
ช่างไฟฟ้าเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างไฟฟ้าบางนา
ช่างไฟฟ้าสี่แยกทศกันต์
ช่างไฟฟ้าตลิ่งชัน
ช่างไฟฟ้าสุขุมวิท
ช่างไฟฟ้าประตูน้ำ
ช่างไฟฟ้าวุฒากาศ
ช่างไฟฟ้าจอมทอง
ช่างไฟฟ้าท่าเกษตร
ช่างไฟฟ้าบางแวก
ช่างไฟฟ้าบางหว้า
ช่างไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
ช่างไฟฟ้าลาดหญ้า
ช่างไฟฟ้าสำราญราษฎร์
ช่างไฟฟ้าเสาชิงช้า
ช่างไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้าซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างไฟฟ้าซ.วัดศรีประวัติ
ช่างไฟฟ้าสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างไฟฟ้าเจริญนคร
ช่างไฟฟ้าเพชรเกษม
ช่างไฟฟ้าบางรัก
ช่างไฟฟ้ายานนาวา
ช่างไฟฟ้าเอกชัย
ช่างไฟฟ้ากำนันแม้น
ช่างไฟฟ้าเทเวศน์
ช่างไฟฟ้าเทอดไท
ช่างไฟฟ้าบางขุนเทียน
ช่างไฟฟ้าท่าข้าม
ช่างไฟฟ้าบางบอน
ช่างไฟฟ้าสุขสวัสดิ์
ช่างไฟฟ้าทุ่งครุ
ช่างไฟฟ้าประชาอุทิศ
ช่างไฟฟ้าลาพร้าว
ช่างไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัย
ช่างไฟฟ้าซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างไฟฟ้าอ้อมน้อย
ช่างไฟฟ้าอ้อมใหญ่
ช่างไฟฟ้ามหาชัย
ช่างไฟฟ้าคลองขวาง
ช่างไฟฟ้าบางมด
ช่างไฟฟ้าหนองเเขม