ปรึกษากฎหมายฟรี ยากดีมีจนปรึกษาฟรี นักสืบราคาถูก

ต้องการหาทนาย หาทนายว่าความใน เพื่อดูแลคดีของท่าน หรือมีข้อสอบถามปรึกษาทนายเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่ทำให้คุณเป็นกังวล เราทีมทนายที่สุดยอด พร้อมให้คำปรึกษาและรับทำคดี เช่น ต้องการหาทนายความ คดีที่ดิน คดีอย่าร้าง การรับบุตรบุญธรรม คดีความต่างๆ  เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการปรึกษา รับว่าความ คดีที่ดิน มรดก และคดีต่างๆ ด้วยทีมทนาย

บริการปรึกษากฎหมายทนายความ

รับสืบทรัพย์ และบังคับคดี
รับจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท
คดีที่ดิน มรดก ปรึกษาเรื่องที่ดิน
คดีความ ฟ้องอย่า คดีครอบครัว
คดีการรับบุตรบุญธรรม รับรองบุตร
คดีความต่างๆ ปรึกษาเราได้
คดีเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา เช่น คดีลักทรัพย์, คดีทำร้ายร่างกาย
ร้องขอจัดการมรดก
ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ

บริการจ้างนักสืบ สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน ค้นทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ สืบชู้สาวสืบทรัพย์ สะกดรอยถ่ายภาพ


ความหมาย คำว่า ทนาย
“ทนาย” มีความหมายว่า ผู้รับใช้ หรือผู้แทนนาย, เป็นคำที่กร่อนมาจาก “แทนนาย”, โดยสามารถหมายถึง
ทนายความ – ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ, ภาษาปากเรียก “หมอความ”, โบราณเรียก “ผู้พากย์หนัง”, และมักเรียกกันโดยย่อว่า “ทนาย”
• ทนายแผ่นดิน – หมายถึง พนักงานรักษาพระอัยการ หรือที่ปัจจุบันเรียกโดยสั้นว่า “อัยการ”
• ทนายเรือน – พนักงานฝ่ายในมีหน้าที่ติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ในพระราชวัง
• ทนายเลือก (นักมวย) – นักมวยสําหรับป้องกันพระเจ้าแผ่นดิน
• กรมทนายเลือก – ชื่อกรมในสมัยโบราณกรมหนึ่ง มีหน้าที่กํากับมวย
• ทนายหน้าหอ – เป็นภาษาปาก หมายความว่า หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา หรือคนที่มักออกรับหน้าแทนเจ้านายของตน
คำว่า ทนายความ เป็นคำใหม่ ที่ปรากฏวิชาชีพนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วยพระราชบิดา (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) นำวิธีพิจารณาคดี
ระบบกล่าวหาเข้ามาใช้ในประเทศไทย การนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลต้องกระทำโดยทนายความ ซึ่งในอดีตก่อนหน้านั้น ระบบวิธีพิจารณาคดีของไทยเป็นแบบไต่สวน
ผู้พิพากษาสามารถถามหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ประมวลกฎหมายตามคำแนะนำของ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
จึงต้องมีวิชาชีพทนายความเพื่อนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล ทนายความตาม พระราชบัญญัติทนายความ ๒๕๒๘ จึงต้องเป็นผู้จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ทนายความ หมายความว่า ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ดังนั้น คำว่า “ทนายความ” จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่า แทนนาย เนื่องจากทนายความเป็นผู้ใช้วิชาชีพ ประกอบกับการมีจริยธรรมในวิชาชีพบังคับอยู่
ว่าด้วยเรื่อง มารยาททนายความ ทนายความเป็นวิชาชีพอิสระ ไม่มีเจ้านาย การรับว่าความให้แก่ผู้ใด ไม่ใช่การรับว่าเขาผู้นั้นเป็นเจ้านาย หากแต่เป็นการทำสัญญาจ้างทำของ ซึ่งผุ้ว่าจ้าง
ไม่มีอำนาจสั่งการในการทำงานของทนายความ บางที การเป็นทนายความในประเทศไทย จะเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกความด้วยซ้ำ ทนายความจะเรียกผู้ทีมาว่าจ้างว่า “ลูกความ”
หมายถึง ต้องฟังทนายความ มิใช่สั่งทนายความ ทนายอายุมากๆ แล้วบางท่าน เมื่อพบลูกความ ลูกความจะเป็นผู้ยกมือไหว้ทนายความก่อนด้วยความเกรงใจ เพราะทนายความเป็นผู้ถือหางคดีตนอยู่
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
มีความสนใจในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติ-ธรรม และต้องชอบที่จะท่องจำ เพราะวิชานิติศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องท่องจำมาก เช่น กฎระเบียบ มาตราต่างๆ เป็นต้น
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องสอบเข้ารับการคัดเลือก หรือเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาซึ่ง
สภาทนายความเห็นว่าสถาบันนั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องเข้ารับการอบรมจากสภาทนายความ โดยอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตร 6 เดือน และอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตร 6 เดือน
จึงสมัครเข้าสอบขอ ใบอนุญาตว่าความผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรจากสภาทนายความ
มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ประมวลกฏหมายทั้งหมด รู้ว่าเราต้องใช้กฏหมายไหนมารองรับการกระทำของลูกความ หรือโต้แย้งกับฝั่งตรงข้าม มีสติและการรับมือกับสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

จ้างนักสืบนครพนม
จ้างนักสืบบึงกาฬ
จ้างนักสืบสกลนคร
จ้างนักสืบมุกดาหาร
จ้างนักสืบอุบลราชธานี
จ้างนักสืบหนองคาย
จ้างนักสืบอำนาจเจริญ
จ้างนักสืบหนองบัวลำภู
จ้างนักสืบศรีสะเกษ
จ้างนักสืบอุดรธานี
จ้างนักสืบยโสธร
จ้างนักสืบเลย
จ้างนักสืบกาฬสินธุ์
จ้างนักสืบร้อยเอ็ด
จ้างนักสืบมหาสารคาม
จ้างนักสืบสุรินทร์
จ้างนักสืบขอนแก่น
จ้างนักสืบอำนาจเจริญ
จ้างนักสืบบุรีรัมย์
จ้างนักสืบชัยภูมิ
จ้างนักสืบโคราชนครราชสีมา
จ้างนักสืบเชียงใหม่
จ้างนักสืบเพชรบูรณ์
จ้างนักสืบ-เชียงราย
จ้างนักสืบแม่ฮ่องสอน
จ้างนักสืบพะเยา
จ้างนักสืบลำพูน
จ้างนักสืบน่าน
จ้างนักสืบลำปาง
จ้างนักสืบพิษณุโลก
จ้างนักสืบแพร่
จ้างนักสืบอุตรดิตถ์
จ้างนักสืบตาก
จ้างนักสืบกำแพงเพชร
จ้างนักสืบพิจิตร
จ้างนักสืบนครสวรรค์
จ้างนักสืบอุทัยธานี
จ้างนักสืบชัยนาท
จ้างนักสืบลพบุรี
จ้างนักสืบสิงห์บุรี
จ้างนักสืบสุโขทัย
จ้างนักสืบปราจีนบุรี
จ้างนักสืบสระบุรี
จ้างนักสืบนครนายก
จ้างนักสืบนครปฐม
จ้างนักสืบอ่างทอง
จ้างนักสืบราชบุรี
จ้างนักสืบสุพรรณบุรี
จ้างนักสืบอยุธยา
จ้างนักสืบสมุทรสงคราม
จ้างนักสืบสมุทรปราการ
จ้างนักสืบสมุทรสาคร
จ้างนักสืบสระแก้ว
จ้างนักสืบตราด
จ้างนักสืบจันทบุรี
จ้างนักสืบระยอง
จ้างนักสืบชลบุรี
จ้างนักสืบฉะเชิงเทรา
จ้างนักสืบเพชรบุรี
จ้างนักสืบชุมพร
จ้างนักสืบระนอง
จ้างนักสืบสุราษฎร์ธานี
จ้างนักสืบนครศรีธรรมราช
จ้างนักสืบพังงา
จ้างนักสืบกระบี่
จ้างนักสืบตรัง
จ้างนักสืบพัทลุง
จ้างนักสืบภูเก็ต
จ้างนักสืบสงขลา
จ้างนักสืบคลองตัน
จ้างนักสืบจรัญสนิทวงศ์
จ้างนักสืบดาวคะนอง
จ้างนักสืบดินแดง
จ้างนักสืบธนบุรี
จ้างนักสืบนวนคร
จ้างนักสืบนวลจันทร์
จ้างนักสืบบางนา
จ้างนักสืบปทุมวัน
จ้างนักสืบประชาชื่น
จ้างนักสืบประตูน้ำ
จ้างนักสืบปิ่นเกล้า
จ้างนักสืบพระราม 2
จ้างนักสืบพระราม 9
จ้างนักสืบเพชรเกษม
จ้างนักสืบรัชดาภิเษก
จ้างนักสืบรัชโยธิน
จ้างนักสืบรามคำแหง
จ้างนักสืบวังหิน
จ้างนักสืบวัชพล
จ้างนักสืบสะพานควาย
จ้างนักสืบสาธุประดิษฐ์
จ้างนักสืบสามเสน
จ้างนักสืบสีลม
จ้างนักสืบสุขาภิบาล
จ้างนักสืบสุขุมวิท
จ้างนักสืบสุทธิสาร
จ้างนักสืบอนุเสาวรีย์ชัย
จ้างนักสืบอ่อนนุช
จ้างนักสืบปากเกร็ด
จ้างนักสืบบางใหญ่
จ้างนักสืบคลองหลวง
จ้างนักสืบธัญบุรี
จ้างนักสืบลาดหลุมแก้ว
จ้างนักสืบลำลูกกา
จ้างนักสืบสามโคก
จ้างนักสืบหนองเสือ
จ้างนักสืบกระทุ่มแบน
จ้างนักสืบบางพลี
จ้างนักสืบบางบ่อ
จ้างนักสืบพระประแดง
จ้างนักสืบพุทธมณฑล
จ้างนักสืบสามพราน
จ้างนักสืบเมืองหัวหิน
จ้างนักสืบบางรัก
จ้างนักสืบสาธร
จ้างนักสืบเซนส์หลุยส์
จ้างนักสืบสาธุประดิษฐ์
จ้างนักสืบบางแค
จ้างนักสืบภาษีเจริญ
จ้างนักสืบปิ่นเกล้า
จ้างนักสืบจรัญ
จ้างนักสืบบรมราชชนนี
จ้างนักสืบบางพลัด
จ้างนักสืบบางอ้อ
จ้างนักสืบบางกอกน้อย
จ้างนักสืบบางกอกใหญ่
จ้างนักสืบคลองสาน
จ้างนักสืบอิสรภาพ
จ้างนักสืบสาธร
จ้างนักสืบสวนผัก
จ้างนักสืบทุ่งมังกร
จ้างนักสืบราชพฤกษ์
จ้างนักสืบชัยพฤกษ์
จ้างนักสืบกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
จ้างนักสืบพุทธมลฑล
จ้างนักสืบพระราม 2
จ้างนักสืบท่าพระ
จ้างนักสืบรัชดาภิเษก
จ้างนักสืบพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
จ้างนักสืบแม้นศรี
จ้างนักสืบราษฎร์บูรณะ
จ้างนักสืบดาวคะนอง
จ้างนักสืบตลาดพลู
จ้างนักสืบพญาไท
จ้างนักสืบเจริญ
จ้างนักสืบปทุมวัน
จ้างนักสืบมาบุญครอง
จ้างนักสืบสยาม
จ้างนักสืบศรีย่าน
จ้างนักสืบเทเวศน์
ทวีวัฒนา
จ้างนักสืบบางนา
จ้างนักสืบสี่แยกทศกันต์
จ้างนักสืบตลิ่งชัน
จ้างนักสืบสุขุมวิท
จ้างนักสืบประตูน้ำ
จ้างนักสืบวุฒากาศ
จ้างนักสืบจอมทอง
จ้างนักสืบท่าเกษตร
จ้างนักสืบบางแวก
จ้างนักสืบบางหว้า
จ้างนักสืบวงเวียนใหญ่
จ้างนักสืบลาดหญ้า
จ้างนักสืบสำราญราษฎร์
จ้างนักสืบเสาชิงช้า
จ้างนักสืบสาธุประดิษฐ์
จ้างนักสืบซ.วัดลาดปลาดุก
จ้างนักสืบซ.วัดศรีประวัติ
จ้างนักสืบสมเด็จเจ้าพระยา
จ้างนักสืบเจริญนคร
จ้างนักสืบเพชรเกษม
จ้างนักสืบบางรัก
จ้างนักสืบยานนาวา
จ้างนักสืบเอกชัย
จ้างนักสืบกำนันแม้น
จ้างนักสืบเทเวศน์
จ้างนักสืบเทอดไท
จ้างนักสืบบางขุนเทียน
จ้างนักสืบท่าข้าม
จ้างนักสืบบางบอน
จ้างนักสืบสุขสวัสดิ์
จ้างนักสืบทุ่งครุ
จ้างนักสืบประชาอุทิศ
จ้างนักสืบลาพร้าว
จ้างนักสืบอนุสาวรีย์ชัย
จ้างนักสืบซ.อารีย์สัมพันธุ์
จ้างนักสืบอ้อมน้อย
จ้างนักสืบอ้อมใหญ่
จ้างนักสืบมหาชัย
จ้างนักสืบคลองขวาง
จ้างนักสืบบางมด
จ้างนักสืบหนองเเขม