จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสด

รับจำนองบ้านที่ดิน ดอกเบี้ยถูก

จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา

รับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไว จำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูง ขายฝาก บ้าน-ที่ดิน​ สินเชื่อเพื่อการเกษตร

อย่าอายที่จะปรึกษา ปรึกษาฟรี คลิกเลย

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

จำนองที่ดิน รีไฟแนนซ์รถ

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝาก ได้วงเงินมากกว่าการจำนอง เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
รับจำนอง รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน จากนายทุนโดยตรง รับคอนโด ที่ดินเปล่า ทาว์เฮาส์ บ้านจัดสรร อพาร์เม้นท์ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
จํานําโฉนดที่ดิน รับไถ่ถอน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก

รับจำนองที่ดิน
รับจำนำโฉนดที่ดินโทร 095-8806760 รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน อนุมัติง่าย รับเงินทันที
จำนำโฉนดที่ดิน , รับจำนองที่ดิน , จำนองบ้าน
รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก รับ RE Finance เปลี่ยนมือ รับไถ่ถอน ดอกเบี้ยถูก รับเงินไว ให้กู้ยืมเงินด่วน

จำนองโฉนดที่ดินนครพนม
จำนองโฉนดที่ดินบึงกาฬ
จำนองโฉนดที่ดินสกลนคร
จำนองโฉนดที่ดินมุกดาหาร
จำนองโฉนดที่ดินอุบลราชธานี
จำนองโฉนดที่ดินหนองคาย
จำนองโฉนดที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินหนองบัวลำภู
จำนองโฉนดที่ดินศรีสะเกษ
จำนองโฉนดที่ดินอุดรธานี
จำนองโฉนดที่ดินยโสธร
จำนองโฉนดที่ดินเลย
จำนองโฉนดที่ดินกาฬสินธุ์
จำนองโฉนดที่ดินร้อยเอ็ด
จำนองโฉนดที่ดินมหาสารคาม
จำนองโฉนดที่ดินสุรินทร์
จำนองโฉนดที่ดินขอนแก่น
จำนองโฉนดที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินบุรีรัมย์
จำนองโฉนดที่ดินชัยภูมิ
จำนองโฉนดที่ดินโคราชนครราชสีมา
จำนองโฉนดที่ดินเชียงใหม่
จำนองโฉนดที่ดินเพชรบูรณ์
จำนองโฉนดที่ดิน-เชียงราย
จำนองโฉนดที่ดินแม่ฮ่องสอน
จำนองโฉนดที่ดินพะเยา
จำนองโฉนดที่ดินลำพูน
จำนองโฉนดที่ดินน่าน
จำนองโฉนดที่ดินลำปาง
จำนองโฉนดที่ดินพิษณุโลก
จำนองโฉนดที่ดินแพร่
จำนองโฉนดที่ดินอุตรดิตถ์
จำนองโฉนดที่ดินตาก
จำนองโฉนดที่ดินกำแพงเพชร
จำนองโฉนดที่ดินพิจิตร
จำนองโฉนดที่ดินนครสวรรค์
จำนองโฉนดที่ดินอุทัยธานี
จำนองโฉนดที่ดินชัยนาท
จำนองโฉนดที่ดินลพบุรี
จำนองโฉนดที่ดินสิงห์บุรี
จำนองโฉนดที่ดินสุโขทัย
จำนองโฉนดที่ดินปราจีนบุรี
จำนองโฉนดที่ดินสระบุรี
จำนองโฉนดที่ดินนครนายก
จำนองโฉนดที่ดินนครปฐม
จำนองโฉนดที่ดินอ่างทอง
จำนองโฉนดที่ดินราชบุรี
จำนองโฉนดที่ดินสุพรรณบุรี
จำนองโฉนดที่ดินอยุธยา
จำนองโฉนดที่ดินสมุทรสงคราม
จำนองโฉนดที่ดินสมุทรปราการ
จำนองโฉนดที่ดินสมุทรสาคร
จำนองโฉนดที่ดินสระแก้ว
จำนองโฉนดที่ดินตราด
จำนองโฉนดที่ดินจันทบุรี
จำนองโฉนดที่ดินระยอง
จำนองโฉนดที่ดินชลบุรี
จำนองโฉนดที่ดินฉะเชิงเทรา
จำนองโฉนดที่ดินเพชรบุรี
จำนองโฉนดที่ดินชุมพร
จำนองโฉนดที่ดินระนอง
จำนองโฉนดที่ดินสุราษฎร์ธานี
จำนองโฉนดที่ดินนครศรีธรรมราช
จำนองโฉนดที่ดินพังงา
จำนองโฉนดที่ดินกระบี่
จำนองโฉนดที่ดินตรัง
จำนองโฉนดที่ดินพัทลุง
จำนองโฉนดที่ดินภูเก็ต
จำนองโฉนดที่ดินสงขลา
จำนองโฉนดที่ดินคลองตัน
จำนองโฉนดที่ดินจรัญสนิทวงศ์
จำนองโฉนดที่ดินดาวคะนอง
จำนองโฉนดที่ดินดินแดง
จำนองโฉนดที่ดินธนบุรี
จำนองโฉนดที่ดินนวนคร
จำนองโฉนดที่ดินนวลจันทร์
จำนองโฉนดที่ดินบางนา
จำนองโฉนดที่ดินปทุมวัน
จำนองโฉนดที่ดินประชาชื่น
จำนองโฉนดที่ดินประตูน้ำ
จำนองโฉนดที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 2
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 9
จำนองโฉนดที่ดินเพชรเกษม
จำนองโฉนดที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองโฉนดที่ดินรัชโยธิน
จำนองโฉนดที่ดินรามคำแหง
จำนองโฉนดที่ดินวังหิน
จำนองโฉนดที่ดินวัชพล
จำนองโฉนดที่ดินสะพานควาย
จำนองโฉนดที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองโฉนดที่ดินสามเสน
จำนองโฉนดที่ดินสีลม
จำนองโฉนดที่ดินสุขาภิบาล
จำนองโฉนดที่ดินสุขุมวิท
จำนองโฉนดที่ดินสุทธิสาร
จำนองโฉนดที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
จำนองโฉนดที่ดินอ่อนนุช
จำนองโฉนดที่ดินปากเกร็ด
จำนองโฉนดที่ดินบางใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินคลองหลวง
จำนองโฉนดที่ดินธัญบุรี
จำนองโฉนดที่ดินลาดหลุมแก้ว
จำนองโฉนดที่ดินลำลูกกา
จำนองโฉนดที่ดินสามโคก
จำนองโฉนดที่ดินหนองเสือ
จำนองโฉนดที่ดินกระทุ่มแบน
จำนองโฉนดที่ดินบางพลี
จำนองโฉนดที่ดินบางบ่อ
จำนองโฉนดที่ดินพระประแดง
จำนองโฉนดที่ดินพุทธมณฑล
จำนองโฉนดที่ดินสามพราน
จำนองโฉนดที่ดินเมืองหัวหิน
จำนองโฉนดที่ดินบางรัก
จำนองโฉนดที่ดินสาธร
จำนองโฉนดที่ดินเซนส์หลุยส์
จำนองโฉนดที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองโฉนดที่ดินบางแค
จำนองโฉนดที่ดินภาษีเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองโฉนดที่ดินจรัญ
จำนองโฉนดที่ดินบรมราชชนนี
จำนองโฉนดที่ดินบางพลัด
จำนองโฉนดที่ดินบางอ้อ
จำนองโฉนดที่ดินบางกอกน้อย
จำนองโฉนดที่ดินบางกอกใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินคลองสาน
จำนองโฉนดที่ดินอิสรภาพ
จำนองโฉนดที่ดินสาธร
จำนองโฉนดที่ดินสวนผัก
จำนองโฉนดที่ดินทุ่งมังกร
จำนองโฉนดที่ดินราชพฤกษ์
จำนองโฉนดที่ดินชัยพฤกษ์
จำนองโฉนดที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
จำนองโฉนดที่ดินพุทธมลฑล
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 2
จำนองโฉนดที่ดินท่าพระ
จำนองโฉนดที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองโฉนดที่ดินแม้นศรี
จำนองโฉนดที่ดินราษฎร์บูรณะ
จำนองโฉนดที่ดินดาวคะนอง
จำนองโฉนดที่ดินตลาดพลู
จำนองโฉนดที่ดินพญาไท
จำนองโฉนดที่ดินเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินปทุมวัน
จำนองโฉนดที่ดินมาบุญครอง
จำนองโฉนดที่ดินสยาม
จำนองโฉนดที่ดินศรีย่าน
จำนองโฉนดที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
จำนองโฉนดที่ดินบางนา
จำนองโฉนดที่ดินสี่แยกทศกันต์
จำนองโฉนดที่ดินตลิ่งชัน
จำนองโฉนดที่ดินสุขุมวิท
จำนองโฉนดที่ดินประตูน้ำ
จำนองโฉนดที่ดินวุฒากาศ
จำนองโฉนดที่ดินจอมทอง
จำนองโฉนดที่ดินท่าเกษตร
จำนองโฉนดที่ดินบางแวก
จำนองโฉนดที่ดินบางหว้า
จำนองโฉนดที่ดินวงเวียนใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินลาดหญ้า
จำนองโฉนดที่ดินสำราญราษฎร์
จำนองโฉนดที่ดินเสาชิงช้า
จำนองโฉนดที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองโฉนดที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองโฉนดที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
จำนองโฉนดที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
จำนองโฉนดที่ดินเจริญนคร
จำนองโฉนดที่ดินเพชรเกษม
จำนองโฉนดที่ดินบางรัก
จำนองโฉนดที่ดินยานนาวา
จำนองโฉนดที่ดินเอกชัย
จำนองโฉนดที่ดินกำนันแม้น
จำนองโฉนดที่ดินเทเวศน์
จำนองโฉนดที่ดินเทอดไท
จำนองโฉนดที่ดินบางขุนเทียน
จำนองโฉนดที่ดินท่าข้าม
จำนองโฉนดที่ดินบางบอน
จำนองโฉนดที่ดินสุขสวัสดิ์
จำนองโฉนดที่ดินทุ่งครุ
จำนองโฉนดที่ดินประชาอุทิศ
จำนองโฉนดที่ดินลาพร้าว
จำนองโฉนดที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
จำนองโฉนดที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
จำนองโฉนดที่ดินอ้อมน้อย
จำนองโฉนดที่ดินอ้อมใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินมหาชัย
จำนองโฉนดที่ดินคลองขวาง
จำนองโฉนดที่ดินบางมด
จำนองโฉนดที่ดินหนองเเขม