รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ

จำนองจำนำ รับจำนองที่ดินดอกเบี้ยต่ำ #รับจำนองที่ดิน

รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง#จำนองที่ดินเปล่า

รับจำนองบ้าน#รับจำนองคอนโดมิเนียม #จำนองตึกแถว

จำนองอพาร์ทเม้นท์ #รับจำนองอาคารพาณิชย์ 

ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??

บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1.ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2.ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3.กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4.ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5.วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝาก ได้วงเงินมากกว่าการจำนอง เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
จำนองที่ดิน รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา รับจำนองบ้าน รับจำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนำโฉนดที่ดิน
รับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน
รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.50-2% ต่อเดือน

จำนองที่ดิน
รับจำนองที่ดิน 0981154549 ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ ให้คำปรึกษาฟรี
รับจำนองบ้าน , ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , กู้เงินด่วน จำนองที่ดินทุกพื้นที่
รับจำนองบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน เงินด่วน พร้อมใช้ สินเชื่อ เงินสด

จำนองที่ดินนครพนม
จำนองที่ดินบึงกาฬ
จำนองที่ดินสกลนคร
จำนองที่ดินมุกดาหาร
จำนองที่ดินอุบลราชธานี
จำนองที่ดินหนองคาย
จำนองที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองที่ดินหนองบัวลำภู
จำนองที่ดินศรีสะเกษ
จำนองที่ดินอุดรธานี
จำนองที่ดินยโสธร
จำนองที่ดินเลย
จำนองที่ดินกาฬสินธุ์
จำนองที่ดินร้อยเอ็ด
จำนองที่ดินมหาสารคาม
จำนองที่ดินสุรินทร์
จำนองที่ดินขอนแก่น
จำนองที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองที่ดินบุรีรัมย์
จำนองที่ดินชัยภูมิ
จำนองที่ดินโคราชนครราชสีมา
จำนองที่ดินเชียงใหม่
จำนองที่ดินเพชรบูรณ์
จำนองที่ดิน-เชียงราย
จำนองที่ดินแม่ฮ่องสอน
จำนองที่ดินพะเยา
จำนองที่ดินลำพูน
จำนองที่ดินน่าน
จำนองที่ดินลำปาง
จำนองที่ดินพิษณุโลก
จำนองที่ดินแพร่
จำนองที่ดินอุตรดิตถ์
จำนองที่ดินตาก
จำนองที่ดินกำแพงเพชร
จำนองที่ดินพิจิตร
จำนองที่ดินนครสวรรค์
จำนองที่ดินอุทัยธานี
จำนองที่ดินชัยนาท
จำนองที่ดินลพบุรี
จำนองที่ดินสิงห์บุรี
จำนองที่ดินสุโขทัย
จำนองที่ดินปราจีนบุรี
จำนองที่ดินสระบุรี
จำนองที่ดินนครนายก
จำนองที่ดินนครปฐม
จำนองที่ดินอ่างทอง
จำนองที่ดินราชบุรี
จำนองที่ดินสุพรรณบุรี
จำนองที่ดินอยุธยา
จำนองที่ดินสมุทรสงคราม
จำนองที่ดินสมุทรปราการ
จำนองที่ดินสมุทรสาคร
จำนองที่ดินสระแก้ว
จำนองที่ดินตราด
จำนองที่ดินจันทบุรี
จำนองที่ดินระยอง
จำนองที่ดินชลบุรี
จำนองที่ดินฉะเชิงเทรา
จำนองที่ดินเพชรบุรี
จำนองที่ดินชุมพร
จำนองที่ดินระนอง
จำนองที่ดินสุราษฎร์ธานี
จำนองที่ดินนครศรีธรรมราช
จำนองที่ดินพังงา
จำนองที่ดินกระบี่
จำนองที่ดินตรัง
จำนองที่ดินพัทลุง
จำนองที่ดินภูเก็ต
จำนองที่ดินสงขลา
จำนองที่ดินคลองตัน
จำนองที่ดินจรัญสนิทวงศ์
จำนองที่ดินดาวคะนอง
จำนองที่ดินดินแดง
จำนองที่ดินธนบุรี
จำนองที่ดินนวนคร
จำนองที่ดินนวลจันทร์
จำนองที่ดินบางนา
จำนองที่ดินปทุมวัน
จำนองที่ดินประชาชื่น
จำนองที่ดินประตูน้ำ
จำนองที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองที่ดินพระราม 2
จำนองที่ดินพระราม 9
จำนองที่ดินเพชรเกษม
จำนองที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองที่ดินรัชโยธิน
จำนองที่ดินรามคำแหง
จำนองที่ดินวังหิน
จำนองที่ดินวัชพล
จำนองที่ดินสะพานควาย
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองที่ดินสามเสน
จำนองที่ดินสีลม
จำนองที่ดินสุขาภิบาล
จำนองที่ดินสุขุมวิท
จำนองที่ดินสุทธิสาร
จำนองที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
จำนองที่ดินอ่อนนุช
จำนองที่ดินปากเกร็ด
จำนองที่ดินบางใหญ่
จำนองที่ดินคลองหลวง
จำนองที่ดินธัญบุรี
จำนองที่ดินลาดหลุมแก้ว
จำนองที่ดินลำลูกกา
จำนองที่ดินสามโคก
จำนองที่ดินหนองเสือ
จำนองที่ดินกระทุ่มแบน
จำนองที่ดินบางพลี
จำนองที่ดินบางบ่อ
จำนองที่ดินพระประแดง
จำนองที่ดินพุทธมณฑล
จำนองที่ดินสามพราน
จำนองที่ดินเมืองหัวหิน
จำนองที่ดินบางรัก
จำนองที่ดินสาธร
จำนองที่ดินเซนส์หลุยส์
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองที่ดินบางแค
จำนองที่ดินภาษีเจริญ
จำนองที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองที่ดินจรัญ
จำนองที่ดินบรมราชชนนี
จำนองที่ดินบางพลัด
จำนองที่ดินบางอ้อ
จำนองที่ดินบางกอกน้อย
จำนองที่ดินบางกอกใหญ่
จำนองที่ดินคลองสาน
จำนองที่ดินอิสรภาพ
จำนองที่ดินสาธร
จำนองที่ดินสวนผัก
จำนองที่ดินทุ่งมังกร
จำนองที่ดินราชพฤกษ์
จำนองที่ดินชัยพฤกษ์
จำนองที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
จำนองที่ดินพุทธมลฑล
จำนองที่ดินพระราม 2
จำนองที่ดินท่าพระ
จำนองที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองที่ดินแม้นศรี
จำนองที่ดินราษฎร์บูรณะ
จำนองที่ดินดาวคะนอง
จำนองที่ดินตลาดพลู
จำนองที่ดินพญาไท
จำนองที่ดินเจริญ
จำนองที่ดินปทุมวัน
จำนองที่ดินมาบุญครอง
จำนองที่ดินสยาม
จำนองที่ดินศรีย่าน
จำนองที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
จำนองที่ดินบางนา
จำนองที่ดินสี่แยกทศกันต์
จำนองที่ดินตลิ่งชัน
จำนองที่ดินสุขุมวิท
จำนองที่ดินประตูน้ำ
จำนองที่ดินวุฒากาศ
จำนองที่ดินจอมทอง
จำนองที่ดินท่าเกษตร
จำนองที่ดินบางแวก
จำนองที่ดินบางหว้า
จำนองที่ดินวงเวียนใหญ่
จำนองที่ดินลาดหญ้า
จำนองที่ดินสำราญราษฎร์
จำนองที่ดินเสาชิงช้า
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
จำนองที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
จำนองที่ดินเจริญนคร
จำนองที่ดินเพชรเกษม
จำนองที่ดินบางรัก
จำนองที่ดินยานนาวา
จำนองที่ดินเอกชัย
จำนองที่ดินกำนันแม้น
จำนองที่ดินเทเวศน์
จำนองที่ดินเทอดไท
จำนองที่ดินบางขุนเทียน
จำนองที่ดินท่าข้าม
จำนองที่ดินบางบอน
จำนองที่ดินสุขสวัสดิ์
จำนองที่ดินทุ่งครุ
จำนองที่ดินประชาอุทิศ
จำนองที่ดินลาพร้าว
จำนองที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
จำนองที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
จำนองที่ดินอ้อมน้อย
จำนองที่ดินอ้อมใหญ่
จำนองที่ดินมหาชัย
จำนองที่ดินคลองขวาง
จำนองที่ดินบางมด
จำนองที่ดินหนองเเขม