สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อรถแลกเงิน รถเข้าไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง อนุมัติไว

ใครมีปัญหานี้ #ค้างค่างวดรถ #ไฟแนนซ์จะมายึดรถคืน 
ย้ายไฟแนนซ์แบบไม่จอด ไม่เช็ค รับเงินทันที รับจัดไฟแนนซ์
เชื่อถือได้ บริการดีมีน้ำใจ ให้คำปรึกษาจัดหาสินเชื่อ
ติดต่อย้ายไฟแนนซ์รถยนต์

ใครที่มีปัญหานี้ค้างค่างวดรถ ไฟแนนซ์จะมายึดรถคืน อยากได้เงินลงทุนสักก้อน
รับจัดไฟแนนซ์รถ
รีไฟแนนซ์รถ
ให้บริการสินเชื่อรถยนต์
ย้ายไฟแนนซ์
ไถ่ถอนรถ
สินเชื่อรถยนต์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ ++++
การซื้อรถยนต์โดยชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสดอาจไม่ใช่วิธีที่ทุกคนทำได้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์
แตกต่างกัน ตามค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เงื่อนไขทางการเงินที่ยืดยาวอาจดูเหมือนขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การขอสินเชื่อรถยนต์เป็นเรื่องง่ายมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราขอเจาะลึกถึงสิ่งสำคัญบางประการที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ให้กับตัวเอง

ประวัติการเงินของคุณ
สิ่งแรกที่ธนาคารจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะให้สินเชื่อรถยนต์แก่คุณคือ ความสามารถในการชำระคืนของคุณ ซึ่งหมายถึงธนาคารต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถชำระเงินได้ทุก ๆ เดือนในอนาคต โดยในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารจะประเมินรายได้และประวัติเกี่ยวกับเครดิตของคุณ หากคุณมีประวัติไม่ดี สินเชื่อรถยนต์ของคุณอาจไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออาจเป็นไปได้ที่ธนาคาร จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติในการให้สินเชื่อ

เตรียมเงินมัดจำ
สอบถามธนาคารเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้า ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจำนวนเงินดังกล่าวคือ 10% ของราคารถ แต่ธนาคารบางแห่งอาจกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าไว้ เงินมัดจำคือสิ่งที่จำเป็นในการ แสดงถึงสถานภาพของคุณ หากคุณสามารถชำระได้มากกว่าก็จะเป็นการช่วยลดยอดที่ต้องผ่อนชำระ ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระยะยาว (เนื่องจากคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรถยนต์
เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์แล้ว คุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อ โดยเอกสารเบื้องต้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีธนาคารและบริษัทไฟแนนซ์หลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ เนื่่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจ แตกต่างกันได้ระหว่างผู้ปล่อยกู้แต่ละราย ดังนั้นการใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและ เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ของแต่ละธนาคาร จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง การลดดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยสามารถประหยัดเงินได้จำนวนมากภายในระยะเวลาหลายปี!

การจัดไฟแนนซ์เช่าซื้อรถยนต์มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. การเช่าซื้อรถยนต์ใหม่จากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เช่น Toyota Leasing, Honda Leasing, Isuzu Leasing , Nissan Leasing, BMW Leasing, Mercedes-Benz Leasing หรือไฟแนนซ์ธนาคาร กสิกรลีสซิ่ง, กรุงศรีลีสซิ่ง เป็นต้น

2. การเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วหรือที่เรียกว่ารถมือสอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

2.1 ซื้อรถใช้แล้วหรือรถมือสองผ่านแหล่งขายรถมือ 2 โดยตรง เช่น เต็นท์รถ, ห้างขายรถมือสองของตัวแทนจำหน่ายรถใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ทางผู้ขายมักมีสถาบันการเงินไว้คอยบริการจัดไฟแนนซ์อยู่แล้ว

2.2 ซื้อรถใช้แล้วหรือรถมือสองจากบุคคลอื่น เช่น ซื้อจากเครือญาติ เพื่อน คนรู้จัก หรือ ซื้อจากเว็บไซต์ลงประกาศขายรถทั่วไป สำหรับในข้อนี้ ผู้ซื้ออาจต้องติดต่อกับสถาบันการเงินหรือสถาบันที่รับจัดไฟแนนซ์ด้วยตนเอง หรืออาจขอให้เต็นท์รถจัดการเรื่องไฟแนนซ์ให้ ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกนั่นเอง

ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์รถยนต์
สำหรับผู้ต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเพื่อนำไปใช้งาน แต่กลับพบอุปสรรคใหญ่คือการไม่มีเงินก้อนเพียงพอ จนต้องหาหนทางอื่น ๆ บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ ลีสซิ่ง (Leasing) ที่ผู้เช่าซื้อสามารถทยอยจ่ายค่างวดได้ตามกำลังทรัพย์ และนำสินค้านั้นมาใช้งานได้ทันที ซึ่งถือว่า การขอเชื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้มีงบประมาณจำกัด แต่สัญญาทั้ง 2 แบบนี้ จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เรามีรายละเอียดมาให้พิจารณา ดังนี้

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)
มีลักษณะคล้ายกับการซื้อสินค้าเงินผ่อน แต่ต่างกันตรงที่ว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังไม่เป็นของเราจนกว่าจะชำระค่าสินค้านั้นครบ กล่าวคือ จะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่า ว่าจะมีการชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นเราสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาใช้งานได้ก่อนแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ จนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของเรา

ลีสซิ่ง (Leasing)
มีลักษณะคล้ายกับสัญญาเช่าซื้อ คือ เราจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า ต่างกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว เราสามารถเลือกได้ว่า จะซื้อต่อสัญญาเช่าหรือส่งคืนทรัพย์ดังกล่าวไปยังผู้ให้เช่า ทั้งนี้ ผู้ที่ทำสัญญาสินเชื่อลีสซิ่ง มักเป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ หรืออาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ลีสซิ่งยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และ สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมีความแตกต่างในด้านของราคาทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมถึงอายุสัญญา

นอกเหนือจากเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์แล้ว สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ ลีสซิ่ง (Leasing) ยังแตกต่างกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย คือ

– สัญญาเช่าซื้อ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat rate) โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นซึ่งคงที่ตลอดอายุสัญญา

– สัญญาลีสซิ่ง จะคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) โดยคำนวณจากเงินต้นที่ลดลงในแต่ละงวด ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดลงไปด้วย

ข้อดี ผู้กู้สินเชื่ออาจได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ได้ขยายเวลาในการผ่อนชำระเพิ่ม และอาจมีส่วนต่างของเงินที่จะนำไปหมุนเพื่อใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว

ข้อเสีย ผู้กู้สินเชื่ออาจต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม เช่น กรณีการเสียเบี้ยปรับในการปิดสินเชื่อเก่าเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่ หรือการชำระดอกเบี้ยของสินเชื่อเก่า ที่ยังคงค้างอยู่หลังมีการกำหนดตายตัวไว้แล้ว

รีไฟแนนซ์นครพนม
รีไฟแนนซ์บึงกาฬ
รีไฟแนนซ์สกลนคร
รีไฟแนนซ์มุกดาหาร
รีไฟแนนซ์อุบลราชธานี
รีไฟแนนซ์หนองคาย
รีไฟแนนซ์อำนาจเจริญ
รีไฟแนนซ์หนองบัวลำภู
รีไฟแนนซ์ศรีสะเกษ
รีไฟแนนซ์อุดรธานี
รีไฟแนนซ์ยโสธร
รีไฟแนนซ์เลย
รีไฟแนนซ์กาฬสินธุ์
รีไฟแนนซ์ร้อยเอ็ด
รีไฟแนนซ์มหาสารคาม
รีไฟแนนซ์สุรินทร์
รีไฟแนนซ์ขอนแก่น
รีไฟแนนซ์อำนาจเจริญ
รีไฟแนนซ์บุรีรัมย์
รีไฟแนนซ์ชัยภูมิ
รีไฟแนนซ์โคราชนครราชสีมา
รีไฟแนนซ์เชียงใหม่
รีไฟแนนซ์เพชรบูรณ์
รีไฟแนนซ์-เชียงราย
รีไฟแนนซ์แม่ฮ่องสอน
รีไฟแนนซ์พะเยา
รีไฟแนนซ์ลำพูน
รีไฟแนนซ์น่าน
รีไฟแนนซ์ลำปาง
รีไฟแนนซ์พิษณุโลก
รีไฟแนนซ์แพร่
รีไฟแนนซ์อุตรดิตถ์
รีไฟแนนซ์ตาก
รีไฟแนนซ์กำแพงเพชร
รีไฟแนนซ์พิจิตร
รีไฟแนนซ์นครสวรรค์
รีไฟแนนซ์อุทัยธานี
รีไฟแนนซ์ชัยนาท
รีไฟแนนซ์ลพบุรี
รีไฟแนนซ์สิงห์บุรี
รีไฟแนนซ์สุโขทัย
รีไฟแนนซ์ปราจีนบุรี
รีไฟแนนซ์สระบุรี
รีไฟแนนซ์นครนายก
รีไฟแนนซ์นครปฐม
รีไฟแนนซ์อ่างทอง
รีไฟแนนซ์ราชบุรี
รีไฟแนนซ์สุพรรณบุรี
รีไฟแนนซ์อยุธยา
รีไฟแนนซ์สมุทรสงคราม
รีไฟแนนซ์สมุทรปราการ
รีไฟแนนซ์สมุทรสาคร
รีไฟแนนซ์สระแก้ว
รีไฟแนนซ์ตราด
รีไฟแนนซ์จันทบุรี
รีไฟแนนซ์ระยอง
รีไฟแนนซ์ชลบุรี
รีไฟแนนซ์ฉะเชิงเทรา
รีไฟแนนซ์เพชรบุรี
รีไฟแนนซ์ชุมพร
รีไฟแนนซ์ระนอง
รีไฟแนนซ์สุราษฎร์ธานี
รีไฟแนนซ์นครศรีธรรมราช
รีไฟแนนซ์พังงา
รีไฟแนนซ์กระบี่
รีไฟแนนซ์ตรัง
รีไฟแนนซ์พัทลุง
รีไฟแนนซ์ภูเก็ต
รีไฟแนนซ์สงขลา
รีไฟแนนซ์คลองตัน
รีไฟแนนซ์จรัญสนิทวงศ์
รีไฟแนนซ์ดาวคะนอง
รีไฟแนนซ์ดินแดง
รีไฟแนนซ์ธนบุรี
รีไฟแนนซ์นวนคร
รีไฟแนนซ์นวลจันทร์
รีไฟแนนซ์บางนา
รีไฟแนนซ์ปทุมวัน
รีไฟแนนซ์ประชาชื่น
รีไฟแนนซ์ประตูน้ำ
รีไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า
รีไฟแนนซ์พระราม 2
รีไฟแนนซ์พระราม 9
รีไฟแนนซ์เพชรเกษม
รีไฟแนนซ์รัชดาภิเษก
รีไฟแนนซ์รัชโยธิน
รีไฟแนนซ์รามคำแหง
รีไฟแนนซ์วังหิน
รีไฟแนนซ์วัชพล
รีไฟแนนซ์สะพานควาย
รีไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
รีไฟแนนซ์สามเสน
รีไฟแนนซ์สีลม
รีไฟแนนซ์สุขาภิบาล
รีไฟแนนซ์สุขุมวิท
รีไฟแนนซ์สุทธิสาร
รีไฟแนนซ์อนุเสาวรีย์ชัย
รีไฟแนนซ์อ่อนนุช
รีไฟแนนซ์ปากเกร็ด
รีไฟแนนซ์บางใหญ่
รีไฟแนนซ์คลองหลวง
รีไฟแนนซ์ธัญบุรี
รีไฟแนนซ์ลาดหลุมแก้ว
รีไฟแนนซ์ลำลูกกา
รีไฟแนนซ์สามโคก
รีไฟแนนซ์หนองเสือ
รีไฟแนนซ์กระทุ่มแบน
รีไฟแนนซ์บางพลี
รีไฟแนนซ์บางบ่อ
รีไฟแนนซ์พระประแดง
รีไฟแนนซ์พุทธมณฑล
รีไฟแนนซ์สามพราน
รีไฟแนนซ์เมืองหัวหิน
รีไฟแนนซ์บางรัก
รีไฟแนนซ์สาธร
รีไฟแนนซ์เซนส์หลุยส์
รีไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
รีไฟแนนซ์บางแค
รีไฟแนนซ์ภาษีเจริญ
รีไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า
รีไฟแนนซ์จรัญ
รีไฟแนนซ์บรมราชชนนี
รีไฟแนนซ์บางพลัด
รีไฟแนนซ์บางอ้อ
รีไฟแนนซ์บางกอกน้อย
รีไฟแนนซ์บางกอกใหญ่
รีไฟแนนซ์คลองสาน
รีไฟแนนซ์อิสรภาพ
รีไฟแนนซ์สาธร
รีไฟแนนซ์สวนผัก
รีไฟแนนซ์ทุ่งมังกร
รีไฟแนนซ์ราชพฤกษ์
รีไฟแนนซ์ชัยพฤกษ์
รีไฟแนนซ์กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รีไฟแนนซ์พุทธมลฑล
รีไฟแนนซ์พระราม 2
รีไฟแนนซ์ท่าพระ
รีไฟแนนซ์รัชดาภิเษก
รีไฟแนนซ์พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รีไฟแนนซ์แม้นศรี
รีไฟแนนซ์ราษฎร์บูรณะ
รีไฟแนนซ์ดาวคะนอง
รีไฟแนนซ์ตลาดพลู
รีไฟแนนซ์พญาไท
รีไฟแนนซ์เจริญ
รีไฟแนนซ์ปทุมวัน
รีไฟแนนซ์มาบุญครอง
รีไฟแนนซ์สยาม
รีไฟแนนซ์ศรีย่าน
รีไฟแนนซ์เทเวศน์
ทวีวัฒนา
รีไฟแนนซ์บางนา
รีไฟแนนซ์สี่แยกทศกันต์
รีไฟแนนซ์ตลิ่งชัน
รีไฟแนนซ์สุขุมวิท
รีไฟแนนซ์ประตูน้ำ
รีไฟแนนซ์วุฒากาศ
รีไฟแนนซ์จอมทอง
รีไฟแนนซ์ท่าเกษตร
รีไฟแนนซ์บางแวก
รีไฟแนนซ์บางหว้า
รีไฟแนนซ์วงเวียนใหญ่
รีไฟแนนซ์ลาดหญ้า
รีไฟแนนซ์สำราญราษฎร์
รีไฟแนนซ์เสาชิงช้า
รีไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
รีไฟแนนซ์ซ.วัดลาดปลาดุก
รีไฟแนนซ์ซ.วัดศรีประวัติ
รีไฟแนนซ์สมเด็จเจ้าพระยา
รีไฟแนนซ์เจริญนคร
รีไฟแนนซ์เพชรเกษม
รีไฟแนนซ์บางรัก
รีไฟแนนซ์ยานนาวา
รีไฟแนนซ์เอกชัย
รีไฟแนนซ์กำนันแม้น
รีไฟแนนซ์เทเวศน์
รีไฟแนนซ์เทอดไท
รีไฟแนนซ์บางขุนเทียน
รีไฟแนนซ์ท่าข้าม
รีไฟแนนซ์บางบอน
รีไฟแนนซ์สุขสวัสดิ์
รีไฟแนนซ์ทุ่งครุ
รีไฟแนนซ์ประชาอุทิศ
รีไฟแนนซ์ลาพร้าว
รีไฟแนนซ์อนุสาวรีย์ชัย
รีไฟแนนซ์ซ.อารีย์สัมพันธุ์
รีไฟแนนซ์อ้อมน้อย
รีไฟแนนซ์อ้อมใหญ่
รีไฟแนนซ์มหาชัย
รีไฟแนนซ์คลองขวาง
รีไฟแนนซ์บางมด
รีไฟแนนซ์หนองเเขม