รับสร้างบ้าน เขียนแบบบ้าน บริษัทสร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง สร้างบ้าน 2 ชั้น สร้างบ้านราคาประหยัด

บ้านสวรับออกแบบสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์น ราคาถูกที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นของแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกมากมาย
สร้างบ้าน ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮ้าส์ ออฟฟิศสำนักงาน ร้านอาหาร คลินิก สปา รีสอร์ท โรงแรม ฯลฯ
ให้คำปรึกษา ออกแบบบ้านในพื้นที่  และบริการสินเชื่อกับธนาคาร ฟรี
บริษัทรับสร้างบ้านถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล
บริการในการสร้างบ้าน อย่างครบวงจร มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบบ้าน โทร! รับประกัน โครงสร้าง ตัวอย่างผลงานไทบ้านสวย

ติดต่อสอบถาม


รับเหมาก่อสร้างบ้าน บ้านสวยรับออกแบบสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์น ราคาถูกที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นของแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกมากมาย สร้างบ้า ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮ้าส์ ออฟฟิศสำนักงาน ร้านอาหาร คลินิก สปา รีสอร์ท โรงแรม ฯลฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบบ้านในพื้นที่และบริการสินเชื่อกับธนาคาร ฟรี บริษัทรับสร้างบ้านถูกเสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล บริการในการสร้างบ้าน อย่างครบวงจร มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบบ้าน โทร! รับประกัน โครงสร้าง

การสร้างบ้านในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขั้นตอนและหลากหลายวิธีตามแต่การสร้างของผู้รับเหมา บริษัทรับสร้างบ้าน แต่ปัจจุบันก็นิยมการสร้างบ้านที่เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากการสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้อีกด้วย

โดยส่วนบ้านการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะนิยมใช้วัสดุและพลังงานจากธรรมชาติ หรือสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ จะไม่ใช้วัสดุที่เป็นสารเคมี  ซึ่งการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆคือ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้              

  1. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (eco-design technology) ซึ่งเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับแต่ละบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านพลังงาน และการออกแบบด้วยระบบธรรมชาติ (passive design) ดังนี้

1.1 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของพลังงานนั้นจะเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถแปลงพลังงานแสงแดด หรือพลังงานลม มาแปรเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยในบางบ้านจะติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปกักเก็บที่แบตเตอรี่และนำมาจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน  การใช้แผงโซล่าเซลล์นี้จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานถ่านหิน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว แต่แผงโซลล่าเซลล์ก็มีข้อเสียในเรื่องของการดูแลรักษาและพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งที่จะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีเงา  หรือได้รับการบดบังจากตึกหรืออาคาร  และยังมีราคาสูงอยู่มากจึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก   นอกจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว บางบ้านยังมีระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ และล้างสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดน้ำ และค่าใช้จ่าย

1.2 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปแล้วการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานนั้นมีแนวทางการออกแบบ 2 รูปแบบคือ แบบอาศัยเครื่องจักรกล (active design) และแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะเน้นการอยู่อาศัยที่เย็นสบายเหมือนกัน แต่มีวิธีการทำที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก่อนการก่อสร้างบ้านเจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้าน หรือศึกษาหาข้อมูลการสร้างบ้านเพิ่มเติมจากสถาปนิก อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สำหรับการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่อาศัยเครื่องจักรกล (active design) จะเป็นการใช้เครื่องระบายอากาศเพื่อให้บ้านมีความเย็นสบาย อากาศถ่ายเท และการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) วิธีนี้จะเน้นการออกแบบรูปแบบอาคารให้หันไปทางทิศเหนือหรือใต้ เพื่อทำให้ลมเข้าบ้านและมีอากาศถ่ายเท เย็นสบายตลอดเวลา ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปแล้วการสร้างบ้านและอาคารจะให้ส่วนที่แคบที่สุดของบ้านหันไปทางทิศตะวันตกและตะวันออกเพราะเป็นทิศที่แสงแดดสามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่าย

2. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ (eco-material technology and planting) ในส่วนนี้จะเน้นไปที่วัสดุที่ใช้สร้างบ้านและอาคาร  ไม่ใช่ส่วนของการสร้างอาคารโดยตรง ซึ่งการสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์นี้ จะเน้นในเรื่องของวัสดุส่วนภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณอื่นๆ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ที่จอดรถ ลานหน้าบ้าน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยชะลออัตราการไหลของน้ำบริเวณผิวดินหรือหน้าดินในกรณีที่ฝนตก (กล่าวคือช่วยลดการสึกก่อนของพื้นผิวและพื้นดิน)  ดังนั้นจึงต้องใช้ต้นไม้ในการช่วยลดการสึกกร่อนของพื้นผิวและจะต้องเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และที่สำคัญต้นไม้ที่เลือกจะต้องไม่ทำลายระบบนิเวศน์ของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้เจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาสถาปนิก ช่างสวน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อช่วยเพิ่มการตัดสินใจ

บริษัทรับสร้างบ้านนครพนม
บริษัทรับสร้างบ้านบึงกาฬ
บริษัทรับสร้างบ้านสกลนคร
บริษัทรับสร้างบ้านมุกดาหาร
บริษัทรับสร้างบ้านอุบลราชธานี
บริษัทรับสร้างบ้านหนองคาย
บริษัทรับสร้างบ้านอำนาจเจริญ
บริษัทรับสร้างบ้านหนองบัวลำภู
บริษัทรับสร้างบ้านศรีสะเกษ
บริษัทรับสร้างบ้านอุดรธานี
บริษัทรับสร้างบ้านยโสธร
บริษัทรับสร้างบ้านเลย
บริษัทรับสร้างบ้านกาฬสินธุ์
บริษัทรับสร้างบ้านร้อยเอ็ด
บริษัทรับสร้างบ้านมหาสารคาม
บริษัทรับสร้างบ้านสุรินทร์
บริษัทรับสร้างบ้านขอนแก่น
บริษัทรับสร้างบ้านอำนาจเจริญ
บริษัทรับสร้างบ้านบุรีรัมย์
บริษัทรับสร้างบ้านชัยภูมิ
บริษัทรับสร้างบ้านโคราชนครราชสีมา
บริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่
บริษัทรับสร้างบ้านเพชรบูรณ์
บริษัทรับสร้างบ้าน-เชียงราย
บริษัทรับสร้างบ้านแม่ฮ่องสอน
บริษัทรับสร้างบ้านพะเยา
บริษัทรับสร้างบ้านลำพูน
บริษัทรับสร้างบ้านน่าน
บริษัทรับสร้างบ้านลำปาง
บริษัทรับสร้างบ้านพิษณุโลก
บริษัทรับสร้างบ้านแพร่
บริษัทรับสร้างบ้านอุตรดิตถ์
บริษัทรับสร้างบ้านตาก
บริษัทรับสร้างบ้านกำแพงเพชร
บริษัทรับสร้างบ้านพิจิตร
บริษัทรับสร้างบ้านนครสวรรค์
บริษัทรับสร้างบ้านอุทัยธานี
บริษัทรับสร้างบ้านชัยนาท
บริษัทรับสร้างบ้านลพบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านสิงห์บุรี
บริษัทรับสร้างบ้านสุโขทัย
บริษัทรับสร้างบ้านปราจีนบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านสระบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านนครนายก
บริษัทรับสร้างบ้านนครปฐม
บริษัทรับสร้างบ้านอ่างทอง
บริษัทรับสร้างบ้านราชบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านสุพรรณบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านอยุธยา
บริษัทรับสร้างบ้านสมุทรสงคราม
บริษัทรับสร้างบ้านสมุทรปราการ
บริษัทรับสร้างบ้านสมุทรสาคร
บริษัทรับสร้างบ้านสระแก้ว
บริษัทรับสร้างบ้านตราด
บริษัทรับสร้างบ้านจันทบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านระยอง
บริษัทรับสร้างบ้านชลบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านฉะเชิงเทรา
บริษัทรับสร้างบ้านเพชรบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านชุมพร
บริษัทรับสร้างบ้านระนอง
บริษัทรับสร้างบ้านสุราษฎร์ธานี
บริษัทรับสร้างบ้านนครศรีธรรมราช
บริษัทรับสร้างบ้านพังงา
บริษัทรับสร้างบ้านกระบี่
บริษัทรับสร้างบ้านตรัง
บริษัทรับสร้างบ้านพัทลุง
บริษัทรับสร้างบ้านภูเก็ต
บริษัทรับสร้างบ้านสงขลา
บริษัทรับสร้างบ้านคลองตัน
บริษัทรับสร้างบ้านจรัญสนิทวงศ์
บริษัทรับสร้างบ้านดาวคะนอง
บริษัทรับสร้างบ้านดินแดง
บริษัทรับสร้างบ้านธนบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านนวนคร
บริษัทรับสร้างบ้านนวลจันทร์
บริษัทรับสร้างบ้านบางนา
บริษัทรับสร้างบ้านปทุมวัน
บริษัทรับสร้างบ้านประชาชื่น
บริษัทรับสร้างบ้านประตูน้ำ
บริษัทรับสร้างบ้านปิ่นเกล้า
บริษัทรับสร้างบ้านพระราม 2
บริษัทรับสร้างบ้านพระราม 9
บริษัทรับสร้างบ้านเพชรเกษม
บริษัทรับสร้างบ้านรัชดาภิเษก
บริษัทรับสร้างบ้านรัชโยธิน
บริษัทรับสร้างบ้านรามคำแหง
บริษัทรับสร้างบ้านวังหิน
บริษัทรับสร้างบ้านวัชพล
บริษัทรับสร้างบ้านสะพานควาย
บริษัทรับสร้างบ้านสาธุประดิษฐ์
บริษัทรับสร้างบ้านสามเสน
บริษัทรับสร้างบ้านสีลม
บริษัทรับสร้างบ้านสุขาภิบาล
บริษัทรับสร้างบ้านสุขุมวิท
บริษัทรับสร้างบ้านสุทธิสาร
บริษัทรับสร้างบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
บริษัทรับสร้างบ้านอ่อนนุช
บริษัทรับสร้างบ้านปากเกร็ด
บริษัทรับสร้างบ้านบางใหญ่
บริษัทรับสร้างบ้านคลองหลวง
บริษัทรับสร้างบ้านธัญบุรี
บริษัทรับสร้างบ้านลาดหลุมแก้ว
บริษัทรับสร้างบ้านลำลูกกา
บริษัทรับสร้างบ้านสามโคก
บริษัทรับสร้างบ้านหนองเสือ
บริษัทรับสร้างบ้านกระทุ่มแบน
บริษัทรับสร้างบ้านบางพลี
บริษัทรับสร้างบ้านบางบ่อ
บริษัทรับสร้างบ้านพระประแดง
บริษัทรับสร้างบ้านพุทธมณฑล
บริษัทรับสร้างบ้านสามพราน
บริษัทรับสร้างบ้านเมืองหัวหิน
บริษัทรับสร้างบ้านบางรัก
บริษัทรับสร้างบ้านสาธร
บริษัทรับสร้างบ้านเซนส์หลุยส์
บริษัทรับสร้างบ้านสาธุประดิษฐ์
บริษัทรับสร้างบ้านบางแค
บริษัทรับสร้างบ้านภาษีเจริญ
บริษัทรับสร้างบ้านปิ่นเกล้า
บริษัทรับสร้างบ้านจรัญ
บริษัทรับสร้างบ้านบรมราชชนนี
บริษัทรับสร้างบ้านบางพลัด
บริษัทรับสร้างบ้านบางอ้อ
บริษัทรับสร้างบ้านบางกอกน้อย
บริษัทรับสร้างบ้านบางกอกใหญ่
บริษัทรับสร้างบ้านคลองสาน
บริษัทรับสร้างบ้านอิสรภาพ
บริษัทรับสร้างบ้านสาธร
บริษัทรับสร้างบ้านสวนผัก
บริษัทรับสร้างบ้านทุ่งมังกร
บริษัทรับสร้างบ้านราชพฤกษ์
บริษัทรับสร้างบ้านชัยพฤกษ์
บริษัทรับสร้างบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
บริษัทรับสร้างบ้านพุทธมลฑล
บริษัทรับสร้างบ้านพระราม 2
บริษัทรับสร้างบ้านท่าพระ
บริษัทรับสร้างบ้านรัชดาภิเษก
บริษัทรับสร้างบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
บริษัทรับสร้างบ้านแม้นศรี
บริษัทรับสร้างบ้านราษฎร์บูรณะ
บริษัทรับสร้างบ้านดาวคะนอง
บริษัทรับสร้างบ้านตลาดพลู
บริษัทรับสร้างบ้านพญาไท
บริษัทรับสร้างบ้านเจริญ
บริษัทรับสร้างบ้านปทุมวัน
บริษัทรับสร้างบ้านมาบุญครอง
บริษัทรับสร้างบ้านสยาม
บริษัทรับสร้างบ้านศรีย่าน
บริษัทรับสร้างบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
บริษัทรับสร้างบ้านบางนา
บริษัทรับสร้างบ้านสี่แยกทศกันต์
บริษัทรับสร้างบ้านตลิ่งชัน
บริษัทรับสร้างบ้านสุขุมวิท
บริษัทรับสร้างบ้านประตูน้ำ
บริษัทรับสร้างบ้านวุฒากาศ
บริษัทรับสร้างบ้านจอมทอง
บริษัทรับสร้างบ้านท่าเกษตร
บริษัทรับสร้างบ้านบางแวก
บริษัทรับสร้างบ้านบางหว้า
บริษัทรับสร้างบ้านวงเวียนใหญ่
บริษัทรับสร้างบ้านลาดหญ้า
บริษัทรับสร้างบ้านสำราญราษฎร์
บริษัทรับสร้างบ้านเสาชิงช้า
บริษัทรับสร้างบ้านสาธุประดิษฐ์
บริษัทรับสร้างบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
บริษัทรับสร้างบ้านซ.วัดศรีประวัติ
บริษัทรับสร้างบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บริษัทรับสร้างบ้านเจริญนคร
บริษัทรับสร้างบ้านเพชรเกษม
บริษัทรับสร้างบ้านบางรัก
บริษัทรับสร้างบ้านยานนาวา
บริษัทรับสร้างบ้านเอกชัย
บริษัทรับสร้างบ้านกำนันแม้น
บริษัทรับสร้างบ้านเทเวศน์
บริษัทรับสร้างบ้านเทอดไท
บริษัทรับสร้างบ้านบางขุนเทียน
บริษัทรับสร้างบ้านท่าข้าม
บริษัทรับสร้างบ้านบางบอน
บริษัทรับสร้างบ้านสุขสวัสดิ์
บริษัทรับสร้างบ้านทุ่งครุ
บริษัทรับสร้างบ้านประชาอุทิศ
บริษัทรับสร้างบ้านลาพร้าว
บริษัทรับสร้างบ้านอนุสาวรีย์ชัย
บริษัทรับสร้างบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
บริษัทรับสร้างบ้านอ้อมน้อย
บริษัทรับสร้างบ้านอ้อมใหญ่
บริษัทรับสร้างบ้านมหาชัย
บริษัทรับสร้างบ้านคลองขวาง
บริษัทรับสร้างบ้านบางมด
บริษัทรับสร้างบ้านหนองเเขม