จ้างหมอลำซิ่ง วงดนตรีหมอลำ ลํากลอนประยุกต์ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช

จ้างหมอลำ สำนักงานหมอลำบ้านไทย มิวสิค รับจัดหาลํากลอนประยุกต์ หมอลำซิ่ง ม่วนๆมันๆ รำวงย้อนยุค เช่าเครื่องเสียง วงดนตรี คอนเสิร์ต จัดหานักร้อง จัดเลี้ยงต่างๆ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมหรสพ

ติดต่อคิวงานแสดง

ประวัติหมอลำ++++
(อีสาน: หมอลำ)(ลาว:????) เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่าง ตามลักษณะทำนองของการลำ เช่น ลำเต้ย ลำพื้น ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเรื่องต่อกลอน ลำเพลิน ลำซิ่ง รวมทั้ง ลำตัดในภาคกลางก็จัดได้ว่าเป็นหมอลำประเภทหนึ่ง

คำว่า “หมอลำ” มาจากคำ 2 คำมารวมกัน ได้แก่ “หมอ” หมายถึง ผู้มีความชำนาญ และ “ลำ” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ ดังนั้น หมอลำ จึงหมายถึง ผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองเพลง

ลำซิ่ง เป็นการลำที่พัฒนาไปจากหมอลำกลอน ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลำกลอนซิ่ง เป็นการลำกลอนในแนวใหม่ซึ่งมีรูปแบบ การแสดงที่ประกอบด้วย การลำ การร้อง การฟ้อน และการเต้น
คำว่า “ซิ่ง” น่าจะมาจากภาษาอังกฤษว่า “เรสซิ่ง” (racing) ซึ่งแปลว่าการแข่งขัน ลำซิ่งจึงเป็นการลำที่ใช้ลีลา จังหวะ ในการลำ การเต้น ที่รวดเร็ว ใช้ทำนองลำเดิน (ลำย่าว) ซึ่งเป็นทำนองทางสั้นวาดขอนแก่น เป็นทำนองหลัก แต่ใช้สำเนียงแบบลำทางยาวลำซิ่ง เป็นท่วงทำนองในการลำที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเดิมทีเดียวเกิดขึ้นในลำเพลินก่อน เนื่องจากมีการนำดนตรีสากล พวกกลองชุดเข้ามาบรรเลงประกอบการแสดง พร้อมทั้งใช้ทำนองลำเพลิน ลำเดิน ลำเต้ย และเพลงลูกทุ่งประกอบ
หมอลำซิ่ง
ผู้แสดงประกอบด้วยหมอลำฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างละ 1 คน เหมือนหมอลำ กลอนแต่ลำซิ่งจะมีหางเครื่องเต้นประกอบซึ่งมีทั้งชายและหญิง คณะละ ๒ คน
การแต่งกาย ลำฝ่ายชายจะแต่างกายชุดสากล ส่วนหมอลำฝ่ายหญิงจะสวม กระโปรงบานเพื่อให้สะดวกในการเต้น
กลอนที่ใช้ลำเหมือนกลอนลำของลำกลอน ให้ทั้งสาระทางคดีโลกและคดีธรรม
ดนตรีที่ใช้ประกอบ นอกจากแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักแล้ว ยังมีดนตรีสากล เช่น กลองชุด กลองทอม เบส กีต้า เข้ามาร่วมบรรเลงประกอบการแสดงด้วย
ปัจจุบันลำซิ่งกำลังได้รับการนิยมสูงสุดของคนทุกเพศทุกวัย เพราะมีท่วงทำนองคึกคักสนุกสนานและให้สาระอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

ความเป็นมาของหมอลำ++++
หมอลำ เริ่มแรกเกิดจากการชุมนุม ลูกหลาน มีผู้เฒ่าผู้แก่นั่งเล่านิทานเกี่ยวกับ จารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี เมื่อลูกหลาน มาฟังกันมากนิยมนั่งเล่าไม่เหมาะสม ต้องยืนขึ้นเล่า เรื่องที่นำมาเล่าต้องเป็นเรื่องที่ มีในวรรณคดี เช่น เรื่องการเกด สินชัย เป็นต้น ผู้เล่าเพียงแต่เล่า ไม่ออกท่าทางก็ ไม่สนุกผู้เล่าจึงจำเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดง

ท่าทางเป็นพระเอก นางเอก เป็นนักรบ เป็นต้น จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การขับลำที่ ต้องใช้สำ เนียงสั้นยาว ใช้เสียงสูงต่ำ ประกอบการเล่า และหาเครื่องดนตรีประกอบ เช่น ซุง ซอ ปี่ แคน เพื่อให้เกิดความสนุก ครื้นเครง ผู้แสดง มีเพียงแต่ผู้ชายดูไม่มี รสชาติเผ็ดมัน จึงจำเป็นต้องหาผู้หญิงมา แสดงประกอบจึงเป็นการลำแบบสมบูรณ์ เมื่อผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องต่างๆที่เล่า ก็ตามมา เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิง แฝงคติสอนใจ นำเอาธรรมสอดแทรกในเนื้อเรื่อง

โบราณ นำมาแต่งเป็นบทกลอนให้มีความไพเราะ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับชุมชโดยแทรกตำนาน หรือคำสอนต่างๆ เข้าไป ในบทกลอน ของกลอนลำ กลอนลำคล้ายกับกลอนแปด ร่ายยาว พัฒนาการของหมอลำนั้นจากการมีหมอลำฝ่ายชายเพียงคนเดียวค่อยๆ พัฒนาต่อมาจนมีหมอลำฝ่ายหญิง มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพื่อความ

สนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผู้แสดงให้มี เท่ากับตัวละครที่มีในเรื่อง มีพระเอก มี นางเอก ตัวโกง ตัวตลก เสนา ครบถ้วน โดยเริ่มจากหมอลำโบราณซึ่งเป็นการเล่า นิทานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานฟัง ไม่มีท่าทางและดนตรีประกอบ จากนั้นจึง พัฒนาการมาเป็นหมอลำกลอนหรือหมอลำ คู่ การลำ มีหมอลำ ชายหญิงสองคน สลับกัน มีเครื่องดนตรีประกอบคือแคน

ประเภทหมอลำ++++
??ลำโบราณ
เป็นการเล่านิทานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานฟัง ไม่มีท่าทาง และดนตรี ประกอบ

ลำคู่หรือลำกลอน
เป็นการลำที่มีหมอลำชายหญิงสองคนลำสลับกัน มีเครื่องดนตรีประกอบ คือ แคน การลำมีทั้งลำเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน เรียกว่า ลำเรื่องต่อกลอน ลำทวย (ทายโจทย์) ปัญหา ซึ่งผู้ลำจะต้องมี ปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถตอบโต้ ยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้ ต่อมามีการเพิ่มผู้ลำ ขึ้นอีกหนึ่งคน อาจเป็นชายหรือหญิง ก็ได้ การลำจะเปลี่ยนเป็นเรื่อง ชิงรัก หักสวาท ยาดชู้ยาดผัว เรียกว่า ลำชิงชู้

ลำหมู่ ลำเรื่องต่อกลอน
เป็นการลำที่มีผู้แสดงเพิ่มมากขึ้น จนเกือบจะครบตามจำนวนตัวละครที่มีในเรื่อง มีเครื่องดนตรีประกอบเพิ่มขึ้น เช่น พิณ (ซุง หรือ ซึง) กลอง การลำจะมี 2 แนวทาง คือ ลำเวียง จะเป็นการลำแบบลำกลอน หมอลำแสดง เป็นตัวละครตามบทบาทในเรื่อง การดำเนินเรื่องค่อนข้างช้า แต่ก็ได้อรรถรสของละครพื้นบ้าน หมอลำได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองในการลำ ทั้งทางด้านเสียงร้อง ปฏิภาณไหวพริบ และความจำเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ

ต่อมาเมื่อดนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึ้นจึงเกิดวิวัฒนาการของลำหมู่อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็น ลำเพลิน ซึ่งจะมีจังหวะที่เร้าใจชวนให้สนุกสนาน ก่อนการลำเรื่องในช่วงหัวค่ำจะมีการนำเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดู กล่าวคือ จะมีนักร้อง (หมอลำ) มาร้อง เพลงลูกทุ่งที่กำลังฮิตในขณะนั้น มีหางเครื่องเต้นประกอบ นำเอาเครื่องดนตรีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด โดยนำมาผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรีเดิมได้แก่ พิณ แคน ทำให้ได้รสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป ยุคนี้นับว่า หมอลำเฟื่องฟูมากที่สุด คณะหมอลำดังๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี

ลำซิ่ง
หลังจากที่หมอลำคู่และหมอลำเพลิน ค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไป อันเนื่องมาจากการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ ทำให้ดนตรีสตริงเข้ามาแทรกในวิถีชีวิตของผู้คนอีสาน ความนิยมของการชมหมอลำ ค่อนข้างจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดความวิตกกังวลกันมากในกลุ่มนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่แล้วมนต์ขลังของหมอลำก็ได้กลับมาอีกครั้ง ด้วยรูปแบบที่สะเทือนวงการด้วยการแสดงที่เรียกว่า ลำซิ่ง ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของลำคู่ (เพราะใช้หมอลำ 2-3 คน) ใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนลำเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่ง กลอนลำสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งระบาดไปสู่การแสดงพื้นบ้านอื่นให้ต้องประยุกต์ปรับตัว เช่น เพลงโคราชกลายมาเป็นเพลงโคราชซิ่ง กันตรึมก็กลายเป็นกันตรึมร็อค หนังปราโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) กลายเป็นปราโมทัยซิ่ง ถึงกับมีการจัดประกวดแข่งขัน บันทึกเทปโทรทัศน์จำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย จนถึงกับ มีบางท่านถึงกับกล่าวว่า “หมอลำไม่มีวันตาย จากลมหายใจชาวอีสาน”

สำนักงานหมอลำซิ่ง
บริการจัดหาหมอลำกลอนซิ่ง ลำกลอนประยุกต์ จ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี
วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ วงดนตรีบรรเลง บริการเช่าเวที เวทีให้เช่า – เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียงราคาค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 100,000 ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานแสดง และอีกรูปแบบรวมสุดยอดคณะหมอลำอีสาน หมอลำหมู่ หมอลำลำซิ่ง หมอลำเพลิน ฟังลำเต้ย บ้านพักหมอลำ หมอลำเต้ย กลอนลำเต้ย ตลกสุดมัน แดนซ์ แดนเซอร์สุดเซ็กซี่เต้นโชว์หน้าเวที

ท่านที่ต้องการใช้บริการ จ้างหมอลำซิ่ง สำนักงานหมอลำ ศูนย์รวมหมอลำดัง หมอลำดี หมอลำหมู่ หมอลำลำซิ่ง หมอลำเพลิน ฟังลำเต้ย บริการ เวที เครื่องเสียง

จ้างหมอลำ สำนักงานหมอลำบ้านไทย มิวสิค รับจัดหาลํากลอนประยุกต์ หมอลำซิ่ง ม่วนๆมันๆ รำวงย้อนยุค เช่าเครื่องเสียง วงดนตรี คอนเสิร์ต จัดหานักร้อง จัดเลี้ยงต่างๆ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมหรสพ

จ้างหมอลำซิ่ง
จ้างหมอลำซิ่ง โทร 098-1617859 วงดนตรีหมอลำ ลํากลอนประยุกต์ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช
จ้างหมอลํา , จ้างวงดนตรี , หมอลำซิ่ง , ลําซิ่ง
จ้างหมอลำซิ่ง หมอลำ ลํากลอนประยุกต์ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมหรสพ งานกาชาด

หมอลำซิ่งนครพนม
หมอลำซิ่งบึงกาฬ
หมอลำซิ่งสกลนคร
หมอลำซิ่งมุกดาหาร
หมอลำซิ่งอุบลราชธานี
หมอลำซิ่งหนองคาย
หมอลำซิ่งอำนาจเจริญ
หมอลำซิ่งหนองบัวลำภู
หมอลำซิ่งศรีสะเกษ
หมอลำซิ่งอุดรธานี
หมอลำซิ่งยโสธร
หมอลำซิ่งเลย
หมอลำซิ่งกาฬสินธุ์
หมอลำซิ่งร้อยเอ็ด
หมอลำซิ่งมหาสารคาม
หมอลำซิ่งสุรินทร์
หมอลำซิ่งขอนแก่น
หมอลำซิ่งอำนาจเจริญ
หมอลำซิ่งบุรีรัมย์
หมอลำซิ่งชัยภูมิ
หมอลำซิ่งโคราชนครราชสีมา
หมอลำซิ่งเชียงใหม่
หมอลำซิ่งเพชรบูรณ์
หมอลำซิ่ง-เชียงราย
หมอลำซิ่งแม่ฮ่องสอน
หมอลำซิ่งพะเยา
หมอลำซิ่งลำพูน
หมอลำซิ่งน่าน
หมอลำซิ่งลำปาง
หมอลำซิ่งพิษณุโลก
หมอลำซิ่งแพร่
หมอลำซิ่งอุตรดิตถ์
หมอลำซิ่งตาก
หมอลำซิ่งกำแพงเพชร
หมอลำซิ่งพิจิตร
หมอลำซิ่งนครสวรรค์
หมอลำซิ่งอุทัยธานี
หมอลำซิ่งชัยนาท
หมอลำซิ่งลพบุรี
หมอลำซิ่งสิงห์บุรี
หมอลำซิ่งสุโขทัย
หมอลำซิ่งปราจีนบุรี
หมอลำซิ่งสระบุรี
หมอลำซิ่งนครนายก
หมอลำซิ่งนครปฐม
หมอลำซิ่งอ่างทอง
หมอลำซิ่งราชบุรี
หมอลำซิ่งสุพรรณบุรี
หมอลำซิ่งอยุธยา
หมอลำซิ่งสมุทรสงคราม
หมอลำซิ่งสมุทรปราการ
หมอลำซิ่งสมุทรสาคร
หมอลำซิ่งสระแก้ว
หมอลำซิ่งตราด
หมอลำซิ่งจันทบุรี
หมอลำซิ่งระยอง
หมอลำซิ่งชลบุรี
หมอลำซิ่งฉะเชิงเทรา
หมอลำซิ่งเพชรบุรี
หมอลำซิ่งชุมพร
หมอลำซิ่งระนอง
หมอลำซิ่งสุราษฎร์ธานี
หมอลำซิ่งนครศรีธรรมราช
หมอลำซิ่งพังงา
หมอลำซิ่งกระบี่
หมอลำซิ่งตรัง
หมอลำซิ่งพัทลุง
หมอลำซิ่งภูเก็ต
หมอลำซิ่งสงขลา
หมอลำซิ่งคลองตัน
หมอลำซิ่งจรัญสนิทวงศ์
หมอลำซิ่งดาวคะนอง
หมอลำซิ่งดินแดง
หมอลำซิ่งธนบุรี
หมอลำซิ่งนวนคร
หมอลำซิ่งนวลจันทร์
หมอลำซิ่งบางนา
หมอลำซิ่งปทุมวัน
หมอลำซิ่งประชาชื่น
หมอลำซิ่งประตูน้ำ
หมอลำซิ่งปิ่นเกล้า
หมอลำซิ่งพระราม 2
หมอลำซิ่งพระราม 9
หมอลำซิ่งเพชรเกษม
หมอลำซิ่งรัชดาภิเษก
หมอลำซิ่งรัชโยธิน
หมอลำซิ่งรามคำแหง
หมอลำซิ่งวังหิน
หมอลำซิ่งวัชพล
หมอลำซิ่งสะพานควาย
หมอลำซิ่งสาธุประดิษฐ์
หมอลำซิ่งสามเสน
หมอลำซิ่งสีลม
หมอลำซิ่งสุขาภิบาล
หมอลำซิ่งสุขุมวิท
หมอลำซิ่งสุทธิสาร
หมอลำซิ่งอนุเสาวรีย์ชัย
หมอลำซิ่งอ่อนนุช
หมอลำซิ่งปากเกร็ด
หมอลำซิ่งบางใหญ่
หมอลำซิ่งคลองหลวง
หมอลำซิ่งธัญบุรี
หมอลำซิ่งลาดหลุมแก้ว
หมอลำซิ่งลำลูกกา
หมอลำซิ่งสามโคก
หมอลำซิ่งหนองเสือ
หมอลำซิ่งกระทุ่มแบน
หมอลำซิ่งบางพลี
หมอลำซิ่งบางบ่อ
หมอลำซิ่งพระประแดง
หมอลำซิ่งพุทธมณฑล
หมอลำซิ่งสามพราน
หมอลำซิ่งเมืองหัวหิน
หมอลำซิ่งบางรัก
หมอลำซิ่งสาธร
หมอลำซิ่งเซนส์หลุยส์
หมอลำซิ่งสาธุประดิษฐ์
หมอลำซิ่งบางแค
หมอลำซิ่งภาษีเจริญ
หมอลำซิ่งปิ่นเกล้า
หมอลำซิ่งจรัญ
หมอลำซิ่งบรมราชชนนี
หมอลำซิ่งบางพลัด
หมอลำซิ่งบางอ้อ
หมอลำซิ่งบางกอกน้อย
หมอลำซิ่งบางกอกใหญ่
หมอลำซิ่งคลองสาน
หมอลำซิ่งอิสรภาพ
หมอลำซิ่งสาธร
หมอลำซิ่งสวนผัก
หมอลำซิ่งทุ่งมังกร
หมอลำซิ่งราชพฤกษ์
หมอลำซิ่งชัยพฤกษ์
หมอลำซิ่งกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
หมอลำซิ่งพุทธมลฑล
หมอลำซิ่งพระราม 2
หมอลำซิ่งท่าพระ
หมอลำซิ่งรัชดาภิเษก
หมอลำซิ่งพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
หมอลำซิ่งแม้นศรี
หมอลำซิ่งราษฎร์บูรณะ
หมอลำซิ่งดาวคะนอง
หมอลำซิ่งตลาดพลู
หมอลำซิ่งพญาไท
หมอลำซิ่งเจริญ
หมอลำซิ่งปทุมวัน
หมอลำซิ่งมาบุญครอง
หมอลำซิ่งสยาม
หมอลำซิ่งศรีย่าน
หมอลำซิ่งเทเวศน์
ทวีวัฒนา
หมอลำซิ่งบางนา
หมอลำซิ่งสี่แยกทศกันต์
หมอลำซิ่งตลิ่งชัน
หมอลำซิ่งสุขุมวิท
หมอลำซิ่งประตูน้ำ
หมอลำซิ่งวุฒากาศ
หมอลำซิ่งจอมทอง
หมอลำซิ่งท่าเกษตร
หมอลำซิ่งบางแวก
หมอลำซิ่งบางหว้า
หมอลำซิ่งวงเวียนใหญ่
หมอลำซิ่งลาดหญ้า
หมอลำซิ่งสำราญราษฎร์
หมอลำซิ่งเสาชิงช้า
หมอลำซิ่งสาธุประดิษฐ์
หมอลำซิ่งซ.วัดลาดปลาดุก
หมอลำซิ่งซ.วัดศรีประวัติ
หมอลำซิ่งสมเด็จเจ้าพระยา
หมอลำซิ่งเจริญนคร
หมอลำซิ่งเพชรเกษม
หมอลำซิ่งบางรัก
หมอลำซิ่งยานนาวา
หมอลำซิ่งเอกชัย
หมอลำซิ่งกำนันแม้น
หมอลำซิ่งเทเวศน์
หมอลำซิ่งเทอดไท
หมอลำซิ่งบางขุนเทียน
หมอลำซิ่งท่าข้าม
หมอลำซิ่งบางบอน
หมอลำซิ่งสุขสวัสดิ์
หมอลำซิ่งทุ่งครุ
หมอลำซิ่งประชาอุทิศ
หมอลำซิ่งลาพร้าว
หมอลำซิ่งอนุสาวรีย์ชัย
หมอลำซิ่งซ.อารีย์สัมพันธุ์
หมอลำซิ่งอ้อมน้อย
หมอลำซิ่งอ้อมใหญ่
หมอลำซิ่งมหาชัย
หมอลำซิ่งคลองขวาง
หมอลำซิ่งบางมด
หมอลำซิ่งหนองเเขม