สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อรถแลกเงิน รถเข้าไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง อนุมัติไวสินเชื่อ

สินเชื่อรถยนต์
รีไฟแนนซ์รถยนต์
จัดไฟแนนซ์รถยนต์
ไฟแนนซ์
จํานําทะเบียนรถ
ไฟแนนซ์รถยนต์
จัดไฟแนนซ์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อรถยนต์
เงินกู้

ติดต่อสอบถาม

ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์
การย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การรีไฟแนนซ์” คือการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน
โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระหนี้เงินกู้ที่ค้างอยู่อันเก่า ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง คุณไม่สามารถผ่อนชำระได้อีกต่อไป
จึงเลือกการรีไฟแนนซ์ เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง หรือระยะเวลาเป็นหนี้นานขึ้น โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ก็ได้

ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับ หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้
หรือพูดง่าย ๆ คือเมื่อทำการรีไฟแนนซ์มาแล้วหนี้สินสามารถลดลงจากเดิมได้นั่นเอง

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

1. ก่อนที่คุณจะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเดิม เพื่อนำรถไปทำการขอสินเชื่อใหม่ (รีไฟแนนซ์) คุณจะต้องคำนวณว่า ดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิม เมื่อนำมาหักส่วนต่างกับดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ใหม่ ถือว่าคุ้มค่าหรือไม่

2. เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่า สามารถวางแผนในการผ่อนชำระค่างวด ได้จนครบสัญญา คุณก็สามารถติดต่อกับธนาคารต่างๆ ได้ทันที ทุกวันทำการ ไม่ว่าคุณจะทำการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิม หรือสถาบันการเงินใหม่ คุณก็สามารถเจรจาต่อรองเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือเรียกร้องข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้นั่นเอง

3. หากคุณต้องการปิดยอดบัญชีจากสถาบันการเงินที่กู้เดิม ว่าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไร คุณจะต้องขอส่วนลดด้วย เพราะตามกฎหมาย ทางไฟแนนซ์ กรณีที่คุณสามารถปิดบัญชีก่อน ครบอายุสัญญาเช่าซื้อ ต้องลดดอกเบี้ย ที่เหลืออยู่ให้ครึ่งหนึ่ง

4. หลังจากทราบยอดแล้ว คุณสามารถสอบถามยอดรีไฟแนนซ์กับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อเปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์ที่ได้ หัก ยอดบัญชีที่สถาบันการเงินไฟแนนซ์เดิม หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้ามีเงินเหลือคุณก็สามารถทำได้ หรือถ้ายอดไม่พอ ขาดเล็กน้อย คุณอาจจะเพิ่มเข้าไปได้เช่นเดียวกัน แต่คุณจะต้องลองเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับก่อน

5. หากคุณต้องการทำรีไฟแนนซ์ คุณจะต้องส่งเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ว่าต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ ให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโรของคุณ เป็นตัวช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อทราบผล คุณจะได้รับทำการปิดบัญชีและรับเงินส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินใหม่ทันทีในวันนั้น โดยไม่ต้องรอเล่มออกมาจากไฟแนนซ์เดิม

6. เมื่อคุณได้รับเล่มมาแล้ว คุณจะได้ส่งให้กับสถาบันการเงินใหม่ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน จากนั้นสถาบันการเงินใหม่จะโทรหาคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ต่อไป ในการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ ก็ถือว่าสิ้นสุด

แนะนำสถาบันการเงินที่รับรีไฟแนนซ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (คาร์ ฟอร์ แคช)

รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน) รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว) ให้วงเงินสุงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น ในวงเงินเดียวกัน พร้อมบริการจาก คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการคุณถึงบ้าน

หมายเหตุ *สงวนสิทธิ์มอบข้อเสนอเฉพาะแก่ลูกค้าที่ขอสินเชื่อออนไลน์ ที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อย โดยข้อเสนอตั้งหลัก 60 วัน จะมีผลนับจากวันที่ทำสัญญา
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระและผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนรถ รวมทั้งรายได้ และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ย้ายรีไฟแนนซ์รถ
บริษัทย้ายไฟแนนซ์รถยึด โทร 098-1154549 เราช่วยไถ่ถอนรถให้คุณได้ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อรถยนต์
ย้ายไฟแนนซ์รถ , รีไฟแนนซ์รถยนต์ , ไฟแนนซ์จะยึดรถ
รีไฟแนนซ์รถยนต์ ถ้าพรุ่งนี้ไฟแนนซ์จะมายึดรถ เราค้างจ่ายมา 4เดือน หากท่านกำลังถูกไฟแนนซ์ขู่ยึดรถ ติดต่อเรามา

ย้ายไฟแนนซ์นครพนม
ย้ายไฟแนนซ์บึงกาฬ
ย้ายไฟแนนซ์สกลนคร
ย้ายไฟแนนซ์มุกดาหาร
ย้ายไฟแนนซ์อุบลราชธานี
ย้ายไฟแนนซ์หนองคาย
ย้ายไฟแนนซ์อำนาจเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์หนองบัวลำภู
ย้ายไฟแนนซ์ศรีสะเกษ
ย้ายไฟแนนซ์อุดรธานี
ย้ายไฟแนนซ์ยโสธร
ย้ายไฟแนนซ์เลย
ย้ายไฟแนนซ์กาฬสินธุ์
ย้ายไฟแนนซ์ร้อยเอ็ด
ย้ายไฟแนนซ์มหาสารคาม
ย้ายไฟแนนซ์สุรินทร์
ย้ายไฟแนนซ์ขอนแก่น
ย้ายไฟแนนซ์อำนาจเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์บุรีรัมย์
ย้ายไฟแนนซ์ชัยภูมิ
ย้ายไฟแนนซ์โคราชนครราชสีมา
ย้ายไฟแนนซ์เชียงใหม่
ย้ายไฟแนนซ์เพชรบูรณ์
ย้ายไฟแนนซ์-เชียงราย
ย้ายไฟแนนซ์แม่ฮ่องสอน
ย้ายไฟแนนซ์พะเยา
ย้ายไฟแนนซ์ลำพูน
ย้ายไฟแนนซ์น่าน
ย้ายไฟแนนซ์ลำปาง
ย้ายไฟแนนซ์พิษณุโลก
ย้ายไฟแนนซ์แพร่
ย้ายไฟแนนซ์อุตรดิตถ์
ย้ายไฟแนนซ์ตาก
ย้ายไฟแนนซ์กำแพงเพชร
ย้ายไฟแนนซ์พิจิตร
ย้ายไฟแนนซ์นครสวรรค์
ย้ายไฟแนนซ์อุทัยธานี
ย้ายไฟแนนซ์ชัยนาท
ย้ายไฟแนนซ์ลพบุรี
ย้ายไฟแนนซ์สิงห์บุรี
ย้ายไฟแนนซ์สุโขทัย
ย้ายไฟแนนซ์ปราจีนบุรี
ย้ายไฟแนนซ์สระบุรี
ย้ายไฟแนนซ์นครนายก
ย้ายไฟแนนซ์นครปฐม
ย้ายไฟแนนซ์อ่างทอง
ย้ายไฟแนนซ์ราชบุรี
ย้ายไฟแนนซ์สุพรรณบุรี
ย้ายไฟแนนซ์อยุธยา
ย้ายไฟแนนซ์สมุทรสงคราม
ย้ายไฟแนนซ์สมุทรปราการ
ย้ายไฟแนนซ์สมุทรสาคร
ย้ายไฟแนนซ์สระแก้ว
ย้ายไฟแนนซ์ตราด
ย้ายไฟแนนซ์จันทบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ระยอง
ย้ายไฟแนนซ์ชลบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ฉะเชิงเทรา
ย้ายไฟแนนซ์เพชรบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ชุมพร
ย้ายไฟแนนซ์ระนอง
ย้ายไฟแนนซ์สุราษฎร์ธานี
ย้ายไฟแนนซ์นครศรีธรรมราช
ย้ายไฟแนนซ์พังงา
ย้ายไฟแนนซ์กระบี่
ย้ายไฟแนนซ์ตรัง
ย้ายไฟแนนซ์พัทลุง
ย้ายไฟแนนซ์ภูเก็ต
ย้ายไฟแนนซ์สงขลา
ย้ายไฟแนนซ์คลองตัน
ย้ายไฟแนนซ์จรัญสนิทวงศ์
ย้ายไฟแนนซ์ดาวคะนอง
ย้ายไฟแนนซ์ดินแดง
ย้ายไฟแนนซ์ธนบุรี
ย้ายไฟแนนซ์นวนคร
ย้ายไฟแนนซ์นวลจันทร์
ย้ายไฟแนนซ์บางนา
ย้ายไฟแนนซ์ปทุมวัน
ย้ายไฟแนนซ์ประชาชื่น
ย้ายไฟแนนซ์ประตูน้ำ
ย้ายไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 2
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 9
ย้ายไฟแนนซ์เพชรเกษม
ย้ายไฟแนนซ์รัชดาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์รัชโยธิน
ย้ายไฟแนนซ์รามคำแหง
ย้ายไฟแนนซ์วังหิน
ย้ายไฟแนนซ์วัชพล
ย้ายไฟแนนซ์สะพานควาย
ย้ายไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์สามเสน
ย้ายไฟแนนซ์สีลม
ย้ายไฟแนนซ์สุขาภิบาล
ย้ายไฟแนนซ์สุขุมวิท
ย้ายไฟแนนซ์สุทธิสาร
ย้ายไฟแนนซ์อนุเสาวรีย์ชัย
ย้ายไฟแนนซ์อ่อนนุช
ย้ายไฟแนนซ์ปากเกร็ด
ย้ายไฟแนนซ์บางใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์คลองหลวง
ย้ายไฟแนนซ์ธัญบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ลาดหลุมแก้ว
ย้ายไฟแนนซ์ลำลูกกา
ย้ายไฟแนนซ์สามโคก
ย้ายไฟแนนซ์หนองเสือ
ย้ายไฟแนนซ์กระทุ่มแบน
ย้ายไฟแนนซ์บางพลี
ย้ายไฟแนนซ์บางบ่อ
ย้ายไฟแนนซ์พระประแดง
ย้ายไฟแนนซ์พุทธมณฑล
ย้ายไฟแนนซ์สามพราน
ย้ายไฟแนนซ์เมืองหัวหิน
ย้ายไฟแนนซ์บางรัก
ย้ายไฟแนนซ์สาธร
ย้ายไฟแนนซ์เซนส์หลุยส์
ย้ายไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์บางแค
ย้ายไฟแนนซ์ภาษีเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า
ย้ายไฟแนนซ์จรัญ
ย้ายไฟแนนซ์บรมราชชนนี
ย้ายไฟแนนซ์บางพลัด
ย้ายไฟแนนซ์บางอ้อ
ย้ายไฟแนนซ์บางกอกน้อย
ย้ายไฟแนนซ์บางกอกใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์คลองสาน
ย้ายไฟแนนซ์อิสรภาพ
ย้ายไฟแนนซ์สาธร
ย้ายไฟแนนซ์สวนผัก
ย้ายไฟแนนซ์ทุ่งมังกร
ย้ายไฟแนนซ์ราชพฤกษ์
ย้ายไฟแนนซ์ชัยพฤกษ์
ย้ายไฟแนนซ์กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์พุทธมลฑล
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 2
ย้ายไฟแนนซ์ท่าพระ
ย้ายไฟแนนซ์รัชดาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ย้ายไฟแนนซ์แม้นศรี
ย้ายไฟแนนซ์ราษฎร์บูรณะ
ย้ายไฟแนนซ์ดาวคะนอง
ย้ายไฟแนนซ์ตลาดพลู
ย้ายไฟแนนซ์พญาไท
ย้ายไฟแนนซ์เจริญ
ย้ายไฟแนนซ์ปทุมวัน
ย้ายไฟแนนซ์มาบุญครอง
ย้ายไฟแนนซ์สยาม
ย้ายไฟแนนซ์ศรีย่าน
ย้ายไฟแนนซ์เทเวศน์
ทวีวัฒนา
ย้ายไฟแนนซ์บางนา
ย้ายไฟแนนซ์สี่แยกทศกันต์
ย้ายไฟแนนซ์ตลิ่งชัน
ย้ายไฟแนนซ์สุขุมวิท
ย้ายไฟแนนซ์ประตูน้ำ
ย้ายไฟแนนซ์วุฒากาศ
ย้ายไฟแนนซ์จอมทอง
ย้ายไฟแนนซ์ท่าเกษตร
ย้ายไฟแนนซ์บางแวก
ย้ายไฟแนนซ์บางหว้า
ย้ายไฟแนนซ์วงเวียนใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์ลาดหญ้า
ย้ายไฟแนนซ์สำราญราษฎร์
ย้ายไฟแนนซ์เสาชิงช้า
ย้ายไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์ซ.วัดลาดปลาดุก
ย้ายไฟแนนซ์ซ.วัดศรีประวัติ
ย้ายไฟแนนซ์สมเด็จเจ้าพระยา
ย้ายไฟแนนซ์เจริญนคร
ย้ายไฟแนนซ์เพชรเกษม
ย้ายไฟแนนซ์บางรัก
ย้ายไฟแนนซ์ยานนาวา
ย้ายไฟแนนซ์เอกชัย
ย้ายไฟแนนซ์กำนันแม้น
ย้ายไฟแนนซ์เทเวศน์
ย้ายไฟแนนซ์เทอดไท
ย้ายไฟแนนซ์บางขุนเทียน
ย้ายไฟแนนซ์ท่าข้าม
ย้ายไฟแนนซ์บางบอน
ย้ายไฟแนนซ์สุขสวัสดิ์
ย้ายไฟแนนซ์ทุ่งครุ
ย้ายไฟแนนซ์ประชาอุทิศ
ย้ายไฟแนนซ์ลาพร้าว
ย้ายไฟแนนซ์อนุสาวรีย์ชัย
ย้ายไฟแนนซ์ซ.อารีย์สัมพันธุ์
ย้ายไฟแนนซ์อ้อมน้อย
ย้ายไฟแนนซ์อ้อมใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์มหาชัย
ย้ายไฟแนนซ์คลองขวาง
ย้ายไฟแนนซ์บางมด
ย้ายไฟแนนซ์หนองเเขม