โรงเรียนสอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ สอบใบขับขี่รถยนต์ สอบใบขับขี่

เรารับสอนขับรถในพื้นที่ สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนื้อหาตามหลักสูตรที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนด ล่าสุด!! เน้นการสอนแบบทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสอบใบขับขี่ได้จริง
สอนขับรถ เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก โดยมีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก
พร้อมฝึกสอนในสนามทดสอบกว้างขวางได้มาตรฐาน มีท่าทดสอบให้ฝึกครบถ้วน และสามารถสอบใบขับขี่ได้เลย สอนขับรถพร้อมใบขับขี่
เพื่อให้นักขับมือใหม่สามารถสอบใบขับขี่ได้ด้วยฝีมือตัวเองและมีความพร้อมเมื่อต้องขับขี่บนถนนจริงอย่างปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนสอบใบขับขี่รถยนต์โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสอบใบขับขี่
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
– ใบรับรองการอบรม (กรณีผู้ทำการอบรมนอกกรมขนส่ง)
ทดสอบสมรรถนะร่างกาย
– ทดสอบตาบอดสี
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบการตอบสนองของเท้า

การสอบข้อเขียน
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมอบหนังสือรวมป้ายจราจร และกฎจราจรเบื้องต้นให้อ่าน ก่อนทำการสอบ บางที่จะเป็นบอร์ดให้ยืนอ่านกัน ซึ่งในข้อสอบจะสุ่มป้ายจราจรและกฎจราจรที่เมาเป็นข้อสอบ
เพราะฉะนั้นผู้สอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรเป็นอย่างดี
เข้าอบรมสร้างสำนึกการขับรถบนท้องถนน
และหากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ขั้นตอนทั้งหมดจะถูกหยุดลงและให้กลับมาสอบใหม่วันหลัง กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 90 วัน
หากท่านมีใบรับรองการอบรมมา จะผ่านเข้าไปสู่การสอบภาคปฏิบัติได้เลย หากไม่มีก็ต้องเริ่มอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง และบางครั้งจะพบปัญหาห้องอบรมเต็ม ก็ต้องจองคิวทิ้งไว้

*** ในส่วนนี้เราจึงขอแนะนำให้จัดการเรื่องใบรับรองการอบรมมาให้พร้อม จะสะดวกที่สุด
สอบภาคปฏิบัติ ผู้สอบใบขับขี่รถยนต์ ควรฝึกและเตรียมตัวในการสอบ ดังนี้

1. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
ให้ขับรถในช่องเดินรถที่ระยะ 12 เมตร เดินหน้า 1 ครั้ง และถอยหลัง 1 ครั้ง โดยต้องไม่ขับชนหรือเบียดเสาหลัก ที่ตั้งวางเรียงกันทั้งซ้ายและขวา และอย่าให้เครื่องยนต์ดับในขณะทดสอบอยู่
2. ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
ด้านซ้ายของตัวรถต้องจอดขนาน และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม. โดยจอดให้ล้อหน้าและหลัง ล้อทับเส้นสีที่กำหนด กันชนหน้ารถต้องไม่เกินจุดหยุดรถข้างทางและห่างจากเส้นหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
3. ขับรถถอยเข้าซอง
ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดเสาในพื้นที่ที่กำหนด ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือเสาหลักด้านซ้าย กระจกข้างต้องไม่ล้ำออกมาเกินเส้นที่กำหนด
ด่านนี้มือใหม่มักจะสอบตกมากที่สุด ควรทดสอบฝึกฝนก่อนมาสอบ สำหรับรถที่มีกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลัง จะถูกเอาเทปกาวปิดทับ เพื่อได้ใช้ทักษะการขับรถเท่านั้น
ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร
การที่จะสอบใบขับขี่รถยนต์ให้ผ่านนั้น จะต้องเตรียมพร้อมทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ท่านสามารถขับขี่รถยนต์ในท้องถนนด้วยความปลอดภัย การขับรถเก่งไม่ใช่การขับรถเร็ว แต่คนที่ขับรถเก่งคือคนที่ขับแล้วปลอดภัย เพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการสอบใบขับขี่ผ่านและขับรถได้อย่างปลอดภัย โปรดไว้วางใจเรา

ข้ามไปยังเนื้อหา

spgroupthailand

สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ สอบใบขับขี่รถยนต์ สอบใบขับขี่

เรารับสอนขับรถในพื้นที่ สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนื้อหาตามหลักสูตรที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนด ล่าสุด!! เน้นการสอนแบบทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสอบใบขับขี่ได้จริง
สอนขับรถ เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก โดยมีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก
พร้อมฝึกสอนในสนามทดสอบกว้างขวางได้มาตรฐาน มีท่าทดสอบให้ฝึกครบถ้วน และสามารถสอบใบขับขี่ได้เลย สอนขับรถพร้อมใบขับขี่
เพื่อให้นักขับมือใหม่สามารถสอบใบขับขี่ได้ด้วยฝีมือตัวเองและมีความพร้อมเมื่อต้องขับขี่บนถนนจริงอย่างปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนสอบใบขับขี่รถยนต์โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสอบใบขับขี่
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
– ใบรับรองการอบรม (กรณีผู้ทำการอบรมนอกกรมขนส่ง)
ทดสอบสมรรถนะร่างกาย
– ทดสอบตาบอดสี
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบการตอบสนองของเท้า

การสอบข้อเขียน
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมอบหนังสือรวมป้ายจราจร และกฎจราจรเบื้องต้นให้อ่าน ก่อนทำการสอบ บางที่จะเป็นบอร์ดให้ยืนอ่านกัน ซึ่งในข้อสอบจะสุ่มป้ายจราจรและกฎจราจรที่เมาเป็นข้อสอบ
เพราะฉะนั้นผู้สอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรเป็นอย่างดี
เข้าอบรมสร้างสำนึกการขับรถบนท้องถนน
และหากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ขั้นตอนทั้งหมดจะถูกหยุดลงและให้กลับมาสอบใหม่วันหลัง กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 90 วัน
หากท่านมีใบรับรองการอบรมมา จะผ่านเข้าไปสู่การสอบภาคปฏิบัติได้เลย หากไม่มีก็ต้องเริ่มอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง และบางครั้งจะพบปัญหาห้องอบรมเต็ม ก็ต้องจองคิวทิ้งไว้

*** ในส่วนนี้เราจึงขอแนะนำให้จัดการเรื่องใบรับรองการอบรมมาให้พร้อม จะสะดวกที่สุด
สอบภาคปฏิบัติ ผู้สอบใบขับขี่รถยนต์ ควรฝึกและเตรียมตัวในการสอบ ดังนี้

1. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
ให้ขับรถในช่องเดินรถที่ระยะ 12 เมตร เดินหน้า 1 ครั้ง และถอยหลัง 1 ครั้ง โดยต้องไม่ขับชนหรือเบียดเสาหลัก ที่ตั้งวางเรียงกันทั้งซ้ายและขวา และอย่าให้เครื่องยนต์ดับในขณะทดสอบอยู่
2. ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
ด้านซ้ายของตัวรถต้องจอดขนาน และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม. โดยจอดให้ล้อหน้าและหลัง ล้อทับเส้นสีที่กำหนด กันชนหน้ารถต้องไม่เกินจุดหยุดรถข้างทางและห่างจากเส้นหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
3. ขับรถถอยเข้าซอง
ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดเสาในพื้นที่ที่กำหนด ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือเสาหลักด้านซ้าย กระจกข้างต้องไม่ล้ำออกมาเกินเส้นที่กำหนด
ด่านนี้มือใหม่มักจะสอบตกมากที่สุด ควรทดสอบฝึกฝนก่อนมาสอบ สำหรับรถที่มีกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลัง จะถูกเอาเทปกาวปิดทับ เพื่อได้ใช้ทักษะการขับรถเท่านั้น
ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร
การที่จะสอบใบขับขี่รถยนต์ให้ผ่านนั้น จะต้องเตรียมพร้อมทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ท่านสามารถขับขี่รถยนต์ในท้องถนนด้วยความปลอดภัย การขับรถเก่งไม่ใช่การขับรถเร็ว แต่คนที่ขับรถเก่งคือคนที่ขับแล้วปลอดภัย เพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการสอบใบขับขี่ผ่านและขับรถได้อย่างปลอดภัย โปรดไว้วางใจเรา

ศูนย์รวมไฟแนนซ์รถมือสอง

รีไฟแนนซ์รถ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3% ปิดบัญชีก่อนกำหนด ดอกเบี้ยลด
– สินเชื่อทะเบียนรถ มีเจ้าหน้าที่การตลาดบริการ ทำสัญญาถึงที่ สะดวก รวดเร็ว
รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หลายประเภท รถบ้าน รถ TAXI รถ 4-6 ล้อ รถ 10 ล้อ
– รับย้ายไฟแนนซ์รับปิดบัญชี รับไถ่รถยึด ให้ยอดจัดสูง จนคุณพอใจ ดอกเบี้ยต่ำสุด
– รับซื้อ ขายรถยนต์ ทุกชนิดสะดวกง่าย บริการรวดเร็ว ให้ราคาสูง พร้อม

โรงเรียนสอนขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ โทร 063-7432896 พร้อมใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ สอบใบขับขี่รถยนต์ สอบใบขับขี่
เรียนขับรถ , สอนขับรถพร้อมใบขับขี่ , สอนขับรถ , โรงเรียนสอนขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก อบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ เลือกเวลาได้เอง

สอนขับรถนครพนม
สอนขับรถบึงกาฬ
สอนขับรถสกลนคร
สอนขับรถมุกดาหาร
สอนขับรถอุบลราชธานี
สอนขับรถหนองคาย
สอนขับรถอำนาจเจริญ
สอนขับรถหนองบัวลำภู
สอนขับรถศรีสะเกษ
สอนขับรถอุดรธานี
สอนขับรถยโสธร
สอนขับรถเลย
สอนขับรถกาฬสินธุ์
สอนขับรถร้อยเอ็ด
สอนขับรถมหาสารคาม
สอนขับรถสุรินทร์
สอนขับรถขอนแก่น
สอนขับรถอำนาจเจริญ
สอนขับรถบุรีรัมย์
สอนขับรถชัยภูมิ
สอนขับรถโคราชนครราชสีมา
สอนขับรถเชียงใหม่
สอนขับรถเพชรบูรณ์
สอนขับรถ-เชียงราย
สอนขับรถแม่ฮ่องสอน
สอนขับรถพะเยา
สอนขับรถลำพูน
สอนขับรถน่าน
สอนขับรถลำปาง
สอนขับรถพิษณุโลก
สอนขับรถแพร่
สอนขับรถอุตรดิตถ์
สอนขับรถตาก
สอนขับรถกำแพงเพชร
สอนขับรถพิจิตร
สอนขับรถนครสวรรค์
สอนขับรถอุทัยธานี
สอนขับรถชัยนาท
สอนขับรถลพบุรี
สอนขับรถสิงห์บุรี
สอนขับรถสุโขทัย
สอนขับรถปราจีนบุรี
สอนขับรถสระบุรี
สอนขับรถนครนายก
สอนขับรถนครปฐม
สอนขับรถอ่างทอง
สอนขับรถราชบุรี
สอนขับรถสุพรรณบุรี
สอนขับรถอยุธยา
สอนขับรถสมุทรสงคราม
สอนขับรถสมุทรปราการ
สอนขับรถสมุทรสาคร
สอนขับรถสระแก้ว
สอนขับรถตราด
สอนขับรถจันทบุรี
สอนขับรถระยอง
สอนขับรถชลบุรี
สอนขับรถฉะเชิงเทรา
สอนขับรถเพชรบุรี
สอนขับรถชุมพร
สอนขับรถระนอง
สอนขับรถสุราษฎร์ธานี
สอนขับรถนครศรีธรรมราช
สอนขับรถพังงา
สอนขับรถกระบี่
สอนขับรถตรัง
สอนขับรถพัทลุง
สอนขับรถภูเก็ต
สอนขับรถสงขลา
สอนขับรถคลองตัน
สอนขับรถจรัญสนิทวงศ์
สอนขับรถดาวคะนอง
สอนขับรถดินแดง
สอนขับรถธนบุรี
สอนขับรถนวนคร
สอนขับรถนวลจันทร์
สอนขับรถบางนา
สอนขับรถปทุมวัน
สอนขับรถประชาชื่น
สอนขับรถประตูน้ำ
สอนขับรถปิ่นเกล้า
สอนขับรถพระราม 2
สอนขับรถพระราม 9
สอนขับรถเพชรเกษม
สอนขับรถรัชดาภิเษก
สอนขับรถรัชโยธิน
สอนขับรถรามคำแหง
สอนขับรถวังหิน
สอนขับรถวัชพล
สอนขับรถสะพานควาย
สอนขับรถสาธุประดิษฐ์
สอนขับรถสามเสน
สอนขับรถสีลม
สอนขับรถสุขาภิบาล
สอนขับรถสุขุมวิท
สอนขับรถสุทธิสาร
สอนขับรถอนุเสาวรีย์ชัย
สอนขับรถอ่อนนุช
สอนขับรถปากเกร็ด
สอนขับรถบางใหญ่
สอนขับรถคลองหลวง
สอนขับรถธัญบุรี
สอนขับรถลาดหลุมแก้ว
สอนขับรถลำลูกกา
สอนขับรถสามโคก
สอนขับรถหนองเสือ
สอนขับรถกระทุ่มแบน
สอนขับรถบางพลี
สอนขับรถบางบ่อ
สอนขับรถพระประแดง
สอนขับรถพุทธมณฑล
สอนขับรถสามพราน
สอนขับรถเมืองหัวหิน
สอนขับรถบางรัก
สอนขับรถสาธร
สอนขับรถเซนส์หลุยส์
สอนขับรถสาธุประดิษฐ์
สอนขับรถบางแค
สอนขับรถภาษีเจริญ
สอนขับรถปิ่นเกล้า
สอนขับรถจรัญ
สอนขับรถบรมราชชนนี
สอนขับรถบางพลัด
สอนขับรถบางอ้อ
สอนขับรถบางกอกน้อย
สอนขับรถบางกอกใหญ่
สอนขับรถคลองสาน
สอนขับรถอิสรภาพ
สอนขับรถสาธร
สอนขับรถสวนผัก
สอนขับรถทุ่งมังกร
สอนขับรถราชพฤกษ์
สอนขับรถชัยพฤกษ์
สอนขับรถกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
สอนขับรถพุทธมลฑล
สอนขับรถพระราม 2
สอนขับรถท่าพระ
สอนขับรถรัชดาภิเษก
สอนขับรถพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
สอนขับรถแม้นศรี
สอนขับรถราษฎร์บูรณะ
สอนขับรถดาวคะนอง
สอนขับรถตลาดพลู
สอนขับรถพญาไท
สอนขับรถเจริญ
สอนขับรถปทุมวัน
สอนขับรถมาบุญครอง
สอนขับรถสยาม
สอนขับรถศรีย่าน
สอนขับรถเทเวศน์
ทวีวัฒนา
สอนขับรถบางนา
สอนขับรถสี่แยกทศกันต์
สอนขับรถตลิ่งชัน
สอนขับรถสุขุมวิท
สอนขับรถประตูน้ำ
สอนขับรถวุฒากาศ
สอนขับรถจอมทอง
สอนขับรถท่าเกษตร
สอนขับรถบางแวก
สอนขับรถบางหว้า
สอนขับรถวงเวียนใหญ่
สอนขับรถลาดหญ้า
สอนขับรถสำราญราษฎร์
สอนขับรถเสาชิงช้า
สอนขับรถสาธุประดิษฐ์
สอนขับรถซ.วัดลาดปลาดุก
สอนขับรถซ.วัดศรีประวัติ
สอนขับรถสมเด็จเจ้าพระยา
สอนขับรถเจริญนคร
สอนขับรถเพชรเกษม
สอนขับรถบางรัก
สอนขับรถยานนาวา
สอนขับรถเอกชัย
สอนขับรถกำนันแม้น
สอนขับรถเทเวศน์
สอนขับรถเทอดไท
สอนขับรถบางขุนเทียน
สอนขับรถท่าข้าม
สอนขับรถบางบอน
สอนขับรถสุขสวัสดิ์
สอนขับรถทุ่งครุ
สอนขับรถประชาอุทิศ
สอนขับรถลาพร้าว
สอนขับรถอนุสาวรีย์ชัย
สอนขับรถซ.อารีย์สัมพันธุ์
สอนขับรถอ้อมน้อย
สอนขับรถอ้อมใหญ่
สอนขับรถมหาชัย
สอนขับรถคลองขวาง
สอนขับรถบางมด
สอนขับรถหนองเเขม