ขุดบ่อเก็บน้ำกาฬสินธุ์ โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนากาฬสินธุ์

แบคโฮขุดบ่อน้ำกาฬสินธุ์

ขุดสระน้ำกาฬสินธุ์

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำกาฬสินธุ์

ถมดินสร้างบ้านกาฬสินธุ์

ขุดบ่อถมที่กาฬสินธุ์

รับถมที่กาฬสินธุ์ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินกาฬสินธุ์

ติดต่อสอบถาม

กาฬสินธุ์แบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจกาฬสินธุ์ขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในกาฬสินธุ์ขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำกาฬสินธุ์ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินกาฬสินธุ์ ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินกาฬสินธุ์ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่กาฬสินธุ์ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกกาฬสินธุ์ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรกาฬสินธุ์

ขุดบ่อ ถมที่กาฬสินธุ์ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 

3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอฆ้องชัย
เจาะน้ำบาดาลฆ้องชัยพัฒนา
เจาะน้ำบาดาลลำชี
เจาะน้ำบาดาลเหล่ากลาง
เจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
เจาะน้ำบาดาลโนนศิลา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอดอนจาน
เจาะน้ำบาดาลดงพยุง
เจาะน้ำบาดาลดอนจาน
เจาะน้ำบาดาลนาจำปา
เจาะน้ำบาดาลม่วงนา
เจาะน้ำบาดาลสะอาดไชยศรี

เจาะน้ำบาดาลอำเภอนาคู
เจาะน้ำบาดาลนาคู
เจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
เจาะน้ำบาดาลภูแล่นช้าง
เจาะน้ำบาดาลสายนาวัง
เจาะน้ำบาดาลโนนนาจาง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอสามชัย
เจาะน้ำบาดาลคำสร้างเที่ยง
เจาะน้ำบาดาลสำราญ
เจาะน้ำบาดาลสำราญใต้
เจาะน้ำบาดาลหนองช้าง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกมลาไสย
เจาะน้ำบาดาลกมลาไสย
เจาะน้ำบาดาลดงลิง
เจาะน้ำบาดาลธัญญา
เจาะน้ำบาดาลหนองแปน
เจาะน้ำบาดาลหลักเมือง
เจาะน้ำบาดาลเจ้าท่า
เจาะน้ำบาดาลโคกสมบูรณ์
เจาะน้ำบาดาลโพนงาม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกุฉินารายณ์
เจาะน้ำบาดาลกุดค้าว
เจาะน้ำบาดาลกุดหว้า
เจาะน้ำบาดาลจุมจัง
เจาะน้ำบาดาลนาขาม
เจาะน้ำบาดาลนาโก
เจาะน้ำบาดาลบัวขาว
เจาะน้ำบาดาลสมสะอาด
เจาะน้ำบาดาลสามขา
เจาะน้ำบาดาลหนองห้าง
เจาะน้ำบาดาลเหล่าใหญ่
เจาะน้ำบาดาลเหล่าไฮงาม
เจาะน้ำบาดาลแจนแลน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอคำม่วง
เจาะน้ำบาดาลดินจี่
เจาะน้ำบาดาลทุ่งคลอง
เจาะน้ำบาดาลนาทัน
เจาะน้ำบาดาลนาบอน
เจาะน้ำบาดาลเนินยาง
เจาะน้ำบาดาลโพน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าคันโท
เจาะน้ำบาดาลกุงเก่า
เจาะน้ำบาดาลกุดจิก
เจาะน้ำบาดาลดงสมบูรณ์
เจาะน้ำบาดาลท่าคันโท
เจาะน้ำบาดาลนาตาล
เจาะน้ำบาดาลยางอู้ม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอนามน
เจาะน้ำบาดาลนามน
เจาะน้ำบาดาลยอดแกง
เจาะน้ำบาดาลสงเปลือย
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลหลักเหลี่ยม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอยางตลาด
เจาะน้ำบาดาลคลองขาม
เจาะน้ำบาดาลดอนสมบูรณ์
เจาะน้ำบาดาลนาดี
เจาะน้ำบาดาลนาเชือก
เจาะน้ำบาดาลบัวบาน
เจาะน้ำบาดาลยางตลาด
เจาะน้ำบาดาลหนองตอกแป้น
เจาะน้ำบาดาลหนองอีเฒ่า
เจาะน้ำบาดาลหัวงัว
เจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ
เจาะน้ำบาดาลอิตื้อ
เจาะน้ำบาดาลอุ่มเม่า
เจาะน้ำบาดาลเขาพระนอน
เจาะน้ำบาดาลเว่อ
เจาะน้ำบาดาลโนนสูง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอร่องคำ
เจาะน้ำบาดาลร่องคำ
เจาะน้ำบาดาลสามัคคี
เจาะน้ำบาดาลเหล่าอ้อย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอสมเด็จ
เจาะน้ำบาดาลผาเสวย
เจาะน้ำบาดาลมหาไชย
เจาะน้ำบาดาลลำห้วยหลัว
เจาะน้ำบาดาลศรีสมเด็จ
เจาะน้ำบาดาลสมเด็จ
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลหมูม่น
เจาะน้ำบาดาลแซงบาดาล

เจาะน้ำบาดาลอำเภอสหัสขันธ์
เจาะน้ำบาดาลนามะเขือ
เจาะน้ำบาดาลนิคม
เจาะน้ำบาดาลภูสิงห์
เจาะน้ำบาดาลสหัสขันธ์
เจาะน้ำบาดาลโนนน้ำเกลี้ยง
เจาะน้ำบาดาลโนนบุรี
เจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
เจาะน้ำบาดาลโนนแหลมทอง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองกุงศรี
เจาะน้ำบาดาลดงมูล
เจาะน้ำบาดาลลำหนองแสน
เจาะน้ำบาดาลหนองกุงศรี
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลหนองสรวง
เจาะน้ำบาดาลหนองหิน
เจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
เจาะน้ำบาดาลเสาเล้า
เจาะน้ำบาดาลโคกเครือ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยผึ้ง
เจาะน้ำบาดาลคำบง
เจาะน้ำบาดาลนิคมห้วยผึ้ง
เจาะน้ำบาดาลหนองอีบุตร
เจาะน้ำบาดาลไค้นุ่น

เจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยเม็ก
เจาะน้ำบาดาลกุดโดน
เจาะน้ำบาดาลคำเหมือดแก้ว
เจาะน้ำบาดาลคำใหญ่
เจาะน้ำบาดาลทรายทอง
เจาะน้ำบาดาลบึงนาเรียง
เจาะน้ำบาดาลพิมูล
เจาะน้ำบาดาลหัวหิน
เจาะน้ำบาดาลห้วยเม็ก
เจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาวง
เจาะน้ำบาดาลกุดปลาค้าว
เจาะน้ำบาดาลกุดสิมคุ้มใหม่
เจาะน้ำบาดาลคุ้มเก่า
เจาะน้ำบาดาลสงเปลือย
เจาะน้ำบาดาลสระพังทอง
เจาะน้ำบาดาลหนองผือ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลกลางหมื่น
เจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
เจาะน้ำบาดาลขมิ้น
เจาะน้ำบาดาลนาจารย์
เจาะน้ำบาดาลบึงวิชัย
เจาะน้ำบาดาลภูดิน
เจาะน้ำบาดาลภูปอ
เจาะน้ำบาดาลลำคลอง
เจาะน้ำบาดาลลำปาว
เจาะน้ำบาดาลลำพาน
เจาะน้ำบาดาลหนองกุง
เจาะน้ำบาดาลหลุบ
เจาะน้ำบาดาลห้วยโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลเชียงเครือ
เจาะน้ำบาดาลเหนือ
เจาะน้ำบาดาลโพนทอง
เจาะน้ำบาดาลไผ่