ขุดบ่อเก็บน้ำขอนแก่น โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนาขอนแก่น

แบคโฮขุดบ่อน้ำขอนแก่น

ขุดสระน้ำขอนแก่น

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำขอนแก่น

ถมดินสร้างบ้านขอนแก่น

ขุดบ่อถมที่ขอนแก่น

รับถมที่ขอนแก่น ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินขอนแก่น

ติดต่อสอบถาม

ขอนแก่นแบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจขอนแก่นขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในขอนแก่นขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำขอนแก่น จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินขอนแก่น ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินขอนแก่น หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่ขอนแก่น ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกขอนแก่น เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรขอนแก่น

ขุดบ่อ ถมที่ขอนแก่น ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง

– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 

3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอซำสูง
เจาะน้ำบาดาลกระนวน
เจาะน้ำบาดาลคำแมด
เจาะน้ำบาดาลคูคำ
เจาะน้ำบาดาลบ้านโนน
เจาะน้ำบาดาลห้วยเตย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแฮด
เจาะน้ำบาดาลบ้านแฮด
เจาะน้ำบาดาลหนองแซง
เจาะน้ำบาดาลโคกสำราญ
เจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองนาคำ
เจาะน้ำบาดาลกุดธาตุ
เจาะน้ำบาดาลขนวน
เจาะน้ำบาดาลบ้านโคก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
เจาะน้ำบาดาลซับสมบูรณ์
เจาะน้ำบาดาลนาแพง
เจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไชย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนศิลา
เจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
เจาะน้ำบาดาลหนองปลาหมอ
เจาะน้ำบาดาลเปือยใหญ่
เจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
เจาะน้ำบาดาลโนนแดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกระนวน
เจาะน้ำบาดาลดูนสาด
เจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
เจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
เจาะน้ำบาดาลหนองกุงใหญ่
เจาะน้ำบาดาลหนองโก
เจาะน้ำบาดาลหนองโน
เจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ
เจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
เจาะน้ำบาดาลห้วยโจด

เจาะน้ำบาดาลอำเภอชนบท
เจาะน้ำบาดาลกุดเพียขอม
เจาะน้ำบาดาลชนบท
เจาะน้ำบาดาลบ้านแท่น
เจาะน้ำบาดาลปอแดง
เจาะน้ำบาดาลวังแสง
เจาะน้ำบาดาลศรีบุญเรือง
เจาะน้ำบาดาลห้วยแก
เจาะน้ำบาดาลโนนพะยอม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมแพ
เจาะน้ำบาดาลขัวเรียง
เจาะน้ำบาดาลชุมแพ
เจาะน้ำบาดาลนาหนองทุ่ม
เจาะน้ำบาดาลนาเพียง
เจาะน้ำบาดาลวังหินลาด
เจาะน้ำบาดาลหนองเขียด
เจาะน้ำบาดาลหนองเสาเล้า
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
เจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
เจาะน้ำบาดาลโนนหัน
เจาะน้ำบาดาลโนนอุดม
เจาะน้ำบาดาลไชยสอ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำพอง
เจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
เจาะน้ำบาดาลทรายมูล
เจาะน้ำบาดาลท่ากระเสริม
เจาะน้ำบาดาลน้ำพอง
เจาะน้ำบาดาลบัวเงิน
เจาะน้ำบาดาลบัวใหญ่
เจาะน้ำบาดาลบ้านขาม
เจาะน้ำบาดาลพังทุย
เจาะน้ำบาดาลม่วงหวาน
เจาะน้ำบาดาลวังชัย
เจาะน้ำบาดาลสะอาด
เจาะน้ำบาดาลหนองกุง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านฝาง
เจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
เจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
เจาะน้ำบาดาลป่ามะนาว
เจาะน้ำบาดาลป่าหวายนั่ง
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลโคกงาม
เจาะน้ำบาดาลโนนฆ้อง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านไผ่
เจาะน้ำบาดาลบ้านลาน
เจาะน้ำบาดาลบ้านไผ่
เจาะน้ำบาดาลป่าปอ
เจาะน้ำบาดาลภูเหล็ก
เจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
เจาะน้ำบาดาลหัวหนอง
เจาะน้ำบาดาลหินตั้ง
เจาะน้ำบาดาลเมืองเพีย
เจาะน้ำบาดาลแคนเหนือ
เจาะน้ำบาดาลในเมือง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอพระยืน
เจาะน้ำบาดาลขามป้อม
เจาะน้ำบาดาลบ้านโต้น
เจาะน้ำบาดาลพระบุ
เจาะน้ำบาดาลพระยืน
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอพล
เจาะน้ำบาดาลลอมคอม
เจาะน้ำบาดาลหนองมะเขือ
เจาะน้ำบาดาลหนองแวงนางเบ้า
เจาะน้ำบาดาลหนองแวงโสกพระ
เจาะน้ำบาดาลหัวทุ่ง
เจาะน้ำบาดาลเก่างิ้ว
เจาะน้ำบาดาลเพ็กใหญ่
เจาะน้ำบาดาลเมืองพล
เจาะน้ำบาดาลโคกสง่า
เจาะน้ำบาดาลโจดหนองแก
เจาะน้ำบาดาลโนนข่า
เจาะน้ำบาดาลโสกนกเต็น

เจาะน้ำบาดาลอำเภอภูผาม่าน
เจาะน้ำบาดาลนาฝาย
เจาะน้ำบาดาลภูผาม่าน
เจาะน้ำบาดาลวังสวาบ
เจาะน้ำบาดาลห้วยม่วง
เจาะน้ำบาดาลโนนคอม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเวียง
เจาะน้ำบาดาลกุดขอนแก่น
เจาะน้ำบาดาลดินดำ
เจาะน้ำบาดาลทุ่งชมพู
เจาะน้ำบาดาลนาชุมแสง
เจาะน้ำบาดาลนาหว้า
เจาะน้ำบาดาลบ้านเรือ
เจาะน้ำบาดาลภูเวียง
เจาะน้ำบาดาลสงเปือย
เจาะน้ำบาดาลหนองกุงธนสาร
เจาะน้ำบาดาลหนองกุงเซิน
เจาะน้ำบาดาลหว้าทอง
เจาะน้ำบาดาลเขาน้อย
เจาะน้ำบาดาลเมืองเก่าพัฒนา
เจาะน้ำบาดาลในเมือง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอมัญจาคีรี
เจาะน้ำบาดาลกุดเค้า
เจาะน้ำบาดาลคำแคน
เจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
เจาะน้ำบาดาลนาข่า
เจาะน้ำบาดาลนางาม
เจาะน้ำบาดาลสวนหม่อน
เจาะน้ำบาดาลหนองแปน
เจาะน้ำบาดาลโพนเพ็ก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอสีชมพู
เจาะน้ำบาดาลซำยาง
เจาะน้ำบาดาลดงลาน
เจาะน้ำบาดาลนาจาน
เจาะน้ำบาดาลบริบูรณ์
เจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
เจาะน้ำบาดาลภูห่าน
เจาะน้ำบาดาลวังเพิ่ม
เจาะน้ำบาดาลศรีสุข
เจาะน้ำบาดาลสีชมพู
เจาะน้ำบาดาลหนองแดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองสองห้อง
เจาะน้ำบาดาลคึมชาด
เจาะน้ำบาดาลดงเค็ง
เจาะน้ำบาดาลดอนดั่ง
เจาะน้ำบาดาลดอนดู่
เจาะน้ำบาดาลตะกั่วป่า
เจาะน้ำบาดาลวังหิน
เจาะน้ำบาดาลสำโรง
เจาะน้ำบาดาลหนองสองห้อง
เจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่ล้อม
เจาะน้ำบาดาลหันโจด
เจาะน้ำบาดาลโนนธาตุ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองเรือ
เจาะน้ำบาดาลกุดกว้าง
เจาะน้ำบาดาลจระเข้
เจาะน้ำบาดาลบ้านกง
เจาะน้ำบาดาลบ้านผือ
เจาะน้ำบาดาลบ้านเม็ง
เจาะน้ำบาดาลยางคำ
เจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
เจาะน้ำบาดาลโนนทอง
เจาะน้ำบาดาลโนนทัน
เจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

เจาะน้ำบาดาลอำเภออุบลรัตน์
เจาะน้ำบาดาลทุ่งโป่ง
เจาะน้ำบาดาลนาคำ
เจาะน้ำบาดาลบ้านดง
เจาะน้ำบาดาลศรีสุขสำราญ
เจาะน้ำบาดาลเขื่อนอุบลรัตน์
เจาะน้ำบาดาลโคกสูง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาสวนกวาง
เจาะน้ำบาดาลคำม่วง
เจาะน้ำบาดาลดงเมืองแอม
เจาะน้ำบาดาลนางิ้ว
เจาะน้ำบาดาลเขาสวนกวาง
เจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเปือยน้อย
เจาะน้ำบาดาลขามป้อม
เจาะน้ำบาดาลวังม่วง
เจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
เจาะน้ำบาดาลเปือยน้อย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลดอนช้าง
เจาะน้ำบาดาลดอนหัน
เจาะน้ำบาดาลท่าพระ
เจาะน้ำบาดาลบึงเนียม
เจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
เจาะน้ำบาดาลบ้านทุ่ม
เจาะน้ำบาดาลบ้านหว้า
เจาะน้ำบาดาลบ้านเป็ด
เจาะน้ำบาดาลพระลับ
เจาะน้ำบาดาลศิลา
เจาะน้ำบาดาลสาวะถี
เจาะน้ำบาดาลสำราญ
เจาะน้ำบาดาลหนองตูม
เจาะน้ำบาดาลเมืองเก่า
เจาะน้ำบาดาลแดงใหญ่
เจาะน้ำบาดาลโคกสี
เจาะน้ำบาดาลโนนท่อน
เจาะน้ำบาดาลในเมือง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงน้อย
เจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
เจาะน้ำบาดาลทางขวาง
เจาะน้ำบาดาลท่านางแนว
เจาะน้ำบาดาลท่าวัด
เจาะน้ำบาดาลละหานนา
เจาะน้ำบาดาลแวงน้อย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงใหญ่
เจาะน้ำบาดาลคอนฉิม
เจาะน้ำบาดาลแวงใหญ่
เจาะน้ำบาดาลโนนทอง
เจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
เจาะน้ำบาดาลใหม่นาเพียง