ขุดบ่อเก็บน้ำชัยภูมิ โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนาชัยภูมิ

แบคโฮขุดบ่อน้ำชัยภูมิ

ขุดสระน้ำชัยภูมิ

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำชัยภูมิ

ถมดินสร้างบ้านชัยภูมิ

ขุดบ่อถมที่ชัยภูมิ

รับถมที่ชัยภูมิ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินชัยภูมิ

ติดต่อสอบถาม

ชัยภูมิแบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจชัยภูมิขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในชัยภูมิขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำชัยภูมิ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินชัยภูมิ ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินชัยภูมิ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่ชัยภูมิ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกชัยภูมิ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรชัยภูมิ

ขุดบ่อ ถมที่ชัยภูมิ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง

– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 

3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอซับใหญ่
เจาะน้ำบาดาลซับใหญ่
เจาะน้ำบาดาลตะโกทอง
เจาะน้ำบาดาลท่ากูบ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอคอนสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลคอนสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลช่องสามหมอ
เจาะน้ำบาดาลบ้านโสก
เจาะน้ำบาดาลยางหวาย
เจาะน้ำบาดาลศรีสำราญ
เจาะน้ำบาดาลหนองขาม
เจาะน้ำบาดาลห้วยไร่
เจาะน้ำบาดาลโคกมั่งงอย
เจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

เจาะน้ำบาดาลอำเภอคอนสาร
เจาะน้ำบาดาลคอนสาร
เจาะน้ำบาดาลดงกลาง
เจาะน้ำบาดาลดงบัง
เจาะน้ำบาดาลทุ่งนาเลา
เจาะน้ำบาดาลทุ่งพระ
เจาะน้ำบาดาลทุ่งลุยลาย
เจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
เจาะน้ำบาดาลโนนคูณ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอจัตุรัส
เจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
เจาะน้ำบาดาลบ้านกอก
เจาะน้ำบาดาลบ้านขาม
เจาะน้ำบาดาลละหาน
เจาะน้ำบาดาลส้มป่อย
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวบาน
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวโคก
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวใหญ่
เจาะน้ำบาดาลหนองโดน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบำเหน็จณรงค์
เจาะน้ำบาดาลบ้านชวน
เจาะน้ำบาดาลบ้านตาล
เจาะน้ำบาดาลบ้านเพชร
เจาะน้ำบาดาลหัวทะเล
เจาะน้ำบาดาลเกาะมะนาว
เจาะน้ำบาดาลโคกเพชรพัฒนา
เจาะน้ำบาดาลโคกเริงรมย์

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านเขว้า
เจาะน้ำบาดาลชีบน
เจาะน้ำบาดาลตลาดแร้ง
เจาะน้ำบาดาลบ้านเขว้า
เจาะน้ำบาดาลภูแลนคา
เจาะน้ำบาดาลลุ่มลำชี
เจาะน้ำบาดาลโนนแดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแท่น
เจาะน้ำบาดาลบ้านเต่า
เจาะน้ำบาดาลบ้านแท่น
เจาะน้ำบาดาลสระพัง
เจาะน้ำบาดาลสามสวน
เจาะน้ำบาดาลหนองคู

เจาะน้ำบาดาลอำเภอภักดีชุมพล
เจาะน้ำบาดาลบ้านเจียง
เจาะน้ำบาดาลวังทอง
เจาะน้ำบาดาลเจาทอง
เจาะน้ำบาดาลแหลมทอง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเขียว
เจาะน้ำบาดาลกวางโจน
เจาะน้ำบาดาลกุดยม
เจาะน้ำบาดาลธาตุทอง
เจาะน้ำบาดาลบ้านดอน
เจาะน้ำบาดาลบ้านเพชร
เจาะน้ำบาดาลบ้านแก้ง
เจาะน้ำบาดาลผักปัง
เจาะน้ำบาดาลหนองคอนไทย
เจาะน้ำบาดาลหนองตูม
เจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
เจาะน้ำบาดาลโอโล

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองบัวระเหว
เจาะน้ำบาดาลวังตะเฆ่
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวระเหว
เจาะน้ำบาดาลห้วยแย้
เจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
เจาะน้ำบาดาลโสกปลาดุก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองบัวแดง
เจาะน้ำบาดาลกุดชุมแสง
เจาะน้ำบาดาลคูเมือง
เจาะน้ำบาดาลถ้ำวัวแดง
เจาะน้ำบาดาลท่าใหญ่
เจาะน้ำบาดาลนางแดด
เจาะน้ำบาดาลวังชมภู
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวแดง
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเกษตรสมบูรณ์
เจาะน้ำบาดาลกุดเลาะ
เจาะน้ำบาดาลซับสีทอง
เจาะน้ำบาดาลบ้านบัว
เจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
เจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
เจาะน้ำบาดาลบ้านเดื่อ
เจาะน้ำบาดาลบ้านเป้า
เจาะน้ำบาดาลสระโพนทอง
เจาะน้ำบาดาลหนองข่า
เจาะน้ำบาดาลหนองโพนงาม
เจาะน้ำบาดาลโนนกอก
เจาะน้ำบาดาลโนนทอง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเทพสถิต
เจาะน้ำบาดาลนายางกลัก
เจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
เจาะน้ำบาดาลวะตะแบก
เจาะน้ำบาดาลห้วยยายจิ๋ว
เจาะน้ำบาดาลโป่งนก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเนินสง่า
เจาะน้ำบาดาลกะฮาด
เจาะน้ำบาดาลตาเนิน
เจาะน้ำบาดาลรังงาม
เจาะน้ำบาดาลหนองฉิม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลกุดตุ้ม
เจาะน้ำบาดาลชีลอง
เจาะน้ำบาดาลท่าหินโงม
เจาะน้ำบาดาลนาฝาย
เจาะน้ำบาดาลนาเสียว
เจาะน้ำบาดาลบุ่งคล้า
เจาะน้ำบาดาลบ้านค่าย
เจาะน้ำบาดาลบ้านเล่า
เจาะน้ำบาดาลรอบเมือง
เจาะน้ำบาดาลลาดใหญ่
เจาะน้ำบาดาลหนองนาแซง
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
เจาะน้ำบาดาลห้วยต้อน
เจาะน้ำบาดาลห้วยบง
เจาะน้ำบาดาลโคกสูง
เจาะน้ำบาดาลโนนสำราญ
เจาะน้ำบาดาลโพนทอง
เจาะน้ำบาดาลในเมือง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอแก้งคร้อ
เจาะน้ำบาดาลช่องสามหมอ
เจาะน้ำบาดาลท่ามะไฟหวาน
เจาะน้ำบาดาลนาหนองทุ่ม
เจาะน้ำบาดาลบ้านแก้ง
เจาะน้ำบาดาลหนองขาม
เจาะน้ำบาดาลหนองสังข์
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
เจาะน้ำบาดาลหลุบคา
เจาะน้ำบาดาลเก่าย่าดี
เจาะน้ำบาดาลโคกกุง