ขุดบ่อเก็บน้ำบุรีรัมย์ โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนาบุรีรัมย์

แบคโฮขุดบ่อน้ำบุรีรัมย์

ขุดสระน้ำบุรีรัมย์

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำบุรีรัมย์

ถมดินสร้างบ้านบุรีรัมย์

ขุดบ่อถมที่บุรีรัมย์

รับถมที่บุรีรัมย์ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินบุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม

บุรีรัมย์แบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจบุรีรัมย์ขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในบุรีรัมย์ขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำบุรีรัมย์ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินบุรีรัมย์ ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินบุรีรัมย์ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่บุรีรัมย์ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกบุรีรัมย์ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรบุรีรัมย์

ขุดบ่อ ถมที่บุรีรัมย์ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง

– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก

 3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านด่าน
เจาะน้ำบาดาลบ้านด่าน
เจาะน้ำบาดาลปราสาท
เจาะน้ำบาดาลวังเหนือ
เจาะน้ำบาดาลโนนขวาง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอแคนดง
เจาะน้ำบาดาลดงพลอง
เจาะน้ำบาดาลสระบัว
เจาะน้ำบาดาลหัวฝาย
เจาะน้ำบาดาลแคนดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกระสัง
เจาะน้ำบาดาลกระสัง
เจาะน้ำบาดาลกันทรารมย์
เจาะน้ำบาดาลชุมแสง
เจาะน้ำบาดาลบ้านปรือ
เจาะน้ำบาดาลลำดวน
เจาะน้ำบาดาลศรีภูมิ
เจาะน้ำบาดาลสองชั้น
เจาะน้ำบาดาลสูงเนิน
เจาะน้ำบาดาลหนองเต็ง
เจาะน้ำบาดาลห้วยสำราญ
เจาะน้ำบาดาลเมืองไผ่

เจาะน้ำบาดาลอำเภอคูเมือง
เจาะน้ำบาดาลคูเมือง
เจาะน้ำบาดาลตูมใหญ่
เจาะน้ำบาดาลบ้านแพ
เจาะน้ำบาดาลปะเคียบ
เจาะน้ำบาดาลพรสำราญ
เจาะน้ำบาดาลหนองขมาร
เจาะน้ำบาดาลหินเหล็กไฟ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอชำนิ
เจาะน้ำบาดาลชำนิ
เจาะน้ำบาดาลช่อผกา
เจาะน้ำบาดาลละลวด
เจาะน้ำบาดาลหนองปล่อง
เจาะน้ำบาดาลเมืองยาง
เจาะน้ำบาดาลโคกสนวน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอนางรอง
เจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
เจาะน้ำบาดาลชุมแสง
เจาะน้ำบาดาลถนนหัก
เจาะน้ำบาดาลทรัพย์พระยา
เจาะน้ำบาดาลทุ่งแสงทอง
เจาะน้ำบาดาลนางรอง
เจาะน้ำบาดาลบ้านสิงห์
เจาะน้ำบาดาลลำไทรโยง
เจาะน้ำบาดาลสะเดา
เจาะน้ำบาดาลหนองกง
เจาะน้ำบาดาลหนองยายพิมพ์
เจาะน้ำบาดาลหนองโบสถ์
เจาะน้ำบาดาลหนองโสน
เจาะน้ำบาดาลหนองไทร
เจาะน้ำบาดาลหัวถนน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอนาโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลดอนกอก
เจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลบ้านคู
เจาะน้ำบาดาลบ้านดู่
เจาะน้ำบาดาลศรีสว่าง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านกรวด
เจาะน้ำบาดาลจันทบเพชร
เจาะน้ำบาดาลบึงเจริญ
เจาะน้ำบาดาลบ้านกรวด
เจาะน้ำบาดาลปราสาท
เจาะน้ำบาดาลสายตะกู
เจาะน้ำบาดาลหนองไม้งาม
เจาะน้ำบาดาลหินลาด
เจาะน้ำบาดาลเขาดินเหนือ
เจาะน้ำบาดาลโนนเจริญ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เจาะน้ำบาดาลกู่สวนแตง
เจาะน้ำบาดาลทองหลาง
เจาะน้ำบาดาลหนองเยือง
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลแดงใหญ่

เจาะน้ำบาดาลอำเภอประโคนชัย
เจาะน้ำบาดาลจรเข้มาก
เจาะน้ำบาดาลตะโกตาพิ
เจาะน้ำบาดาลบ้านไทร
เจาะน้ำบาดาลประทัดบุ
เจาะน้ำบาดาลประโคนชัย
เจาะน้ำบาดาลปังกู
เจาะน้ำบาดาลละเวี้ย
เจาะน้ำบาดาลสี่เหลี่ยม
เจาะน้ำบาดาลหนองบอน
เจาะน้ำบาดาลเขาคอก
เจาะน้ำบาดาลแสลงโทน
เจาะน้ำบาดาลโคกตูม
เจาะน้ำบาดาลโคกมะขาม
เจาะน้ำบาดาลโคกม้า
เจาะน้ำบาดาลโคกย่าง
เจาะน้ำบาดาลไพศาล

เจาะน้ำบาดาลอำเภอปะคำ
เจาะน้ำบาดาลปะคำ
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลหูทำนบ
เจาะน้ำบาดาลโคกมะม่วง
เจาะน้ำบาดาลไทยเจริญ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอพลับพลาชัย
เจาะน้ำบาดาลจันดุม
เจาะน้ำบาดาลป่าชัน
เจาะน้ำบาดาลสะเดา
เจาะน้ำบาดาลสำโรง
เจาะน้ำบาดาลโคกขมิ้น

เจาะน้ำบาดาลอำเภอพุทไธสง
เจาะน้ำบาดาลบ้านจาน
เจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
เจาะน้ำบาดาลบ้านเป้า
เจาะน้ำบาดาลบ้านแวง
เจาะน้ำบาดาลพุทไธสง
เจาะน้ำบาดาลมะเฟือง
เจาะน้ำบาดาลหายโศก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอละหานทราย
เจาะน้ำบาดาลตาจง
เจาะน้ำบาดาลละหานทราย
เจาะน้ำบาดาลสำโรงใหม่
เจาะน้ำบาดาลหนองตระครอง
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลโคกว่าน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอลำปลายมาศ
เจาะน้ำบาดาลตลาดโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลทะเมนชัย
เจาะน้ำบาดาลบุโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
เจาะน้ำบาดาลผไทรินทร์
เจาะน้ำบาดาลลำปลายมาศ
เจาะน้ำบาดาลหนองกระทิง
เจาะน้ำบาดาลหนองคู
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวโคก
เจาะน้ำบาดาลหนองโดน
เจาะน้ำบาดาลหินโคน
เจาะน้ำบาดาลเมืองแฝก
เจาะน้ำบาดาลแสลงพัน
เจาะน้ำบาดาลโคกกลาง
เจาะน้ำบาดาลโคกล่าม
เจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด

เจาะน้ำบาดาลอำเภอสตึก
เจาะน้ำบาดาลกระสัง
เจาะน้ำบาดาลชุมแสง
เจาะน้ำบาดาลดอนมนต์
เจาะน้ำบาดาลทุ่งวัง
เจาะน้ำบาดาลท่าม่วง
เจาะน้ำบาดาลนิคม
เจาะน้ำบาดาลร่อนทอง
เจาะน้ำบาดาลสตึก
เจาะน้ำบาดาลสนามชัย
เจาะน้ำบาดาลสะแก
เจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
เจาะน้ำบาดาลเมืองแก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองกี่
เจาะน้ำบาดาลดอนอะราง
เจาะน้ำบาดาลทุ่งกระตาดพัฒนา
เจาะน้ำบาดาลทุ่งกระเต็น
เจาะน้ำบาดาลท่าโพธิ์ชัย
เจาะน้ำบาดาลบุกระสัง
เจาะน้ำบาดาลหนองกี่
เจาะน้ำบาดาลเมืองไผ่
เจาะน้ำบาดาลเย้ยปราสาท
เจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง
เจาะน้ำบาดาลโคกสูง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองหงส์
เจาะน้ำบาดาลสระทอง
เจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
เจาะน้ำบาดาลหนองชัยศรี
เจาะน้ำบาดาลห้วยหิน
เจาะน้ำบาดาลเมืองฝ้าย
เจาะน้ำบาดาลเสาเดียว
เจาะน้ำบาดาลไทยสามัคคี

เจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยราช
เจาะน้ำบาดาลตาเสา
เจาะน้ำบาดาลบ้านตะโก
เจาะน้ำบาดาลสนวน
เจาะน้ำบาดาลสามแวง
เจาะน้ำบาดาลห้วยราช
เจาะน้ำบาดาลห้วยราชา
เจาะน้ำบาดาลเมืองโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลโคกเหล็ก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจาะน้ำบาดาลตาเป๊ก
เจาะน้ำบาดาลถาวร
เจาะน้ำบาดาลยายแย้มวัฒนา
เจาะน้ำบาดาลอีสานเขต
เจาะน้ำบาดาลเจริญสุข

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลกระสัง
เจาะน้ำบาดาลกลันทา
เจาะน้ำบาดาลชุมเห็ด
เจาะน้ำบาดาลถลุงเหล็ก
เจาะน้ำบาดาลบัวทอง
เจาะน้ำบาดาลบ้านบัว
เจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
เจาะน้ำบาดาลพระครู
เจาะน้ำบาดาลลุมปุ๊ก
เจาะน้ำบาดาลสวายจึก
เจาะน้ำบาดาลสองห้อง
เจาะน้ำบาดาลสะแกซำ
เจาะน้ำบาดาลสะแกโพรง
เจาะน้ำบาดาลหนองตาด
เจาะน้ำบาดาลหลักเขต
เจาะน้ำบาดาลอิสาณ
เจาะน้ำบาดาลเมืองฝาง
เจาะน้ำบาดาลเสม็ด
เจาะน้ำบาดาลในเมือง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนดินแดง
เจาะน้ำบาดาลลำนางรอง
เจาะน้ำบาดาลส้มป่อย
เจาะน้ำบาดาลโนนดินแดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนสุวรรณ
เจาะน้ำบาดาลดงอีจาน
เจาะน้ำบาดาลทุ่งจังหัน
เจาะน้ำบาดาลโกรกแก้ว
เจาะน้ำบาดาลโนนสุวรรณ