ขุดบ่อเก็บน้ำมหาสารคาม โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนามหาสารคาม

แบคโฮขุดบ่อน้ำมหาสารคาม

ขุดสระน้ำมหาสารคาม

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำมหาสารคาม

ถมดินสร้างบ้านมหาสารคาม

ขุดบ่อถมที่มหาสารคาม

รับถมที่มหาสารคาม ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม

มหาสารคามแบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจมหาสารคามขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในมหาสารคามขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำมหาสารคาม จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินมหาสารคาม ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินมหาสารคาม หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่มหาสารคาม ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกมหาสารคาม เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรมหาสารคาม

ขุดบ่อ ถมที่มหาสารคาม ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง

– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 

3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน

– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอชื่นชม
เจาะน้ำบาดาลกุดปลาดุก
เจาะน้ำบาดาลชื่นชม
เจาะน้ำบาดาลหนองกุง
เจาะน้ำบาดาลเหล่าดอกไม้

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกันทรวิชัย
เจาะน้ำบาดาลกุดใส้จ่อ
เจาะน้ำบาดาลขามเฒ่าพัฒนา
เจาะน้ำบาดาลขามเรียง
เจาะน้ำบาดาลคันธารราษฎร์
เจาะน้ำบาดาลท่าขอนยาง
เจาะน้ำบาดาลนาสีนวน
เจาะน้ำบาดาลมะค่า
เจาะน้ำบาดาลศรีสุข
เจาะน้ำบาดาลเขวาใหญ่
เจาะน้ำบาดาลโคกพระ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดรัง
เจาะน้ำบาดาลกุดรัง
เจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลห้วยเตย
เจาะน้ำบาดาลเลิงแฝก

เจาะน้ำบาดาลอำเภอนาดูน
เจาะน้ำบาดาลกู่สันตรัตน์
เจาะน้ำบาดาลดงดวน
เจาะน้ำบาดาลดงบัง
เจาะน้ำบาดาลดงยาง
เจาะน้ำบาดาลนาดูน
เจาะน้ำบาดาลพระธาตุ
เจาะน้ำบาดาลหนองคู
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
เจาะน้ำบาดาลหัวดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอนาเชือก
เจาะน้ำบาดาลนาเชือก
เจาะน้ำบาดาลปอพาน
เจาะน้ำบาดาลสันป่าตอง
เจาะน้ำบาดาลสำโรง
เจาะน้ำบาดาลหนองกุง
เจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
เจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
เจาะน้ำบาดาลหนองแดง
เจาะน้ำบาดาลหนองโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลเขวาไร่

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบรบือ
เจาะน้ำบาดาลกำพี้
เจาะน้ำบาดาลดอนงัว
เจาะน้ำบาดาลบรบือ
เจาะน้ำบาดาลบัวมาศ
เจาะน้ำบาดาลบ่อใหญ่
เจาะน้ำบาดาลยาง
เจาะน้ำบาดาลวังใหม่
เจาะน้ำบาดาลวังไชย
เจาะน้ำบาดาลหนองคูขาด
เจาะน้ำบาดาลหนองจิก
เจาะน้ำบาดาลหนองม่วง
เจาะน้ำบาดาลหนองสิม
เจาะน้ำบาดาลหนองโก
เจาะน้ำบาดาลโนนราษี
เจาะน้ำบาดาลโนนแดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
เจาะน้ำบาดาลก้ามปู
เจาะน้ำบาดาลนาสีนวล
เจาะน้ำบาดาลปะหลาน
เจาะน้ำบาดาลภารแอ่น
เจาะน้ำบาดาลราษฎร์พัฒนา
เจาะน้ำบาดาลราษฎร์เจริญ
เจาะน้ำบาดาลลานสะแก
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวแก้ว
เจาะน้ำบาดาลเมืองเตา
เจาะน้ำบาดาลเมืองเสือ
เจาะน้ำบาดาลเม็กดำ
เจาะน้ำบาดาลเวียงชัย
เจาะน้ำบาดาลเวียงสะอาด

เจาะน้ำบาดาลอำเภอยางสีสุราช
เจาะน้ำบาดาลขามเรียน
เจาะน้ำบาดาลดงเมือง
เจาะน้ำบาดาลนาภู
เจาะน้ำบาดาลบ้านกู่
เจาะน้ำบาดาลยางสีสุราช
เจาะน้ำบาดาลสร้างแซ่ง
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวสันตุ
เจาะน้ำบาดาลแวงดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอวาปีปทุม
เจาะน้ำบาดาลขามป้อม
เจาะน้ำบาดาลงัวบา
เจาะน้ำบาดาลดงใหญ่
เจาะน้ำบาดาลนาข่า
เจาะน้ำบาดาลบ้านหวาย
เจาะน้ำบาดาลประชาพัฒนา
เจาะน้ำบาดาลหนองทุ่ม
เจาะน้ำบาดาลหนองแสง
เจาะน้ำบาดาลหนองแสน
เจาะน้ำบาดาลหนองไฮ
เจาะน้ำบาดาลหัวเรือ
เจาะน้ำบาดาลเสือโก้ก
เจาะน้ำบาดาลแคน
เจาะน้ำบาดาลโคกสีทองหลาง
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ชัย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงยืน
เจาะน้ำบาดาลกู่ทอง
เจาะน้ำบาดาลดอนเงิน
เจาะน้ำบาดาลนาทอง
เจาะน้ำบาดาลหนองซอน
เจาะน้ำบาดาลเชียงยืน
เจาะน้ำบาดาลเสือเฒ่า
เจาะน้ำบาดาลเหล่าบัวบาน
เจาะน้ำบาดาลโพนทอง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลดอนหว่าน
เจาะน้ำบาดาลตลาด
เจาะน้ำบาดาลท่าตูม
เจาะน้ำบาดาลท่าสองคอน
เจาะน้ำบาดาลบัวค้อ
เจาะน้ำบาดาลลาดพัฒนา
เจาะน้ำบาดาลหนองปลิง
เจาะน้ำบาดาลหนองโน
เจาะน้ำบาดาลห้วยแอ่ง
เจาะน้ำบาดาลเกิ้ง
เจาะน้ำบาดาลเขวา
เจาะน้ำบาดาลแก่งเลิงจาน
เจาะน้ำบาดาลแวงน่าง
เจาะน้ำบาดาลโคกก่อ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอแกดำ
เจาะน้ำบาดาลมิตรภาพ
เจาะน้ำบาดาลวังแสง
เจาะน้ำบาดาลหนองกุง
เจาะน้ำบาดาลแกดำ
เจาะน้ำบาดาลโนนภิบาล

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโกสุมพิสัย
เจาะน้ำบาดาลดอนกลาง
เจาะน้ำบาดาลยางท่าแจ้ง
เจาะน้ำบาดาลยางน้อย
เจาะน้ำบาดาลวังยาว
เจาะน้ำบาดาลหนองกุงสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลหนองบอน
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลหนองเหล็ก
เจาะน้ำบาดาลหัวขวาง
เจาะน้ำบาดาลเขวาไร่
เจาะน้ำบาดาลเขื่อน
เจาะน้ำบาดาลเลิงใต้
เจาะน้ำบาดาลเหล่า
เจาะน้ำบาดาลแก้งแก
เจาะน้ำบาดาลแพง
เจาะน้ำบาดาลแห่ใต้
เจาะน้ำบาดาลโพนงาม