ขุดบ่อเก็บน้ำร้อยเอ็ด โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนาร้อยเอ็ด

แบคโฮขุดบ่อน้ำร้อยเอ็ด

ขุดสระน้ำร้อยเอ็ด

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำร้อยเอ็ด

ถมดินสร้างบ้านร้อยเอ็ด

ขุดบ่อถมที่ร้อยเอ็ด

รับถมที่ร้อยเอ็ด ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม

ร้อยเอ็ดแบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจร้อยเอ็ดขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในร้อยเอ็ดขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำร้อยเอ็ด จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินร้อยเอ็ด ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินร้อยเอ็ด หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่ร้อยเอ็ด ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกร้อยเอ็ด เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรร้อยเอ็ด

ขุดบ่อ ถมที่ร้อยเอ็ด ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง

– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 

3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน

– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งเขาหลวง
เจาะน้ำบาดาลทุ่งเขาหลวง
เจาะน้ำบาดาลบึงงาม
เจาะน้ำบาดาลมะบ้า
เจาะน้ำบาดาลเทอดไทย
เจาะน้ำบาดาลเหล่า

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองฮี
เจาะน้ำบาดาลดูกอึ่ง
เจาะน้ำบาดาลสาวแห
เจาะน้ำบาดาลหนองฮี
เจาะน้ำบาดาลเด่นราษฎร์

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงขวัญ
เจาะน้ำบาดาลบ้านเขือง
เจาะน้ำบาดาลพระธาตุ
เจาะน้ำบาดาลพระเจ้า
เจาะน้ำบาดาลพลับพลา
เจาะน้ำบาดาลหมูม้น
เจาะน้ำบาดาลเชียงขวัญ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน
เจาะน้ำบาดาลดงกลาง
เจาะน้ำบาดาลดงแดง
เจาะน้ำบาดาลดู่น้อย
เจาะน้ำบาดาลน้ำใส
เจาะน้ำบาดาลป่าสังข์
เจาะน้ำบาดาลลิ้นฟ้า
เจาะน้ำบาดาลศรีโคตร
เจาะน้ำบาดาลหนองผือ
เจาะน้ำบาดาลหัวช้าง
เจาะน้ำบาดาลอีง่อง
เจาะน้ำบาดาลเมืองหงส์
เจาะน้ำบาดาลโคกล่าม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอจังหาร
เจาะน้ำบาดาลจังหาร
เจาะน้ำบาดาลดงสิงห์
เจาะน้ำบาดาลดินดำ
เจาะน้ำบาดาลปาฝา
เจาะน้ำบาดาลผักแว่น
เจาะน้ำบาดาลม่วงลาด
เจาะน้ำบาดาลยางใหญ่
เจาะน้ำบาดาลแสนชาติ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอธวัชบุรี
เจาะน้ำบาดาลธงธานี
เจาะน้ำบาดาลธวัชบุรี
เจาะน้ำบาดาลนิเวศน์
เจาะน้ำบาดาลบึงนคร
เจาะน้ำบาดาลมะอึ
เจาะน้ำบาดาลราชธานี
เจาะน้ำบาดาลหนองพอก
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
เจาะน้ำบาดาลอุ่มเม้า
เจาะน้ำบาดาลเขวาทุ่ง
เจาะน้ำบาดาลเมืองน้อย
เจาะน้ำบาดาลไพศาล

เจาะน้ำบาดาลอำเภอปทุมรัตต์
เจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
เจาะน้ำบาดาลดอกล้ำ
เจาะน้ำบาดาลบัวแดง
เจาะน้ำบาดาลสระบัว
เจาะน้ำบาดาลหนองแคน
เจาะน้ำบาดาลโนนสง่า
เจาะน้ำบาดาลโนนสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลโพนสูง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอพนมไพร
เจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
เจาะน้ำบาดาลคำไฮ
เจาะน้ำบาดาลค้อใหญ่
เจาะน้ำบาดาลชานุวรรณ
เจาะน้ำบาดาลนานวล
เจาะน้ำบาดาลพนมไพร
เจาะน้ำบาดาลวารีสวัสดิ์
เจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
เจาะน้ำบาดาลหนองทัพไทย
เจาะน้ำบาดาลแสนสุข
เจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ชัย
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ใหญ่

เจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีสมเด็จ
เจาะน้ำบาดาลบ้านบาก
เจาะน้ำบาดาลศรีสมเด็จ
เจาะน้ำบาดาลสวนจิก
เจาะน้ำบาดาลหนองแวงควง
เจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
เจาะน้ำบาดาลเมืองเปลือย
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์สัย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอสุวรรณภูมิ
เจาะน้ำบาดาลจำปาขัน
เจาะน้ำบาดาลช้างเผือก
เจาะน้ำบาดาลดอกไม้
เจาะน้ำบาดาลทุ่งกุลา
เจาะน้ำบาดาลทุ่งศรีเมือง
เจาะน้ำบาดาลทุ่งหลวง
เจาะน้ำบาดาลนาใหญ่
เจาะน้ำบาดาลน้ำคำ
เจาะน้ำบาดาลบ่อพันขัน
เจาะน้ำบาดาลสระคู
เจาะน้ำบาดาลหัวช้าง
เจาะน้ำบาดาลหัวโทน
เจาะน้ำบาดาลหินกอง
เจาะน้ำบาดาลห้วยหินลาด
เจาะน้ำบาดาลเมืองทุ่ง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองพอก
เจาะน้ำบาดาลกกโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลท่าสีดา
เจาะน้ำบาดาลบึงงาม
เจาะน้ำบาดาลผาน้ำย้อย
เจาะน้ำบาดาลภูเขาทอง
เจาะน้ำบาดาลรอบเมือง
เจาะน้ำบาดาลหนองขุ่นใหญ่
เจาะน้ำบาดาลหนองพอก
เจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง

เจาะน้ำบาดาลอำเภออาจสามารถ
เจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
เจาะน้ำบาดาลบ้านดู่
เจาะน้ำบาดาลบ้านแจ้ง
เจาะน้ำบาดาลหนองขาม
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลหนองหมื่นถ่าน
เจาะน้ำบาดาลหน่อม
เจาะน้ำบาดาลอาจสามารถ
เจาะน้ำบาดาลโพนเมือง
เจาะน้ำบาดาลโหรา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเกษตรวิสัย
เจาะน้ำบาดาลกำแพง
เจาะน้ำบาดาลกู่กาสิงห์
เจาะน้ำบาดาลดงครั่งน้อย
เจาะน้ำบาดาลดงครั่งใหญ่
เจาะน้ำบาดาลทุ่งทอง
เจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
เจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
เจาะน้ำบาดาลสิงห์โคก
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลเกษตรวิสัย
เจาะน้ำบาดาลเมืองบัว
เจาะน้ำบาดาลเหล่าหลวง
เจาะน้ำบาดาลโนนสว่าง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมยวดี
เจาะน้ำบาดาลชมสะอาด
เจาะน้ำบาดาลชุมพร
เจาะน้ำบาดาลบุ่งเลิศ
เจาะน้ำบาดาลเมยวดี

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลขอนแก่น
เจาะน้ำบาดาลดงลาน
เจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
เจาะน้ำบาดาลปอภาร
เจาะน้ำบาดาลรอบเมือง
เจาะน้ำบาดาลสะอาดสมบูรณ์
เจาะน้ำบาดาลสีแก้ว
เจาะน้ำบาดาลหนองแก้ว
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลเมืองทอง
เจาะน้ำบาดาลเหนือเมือง
เจาะน้ำบาดาลแคนใหญ่
เจาะน้ำบาดาลโนนตาล
เจาะน้ำบาดาลโนนรัง
เจาะน้ำบาดาลในเมือง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองสรวง
เจาะน้ำบาดาลกกกุง
เจาะน้ำบาดาลคูเมือง
เจาะน้ำบาดาลหนองผือ
เจาะน้ำบาดาลหนองหิน
เจาะน้ำบาดาลเมืองสรวง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเสลภูมิ
เจาะน้ำบาดาลกลาง
เจาะน้ำบาดาลขวัญเมือง
เจาะน้ำบาดาลขวาว
เจาะน้ำบาดาลท่าม่วง
เจาะน้ำบาดาลนางาม
เจาะน้ำบาดาลนาเมือง
เจาะน้ำบาดาลนาเลิง
เจาะน้ำบาดาลนาแซง
เจาะน้ำบาดาลบึงเกลือ
เจาะน้ำบาดาลพรสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลภูเงิน
เจาะน้ำบาดาลวังหลวง
เจาะน้ำบาดาลศรีวิสัย
เจาะน้ำบาดาลหนองหลวง
เจาะน้ำบาดาลเกาะแก้ว
เจาะน้ำบาดาลเมืองไพร
เจาะน้ำบาดาลเหล่าน้อย
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโพธิ์ชัย
เจาะน้ำบาดาลขามเปี้ย
เจาะน้ำบาดาลคำพอุง
เจาะน้ำบาดาลดอนโอง
เจาะน้ำบาดาลบัวคำ
เจาะน้ำบาดาลสะอาด
เจาะน้ำบาดาลหนองตาไก้
เจาะน้ำบาดาลอัคคะคำ
เจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรี

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนทราย
เจาะน้ำบาดาลท่าหาดยาว
เจาะน้ำบาดาลยางคำ
เจาะน้ำบาดาลศรีสว่าง
เจาะน้ำบาดาลสามขา
เจาะน้ำบาดาลโพนทราย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนทอง
เจาะน้ำบาดาลคำนาดี
เจาะน้ำบาดาลนาอุดม
เจาะน้ำบาดาลพรมสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลวังสามัคคี
เจาะน้ำบาดาลสระนกแก้ว
เจาะน้ำบาดาลสว่าง
เจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
เจาะน้ำบาดาลอุ่มเม่า
เจาะน้ำบาดาลแวง
เจาะน้ำบาดาลโคกกกม่วง
เจาะน้ำบาดาลโคกสูง
เจาะน้ำบาดาลโนนชัยศรี
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรีสว่าง