ขุดบ่อเก็บน้ำอุดรธานี โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนาอุดรธานี

แบคโฮขุดบ่อน้ำอุดรธานี

ขุดสระน้ำอุดรธานี

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุดรธานี

ถมดินสร้างบ้านอุดรธานี

ขุดบ่อถมที่อุดรธานี

รับถมที่อุดรธานี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินอุดรธานี

ติดต่อสอบถาม

อุดรธานีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจอุดรธานีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในอุดรธานีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำอุดรธานี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินอุดรธานี ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินอุดรธานี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่อุดรธานี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกอุดรธานี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรอุดรธานี

ขุดบ่อ ถมที่อุดรธานี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง

– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 

3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน

– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกู่แก้ว
เจาะน้ำบาดาลคอนสาย
เจาะน้ำบาดาลค้อใหญ่
เจาะน้ำบาดาลบ้านจีต
เจาะน้ำบาดาลโนนทองอินทร์

เจาะน้ำบาดาลอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เจาะน้ำบาดาลนาม่วง
เจาะน้ำบาดาลห้วยสามพาด
เจาะน้ำบาดาลอุ่มจาน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดจับ
เจาะน้ำบาดาลกุดจับ
เจาะน้ำบาดาลขอนยูง
เจาะน้ำบาดาลตาลเลียน
เจาะน้ำบาดาลปะโค
เจาะน้ำบาดาลสร้างก่อ
เจาะน้ำบาดาลเชียงเพ็ง
เจาะน้ำบาดาลเมืองเพีย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกุมภวาปี
เจาะน้ำบาดาลกุมภวาปี
เจาะน้ำบาดาลตูมใต้
เจาะน้ำบาดาลท่าลี่
เจาะน้ำบาดาลปะโค
เจาะน้ำบาดาลผาสุก
เจาะน้ำบาดาลพันดอน
เจาะน้ำบาดาลสีออ
เจาะน้ำบาดาลหนองหว้า
เจาะน้ำบาดาลห้วยเกิ้ง
เจาะน้ำบาดาลเชียงแหว
เจาะน้ำบาดาลเวียงคำ
เจาะน้ำบาดาลเสอเพลอ
เจาะน้ำบาดาลแชแล

เจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งฝน
เจาะน้ำบาดาลทุ่งฝน
เจาะน้ำบาดาลทุ่งใหญ่
เจาะน้ำบาดาลนาชุมแสง
เจาะน้ำบาดาลนาทม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอนายูง
เจาะน้ำบาดาลนายูง
เจาะน้ำบาดาลนาแค
เจาะน้ำบาดาลบ้านก้อง
เจาะน้ำบาดาลโนนทอง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำโสม
เจาะน้ำบาดาลนางัว
เจาะน้ำบาดาลน้ำโสม
เจาะน้ำบาดาลบ้านหยวก
เจาะน้ำบาดาลศรีสำราญ
เจาะน้ำบาดาลสามัคคี
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลโสมเยี่ยม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านดุง
เจาะน้ำบาดาลดงเย็น
เจาะน้ำบาดาลถ่อนนาลับ
เจาะน้ำบาดาลนาคำ
เจาะน้ำบาดาลนาไหม
เจาะน้ำบาดาลบ้านจันทน์
เจาะน้ำบาดาลบ้านชัย
เจาะน้ำบาดาลบ้านดุง
เจาะน้ำบาดาลบ้านตาด
เจาะน้ำบาดาลบ้านม่วง
เจาะน้ำบาดาลวังทอง
เจาะน้ำบาดาลศรีสุทโธ
เจาะน้ำบาดาลอ้อมกอ
เจาะน้ำบาดาลโพนสูง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านผือ
เจาะน้ำบาดาลกลางใหญ่
เจาะน้ำบาดาลข้าวสาร
เจาะน้ำบาดาลคำด้วง
เจาะน้ำบาดาลคำบง
เจาะน้ำบาดาลจำปาโมง
เจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
เจาะน้ำบาดาลบ้านผือ
เจาะน้ำบาดาลหนองหัวคู
เจาะน้ำบาดาลหนองแวง
เจาะน้ำบาดาลหายโศก
เจาะน้ำบาดาลเขือน้ำ
เจาะน้ำบาดาลเมืองพาน
เจาะน้ำบาดาลโนนทอง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอพิบูลย์รักษ์
เจาะน้ำบาดาลดอนกลอย
เจาะน้ำบาดาลนาทราย
เจาะน้ำบาดาลบ้านแดง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอวังสามหมอ
เจาะน้ำบาดาลคำโคกสูง
เจาะน้ำบาดาลบะยาว
เจาะน้ำบาดาลผาสุก
เจาะน้ำบาดาลวังสามหมอ
เจาะน้ำบาดาลหนองกุงทับม้า
เจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าไซ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีธาตุ
เจาะน้ำบาดาลจำปี
เจาะน้ำบาดาลตาดทอง
เจาะน้ำบาดาลนายูง
เจาะน้ำบาดาลบ้านโปร่ง
เจาะน้ำบาดาลศรีธาตุ
เจาะน้ำบาดาลหนองนกเขียน
เจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอสร้างคอม
เจาะน้ำบาดาลนาสะอาด
เจาะน้ำบาดาลบ้านยวด
เจาะน้ำบาดาลบ้านหินโงม
เจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
เจาะน้ำบาดาลสร้างคอม
เจาะน้ำบาดาลเชียงดา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองวัวซอ
เจาะน้ำบาดาลกุดหมากไฟ
เจาะน้ำบาดาลน้ำพ่น
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวบาน
เจาะน้ำบาดาลหนองวัวซอ
เจาะน้ำบาดาลหนองอ้อ
เจาะน้ำบาดาลหมากหญ้า
เจาะน้ำบาดาลอูบมุง
เจาะน้ำบาดาลโนนหวาย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองหาน
เจาะน้ำบาดาลดอนหายโศก
เจาะน้ำบาดาลบ้านยา
เจาะน้ำบาดาลบ้านเชียง
เจาะน้ำบาดาลผักตบ
เจาะน้ำบาดาลพังงู
เจาะน้ำบาดาลสร้อยพร้าว
เจาะน้ำบาดาลสะแบง
เจาะน้ำบาดาลหนองสระปลา
เจาะน้ำบาดาลหนองหาน
เจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
เจาะน้ำบาดาลโพนงาม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองแสง
เจาะน้ำบาดาลทับกุง
เจาะน้ำบาดาลนาดี
เจาะน้ำบาดาลหนองแสง
เจาะน้ำบาดาลแสงสว่าง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเพ็ญ
เจาะน้ำบาดาลจอมศรี
เจาะน้ำบาดาลนาบัว
เจาะน้ำบาดาลนาพู่
เจาะน้ำบาดาลบ้านธาตุ
เจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
เจาะน้ำบาดาลสร้างแป้น
เจาะน้ำบาดาลสุมเส้า
เจาะน้ำบาดาลเชียงหวาง
เจาะน้ำบาดาลเตาไห
เจาะน้ำบาดาลเพ็ญ
เจาะน้ำบาดาลโคกกลาง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลกุดสระ
เจาะน้ำบาดาลนากว้าง
เจาะน้ำบาดาลนาข่า
เจาะน้ำบาดาลนาดี
เจาะน้ำบาดาลนิคมสงเคราะห์
เจาะน้ำบาดาลบ้านขาว
เจาะน้ำบาดาลบ้านจั่น
เจาะน้ำบาดาลบ้านตาด
เจาะน้ำบาดาลบ้านเลื่อม
เจาะน้ำบาดาลสามพร้าว
เจาะน้ำบาดาลหนองขอนกว้าง
เจาะน้ำบาดาลหนองนาคำ
เจาะน้ำบาดาลหนองบัว
เจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
เจาะน้ำบาดาลหนองไฮ
เจาะน้ำบาดาลหมากแข้ง
เจาะน้ำบาดาลหมูม่น
เจาะน้ำบาดาลเชียงพิณ
เจาะน้ำบาดาลเชียงยืน
เจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
เจาะน้ำบาดาลโนนสูง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนสะอาด
เจาะน้ำบาดาลทมนางาม
เจาะน้ำบาดาลบุ่งแก้ว
เจาะน้ำบาดาลหนองกุงศรี
เจาะน้ำบาดาลโคกกลาง
เจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรีสำราญ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอไชยวาน
เจาะน้ำบาดาลคำเลาะ
เจาะน้ำบาดาลหนองหลัก
เจาะน้ำบาดาลโพนสูง
เจาะน้ำบาดาลไชยวาน