4 เอกสารการจำนองที่ดินกับธนาคาร

1- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2- สำเนาทะเบียนบ้าน
3 – เอกสารแสดงรายได้ และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
4 – เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

      ***ทั้งนี้ธนาคารที่ผู้จำนองขอกู้เงินอาจมีการขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบพิจารณา

#จำนองจำนำ  # รับจำนองที่ดินดอกเบี้ยต่ำ #รับจำนองที่ดิน #รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  #จำนองที่ดินเปล่า #รับจำนองบ้าน #รับจำนองคอนโดมิเนียม  #จำนองตึกแถว  #จำนองอพาร์ทเม้นท์

ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)