5 เทคนิคง่ายๆ ไฟแนนซ์รถยนต์ ผ่านชัวร์

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเพื่อให้ขอไฟแนนซ์ผ่านได้ง่ายขี้น คือ

สมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำ
มีรายรับเป็นประจำ
เงินเดือนควรสูงกว่าค่างวดเป็น 2 เท่า
ควรทำงานประจำมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารต้องเป็นความจริง

ส่วน เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอไฟแนนซ์ มีดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน (จำเป็น)
ทะเบียนบ้าน (จำเป็น)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Statement 6 เดือนล่าสุด (จำเป็น)
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ควรเกิน 30 วัน
บัตรพนักงาน หรือ บัตรข้าราชการ
ใบขับขี่รถยนต์
บัตรประกันสังคม
รูปถ่าย/แผนที่ ที่พักอาศัยปัจจุบัน ควรเห็นเลขที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน

 ติดต่อ รีไฟแนนซ์รถตู้-รถบรรทุก