เอกสารการจัดไฟแนนซ์ มีอะไรบ้าง? 5 ข้อ

สำหรับคนที่กำลังจะติดต่อกับบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อขอสินเชื่อในการซื้อรถยนต์ เราจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบก่อน จะช่วยทำให้ขั้นตอนเป็นไปง่ายและรวดเร็วขึ้น
โดยปกติทั่วไปแล้วเอกสารที่ใช้จัดไฟแนนซ์รถยนต์ จะมีดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน หรือสำเนาสมุดบัญชี)
4.เอกสารจากผู้ค้ำประกัน หนังสือค้ำประกัน
5.เมื่อเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องนำเอกสารมาใช้ประกอบ
จากข้างต้นจะเป็นเอกสารหลักเพื่อนำมาประกอบการจัดไฟแนนซ์ ทั้งนี้เอกสารอื่นนอกจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทไฟแนนซ์ด้วย
หรืออาจจะสอบถามกับทางบริษัทไฟแนนซ์เพิ่มเติมได้เช่นกันนะ เมื่อเราเตรียมเอกสารทุกอย่างพร้อม ก็จะทำเรื่องขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ติดต่อสอบถาม