5 เทคนิคง่ายๆ ไฟแนนซ์รถยนต์ ผ่านชัวร์

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเพื่อให้ขอไฟแนนซ์ผ่านได้ง่ายขี้น คือ

1.สมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำ
2.มีรายรับเป็นประจำ
3.เงินเดือนควรสูงกว่าค่างวดเป็น 2 เท่า
4.ควรทำงานประจำมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
5.เอกสารต้องเป็นความจริง

ส่วน เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอไฟแนนซ์ มีดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (จำเป็น)
  2. ทะเบียนบ้าน (จำเป็น)
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Statement 6 เดือนล่าสุด (จำเป็น)
  4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ควรเกิน 30 วัน
  5. บัตรพนักงาน หรือ บัตรข้าราชการ
  6. ใบขับขี่รถยนต์
  7. บัตรประกันสังคม
  8. รูปถ่าย/แผนที่ ที่พักอาศัยปัจจุบัน ควรเห็นเลขที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน

  ติดต่อ รีไฟแนนซ์รถตู้-รถบรรทุก