7 สิ่งที่ควรแจ้งในเช่าบริการรถบัสทุกชนิด

  1. แจ้งจุดรับในการเดินทาง และปลายทางให้ชัดเจน
  2. แจ้งกำหนดการ วันเวลา ในการเดินทางที่แน่นอน
  3. แจ้งประเภทรถบัสที่ต้องการเช่าบริการ
  4. ระบุการใช้รถบัสตลอดการเดินทางหรือว่าจอดรอรับ
  5. แจ้งจำนวนคนในการเดินทาง
  6. หากตกลงจองรถบัสต้องทำสัญญามัดจำ พร้อมโอนเงินจองมัดจำ
  7. หากต้องการดูสภาพภายใน-ภายนอกรถ ทางเรายินดีส่งรูปให้ดูหรือจะดูรถจริงได้ตามความสะดวก

ติดต่อเช่ารถบัส