Speedwall ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม เพื่องานก่อสร้าง

การก่อสร้างที่รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมช่วยให้เจ้าของโครงการประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง
ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนได้ด้วย ดังนั้นผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการทั้งหลายจึงต่างมองหาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานก่อสร้างมาตอบโจทย์ดังกล่าว

ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม (EPS Concrete Sandwich Wall) หรือ Speedwall
เป็นอีกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกกิจกรรมของงานก่อสร้างในปัจจุบัน สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความแข็งแกร่ง
ทนทาน สามารถช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ทั้งยังมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหนักในการติดตั้ง
และช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนได้ อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าของโครงการประหยัดต้นทุนได้มากกว่า 70% นอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำ DIY
ให้เกิดชิ้นงานต่าง ๆ ได้ด้วย อย่างเช่น ชั้นวางของ โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น Speedwall จึงเป็นอีกเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย
และเป็นผนังประหยัดพลังงานในอุดมคติสำหรับงานก่อสร้างอย่างแท้จริง

 ติดต่อสอบถาม