ค่าบริการแพงไหม คิดราคาอย่างไร?

คำตอบ: การคิดค่าบริการในการจ้างสืบ สำหรับงานสืบติดตามพฤติกรรมบุคคล สะกดรอย เก็บหลักฐานแต่ละครั้ง แต่ละเคส
นักสืบแจ๊ค และทีมงาน นักสืบแห่งประเทศไทย จะคำนวณหรือพิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ครับ

 พื้นที่จังหวัด : เพราะจะต้องทราบก่อนว่า งานที่ทำอยู่ตรงไหน ณ พื้นที่นั้นๆ มีทีมงานของเราอยู่หรือไม่ 
 หรือทีมงานของเราสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ทันทีไหม ฯลฯ
 อาชีพและสถานะทางสังคม : เพราะความต่างของแต่ละอาชีพแต่ละงานที่ทำ ตามไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) 
 หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และสถานะทางสังคมของเป้าหมายแต่ละคนต่างกัน จึงมีคำถามบ่อยๆจากนักสืบหลายๆท่านว่า เป้าหมายทำงานอะไร? 
 จำนวนทีมที่ใช้ : ในการลงพื้นที่ เฉพาะงานติดตามพฤติกรรมบุคคล สะกดรอยเป้าหมายเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน
 จำนวนทีมที่ใช้ นักสืบแจ๊คจะประเมินจาก ข้อ 1. และ ข้อ2. ครับฃ

จ้างนักสืบ