12 ขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูป เทหล่อแบบโบราณ

  1. เคี่ยวขี้ผึ้งให้ร้อน แล้วเทลงไปในแม่พิมพ์
  2. เมื่อขี้ผึ้งเย็นลง จะได้พระพุทธรูป ขี้ผึ้ง
  3. ตอกทอย (ตะปู) ตามจุดต่าง ๆ
  4. หุ้มด้วยส่วนผสมของปูนพลาสเตอร์ ทราย และน้ำ
  5. ใช้ลวดพันให้แน่น
  6. หุ้มดินนอก และทำปากจอก
  7. นำไปเข้าเตาเผา เพื่อให้ขี้ผึ้งไหลออก
  8. เทส่วนผสมของน้ำโลหะร้อน เข้าไปแทนที่ขี้ผึ้ง
  9. ทุบดินออกให้หมด จะได้พระพุทธรูปโลหะ จากนั้นนำมาขัดและตกแต่ง

10.โป๊วสีและใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบ

11.นำไปลงรัก ปิดทอง

  1. จะได้พระพุทธรูปที่สำเร็จเรียบร้อย

ช่างโรงหล่อพระ ปั้นหินเทียม