2 ขั้นตอนในการขอ เลขทะเบียน หมายเลขใหม่ให้กับรถคันเดิม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.จองป้ายทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกโดยตรง สำหรับกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่จดทะเบียนรถหรือแจ้งขอย้ายรถมากรุงเทพฯ เท่านั้น
2.ติดต่อขอจองป้ายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนั้น ๆ โดยวิธีนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถจะต้องเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมด

และเตรียมเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ โดยเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องและชื่อ – นามสกุล
คู่มือทะเบียนรถและหนังสือสัญญาเช่าซื้อ ในส่วนนี้ควรเตรียมทั้งเอกสารตัวจริงและสำเนา

เมื่อทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเก่าเป็นเลขทะเบียนรถมงคลแล้ว ก็อย่าลืมแจ้งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ทราบล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความยุ่งยากหากต้องการจะเคลมรถยนต์ หรือต้องการต่อประกันรถ

แต่ถึงแม้ว่าจะได้เลขทะเบียนรถมงคลแล้วก็อย่าเพิ่งไว้วางใจ อย่าลืมเผื่อค่าใช้จ่ายไว้เพื่อต่อประกันรถยนต์ล่ะ
เพราะไม่ว่าจะมีเลขมงคลส่งเสริมดวงชะตาให้ดีมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
ดังนั้นต่อประกันรถไว้ดีกว่าเพื่อให้อุ่นใจไปอีกขั้น

เช่ารถตู้นำเที่ยว