5 วิธีดูแลตัวเองให้ห่างจากโรค

5 วิธีดูแลตัวเองให้ห่างจากโรค

1.ดูแลร่างกายให้แข็งแรง …

2.สวมใส่เสื้อผ้าที่หนาเพียงพอ …

3.ล้างมือเป็นประจำให้ติดเป็นนิสัย …

4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในฝูงชนที่มีการระบายอากาศไม่ดี …

5.ฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ในโรคที่มีวัคซีนป้องกัน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ

ติดต่อเรา